Jump to contentТова събитие се повтаря всяка година until 04/01/2030


Беседите изнасяни на датата 1 април


 
• И гласът му се чува, ИБ - 01.04.1912
• Виделината, НБ - 01.04.1917
• Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, - 01.04.1922
• Изразът, ООК - 01.04.1925
• Практически правила, МОК - 01.04.1928
• Славата человеческа, НБ - 01.04.1928
• Смяна на силите, ООК - 01.04.1931
• Значение на числата, МОК - 01.04.1932
• Единственият свободен, УС - 01.04.1934
• Очите на мъдрия, НБ - 01.04.1934
• Действието на музиката, ООК - 01.04.1936
• Отворени и затворени очи, МОК - 01.04.1938
• Светлина от вън и от вътре, ООК - 01.04.1942 липсва
• Живот и музика, ООК - 01.04.1942
 

Събития в Братството на датата 1 април


 
 
1.04.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.04.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31
1.04.1913 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София
1.04.1918 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
1.04.1918 г. Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна
1.04.1942 г. Учителя дава песента "Песен на светлия път"
1.04.1995 г. Заминава си Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/02/2030


Беседите изнасяни на датата 2 април


 
 
• Прави правете Неговите пътеки, НБ - 02.04.1922
• Разумното сърце, ООК - 02.04.1924
• Права мисъл, ООК - 02.04.1930
• Отворени кранове, УС - 02.04.1933
• Радостта, НБ - 02.04.1933
• Тримата професори, МОК - 02.04.1937
• Доста е на деня, НБ - 02.04.1939
• Трите пътя, УС - 02.04.1939
• Музика и здраве, ООК - 02.04.1941
• Най-малкото и най-голямото Добро, МОК - 02.04.1943
 
 
 

Събития в Братството на датата 2 април


 
2.04.1905 г. (нов стил) Родена Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя
2.04.1924 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
2.04.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 2 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/03/2030


Беседите изнасяни на датата 3 април


 
• Храненето - условие за Вечен Живот, НБ - 03.04.1921
• Вехтото премина, НБ - 03.04.1927
• Скрити сили, МОК - 03.04.1927
• Противоположни процеси, ООК - 03.04.1929
• Тригон, МОК - 03.04.1931
• Наклали огън, НБ - 03.04.1932
• Първото стъпало на Любовта, ООК - 03.04.1935
• Няма да ожаднее, НБ - 03.04.1938
• Под тебе и над тебе, УС - 03.04.1938
• Влюбване и Любов, ООК - 03.04.1940
• Умни, добри и справедливи, МОК - 03.04.1942
 

Събития в Братството на датата 3 април


 
3.04.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32
3.04.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №91
3.04.1908 г. Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя
3.04.1915 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/04/2030


Беседите изнасяни на датата 4 април


 
• Зачудиха се, НБ - 04.04.1920
• Отрицателни и положителни качества на ученика, ООК - 04.04.1922
• Най-добрият метод, МОК - 04.04.1923
• Групиране на сили, МОК - 04.04.1926
• Дава плод, НБ - 04.04.1926
• Служба на уравненията, ООК - 04.04.1928
• Огънатата плоскост, МОК - 04.04.1930
• Условия за растене, ООК - 04.04.1934
• Здравото учение, НБ - 04.04.1937
• Степени на Любовта, УС - 04.04.1937
• Числата, МОК - 04.04.1941
• Двата Велики закона, УС - 04.04.1943
• Двата принципа, НБ - 04.04.1943
 

Събития в Братството на датата 4 април


 
4.04.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
04.1918 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/05/2030


