Jump to content
  • entries
    86
  • comments
    13
  • views
    68,399

Entries in this blog

Седем разговора с Духа Господен

Седем разговора с Духа Господен   1- 1900_06_25 - Разговор първи – УПЪТВАНЕ 2- 1900_06_30 - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ 3- 1900_07_01 - Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО 4- 1900_07_05 - Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО 5- 1900_07_05 - Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ 6- 1900_07_08 - Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА 7- 1900_07_09 - Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Паневритмия от Италия

Здравейте, приятели. Paneuritmia - Paneurythmie - Paneurhythmy 1/4 Parte Video Didattico Paneuritmia - Paneurythmie - Paneurhythmy 2/4 Parte - Video Didattico Paneuritmia - Paneurythmie - Paneurhythmy 3/4 Parte Video Didattico Paneuritmia - Paneurythmie - Paneurhythmy 4/4 Parte Video Didattico

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 1922

ОТВОРЕНО ПИСМО   ДО АРХИМАНДРИТА ЕФТИМИЯ ректор на Пловдивската семинария София Кооперативна печатница „Гутенберг“ 1922 г.   На 17 август т. г. заедно със синодалния проповедник Кадиев Вие дойдохте в Търново, непредизвикани от никого, да говорите против учениците на Бялото Братство, които се бяха стекли от всички краища на България на събор. Вие искахте чрез властта от г-н Дънов диспут, който Ви бе отказан. Вие не успяхте да осуетите публичната беседа, която г-н Дънов държа в читалищния салон. Вие не можахте да попречите на събора. На връщане от Търново Вие се отбихте и в Казанлък, за да протръбите и тук „голямата опасност, която застрашава църквата и обществото“. Вие повторихте Вашите хули, като нарекохте нас и нашите съмишленици „болни хора“, „психопати“, „блудници“, „рушители на семейството и морала“. Със съжаление трябва да констатираме, че фактите в ежедневния живот говорят, какво тия качества са свойствени на значителна част от нашите църковници, които обичат да говорят за морал. На това най-вече се дължи и пустотата в черквата, причината на която вие търсите от вън. Времето на диспути и схоластично богословие отдавна е минало. Сега приказките нямат стойност, а делата. Г-н Дънов Ви каза, че неговото учение не е учение на диспута, а на опита. Той Ви пита: „Защо 2000 години досега това учение не е приложено?“ А Вие отговорихте на 27 м. м. в Казанлък, че не можело изведнъж, а постепенно. Мислите ли Вие, че тъй както вървите, се приближавате до Християнския идеал. Не, Вие ежедневно потъвате в материята и се отдалечавате от него. Христос ще намери други да приложат учението му и нека не Ви е мъчно, че можете да станете излишни. Г-н Дънов няма свое учение, а работи за приложение на правилно разбраното Христово учение на земята. За да може да се вникне в простите по форма, но дълбоко алегорични беседи на г-н Дънов, се искат широки окултни и научни познания и чист живот. Известни негови мисли, взети буквално, може да се видят странни на крепителите на съвременния морал и религия, от които всички страдаме. Но на ония, които толкова много са загрижени за обществения морал, ние препоръчваме да се взират по-внимателно във фактите на ежедневния живот, да попроучат окултната наука, която си пробива път в университетите, да проследят най-новите духовни движения не само у нас, а и на Запад, да прочетат изцяло говореното от г-н Дънов и тогава да говорят повече. Тук ние ще се спрем само на някои ваши повърхностни възражения, с които обикновено си служите, а отбягвате да говорите принципално. 1.    Г-н Дънов проповядвал прераждане. Това е една от основните истини на окултната наука, която е била добре известна на християните от първите векове и за която свидетелстват евангелието, писанията на Оригена, Климента Александрийски и решения на някои от светите отци и др. Върху тоя голям въпрос в последно време на Запад се появиха много, подкрепени с доказателства, съчинения, а нещо се преведе и написа и на български. Срещаме в чуждестранните окултни списания нещо за решенията на вселенските събори относно прераждането. Било казано в решенията на тези събори, че ония, които са приели мистериите (тайнствата), не се прераждат. А това значи, че прераждането съществува само за нехристиянските народи и за всички ония християни, които са само на име такива. С това решение на вселенските събори ние напълно сме съгласни. Понеже Вие сте ректор на една православна семинария, искаме да се занимаете с този въпрос, да проверите трактатите на втория вселенски събор и ни отговорите в печата дали наистина светите отци са вземали някога подобни решения. 2.    Казвате, че Учителя Дънов проповядвал свободен брак и обмяна на енергиите между чужди мъже и жени. При всичко, че той говори ясно за пласиране на духовна, а не плътска енергия. Вие се хванахте о буквата и мислите, че в това сте намерили едно слабо място от неговата философия. А за брака г-н Дънов е казал: „Ние сме за съединението не на два пола, а на две души, както е горе в Царството Божие, което ще се въдвори и на земята.“ Това, разбира се, се отнася за онова общество, което ще служи на Бога в дух и истина. Това учение не засяга Вас. 3.    Вие се чудите, гдето г-н Дънов казал, че едно време мъжете раждали и че откакто те престанали да раждат, светът се развалил. Вие не трябваше да задавате такива въпроси, защото трябваше да разберете, че г-н Дънов говори за духовно раждане, за каквото говори и свещеното писание. Не е ли казал апостол Павел: „Аз ви родих в мъките си“? Като ректор на семинарията и Вие сте длъжни да раждате духовно свещеници. 4.    Вие ни нарекохте нови богомили. Какви сме ние, това ще видите. Остаряло е вече обвинението против богомилите, че те станали причина за падането на България под турското робство, когато исторически е установено, че причина за това са били болярите и самото духовенство, което, за да прикрие вината си, хвърля отговорността върху богомилите. Трябваше европейски историци да ни кажат, че богомилите са дали светлина на Запад и че те първи са провъзгласили свободата на съвестта и мисълта. Турците са завоювали много християнски народи не за това, че между тях е имало богомили, а защото духовниците и управниците им са били безсилни да се справят с покварата, която те сами са подхранвали. Богомилите са виновни само за това, гдето са посочвали недъзите на тогавашните светски и духовни власти. Те са били хора с чист морал. Те са били гордостта на България тогава и сега. 5.    