Jump to contentБЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 01 Май
10 беседи

● Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)  
● Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)  
● Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)  
● Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя) 
● Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда) 
● Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък) 
● Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя) 
● Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя) 
● Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда) 
● Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък) 
ХРОНОЛОГИЯ ОТ 01 Май - 4 събития
● Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 май (1.05.1938)
● Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 1 май (1.05.1940)
● Учителя дава песента "Нева сензу" (1.05.1929)
● Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова (1.05.1937)

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/01/2030


Беседите изнасяни на датата 1 май


 
• Възкресение на Любовта, НБ - 01.05.1921
• Пътят на слабия и на силния/ Двата свещени пътя, ОК - 01.05.1929
• Разумно прилагане, МК - 01.05.1931
• Когато беше по-млад, НБ - 01.05.1932
• Киселина, основа и сол, ОК - 01.05.1935
• Стара и нова българска песен, МК - 01.05.1936
• Даром давайте, УС - 01.05.1938
• Някой си стотник, НБ - 01.05.1938
• Божественият център, МК - 01.05.1940
• Двата полюса, МК - 01.05.1942
 

Събития в Братството на датата 1 май


 
 
Няма намерени събития за тази дата
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/02/2030


Беседите изнасяни на датата 2 май


 
• По предание, НБ - 02.05.1920
• Символични окултни правила и мерки, ООК - 02.05.1922
• Живият кръг, МОК - 02.05.1923
• Влияние на цветовете, МОК - 02.05.1926
• Избавената душа, НБ - 02.05.1926
• Добри и лоши условия, ООК - 02.05.1928
• Показване, МОК - 02.05.1930
• Път за постижения, ООК - 02.05.1934
• Както Бог мисли и прави, УС - 02.05.1937
• Стана невидим, НБ - 02.05.1937
• Правата мисъл, МОК - 02.05.1941
• Близо е, УС - 02.05.1943
• Движение в Природата, НБ - 02.05.1943
 
 

Събития в Братството на датата 2 май


 
2.05.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34
2.05.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
2.05.1923 г. Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Живият кръг"
2.05.1943 г. Снимка на музиканти от Братството, на Изгрева - София
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/03/2030


Беседите изнасяни на датата 3 май


 
• Което Бог е съчетал, БС - 03.05.1917
• Красотата и Природата. Красивото в живота, МОК - 03.05.1922
• Външни и вътрешни методи, МОК - 03.05.1929
• Алфа и омега, НБ - 03.05.1931 (непечатана)?
• Прави разсъждения, ООК - 03.05.1933
• Разрешените задачи, МОК - 03.05.1935
• Затова е позволено на човека да прави Добро, НБ - 03.05.1936
• Четирите качества, УС - 03.05.1936
• Иде и иди, ООК - 03.05.1939
• Теория, реалност и приложение, МОК - 03.05.1940
• Животът за Любовта, УС - 03.05.1942
• Иде в света, НБ - 03.05.1942
 
 

Събития в Братството на датата 3 май


 
3.05.1919 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
3.05.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Втори ден на Великден
3.05.1929 г. Упражнение от Учителя, дадено на 3 май
3.05.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май
3.05.1942 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май
3.05.1945 г. Заминаване на Савка Керемедчиева, ученичка на Учителя и стенографка на Словото
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/04/2030


Беседите изнасяни на датата 4 май


 
• Изгряващото Слънце, НБ - 04.05.1919
• Каквото попросите, НБ - 04.05.1924
• Психически наслоявания. Закон на примирение, МОК - 04.05.1924
• Принципи на нещата, ООК - 04.05.1927
• Двете посоки, МОК - 04.05.1928
• На видело, НБ - 04.05.1930
• Кръг, елипса, хипербола, ООК - 04.05.1932
• Слуга на Доброто, МОК - 04.05.1934
• Музикална Любов, ООК - 04.05.1938
• В него бе Животът, НБ - 04.05.1941
• Добрият живот, УС - 04.05.1941
 

Събития в Братството на датата 4 май


 
4.05.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17
4.05.1900 г. Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
4.05.1936 г. Нападение над Учителя, София, Изгрева (4.05 или 12.05)
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/05/2030