Беседите изнасяни на датата 5 април


 
• Оправдание и спасение, БС - 05.04.1917
• Двете посоки, МОК - 05.04.1922
• Закон на внушението, МОК - 05.04.1925
• Ръката съблазнява, НБ - 05.04.1925
• Чист и светъл, ИБ - 05.04.1926
• Азбука на Природата, МОК - 05.04.1929
• Самовъзпитание, МОК - 05.04.1929 (не печатана)
• Припламна, понеже нямаше корен, НБ - 05.04.1931 (не печатана)
• Око, ООК - 05.04.1933
• Насока отвътре, МОК - 05.04.1935 (не печатана)
• Двете фази, УС - 05.04.1936
• Понеже ви изказах това, НБ - 05.04.1936
• Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 05.04.1939
• Страж на Живота, МОК - 05.04.1940
• Близо и далеч, УС - 05.04.1942
• Бъди верен, НБ - 05.04.1942
 

Събития в Братството на датата 5 април


 
 
Засега няма намерени събития за тази дата
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/06/2030


Беседите изнасяни на датата 6 април


 
• Четирите основни елемента, ИБ - 06.04.1914
• Господ му рече, НБ - 06.04.1919
• Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 06.04.1924
• Кажи само реч, НБ - 06.04.1924
• Начертаният план, ООК - 06.04.1927
• И рече Исус, НБ - 06.04.1930
• Входни врати, ООК - 06.04.1932
• Двете максими на Живота, МОК - 06.04.1934(не печатана)
• Еднократни, многократни и непреривни процеси, ООК - 06.04.1938
• Вечността, УС - 06.04.1941(не печатана)
• Ще бъде развързано, НБ - 06.04.1941
 

Събития в Братството на датата 6 април


 
6.04.1900 г. (стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/07/2030


Беседите изнасяни на датата 7 април


 
• Три вида съзнание, ООК - 07.04.1926
• Отговори стотникът, НБ - 07.04.1929 (не печатана)
• Той е реченият, НБ - 07.04.1929
• Естествени правила, БС - 07.04.1932
• Да обичаш и да те обичат, НБ - 07.04.1935
• Два метода, УС - 07.04.1935
• Четирите струни, ООК - 07.04.1937
• Дайте Свобода, МОК - 07.04.1939
• При къпалнята, НБ - 07.04.1940
 
 

Събития в Братството на датата 7 април


 
7.04.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №51
7.04.1913 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
7.04.1922 г. Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Благовещение
7.04.1927 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - Ел Шадай. Благовещение
7.04.1928 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Благовещение - 7 април
7.04.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша. Благовещение. Екскурзия на четирите правила
7.04.1932 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Благовещение, 7 април
7.04.1942 г. Снимки на Пеню Ганев, Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Ангел Янушев и Коста Гнатюк
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/08/2030


Беседите изнасяни на датата 8 април


 
• Съединителната линия, ИБ - 08.04.1912
• Яков и Исав, НБ - 08.04.1917
• Защо сте тъжни?, НБ - 08.04.1923
• Точността, ООК - 08.04.1923
• Отмерени прояви, ООК - 08.04.1925
• Ще хвърля мрежата, НБ - 08.04.1928?
• Събиране и изваждане, ООК - 08.04.1931
• Добрият поглед, МОК - 08.04.1932
• Слугуване, УС - 08.04.1934
• Тъй мисля аз, НБ - 08.04.1934
• Божественото огледало, ООК - 08.04.1936
• Импулс, МОК - 08.04.1938
• Люби, обичай, ООК - 08.04.1942
 

Събития в Братството на датата 8 април


 
8.04.1903 г. (датата не е точна) Учителя посещава град Плевен
8.04.1925 г. Писмо от Учителя до Стефан Тошев, София
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/09/2030


Беседите изнасяни на датата 9 април


 
• Мисли от г-н Дънов, ИБ - 09.04.1914
• Волята на Отца, НБ - 09.04.1922
• Тъчете мислите си, ООК - 09.04.1924
• Ще хвърля мрежата, НБ - 09.04.1928?
• Значение на числата, ООК - 09.04.1930
• Познаването на Истината, НБ - 09.04.1933
• Приемане и предаване, УС - 09.04.1933
• Мисълта като изходен път, МОК - 09.04.1937
• Ставане, оживяване и възкресение, НБ - 09.04.1939
• Не разваляйте пакта!, ООК - 09.04.1941
 