Вие казвате, че г-н Дънов отричал държавата. На целия непредубеден християнски свят е известно, че Христос пръв е отрекъл държавата. Апостол Павел е казал, че Христос е дошъл на земята да унищожи всеки закон и всяка власт. Ако днес духовенството извърта Христовото учение, то е, защото църквата още от времето на Константина Велики се е отдава под наем на кесаря за материални блага. Днес българският кесар е надрасъл духовенството и го праща вън от държавната трапеза на прехрана между паството, обаче това духовенство няма вяра в думите на Христа, който казва да не мислиш за утрешния ден, да работиш преди всичко за идването на Царството Божие и Неговата правда, а всичко останало ще ти се даде. То намира за по-износно да се държи за тогата на кесаря, да го славослови и да разправя, че Христовите братя рушили държавата. Трябва да ви кажем, че ние намираме държавата като една необходимост, наложена поради невежеството на народите, и тя ще съществува дотогава, докогато приложеното на дело Христово учение, учение на Любовта, обнови сърцата и умовете на хората и властта, полицията, съдилищата и затворите, в които вие всеки ден сте съучастници, станат сами по себе си излишни. Ние работим за въдворяването на това час по-скоро. Това е Христовото учение, а не Дъново. И Вие, като клеветите него, клеветите и Христа. 6.    Дънов бил комунист, се провиквате Вие. Да, такъв е, защото и Христос беше комунист. Вие имате особена слабост към частната собственост. Мойсей забрани на свещениците да притежават имоти, обаче сегашните свещеници не се подчиняват на неговото запрещение. Комуната съществува 300 години в християнската църква и бе развалена от езическите владици и свещеници, които окупираха църквата след декрета на Константина Велики и на които днешните свещеници и владици са наследници. Те са днес гонители на християнската комуна, която ние искаме да възстановим. Свети Иван Златоуст е казал, че догдето има мое и твое, светът няма да се поправи, а Вие днес говорите обратното. Знае се, че Иван Златоуст е бил един от стълбовете на православната църква, а Вие сте неин магистър. Нека Синодът се произнесе кой от двамата е православен – Златоуст ли или Ефтимий. 7.    Вие твърдите, че Учителя Дънов бил против съвременното общество. Той и неговите приятели се борят за възстановяване Царството Божие на земята, в което много от сегашните отношения ще се изменят. Разбира се, че което е гнило в обществото, ще се премахне от Божествения хирург. Признаваме, че опасността за вас е голяма, защото Христос сам е против днешното общество, което вие крепите; той е и против Вашия морал, защото е казал: „Слушайте каквото свещениците ви казват, но не вършете това, което те вършат.“ Вие, преди да осъждате Учителя Дънов, питахте ли Христа какво той мисли за съвременното общество? 8.    Намерили сте, че г-н Дънов разговарял с дявола, който му се оплаквал, че хората го надрасли в престъпленията си, и че все с него се оправдавали. Като ректор на една християнска семинария, трябваше да разберете тази алегория (Вие знаете, че дяволът ходил на рапорт при Господа) – това не трябва да Ви учудва, стига да е чиста душата Ви, когато дяволът се изпречи пред Вас, както едно време се бе изпречил пред Христа да го изкушава. Изкушението е лошо нещо: когато двама попове се скарат в църквата за дискоса, дяволът им служи за посредник; когато попове се явят пред съда да се съдят един друг, дяволът е пак между тях; когато някой владика или свещеник влязат в църквата с нечиста съвест, дяволът е пак между тях, и т. н. 9.    Вие казахте в речта си, че всички бели братя заедно с учителя им били психопати, нервно болни и луди хора, от друга страна, Вие изтъкнахте, че Дънов бил безспорно учен човек и че много от неговите ученици били също учени и интелигентни хора. Нарекохте ги още мистично настроени натури и препоръчахте да се запази мистицизмът в църквата, за да може да задоволява тя и такива натури. – Може ли човек едновременно да бъде и луд, и мъдър? Ако мистицизмът изумява хората, защо искате да го запазите в църквата? 10.Относно храната Вие казахте, че учениците на Дънов със своите постни храни щели да оставят едно хилаво поколение. – Вие се обявихте против вегетарианството. И това ли трябваше да чуем от един православен монах? Христос иска да повърне човека в първобитната му чистота, тъй както той е излязъл от ръцете на Бога, Който му е предписал чиста вегетарианска храна (Битие I, 29). Апостол Павел казва, че е добре човек да не яде месо и да не пие вино. Вижда се, че вашата логика е еднаква с оная на дявола, който иска да запази statu quo-то в света, а най-вече – в монастирите. 11.Вие казвате: „Може ли Учителя Дънов да бъде Божи пратеник? Нека си признаем като българи, че нямаме нищо хубаво. Ние нямаме даже умни управници. В света има толкова по-умни, по-добри и по-морални от българите и ако Бог е наумил да праща свои пратеници на земята, между българския народ ли ще ги прати?“ Вие сами имате много низко мнение за народа си и за своето духовенство. Не стига това, ами Вие отивате много далеч, като държите сметка на Господа, где той трябва да изпраща своите пратеници. Събитията се повтарят. Едно време фарисеите питаха за Исуса Христа: Може ли да излезе нещо свястно от Назарет? Сегашните фарисеи със същия ум питат: „Може ли да излезе нещо добро от България?“ Где е тогава вашият мистицизъм, който Вие искате да запазите за църквата, за да привличате с него мистично настроените натури? 12.