Беседите изнасяни на датата 5 май


 
• Условия на обикновения и разумен човек, ООК - 05.05.1926
• Ела след мене, НБ - 05.05.1929
• Узрял плод, БС - 05.05.1932 (непечатана)
• Стотният път, МОК - 05.05.1933
• Пак се яви, НБ - 05.05.1935
• Четирите елемента / Четири неща в ума си, УС - 05.05.1935?
• Разумният музикален живот, ООК - 05.05.1937
• Свобода на съзнанието, МОК - 05.05.1939
• Математическо отношение и геометрическо положение, НБ - 05.05.1940
• Най-малката погрешка и най-малкото Добро, УС - 05.05.1940
• Добър, справедлив, красив и разумен, ООК - 05.05.1943
 

Събития в Братството на датата 5 май


 
5.05.1932 г. Писмо от Учителя до Стефан Тошев
5.05.1941 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
5.05.1943 г. (датата не е точна) Учителя дава песента "Молитва (Вярвам в Тебе)"
5.05.1943 г. Учителя дава песента "Химни на Слънцето"
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/06/2030


Беседите изнасяни на датата 6 май


 
• Вземане и даване, НБ - 06.05.1917
• Глас от града, НБ - 06.05.1928
• Правата посока, ООК - 06.05.1931
• Господарят и на двете, УС - 06.05.1934
• Да имат Живот, НБ - 06.05.1934
• Тайни откровения, ООК - 06.05.1936
• Причина, среда, факти, МОК - 06.05.1938
• Три картини, ООК - 06.05.1942
 
 

Събития в Братството на датата 6 май


 
6.05.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
6.05.1922 г. Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Гергьовден
6.05.1927 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - Гергьовден
6.05.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици. Гергьовден.
6.05.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Гергьовден
6.05.1934 г. На "Изгрева" е прокаран водопровод
6.05.1934 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова
6.05.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/07/2030


Беседите изнасяни на датата 7 май


 
• Ученикът не е по-горен от Учителя си, НБ - 07.05.1922
• Страхът, ООК - 07.05.1924
• Претръпване и претъпяване, ООК - 07.05.1930
• Вяра и Любов, УС - 07.05.1933
• Овчарите, НБ - 07.05.1933
• Хармония на чувствата и способностите, МОК - 07.05.1937
• Божественото право, НБ - 07.05.1939
• Качества на Любовта, УС - 07.05.1939
• Ще направим жилище, ООК - 07.05.1941
• Удължена точка, МОК - 07.05.1943
 

Събития в Братството на датата 7 май


 
7.05.1902 г. (датата не е точна) Учителя пристига в Русе
7.05.1915 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
7.05.1915 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/08/2030


Беседите изнасяни на датата 8 май


 
• Координиране на силите, МОК - 08.05.1927
• Сто пенязи, НБ - 08.05.1927
• Аксиома на Живота, ООК - 08.05.1929
• Обикновени и необикновени идеи, МОК - 08.05.1931
• Обич и Знание, УС - 08.05.1932
• Трите геометрични фигури, ООК - 08.05.1935
• До мажор и ре мажор, МОК - 08.05.1936
• Който не носи кръста си, НБ - 08.05.1938
• Отворени за Доброто, УС - 08.05.1938
• Постижения на Любовта, МОК - 08.05.1940
• Единицата, МОК - 08.05.1942
 

Събития в Братството на датата 8 май


 
8.05.1919 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
8.05.1921 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
8.05.1924 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.05.1924 г. Писмо от Учителя до Никола Ватев, София
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/09/2030


Беседите изнасяни на датата 9 май


 
• Запалят свещ, НБ - 09.05.1920
• Семената, ИБ - 09.05.1922
• Движения на разумните сили, МОК - 09.05.1923
• Мястото на Добродетелите, МОК - 09.05.1926
• Ще бъде жив, НБ - 09.05.1926
• Създаване на нови органи, ООК - 09.05.1928
• Състояние на материята, МОК - 09.05.1930
• Що е човек, ООК - 09.05.1934
• Единият и многото, УС - 09.05.1937
• Ново сърце, НБ - 09.05.1937
• Неразбраното и разбраното, МОК - 09.05.1941
• Любовта е музика, УС - 09.05.1943
• Четирите закона, НБ - 09.05.1943
 