Събития в Братството на датата 9 април


 
9.04.1900 г. (датата не е точна) Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов
9.04.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
9.04.1911 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас
9.04.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.04.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
9.04.1930 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев
9.04.1940 г. Учителя с учениците е на екскурзия до Витоша на втория ден на Великден - 9 април
9.04.1962 г. Заминава си Борис Георгиев, художник и последовател на Учителя, 9 април 1962 г. Рим
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/10/2030


Беседите изнасяни на датата 10 април


 
• Любовта - носителка на Живота, НБ - 10.04.1921
• Двама синове, НБ - 10.04.1927
• Образи на реалността, МОК - 10.04.1927
• Спорни въпроси, ООК - 10.04.1929
• Човешките идеали. Постижимото, разумното и реалното, МОК - 10.04.1931
• Живот, Светлина, Свобода, НБ - 10.04.1932
• Двете силни точки, ООК - 10.04.1935
• Качества на мисълта, МОК - 10.04.1936
• В начало бе Словото, ИБ - 10.04.1938 ??
• Към съвършенство, ООК - 10.04.1940
• Разумни, справедливи и добри, МОК - 10.04.1942
 

Събития в Братството на датата 10 април


 
10.04.1854 г. Откровение дадено на Константин Дъновски в солунската черква „Св. Димитрий“ - Антиминсът
10.04.1908 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
10.04.1909 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.04.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
10.04.1913 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
10.04.1919 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/11/2030


Беседите изнасяни на датата 11 април


 
• Отиде след Него, НБ - 11.04.1920
• Житно зърно, МОК - 11.04.1923
• И Земята ще се изпълни със знание, НБ - 11.04.1926
• Малкото съпротивление, МОК - 11.04.1926
• Възпитание на удовете, ООК - 11.04.1928
• Хармоничен избор, МОК - 11.04.1930
• Идването на Господа, ООК - 11.04.1934
• Виделината и тъмнината, НБ - 11.04.1937
• Двамата синове, УС - 11.04.1937
• Три важни неща, МОК - 11.04.1941
• Божественото Слово, НБ - 11.04.1943
 

Събития в Братството на датата 11 април


 
11.04.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
11.04.1906 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
11.04.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/12/2030


Беседите изнасяни на датата 12 април


 
• Влиянието на музиката, ИБ - 12.04.1917
• Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД - 12.04.1922
• Закон на движение, МОК - 12.04.1922
• Влияние на Вътрешната светлина, МОК - 12.04.1925
• С Дух и огън, НБ - 12.04.1925
• Истинска опора, МОК - 12.04.1929
• Живият между мъртвите, НБ - 12.04.1931(не печатана)
• Ползата от знанието, ООК - 12.04.1933
• Насока отвътре, МОК - 12.04.1935
• Математически отношения, МОК - 12.04.1935 (не печатана)
• Божествената връзка, УС - 12.04.1936
• Заведоха Исуса, НБ - 12.04.1936
• Съобразителност и Разумност, ООК - 12.04.1939
• Методи за постижения, МОК - 12.04.1940
• Децата на Царството Божие, НБ - 12.04.1942
• Трите положения, УС - 12.04.1942
 

Събития в Братството на датата 12 април


 
12.04.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/13/2030


Беседите изнасяни на датата 13 април


 
• Познайте Истината и Истината ще ви направи свободни, ИБ - 13.04.1914
• Нито тържик, НБ - 13.04.1919
• Природни методи, ООК - 13.04.1922
• Още малко, НБ - 13.04.1924
• Търпение, МОК - 13.04.1924
• Една стъпка, ООК - 13.04.1927
• Господар на съботата, НБ - 13.04.1930
• Закони на Вярата и Любовта, ООК - 13.04.1932
• Дробни отношения, МОК - 13.04.1934
• Новото откровение, НБ - 13.04.1941
• Трите придобивки, УС - 13.04.1941
 

Събития в Братството на датата 13 април


 
13.04.1905 г. (датата не е точна) Учителя заминава за Русе
13.04.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/14/2030