Клеветите ни, че сме били против църквата. Против коя църква? Ние познаваме само една мистична църква, църква на любовта, на която глава е Христос, а всички други черкви са само външни форми. Ние винаги и навсякъде ще уважаваме и поддържаме ония, които прилагат основата на Христовото учение – любовта, в живота си. Зададохте ли си Вие някога въпроса: Защо църквите са изпразнени? Защо 95% от вярващите в Христа са вън от църквите? Учителя Дънов ли е причинил всичката тази пустота в църквите? Ето въпроса, който духовенството трябва само да си зададе, а не да се занимава с клюки и пречи на ония, които работят за въдворяване Царството Христово на земята. Вие сте се заловили само за едни догми, които впрочем може да представляват една хубава мотика, с която вие само се хвалите, но не искате да копаете. Лозето Христово е буренясало. 13.Вие се провикнахте, че най-ефикасното средство против „Дъновизма“ било запазване мистицизма в църквата, какъвто протестантската църква не притежавала. Този мистицизъм бил потребен да се задържат мистичните натури, да не отиват в школата на Учителя Дънов. Знаете ли Вие що е мистицизъм и дали Вие не сте го изгонили отдавна из църквата, като опасност за нея? Мистицизмът винаги изключва посредниците между Бога и верующите, особено когато тези посредници не са на мястото си. Той е непосредствена връзка между Твореца и творението. Мистикът не се движи към Бога по отъпкани пътища. Там са изключени всякакви владици и попове и затова пък съществува една мистична черква, на която, както казахме, главата е Христос и която е била гонена и преследвана от официалните черкви през всичките векове. Всичките мистици, пророци, включително и Христос, са били гонени, преследвани, убивани и живи изгаряни от представителите на официалните църкви. Не е вярно, дето Вие отговорихте на едно запитване, че тези жестокости ги е вършила само католишката църква. Това, което българите са теглили от гръцкото православие, ще го помним на вечни времена. Чрез това православие през десет века половината български народ е бил подлаган на погърчване. Сити сме вече на гръцки църкви. Българската духовна мисъл е надраснала отдавна елинското православие. 14.Вие и Вашите братя черноризци разгласявате наляво и надясно, че учениците на Бялото Братство се кланяли на слънцето. Ако това Ваше твърдение беше вярно, ние трябваше да излазяме пред изгряващото слънце всяка заран, а не само през месеците май и юни, когато всичко расте и се развива. Следовно, един истински просветен човек, който се абстрахира от всякакви схоластични хитрувания, ще съзре в този излаз за посрещане на изгряващото слънце нещо по-друго, а не някакво поклонение. Всъщност ние използваме радиоактивността на слънцето, неговата електромагнетична сила, не казваме окултна сила, защото това понятие много Ви стряска, чувствайки, че тази практика не е за Вас. Като за Вас, хора с повърхностни познания по тайните на битието, е достатъчно поне да знаете, че и самата съвременна медицина си служи с хелиотерапията и че следовно тука няма място за критики и подигравки. Само бухалите се крият от светлината. Когато клеветите учениците на Бялото Братство, че се кланяли на слънцето, недейте забравя, че над вратата на черковния олтар е поставено едно слънце, изработено от дърво, и други златни и сребърни слънца, които са емблемата на Христа и на които Вие сами се кланяте. Представете си, че един африкански богослов, облечен с либаде, влазя в църква на празника на Рождество Христово и вижда тези слънца, пред които се пее: „Тебе кланяем ти ся, Солнце правди.“ Не ще и дума, че той ще си помисли, че Вие се кланяте на слънцето. Когато Вие наблюдавате белите братя на припек пред изгряващото слънце, ще бъдете благоразумни, ако не влазяте в ролята на този африкански богослов. 15.Най-после, Вие ни нарекохте блудници. Невъзпитани хора, щом видят негде събрани млади хора, най-първо това ще им дойде наум. С какво лице Вие, „духовни пастири“, излазяте да клеветите и обвинявате учениците на Бялото Братство в блуд, без да посочите на конкретни факти, както Вие сами посочвате такива за себе си на брошурите, в ежбите помежду ви, като се изложихте пред народа. Ние се срамуваме като българи за Вас, не знаем Вие какво мислите. Хвърлете от гърба си този багаж на гръцката митология, от който народът се е наплашил. По-добре ще бъде, ако напуснете тази противохристиянска система за борба и се борите не с думи, а с дела. Ние ще бъдем благодарни, ако чуем от народа добри отзиви за морала на българското духовенство. Приложете Христовото учение в живота и ще имате подкрепата на интелигенцията. Ние знаем, че борбата против Бялото Братство е изкуствено създадена от няколко владици и кандидати за такива. А щом твърдите, че православната църква е мистична и Христос живее в нея, попитайте Го каква е мисията на Бялото Братство в България и Той ще Ви каже. Вие сте тръгнали из провинцията да браните православието от прожектора на Учителя Дънов. Вземете си бележка, че който се яви пред този прожектор, трябва най-първо да бъде чист и свят; иначе ще се изложите. После трябва да бъдете богослов, действителен богослов. Истинският богослов има връзка с небето, отгдето му се изпраща истинската светлина. Тази връзка Вие сте я изгубили. Вие не вярвате, че можете да влезете в непосредствено общение с Христа и да чуете Неговия глас. Вие не вярвате, че Христос може да се всели в човешкото сърце. Тази работа Ви се вижда невероятна и още - еретическа! И затова сте седнали да разправяте на народа, че Христовото учение не можело да се приложи тъй лесно и скоро, че 2000 години не били достатъчни и т. н. По тая причина Вие оправдахте църквата, гдето е благословила оръжието и ни доведе до Добро Поле. Всичко това, което разправяте, не е православие, не е Христово учение; защото Христос казва, че винаги трябва да бъдем готови и да имаме масло (дело) в кандилата си, а Вие казвате, че имало още време. Щом е така, карайте колата на „православието“, да видим докъде ще я закарате. Ние съжаляваме само тези, които са седнали в тази кола.   ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО   в гр. Казанлък, Септември, 1922   К Р А Й.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

