Jump to content
mariaK

05. "Да им дам живот", Съборни беседи (1936). ИК "Жануа'98", 2005

Recommended Posts

Да им дам живот

„Да им дам живот“
,
Съборни беседи (1936)
,
Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005.

 

1.

19. 08. 1936 г.[
]

 

2.

20.08.1936 г.[
]

 

3.

21.08.1936 г.[
]

 

4.

22.08.1936 г. [
]

 

5.

23.08.1936 г [
]

 

6.

26.08.1936 г. [
]

 

7.

29.08.1936 г. [
]

 

8.

30.08.1936г. [
]

 

9.

20.09.1936г. [
]

 

10.

22.09.1936 г. [
]

 

11.

19.05.1935 г. [
]

 

12.

10.08.1930г. [
]

 

 

 

Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.

 

Бележки:

 

* Беседата "Човѣшко и Божествено", п
оради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,

 

** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държана една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)

 

***
Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.

 

Първо издание, София 2005

 

©ИК"Жануа'98"

тел. 02/9 893 897

 

компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:

Меглена Шкодрева

Теодора Шкодрева

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×