Беседите изнасяни на датата 14 април


 
• Божествена съкровищница, ООК - 14.04.1926(не печатана)
• И огорчи се в сърцето си, НБ - 14.04.1929
• Естествените прояви на Любовта, УС - 14.04.1935
• Колко е хубава твоята Любов, НБ - 14.04.1935
• Път към новото, ООК - 14.04.1937
• Единният закон, МОК - 14.04.1939
• Дървото на Живота, НБ - 14.04.1940
• Майката на съвършенството, УС - 14.04.1940
• Първо и последно място, ООК - 14.04.1943
 

Събития в Братството на датата 14 април


 
14.04.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33 (отворено писмо)
14.04.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
14.04.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/15/2030


Беседите изнасяни на датата 15 април


 
• Да бъдем готови, ИБ - 15.04.1912
• Радвайте се, НБ - 15.04.1917
• Окултна медицина, ООК - 15.04.1923
• Чий е този образ?, НБ - 15.04.1923
• Закон на съотношения, ООК - 15.04.1925
• По-драгоценен, НБ - 15.04.1928
• Специфична работа, ООК - 15.04.1931
• Живите числа, МОК - 15.04.1932
• Божествен и човешки порядък, УС - 15.04.1934
• Наяве, НБ - 15.04.1934
• Мекота, ООК - 15.04.1936
• Великата възможност, ООК - 15.04.1942
 
 

Събития в Братството на датата 15 април


 
15.04.1893 г. Учителя Петър Дънов защитава научната теза „Миграция и християнизиране на германските племена“, Бостън
15.04.1993 г. Д-р Миркович започва издаването на списание "Здравословие"
15.04.1917 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106
15.04.1924 г. Писмо от Учителя до всички приятели (архив на Минчо Сотиров), София
15.04.1925 г. Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
15.04.1939 г. Снимка на Кинчето Мариус и Веска Панайотова пред чешмата на Изгрева
15.04.1943 г. Учителя дава песента "Песента на ангелите"
15.04.1943 г. Учителя дава песента "Правда"
 
Общо за месец април
 
 
 
 
 

120 години списание „ЗДРАВОСЛОВИЕ”

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/16/2030


Беседите изнасяни на датата 16 април


 
• Не бъди неверен, но верен, НБ - 16.04.1922
• Любов към Бога, ООК - 16.04.1924
• Хваление, ООК - 16.04.1930
• Дреха на Живота, УС - 16.04.1933
• Живот вечен, НБ - 16.04.1933
• Двамата господари, МОК - 16.04.1937?
• Двете благодарности, УС - 16.04.1939
• Събиране и раздаване, заробване и освобождаване, НБ - 16.04.1939
• Добре ще бъде, ООК - 16.04.1941
• Една мярка, МОК - 16.04.1943
• Най-красивият ден, УС - 16.04.1944
 

Събития в Братството на датата 16 април


 
16.04.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
16.04.1905 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
16.04.1910 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
16.04.1916 г. Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи
16.04.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.04.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Светъл ден"
16.04.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Тъги, скърби"
16.04.1925 г. Учителя в разговор с ученици на Изгрева предвижда атентата в църквата „Св. Неделя“, 1925 г.
16.04.1925 г. Атентатът в катедралната църква „Света Неделя“ – история и факти
16.04.1925 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
16.04.1928 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Втори ден на Великден.
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/17/2030


Беседите изнасяни на датата 17 април


 
• Това учение, БС - 17.04.1919
• Огнената пещ, НБ - 17.04.1921
• Раб и син, НБ - 17.04.1927
• Справяне, МОК - 17.04.1927
• Трудни задачи, ООК - 17.04.1929
• Разумност и Светлина, МОК - 17.04.1931
• Покрива и изправя, НБ - 17.04.1932
• Най-голямото изкуство, ООК - 17.04.1935
• Постижения на мисълта, МОК - 17.04.1936
• Отворената врата, ООК - 17.04.1940
• Основна идея, МОК - 17.04.1942
 