"Отче наш"

"Смята се, че това е автентичната молитва "Отче наш", така, както е била казвана от богомилите. В последствие тъмните сили разменят леко две думи и така силата на молитвата отива в погрешна посока - вече не молим Бог "избави ни от Лукавия, за да не въвежда нам в изкушение", а казваме "НЕ въвеждай нам в изкушение, но избави ни от Лукавия", т.е. молим Бог да НЕ прави нещо, което той така или иначе НЕ прави, защото изкушението е специалност на Лукавия.

Молитвата е възстановена въз основа на стари източници от Койно Койнов. Ето я прочетена от него: https://blog.beinsa.info/Отче%20наш.mp3 Източник

Hristo Vatev

Hristo Vatev

В сайта има 130 книги на Рудолф Щайнер.

Здравейте, мили приятели.
На днешния ден, 11.05.2019г. с голяма радост искам да ви покажа новия сайт, който направихме. В сайта има 130 книги на Рудолф Щайнер. Сайтът е предназначен и за търсене във всичките текстове по ключови думи. Можете да го видите на следния домейн - https://rudolfsteinerbg.com Този сайт е един много ценен подарък за антропософите и хората, които се интересуват от тези духовни текстове и по-лесно ще могат да ги изучават. Благодаря на програмиста, с който работихме и който изгради целия сайт, както и търсачката. Дизайнът на сайта е максимално изчистен и красив. Опциите за търсене са доста големи. Има и втора търсачка, в която може да се търси с до три думи, които се намират в разстояние на седем изречения.
Сайта ще продължим да го допърваме и с нови текстове, както и с нови функции. Благодаря много също и на Евгени Мангуров за предоставените файлове и преводи от руски. Книги на Рудолф Щайнер можете да си купите от този сайтhttps://rudolfsteiner.bg/ Благодаря много и на Ани от София за голямата помощ по подреждането на текстовете. На днешния ден 11.05 точно преди 2 години пуснахме и първия сайт, който направихме по същия начин, посветен на Учителя Петър Дънов. https://beinsa.bg/ Не сме планирали точно да пуснем на тази дата сайта на Щайнер, но тя съвпадна абсолютно точно с пускането на първия сайт. Ето и постът във Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/BeinsaDouno/permalink/1507901392610741/ Поздрави.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

2 години от пускането на сайта https://beinsa.bg/

Здравейте, приятели.
Днес, 11.05.2019г. се навършват 2 години от пускането на сайта https://beinsa.bg/
Сайтът е изграден специално за работа със Словото на Учителя и е уникален със своите възможности за търсене в текста. В дясно от падащото меню на търсачката могат да се избират много категории за търсене. По сайта сме направили много подобрения, както и е на отделен бърз сървър.
Ползвайте го със здраве, приятели.
Поздрави.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

3 диска с музика. Ина Дойнова и Здравка Баръмова

3 диска с музика.