Събития в Братството на датата 9 май


 
9.05.1909 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
9.05.1915 г. (датата не е точна) Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов
9.05.1918 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
9.05.1918 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/10/2030


Беседите изнасяни на датата 10 май


 
• Новото основание, НБ - 10.05.1915
• Работете с Любов, БС - 10.05.1920
• Закон на енергията, МОК - 10.05.1922
• Добрата дума, МОК - 10.05.1929
• Плюна на земята, НБ - 10.05.1931 (непечатана)?
• Живите линии, ООК - 10.05.1933
• Органически, духовни и умствени сили в човека, МОК - 10.05.1935
• Слушане и чуване, ООК - 10.05.1939
• Мозъчни центрове, МОК - 10.05.1940
• Без сол, УС - 10.05.1942
• Врата на Любовта, НБ - 10.05.1942
 

Събития в Братството на датата 10 май


 
10.05.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
10.05.1919 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
10.05.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/11/2030


Беседите изнасяни на датата 11 май


 
• Светило на тялото, НБ - 11.05.1919
• Мястото на човека в Природата, ООК - 11.05.1922
• Млади и стари, МОК - 11.05.1924
• Напразно Ме почитат, НБ - 11.05.1924
• Четирите кръга, ООК - 11.05.1927
• Методи за хранене, МОК - 11.05.1928
• Да влезеш, НБ - 11.05.1930
• Слаби и силни положения, ООК - 11.05.1932
• Влиянието на музиката, МК - 11.05.1934
• Учат и страдат, ООК - 11.05.1938
• Едно ти не достига, НБ - 11.05.1941
 

Събития в Братството на датата 11 май


 
11.05.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
11.05.1912 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
11.05.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
11.05.1922 г. Учителя изнася беседа пред ООК - "Мястото на човека в природата", София
11.05.1922 г. Учителя дава упражнението усилване на волята - нощно изкачване на Витоша
11.05.1923 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров
11.05.1930 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - Молитва, (датата е на получаването в Бургас)
11.05.1931 г. Снимка на Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев с учениците си в село Равна
11.05.1937 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 11 май
11.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 11 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/12/2030


Беседите изнасяни на датата 12 май


 
• Целомъдрие и Великодушие, ООК - 12.05.1926
• Ще ти въздаде, НБ - 12.05.1929
• Пътища на Мъдростта, БС - 12.05.1932
• Трима господари, МОК - 12.05.1933
• Правото на Любовта, УС - 12.05.1935
• Светите Твои градове, НБ - 12.05.1935
• Свободният човек, ООК - 12.05.1937
• Музикален живот, МОК - 12.05.1939
• Здравословно гледище, УС - 12.05.1940
• Старият и новият човек, НБ - 12.05.1940
• Старата и новата команда, ООК - 12.05.1943
 

Събития в Братството на датата 12 май


 
12.05.1936 г. Нападение над Учителя, София, Изгрева (4.05 или 12.05)
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/13/2030


Беседите изнасяни на датата 13 май


 
• Подквасата, ИБ - 13.05.1912
• Бог е съчетал, НБ - 13.05.1917
• Дерзайте, аз съм!, НБ - 13.05.1923
• Правилно разпределение на енергиите, ООК - 13.05.1923
• Работникът и неговата прехрана, НБ - 13.05.1928
• Свещеният трепет, ООК - 13.05.1931
• Разумност в Природата, МОК - 13.05.1932
• Носителят на Неговото Слово, УС - 13.05.1934
• Числото 153, НБ - 13.05.1934
• Честност и Справедливост, МОК - 13.05.1938
• Примирете се със себе си, ООК - 13.05.1942
 
 
 

Събития в Братството на датата 13 май


 
13.05.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Русе
13.05.1923 г. Упражнения дадени от Учителя в лекцията "Правилно разпределение на енергиите"
13.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 13 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/14/2030


Беседите изнасяни на датата 14 май


 
• Дъще Сионова, НБ - 14.05.1922
• Четирите проекции, ООК - 14.05.1924
• Добрият ден, ООК - 14.05.1930
• Добродетелната жена, НБ - 14.05.1933
• Трите системи, МОК - 14.05.1937
• Божието благословение, НБ - 14.05.1939
• Ценността на вашата душа, УС - 14.05.1939
• Приятно занимание, ООК - 14.05.1941
• Нищо и нещо, МОК - 14.05.1943
 