Събития в Братството на датата 17 април


 
17.04.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
17.04.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 17 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/18/2030


Беседите изнасяни на датата 18 април


 
• Молих се, НБ - 18.04.1920
• Разпределение на енергиите, МОК - 18.04.1923
• Зазоряване, НБ - 18.04.1926
• Качества на здравия човек, МОК - 18.04.1926
• Доброта и Разумност, ООК - 18.04.1928
• Направления в Живота, МОК - 18.04.1930
• Възвишеното в човека, ООК - 18.04.1934
• Истина и Благост, УС - 18.04.1937
• Синаповото зърно, НБ - 18.04.1937
• Свободен човек, МОК - 18.04.1941
 

Събития в Братството на датата 18 април


 
18.04.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72
18.04.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 18 април
18.04.1942 г. Учителя провежда разговор със семинаристи. Изгрева - София
18.04.1943 г. Учителя дава песента "Една вечна Истина, която е Бог на Любовта"
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/19/2030


Беседите изнасяни на датата 19 април


 
• Многоценният бисер, НБ - 19.04.1915
• Разбор на думи, МОК - 19.04.1922
• На разговор с Учителя, ИБЗ - 19.04.1927
• Живите линии на Природата, МОК - 19.04.1929
• Ранните пролетни цветя, ИБ - 19.04.1929 (не печатана)
• Иди повикай мъжа си, НБ - 19.04.1931 (не печатана)
• Слушайте разумното, ООК - 19.04.1933
• Изгрев и залез, УС - 19.04.1936
• Светило на тялото, НБ - 19.04.1936
• Големите блага, ООК - 19.04.1939
• Езикът на тоновете, МОК - 19.04.1940
• Най-малката и най-голямата Любов, УС - 19.04.1942
• Настана денят, НБ - 19.04.1942
 

Събития в Братството на датата 19 април


 
19.04.1907 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
19.04.1913 г. Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров
19.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 19 април. София
19.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 19 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/20/2030


Беседите изнасяни на датата 20 април


 
• Явлението на Духа, НБ - 20.04.1914
• Като го видя Петър, НБ - 20.04.1919
• Предназначението на музиката, ООК - 20.04.1922
• Предаване на мислите. Музикалност, МОК - 20.04.1924
• Просете, търсете, хлопайте, НБ - 20.04.1924
• Посоки и възможности, ООК - 20.04.1927
• Будният ден, МОК - 20.04.1928
• Аз и Отец едно сме, НБ - 20.04.1930
• Динамика на Живота, ООК - 20.04.1932
• Опорна точка в живота, МОК - 20.04.1934
• Беззаветна Благодарност, ООК - 20.04.1938
• Трите извора, УС - 20.04.1941
• Ще ви даде Царство, НБ - 20.04.1941
 

Събития в Братството на датата 20 април


 
20.04.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
20.04.1902 г. Учителя държи сказка в Шумен
20.04.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
20.04.1908 г. Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.
20.04.1909 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103
20.04.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
20.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 20 април. София
20.04.1995 г. Заминава си Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/21/2030


Беседите изнасяни на датата 21 април


 
 
• Възкресение, ООК - 21.04.1925
• Наклали огън, НБ - 21.04.1929
• Път на вътрешно разбиране, УС - 21.04.1931
• Доброто семе, БС - 21.04.1932
• Настъпване и отстъпване, МОК - 21.04.1933
• Ако не ядете, НБ - 21.04.1935
• Трите степени, УС - 21.04.1935
• Възможности в Живота, ООК - 21.04.1937
• Самовъзпитание, МОК - 21.04.1939
• Божията мисъл, УС - 21.04.1940
• Каквото попросите, НБ - 21.04.1940
• Правилата на Любовта, ООК - 21.04.1943
 
 

Събития в Братството на датата 21 април


 
21.04.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16
21.04.1903 г. (датата е приблизителна) Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”
21.04.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 21 април. София
21.04.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]
 