Ина Дойнова и Здравка Баръмова

Може да ги изтеглите от тук:

http://petardanov.com/index.php/files/file/1768-3-диска-от-ина-дойнова/#gsc.tab=0

Може да ги слушате от тук:

Диск 1- https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/beinsa-douno-living-power-music-for-meditation

Диск 2 - https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/living-power-2
Диск 3 - https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/krasiv-zhivot-bezkraen-pt-ina-doynova

Поздрави

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Снимката е от 25 юни 1886г., когато Петър Дънов

Първи випуск на Американското научно-богословско училище към Методистката мисия в гр. Свищов Прави: 1. Христо П. Бъчваров. 2. Петър К. Дънов. Седнали отляво надясно: 3. Иван Димитров. 4. Петър Василев. 5. Банчо Тодоров. 6. Иван Тодоров. Забележка. Първите четирима отпред са завършили 1886 г., а другите двама 1887 г. Снимката е от 25 юни 1886г., когато Петър Дънов е на 22 години и е направена при завършването му на Свищовското Богословско училище ------------------------------- Превод на текста На снимката на тази страница ние ви показваме шест български свешеници, които са били студенти в Българското Методистко Богословско училище в Свищов. Двамамта, които са прави може би ще завършат другата година. Другите завършиха на 7 Юли, 1886. Свещеник Дж. С. Лад ни изпраща някои сведения за тях: Този, който стои в ляво е Христо Павлов Бъчваров. Той работи по селата и бе подкрепян от един от Американските мисионери. неговите разходи през последните три месеца бяха по-малко от.... Той посети и продаде брошури и книги в около петдесет села на територията между Свищов и Търново. В някои от селата той беше бит и някои от книгите му бяха отнети и разкъсани. Той ще се върне в училището през Октомври. Стоящия от дясно е Петър К. Дънов. Неговия баща е свещеник. Той посещава училището една година и половина.

Четиримата, които се дипломираха, Иван Димитров, Петър Василев, Банчо Тодоров, Иван Тодоров, започнаха работа и ще бъдат широко подкрепяни от хората, между които работят. Тяхната работа ще бъде да ходят пеш от село на село продавайки брошури и книги, да говорят на хората по темата за религията, да организират молитвени срещи и да проповядват всякога, когато имат тази възможност.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

За месец януари 2017г

Здравейте, приятели.
Искам да ви покажа брояча на сайта http://petardanov.com/
За месец януари 2017г. има 60 967 посещения. вижда се че за 7 месеца посещенията са се удвоили от месец Юни когато са били 30 111.
Линк от брояча- https://tyxo.com/tracker/monthly/115048

Сайта е полезен на много хора и се ползва постоянно. Благодаря на всички приятели които подкрепят сайта и помагат за развитието му.
Работата по сайта е ежедневна за да го имаме всички и да се учим от Словото.
Поздрави

А от тук може да се види кои статии разглеждат в момента посетителите на сайта. http://petardanov.com/index.php?app=members&module=online&sort_order=desc#gsc.tab=0

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Направих едно малко проучване от кога се отпечатва символа с котвата в книгите.

Здравейте, приятели.   Направих едно малко проучване от кога се отпечатва символа с котвата в книгите.   До 1946 първите издания са били с емблемата на трите пламъчета а вече от 1947 са се отпечатвали с емблемата на Котвата.   В периода 1947 до 1950 година преброих 32 томчета, които са издадени с емблемата на котвата - направил съм списък с тях по- надолу.   За знака с пламъчетата Елена Андреева в том 9 на Изгрева, страница 382 казва “Това е и пламъчето, което се е слагало на първите издания. То е с три малки пламъчета, което представлява Словото на Учителя, което носи със себе си 3-те пламъка на Любовта, Мъдростта и Истината. “   Елена Андреева: “ А котвата е знак, символизира слизането на човека. Ние имаме и друг символ, гърнето. Над салона имахме едно гърне от пръст, отворено и в него пламък гори. Да. Символ на Словото - гори и не изгаря, и не гасне. Символ за вътрешния огън на Словото.“   Спомени на Борис Николов: "Когато издадохме книгата „Учителят" на първа страница сложихме емблемата с котвата. Също в книгата „Песни от Учителя" поставихме котвата, както и в книгата „Разговори при 7-те Рилски езера". Така че ние първи я поместихме." Двете емблеми са стояли също и над двата входа на салона.   Тук има повече информация за знака с котвата:   http://petardanov.com/index.php/topic/6986-66-емблемата-с-котвата/#gsc.tab=0   В коментарите ще сложа още информация и снимки. Томчета, отпечатани с котвата.   Неделни Беседи   1.Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1947 2.Новият човек, НБ (1921), София 1947, 3.Ще управлява всички народи, НБ (1920-22), София 1948, 4.Живият Господ НБ (1922), София 1948 5.Петимата братя, НБ (1917-38), София 1949 6.Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949 7.Поучаваш ги, НБ (1923), София 1949, 8.Условия за растене, НБ XIV (1930), София 1949, 9.Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950,   Утринни Слова 1.Той създава, том 1, 1-15 беседа - София 1947 2.Старото отмина, том 2, 16-35 беседа - София 1947 3.Ликвидация на века, том 1, 1-18 беседа - София 1948, 4.Красотата на душата, том 2,19-39 беседа - София 1948, 5.Абсолютна истина, том 1,1-16 беседа - София 1949, 6.Ново разбиране, том1, 1-12 беседа - София 1949 7.Сеятелят, том 2, 13-27 беседа - София 1950, 8.Дреха на живота, том 3, 28-40 беседа - София 1950,   Общ Окултен Клас 1.Новата мисъл , ООК ХII/1 (1932-33), София 1947, 2.Високият идеал, беседа (11.09.1923), София 1927, 1948 , 3.Работа на природата. ООК XII/2 (1932-33), София 1948, 4.Трите шкоки, ООК XII/3 (1932-33), София 1948,   Младежки Окултен Клас 1.Живот и отношения, MOKXI/1 (1931-32), София 1947, 2.Фактори в природата, МОК XI/2 (1931-32), София 1947, 3.Силите на природата, МОК XXIII/1 (1943-44), София 1947, 4.Великата разумност, МОК XII/1 (1932-33), София 1949, 5.Съразмерност в природата, MOK XII/2 (1932-33), София 1949,   СЪБОРНО СЛОВО 1.Мировата Любов - Козмичната Обич, (1919), София 1947, 2.Новото Човечество, (19.08.1920 Търново), София 1947 3.Новият живот, (19.08.1922 Търново), София 1947 4.Силите на природата, MOK XXIII/1 (1943-44), София 1947,   Извънредни Беседи 1. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949,