Събития в Братството на датата 14 май


 
14.05.1911 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/15/2030


Беседите изнасяни на датата 15 май


 
• Изтълкувай ни тази притча, НБ - 15.05.1921
• Светлият кръг, МОК - 15.05.1927
• Ще ви се даде, НБ - 15.05.1927
• Абсолютна реалност, ООК - 15.05.1929
• Новата епоха, МОК - 15.05.1931
• Последният изпит, ООК - 15.05.1935
• Главните точки, УС - 15.05.1938
• Речи само реч, НБ - 15.05.1938
• Правилни процеси, МОК - 15.05.1940
• Пълната чаша, МОК - 15.05.1942
 

Събития в Братството на датата 15 май


 
15.05.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
15.05.1912 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/16/2030


Беседите изнасяни на датата 16 май


 
• Празното време, ИБ - 16.05.1922
• Здраво мислене, МОК - 16.05.1926
• Ще ми изявиш, НБ - 16.05.1926
• Разумни отношения, ООК - 16.05.1928
• Линията на живота, МОК - 16.05.1930
• Божественият филтър, ООК - 16.05.1934
• Първото място, УС - 16.05.1937
• Робство и приятелство, НБ - 16.05.1937
• Правилни съотношения, МОК - 16.05.1941
• В любещите ръце, УС - 16.05.1943
• Добър слуга и господар, НБ - 16.05.1943
 

Събития в Братството на датата 16 май


 
16.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 16 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/17/2030


Беседите изнасяни на датата 17 май


 
• Методи за чистене, МОК - 17.05.1922
• Единство на Живота, МОК - 17.05.1929
• Една се взима и една се оставя, НБ - 17.05.1931 (непечатана)?
• Въжделения на душата, ООК - 17.05.1933
• Условия и възможности, МОК - 17.05.1935
• Музикалният тон на живота, ООК - 17.05.1939
• Човек е една малка вселена, МОК - 17.05.1940
• Гладуват и жадуват, НБ - 17.05.1942
• Новото в света, УС - 17.05.1942
 

Събития в Братството на датата 17 май


 
17.05.1972 г. Роден Тодор Стоименов, един от първите трима ученици на Учителя
17.05.1937 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 17 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/18/2030


Беседите изнасяни на датата 18 май


 
• Гредата, НБ - 18.05.1919
• Необятна Любов, ООК - 18.05.1922
• Да възлюбиш Господа, НБ - 18.05.1924
• Противоречията като необходимост при всяко растене, МОК - 18.05.1924
• Общи упътвания, ООК - 18.05.1927
• Растене и развитие, МОК - 18.05.1928
• Да се възвеселим, НБ - 18.05.1930
• Закони за частите и цялото, ООК - 18.05.1932
• Основният тон, МОК - 18.05.1934
• Доброта, Разумност, Любов, ООК - 18.05.1938
• Безлюбие и Любов, УС - 18.05.1941
• Една дума, НБ - 18.05.1941
 

Събития в Братството на датата 18 май


 
18.05.1919 г. Писмо на Учителя до Захари Желев, София
18.05.1934 г. Разговор с Учителя пред салона на Изгрева, записан от Елена Хаджи Григорова. 18 май
18.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 18 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/19/2030


Беседите изнасяни на датата 19 май


 
• Методи и пътища на Идейния свят, ООК - 19.05.1926
• Голямото благо, НБ - 19.05.1929
• Носители на новото, БС - 19.05.1932
• Разнообразие в живота, МОК - 19.05.1933
• Цялото и частите, ООК - 19.05.1937
• Беден и богат, МОК - 19.05.1939
• Който иде, НБ - 19.05.1940
• Възпитателен метод, ООК - 19.05.1943
 
 

Събития в Братството на датата 19 май


 
19.05.1892 г. Учителя Петър Дънов завършва пълния курс на семинарията „Дрю“
19.05.1908 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
19.05.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе
19.05.1934 г. Държавният преврат на 19 май 1934 г.
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/20/2030