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/22/2030


Беседите изнасяни на датата 22 април


 
• Силната отрова, ИБ - 22.04.1912
• Божията Воля, НБ - 22.04.1917
• Петимата братя, НБ - 22.04.1923
• Правилни отношения, ООК - 22.04.1923
• Бележки от разговори с Учителя, ИБ - 22.04.1927
• За съдба дойдох, НБ - 22.04.1928
• Възстановяване, ООК - 22.04.1931
• Живот, мисъл, воля, МОК - 22.04.1932
• Бъдете като Баща си!, УС - 22.04.1934
• Три възгледа, НБ - 22.04.1934
• Пречистване на мисълта, ООК - 22.04.1936
• Няколко въпроса, МОК - 22.04.1938
• С Любов, ООК - 22.04.1942
 

Събития в Братството на датата 22 април


 
22.04.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Шумен
22.04.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
22.04.1907 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100
22.04.1908 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 22 април. София
22.04.1938 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 22 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/23/2030


Беседите изнасяни на датата 23 април


 
• Христа разпет, НБ - 23.04.1922
• Точилото и ножът, ООК - 23.04.1924
• Храна, Вода, Топлина, Светлина, ИБ - 23.04.1927
• Доброто оръжие, ООК - 23.04.1930
• Домостроителят, НБ - 23.04.1933
• Примирение, УС - 23.04.1933
• Гами на Светлината и топлината, МОК - 23.04.1937
• Новото в Живота, НБ - 23.04.1939
• Естествената среда на човешката душа, УС - 23.04.1939
• Самовъзпитание, ООК - 23.04.1941
 

Събития в Братството на датата 23 април


 
23.04.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Ходи-ходи"
23.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 23 април. София
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/24/2030


Беседите изнасяни на датата 24 април


 
• Истината, НБ - 24.04.1916
• В рова на лъвовете, НБ - 24.04.1921
• Великденски подарък, ИБ - 24.04.1927
• Изостаналите укрухи, НБ - 24.04.1927
• Хигиенични правила, МОК - 24.04.1927
• Постижения на богатия и сиромаха, ООК - 24.04.1929
• Опасности в живота, МОК - 24.04.1931
• Запечатаната книга, НБ - 24.04.1932
• Предпоставките на музиката, ООК - 24.04.1935
• Увеличаване и размножаване, МОК - 24.04.1936
• Всичките народи, НБ - 24.04.1938
• Даде ми се всяка власт, УС - 24.04.1938
• Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК - 24.04.1940
• Малки опити, МОК - 24.04.1942
 

Събития в Братството на датата 24 април


 
24.04.1914 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.04.1917 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 24 април. София
24.04.1927 г. Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)
24.04.1938 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 24 април
24.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/25/2030


Беседите изнасяни на датата 25 април


 
• Приятел и раб, НБ - 25.04.1920
• Методи и насърчения за хармонизиране, КД - 25.04.1923
• Четирите съзнания, МОК - 25.04.1923
• Работа на съзнанието, МОК - 25.04.1926
• Сам изтъпках жлеба, НБ - 25.04.1926
• Ще бъдат предупредени, ООК - 25.04.1928
• Светлина и Знание, МОК - 25.04.1930
• Сигурният пазител, ООК - 25.04.1934
• Да идем във Витлеем, НБ - 25.04.1937
• Първата дума, УС - 25.04.1937
• Самовъзпитание и самообразование, МОК - 25.04.1941
• Движение, учение и работа, НБ - 25.04.1943
• Слуги, ученици, синове, УС - 25.04.1943
 
 
 

Събития в Братството на датата 25 април


 
25.04.1906 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.04.1906 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
25.04.1907 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен
25.04.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Съзнателна работа"
25.04.1927 г. Учителя е на екскурзия на Витоша. Великден - втори ден
25.04.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/26/2030