Hristo Vatev

Hristo Vatev

“Изворът на доброто“ на Англииски

Здравейте, приятели. С радост искам да ви покажа двата диска, които ми изпрати Антоанета Крушевска чак от Америка. На дисковете има записана книгата “Изворът на доброто“, която е съставена от Боян Боев и Борис Николов. В дисковете има 138 аудио записа на английски, които отговарят на съдържанието на книгата.   Тук ще поставя два линка - единият за теглене на записите, а другият за слушане.   За слушане - https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/the-wellspring-of-good   За сваляне - http://petardanov.com/index.php/files/file/1394-the-wellspring-of-good/#gsc.tab=0   А тук е книгата на английски- http://petardanov.com/index.php/files/file/1091-the-wellspring-of-good/#gsc.tab=0   Благодаря много на Антоанета Крушевска и Ернестина Сталева, които са направили преводите и организирали аудио записите.   Тук слагам и линк към книгата на български.   http://petardanov.com/index.php/files/file/822-изворът-на-доброто/#gsc.tab=0   А тук са публикуваните текстове в сайта. http://petardanov.com/index.php/forum/64-изворът-на-доброто/#gsc.tab=0   Може да пратите тези записи на нашите приятели, английско говорящи. Много се радвам на такива инициативи и така добре свършена идея. Записите са направени 2012г., но не бях ги виждал.   Поздрави.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

аудио записите на книгата “Веригата на божествената любов“.

Здравейте, приятели.

С голяма радост искам да ви покажа аудио записите на книгата “Веригата на божествената любов“.

В нея са поместени протоколите от годишните срещи на Веригата от 1903г. до 1915г.

Книгата е записана от професионални четци.

Книгата е много важна, защото това са едни от първите запазени документи от годишните събори и създаването на тъй наречената Верига, която по-късно (около 1920г.) се преименува във Всемирно Бяло Братство.

Самите аудио записи можете да чуете от тук: https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/k1903-1915
Благодаря много на Калоян Христов, Кирил Кирилов и Милен Колев, които работиха по записите.

Записите можете да ги изтеглите от тук:
http://petardanov.com/index.php/files/file/1670-протоколи-от-годишните-срещи-на-веригата-1903-1915/#gsc.tab=0

А книгата можете да изтеглите от тук:
http://petardanov.com/index.php/files/file/131-02веригата-на-божествената-любов-годишни-срещи/#gsc.tab=0

Общо записите са около 24 часа.

Ако искате да подпомогнете развитието на тази идея за записване на аудио записи, можете да си поръчате отпечатаните дискове до сега от тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTIgVXues3-8psevHYr6Ij7OhvW5BSR6P7kgevxyJXejaCFQ/viewform

Поздрави, приятели и благодаря.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

домашни и резюмета

Здравейте, мили приятели.
С радост качвам наново пакета със сканираната книга.

http://petardanov.com/index.php/files/file/1652-развити-теми-от-младежкия-окултен-клас-варна-от-19/#gsc.tab=0

Сега вече всичко в нея е подредено. Всички написани домашни и резюмета са в отделни папки, както и са подредени по хронология. Също така в записките има и дмашни от ООК както и резюмета.

Общо всичо са 970 файла разделено в 88 отделни папки.

Съдържанието на папката е следното:

1. Теми - МОК - I-ва година 1922
2. Теми - МОК - II-ра година 1922-1923
3. Теми - МОК - III-ра година 1923-1924
4. Теми - МОК IV-та година 1924-1925
5. Теми - ООК - I школна година 1922
6. Теми - ООК - IV школна година 1924-1925
7. Резюмета МОК, 1-ва година
8. Резюмета МОК, 2-ра година
9. Не е ясно от къде са

Благодаря много на Ани за труда да ги подреди.

Ето и предишното видео, което пуснах към книгата - https://www.youtube.com/watch?v=u0osM-TF86Q&feature=youtu.be

Hristo Vatev

Hristo Vatev

фаил на песнарката от 1999г.