Беседите изнасяни на датата 20 май


 
• Деца по сърце, ИБ - 20.05.1912
• Доброто съкровище, НБ - 20.05.1917
• За името ми, НБ - 20.05.1923
• Закон за контрастите. Малките погрешки, ООК - 20.05.1923
• Той дойде при Пилата, НБ - 20.05.1928
• Музикални прояви, ООК - 20.05.1931
• Да се не смущава сърцето ви, НБ - 20.05.1934
• Трите идеи, УС - 20.05.1934
• Възходящият път, УС - 20.05.1935
• Опорна точка, МОК - 20.05.1938
• Състояние и разположение, ООК - 20.05.1942
 
 
 
 

Събития в Братството на датата 20 май


 
20.05.1902 г. Учителя за първи път посещава Търново. Първа лична среща с Мария Казакова
20.05.1916 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.05.1923 г. Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Закон за контрастите"
20.05.1934 г. Отношението на Учителя към политическата ситуация в страната в неделна беседа на 20 май 1934 г., София
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/21/2030


Беседите изнасяни на датата 21 май


 
• Много плод, НБ - 21.05.1922
• Стойност на нещата, ООК - 21.05.1930
• В Правда и съдба, НБ - 21.05.1933
• Вяра, Надежда и Любов, УС - 21.05.1933
• На място и не на място, МОК - 21.05.1937
• Който знае и който не знае, НБ - 21.05.1939
• Силата на човека, УС - 21.05.1939
• Правата посока, ООК - 21.05.1941
• Чувство на величавост, МОК - 21.05.1943
 
 
 

Събития в Братството на датата 21 май


 
21.05.1904 г. (месецът е април или май) Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80
21.05.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)
21.05.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.05.1925 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
21.05.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Възнесение
21.05.1941 г. Упражнение на Учителя за ръцете
 
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/22/2030


Беседите изнасяни на датата 22 май


 
• Живата енергия, НБ - 22.05.1921
• Опитване и преживяване, ИБ - 22.05.1924 (липсваща)
• Седмият кръг на Живота, МОК - 22.05.1927
• Що искате, НБ - 22.05.1927
• Битие и откровение, ООК - 22.05.1929
• Скритите таланти, МОК - 22.05.1931
• Ако всичкият свят спечели, НБ - 22.05.1932
• Двете страни на света, УС - 22.05.1932
• Великото в света, УС - 22.05.1938
• Да бъде речта ви: Ей, ей, не, не, НБ - 22.05.1938
• Три вида Любов, МОК - 22.05.1940
• Обикновен, талантлив и гениален, МОК - 22.05.1942
 
 

Събития в Братството на датата 22 май


 
22.05.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Търново
22.05.1932 г. Снимка на Младоженците Стевка Стойчева и Крум Няголов, 22.05.1932 г, София
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/23/2030


Беседите изнасяни на датата 23 май


 
• Верен на себе си, ИБ - 23.05.1922
• Склонности и разнообразие, МОК - 23.05.1926
• Скрито имане, НБ - 23.05.1926
• Плащане и прощаване, ООК - 23.05.1928
• Музика и работа, МОК - 23.05.1930
• Пред Шестата врата, ООК - 23.05.1934
• Новото, УС - 23.05.1937
• Благодарност, МОК - 23.05.1941
• В Царството Си, НБ - 23.05.1943
• Два метода, УС - 23.05.1943
 

Събития в Братството на датата 23 май


 
23.05.1910 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/24/2030


Беседите изнасяни на датата 24 май


 
• Божественият Промисъл, НБ - 24.05.1915
• Здравец, ИБ - 24.05.1922
• Противоречия в живота. Страхът и съмнението. Обичта, МОК - 24.05.1922
• Будни бъдете, НБ - 24.05.1931 (липсваща)
• Здрави слуги и здрави господари, УС - 24.05.1931
• Добрата постъпка, ООК - 24.05.1933
• Музикална задача, ООК - 24.05.1939
• Светлина, Топлина и Сила, МОК - 24.05.1940
• Виделината свети, НБ - 24.05.1942
• Любов, Вяра и Надежда, УС - 24.05.1942
 