Беседите изнасяни на датата 26 април


 
• Закон на кармата. Проява на кармичния закон, МОК - 26.04.1922
• Екскурзиите и Слънцето, ИБ - 26.04.1927
• Преводи в Природата, МОК - 26.04.1929
• Да разумеят писанията, НБ - 26.04.1931?
• Трите посоки, ООК - 26.04.1933
• Което човек сее, НБ - 26.04.1936
• Права мисъл, чувство и говор, УС - 26.04.1936
• Симфония на щастието, ООК - 26.04.1939
• Неразбраните неща, НБ - 26.04.1942
• Радости и страдания, УС - 26.04.1942
 
 

Събития в Братството на датата 26 април


 
26.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 26 април. София
26.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 април
26.04.1943 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/27/2030


Беседите изнасяни на датата 27 април


 
• Талантите, НБ - 27.04.1914
• Кога се молиш, НБ - 27.04.1919
• Окултни правила, ООК - 27.04.1922
• Съграждане на Доброто, НБ - 27.04.1924
• Ще го изцеля, НБ - 27.04.1924
• Забравената дума, ООК - 27.04.1927
• Смирението, МОК - 27.04.1928
• Доведете ми го тук, НБ - 27.04.1930
• Трите принципа, ООК - 27.04.1932
• Проводници на Божественото, МОК - 27.04.1934
• Божественият импулс, ООК - 27.04.1938
• В начало бе Словото, НБ - 27.04.1941
• Да дойде при Мене, УС - 27.04.1941
 

Събития в Братството на датата 27 април


 
27.04.1935 г. Учителя дава песента "Радост"
27.04.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 27 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/28/2030


Беседите изнасяни на датата 28 април


 
• Здравословни условия, ООК - 28.04.1926
• Момчето ми, НБ - 28.04.1929
• Председател на фирмата, МОК - 28.04.1933
• Един от дванадесетте, НБ - 28.04.1935
• Трите врати, УС - 28.04.1935
• Умни, здрави и богати, ООК - 28.04.1937
• Опитване, проверяване и прилагане, МОК - 28.04.1939
• Както ме е Отец възлюбил, УС - 28.04.1940
• Обещанието на Бога, НБ - 28.04.1940
• Трите метода, ООК - 28.04.1943
 
 

Събития в Братството на датата 28 април


 
28.04.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №61
28.04.1926 г. Снимка на Анастасия (Сийка), Борис Теодорица Карастоянова - София
28.04.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 28 април
28.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 април
28.04.1988 г. Заминаване на Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя, 28 април 1988 г.
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/29/2030


Беседите изнасяни на датата 29 април


 
• Вечно млади, ИБ - 29.04.1912
• Чистосърдечните, НБ - 29.04.1917
• Живот вечен, НБ - 29.04.1923
• Работа на окултните сили, ООК - 29.04.1923
• Който се отмята, НБ - 29.04.1928
• Хикс, игрек, зет, ООК - 29.04.1931
• Пътят на възможностите, МОК - 29.04.1932
• Бедният Лазар и богатият, УС - 29.04.1934
• Разпаленият въглен, НБ - 29.04.1934
• Като мислиш за Бога, ИБ - 29.04.1936(не печатана)
• Основната мярка, ООК - 29.04.1936
• Една основна идея, МОК - 29.04.1938
• Светлина, Топлина и Сила, ООК - 29.04.1942
 

Събития в Братството на датата 29 април


 
29.04.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
29.04.1923 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.04.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април
29.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 04/30/2030


Беседите изнасяни на датата 30 април


 
• Ще се стопи, НБ - 30.04.1922
• Добрите и лошите, ООК - 30.04.1924
• Положително знание, ООК - 30.04.1930
• Петте ечемичени хляба, НБ - 30.04.1933
• Целта на Живота, УС - 30.04.1933
• Богатство, знание и доброта, МОК - 30.04.1937
• Любовта като среда, като сила и като възможност, НБ - 30.04.1939
• Основен тон, ООК - 30.04.1941
• Възходящ и низходящ порядък, МОК - 30.04.1943
 

Събития в Братството на датата 30 април


 
30.04.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №92
30.04.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.04.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 30 април, Ел Шадай
 
Общо за месец април

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

×