Приятели, качвам един фаил на песнарката от 1999г. които ми прати Vesko Vasilev . Файла е с функционални подобрения за да се улесни работата с него. Добавена е една начална страница с заглавията и след като се кликне на заклавие води до точното място където са нотите и текста в песнарката. Може да го изтеглите тук. За настоящото електронно издание Тази PDF версия на песнарката е оптимизирана за ползване през електронни устройства – компютри, таблети и смартфони: • Файлът е преминал през Optical Character Recognition, което позволява търсене на думи и фрази чрез комантада Find.
•Всяка песен може да бъде достъпвана бързо чрез панела с отметки Bookmarks, който е настроен да се зарежда при отварянето на файла – подобно на електронно съдържание. •Търсенето и преминаването между песните се улеснява и от добавената първа страница във файла, която представлява азбучен указател на песните. При кликване върху дадена песен, се зарежда самата песен от тялото на документа. Съответно, заглавията на песните в документа при кликване връщат към азбучния указател, за да може отново бързо да се избере и достъпи следваща песен. ВАЖНО: Гореизброените функции може да не работят, ако PDF файлът се отваря от програма или приложение, което не е разработено от Adobe. Ето защо, за най- пълноценно използване на този ресурс, използвайте следните безплатни програми: •За компютри: Adobe Reader
•За Android мобилни устройства: Adobe Acrobat Reader
•За iOS мобилни устройства: Adobe Acrobat Reader Ако друго приложение отваря PDF файловете на устройството ви, ще трябва да обмислите дали да не промените настройките за отваряне на файлове с разширение .pdf При наличие във векторен формат на изходните файлове, от които е отпечатана книгата, е възможно да се създаде версия с подобрено качество и значително по-малък обем. Ако този начин на ползване на песнарката се окаже удобен за повече хора, може тя да се допълни с още песни.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

композиция от 13 снимки

Здравейте, приятели.

Искам да ви покажа една композиция от 13 снимки и картини, която си направих вкъщи. Те са изпринтирани на канаваца и са опънати на подрамка.
Мога да направя за всеки, който желае, същите. Може и в различни размери. В коментарите ще сложа снимка на гърба на една от картинките.
Разбира се, от тази дейност абсолютно не искам да печеля, а само да помогна на хората, които желаят да имат подобни снимки и картини.
Примерно портретът на Христос е с размери 28х33,5 и излиза около 15 лв. с подрамката. Другите картини са с по-малък размер и са по-евтини. Имам и доста други, които могат също да се направят така.

Поздрави на всички!

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Аудиозапис на История славенобългарская.

Аудиозапис на История славенобългарская.
Записите са 10 части около 2.30 ч.
https://www.youtube.com/watch…
1 част
2 част - https://youtu.be/03uSuc7Y9bw
3 част - https://youtu.be/TiUTloYuMSo
4 част - https://youtu.be/4xsY_-43Vrk
5 част - https://youtu.be/3sDpwgnziFY
6 част - https://youtu.be/TCRsmXlrovk
7 част - https://youtu.be/zVkv3UgDUO8
8 част - https://youtu.be/0JCkINj2kC4
9 част - https://youtu.be/kLfyvYQTNjQ
10 част - https://youtu.be/NIOZiJoTsGk Поздрави

Hristo Vatev

Hristo Vatev

строго секретен доклад 15.03.1958г.

Приятели, пускам два откъса от един строго секретен доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа сред духовенството и сектите, 15.03.1958г. Обърнете внимание на втория пасаж, който показва по какви начини правителството е искало да разруши Братството. В самия документ съм ги оцветил в червено. http://petardanov.com/PDF/Strogo_sekretno.pdf -------------------------------------------------------------
“ През 1957 година бе иззета над 50 тона реакционна литература с автор П.ДЪНОВ от цялата страня и се предизвика финансова ревизия при която ръководството на секта "Дъновисти" ще бъде задължено да изплати на държавата над 570,000 лева злоупотребени средства. Откри се и иззе златното имущество на сектата на стойност около 30 хиляди лева.“
-------------------------------------------------------------
“4. Ще продължи активната работа по разложението на сектите по места, като за целта ще бъдат командировани оперативни работници от центъра за оказване помощ. Периодическа помощ по окръзите ще се оказва и по останалите линии. Ще се използува резултата от проведената финансова ревизия на секта "Дъновисти" и се излезе с предложение за закриването й като "верска общност".“
------------------------------------------------------------- Източник :
http://www.desehistory.com/2012/04/15031958.html

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Аудио беседи за слушане

Плейлисти за слушане Аудио записи на Словото - пакет 1
Аудио записи на Словото - пакет 2
Аудио записи на Словото - пакет 3
Аудио записи на Словото - пакет 4
Аудио записи на Словото - пакет 5
Аудио записи на Словото - пакет 6

Hristo Vatev

Hristo Vatev

С голяма радост искам да ви покажа новите функции в сайта petardanov.com

Здравейте, мили приятели.
С голяма радост искам да ви покажа новите функции в сайта https://petardanov.com/ Тези нови списъци и функции позволяват много лесно работа и разглеждане на големите обеми информация. Но по-подробно ще обясня в отделни постове за плюсовете на новите функции. Това са 11 нови линка, които са добавени най-отгоре на началната страница на сайта. https://petardanov.com/list_catalog2.php Списъците са: 1.Всички беседи и събития в хронологична подредба - 3,952 броя беседи и 2,300 събития. https://petardanov.com/class_year_besedi_chronology.php
2. Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията - 1813 беседи.
https://petardanov.com/list_bible_besedi.php 3. Списък на всички цицати от Библията, използвани в беседите - 2996 цитата.
https://petardanov.com/list_bible_citati.php 4. Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
https://petardanov.com/list_bible.php… 5. Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас - 352 броя теми за писане.
https://petardanov.com/list_MOK.php 6. Теми, давани за писане в Общия окултен клас -477 броя теми за писане.
https://petardanov.com/list_OOK.php 7. Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за една година. 
https://petardanov.com/calendar_b_all1_1.php 8. Беседи, подредени в календар за целия период.
https://petardanov.com/calendar_b_1.php 9. Беседи, подредени в календар за една година.
https://petardanov.com/calendar_b1_1.php 10. Събития, подредени в календар за целия период от време.
https://petardanov.com/calendar_h_1.php 11. Събития, подредени в календар за една година. 
https://petardanov.com/calendar_all_1.php Тези списъци първо ги направихме в сайта http://beinsa.bg/, но сега успяхме да ги интегрираме и в основния сайт. Това е една добра стъпка напред в развитието на основния сайт. Тези списъци и нови функции са плод на много работа на екипа на сайта. Благодаря много на всички приятели, които ми помагат с дарения за развитието на проектите и идеите. Сайтът се издържа само от дарения. Очаквайте още добри новини. Поздрави.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Радио с беседи

Здравейте, мили приятели. С радост искам да ви съобщя, че в онлайн радиото, което съм пуснал, вече са качени всичките 3500 аудио беседи, записани до сега. Взел съм повече място на радио сървъра, за да могат да се поберат беседите. В момента пространнството вече е 80 гб. Беседите се въртят на случаен принцип. Радиото може да се слуша от този линк: http://79.98.108.170:8152/stream http://79.98.108.170:8152/index.html https://radiocp.novahost.bg:2199/start/hrivatev --------------------------------
* Winamp, iTunes https://radiocp.novahost.bg:2199/tunein/hrivatev.pls
* Windows Media Player https://radiocp.novahost.bg:2199/tunein/hrivatev.asx
* Real Player https://radiocp.novahost.bg:2199/tunein/hrivatev.ram
* QuickTime https://radiocp.novahost.bg:2199/tunein/hrivatev.qtl
-------------------------------- Както и от сайта http://petardanov.com/ в дясно.
Радиото няколко години го излъчвах от вкъщи като трябваше пост. Онлайн радиото може да се слуша в целия свят по интернет от горните линкове. Радиото също може да се слуша и от мобилни телефони от първия линк. Също има и много удобен начин за слушане на радиото не от интернет експлорер, а от аудио плейър на компютъра. Това става като изтеглите някой от файловете Winamp или другите предложения и след това този файл се отваря с аудио програма. Така Словото е по-достъпно и ще можем все по-лесно да го изучаваме и да черпим от мъдростта му.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

цветния спектър на светлината

Току що снимах цветния спектър на светлината. Бяхме в едно заведение и се получи случайно, пречупен на един ръб на прозореца.
Още няколко снимки.
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2221639737903566&type=3

Hristo Vatev

Hristo Vatev

РОДИ СЕ:

РОДИ СЕ:
https://youtu.be/q8couj2pnZw

РОДИ СЕ - ИНСТРУМЕНТАЛ:
https://youtu.be/GRyDodv51zU

ЧИТАЛИЩЕ:
https://youtu.be/wLW3SGAAYB8

ЧИТАЛИЩЕ - ИНСТРУМЕНТАЛ:
https://youtu.be/UpHI1CFF18k

Емил Стефанов ме помоли да публикувам песните му:

"Роди се" и "Читеалище" със следния коментар:

"Предстои, идването на Учителя между нас да се празнува от целия български народ.

Можем да запеем песента "Роди се" на рождения ден на Учителя - да поставим основите на този всенароден празник още сега.
Нека целият народ да запее Хвала" и да слави Изгрева на Божественото Съзнание.
Нека и народите да "грейнат" от това Велико Слънце на Духа.
Използвайте инструментала на песента, за да я разучавате и пеете с оркестър."    

Hristo Vatev

Hristo Vatev

първите 5 сканирани папки.

Здравейте, приятели.
Получих две кашончета с папки напечатани на пишеща машина. В папките има по стари духовни книги може би подготвени за печат. Поетапно ще ги сканирам и ще ги пусна в групата за теглене. Мисля, че ще са ви интересна.

Ето и първите 5 сканирани папки.

1- Астралното тяло и други астрални явления - Артур Поуел
http://petardanov.com/index.php/files/file/1682-астралното-тяло-и-други-астрални-явления-артур/#gsc.tab=0

2- Етерният двойник и свързаните с него явления- Артур Поуел
http://petardanov.com/index.php/files/file/1683-етерният-двойник-и-свързаните-с-него-явления-ар/#gsc.tab=0

3 - Умственото тяло и други явления на умственото поле - Артур Поуел
http://petardanov.com/index.php/files/file/1684-умственото-тяло-и-други-явления-на-умственото-п/#gsc.tab=0

4 - Уроци от обиколката в индия върху живота и учението на учителите от далечния изтук - Берд Спалинг
http://petardanov.com/index.php/files/file/1685-уроци-от-обиколката-в-индия-върху-живота-и-учени/#gsc.tab=0

5 - Пътят на живота - Толостой
http://petardanov.com/index.php/files/file/1686-пътят-на-живота-толостой/#gsc.tab=0  

Hristo Vatev

Hristo Vatev

×