Събития в Братството на датата 24 май


 
24.05.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/25/2030


Беседите изнасяни на датата 25 май


 
• Трапезата на Новия живот, НБ - 25.05.1919
• Път на мисълта, ИБ - 06.05.1921
• Без Бога и без Любов не може, ИБ - 25.05.1922
• Малките придобивки в живота, МОК - 25.05.1924
• Онези дни ще се съкратят, НБ - 25.05.1924
• Постъпки, ООК - 25.05.1927
• Правилно дъвчене, МОК - 25.05.1928
• По-горни от тях, НБ - 25.05.1930
• Практическо приложение на музиката, МОК - 25.05.1934
• Правият и кривият път, ООК - 25.05.1938
• Съкровището на човека, НБ - 25.05.1941
 
 

Събития в Братството на датата 25 май


 
25.05.1904 г. Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната
25.05.1922 г. Учителя изнася беседата „Без Бог и без любов не може“ пред 4 сестри на Витоша
25.05.1925 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
25.05.1930 г. Писмо от Учителя до Цветана Симеонова
25.05.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 май
25.05.1938 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 25 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/26/2030


Беседите изнасяни на датата 26 май


 
• По пътя, ООК - 26.05.1922
• Пътят на желанията, ООК - 26.05.1926
• Другата събота, НБ - 26.05.1929
• Пауза в живота, МОК - 26.05.1933
• Първата песен, ООК - 26.05.1937
• Станало раздор, НБ - 26.05.1940
• Правилно мерене, ООК - 26.05.1943
 

Събития в Братството на датата 26 май


 
26.05.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 май
26.05.1940 г. Снимка на Васил Карагеоргиев - Вуйчото, с бъчвата за вода, 26 май
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/27/2030


Беседите изнасяни на датата 27 май


 
• Пребъдете, НБ - 27.05.1917
• Бог е Дух, НБ - 27.05.1928
• Разбрани неща, ООК - 27.05.1931
• Двата порядъка, УС - 27.05.1934
• Има време, НБ - 27.05.1934
• Мозъчни центрове, МОК - 27.05.1938
• Координиране, ООК - 27.05.1942
 

Събития в Братството на датата 27 май


 
27.05.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.05.1923 г. Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици, чешмата - Ел Ше-дар
27.05.1933 г. Учителя дава песента "Малката буболечица"
27.05.1936 г. Учителя дава песента "Марш на Светлите сили"
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/28/2030


Беседите изнасяни на датата 28 май


 
• Неговата заповед, НБ - 28.05.1922
• Съзнателната монада, ООК - 28.05.1924
• Правилно разбиране, ООК - 28.05.1930
• Не се мълви, НБ - 28.05.1933
• Ръцете на Любовта, УС - 28.05.1933
• Ценности и морал, МОК - 28.05.1937
• Две състояния, ООК - 28.05.1941
• Геометрически съотношения, МОК - 28.05.1943
 
 

Събития в Братството на датата 28 май


 
28.05.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18
28.05.1918 г. Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище
28.05.1928 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.05.1937 г. (дата може да не е точна) Спомен с Учителя на Изгрева - София от Георги Събев, Великден
 
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/29/2030


Беседите изнасяни на датата 29 май


 
• Да ги изпита, НБ - 29.05.1921
• Благо и леко, НБ - 29.05.1927
• Хармонични положения, МОК - 29.05.1927
• Определени движения, ООК - 29.05.1929
• Правилна преценка, МОК - 29.05.1931
• Вечният порядък, НБ - 29.05.1932
• Постоянна благодарност, УС - 29.05.1932
• Общи погрешки и общи добродетели, ООК - 29.05.1935
• Всичко е възможно, НБ - 29.05.1938
• Обнова на човека, УС - 29.05.1938
• Двата принципа, ООК - 29.05.1940
• Тон и техника, МОК - 29.05.1942
 

Събития в Братството на датата 29 май


 
29.05.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици -29 май. Възнесение
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/30/2030


Беседите изнасяни на датата 30 май


 
• Изворите, ИБ - 30.05.1922
• Отношение на Природните сили, МОК - 30.05.1923
• Което дава Живот, НБ - 30.05.1926
• Окултни познания, МОК - 30.05.1926
• Придобиване на щастие, ООК - 30.05.1928
• Къртица, славей, пчела, МОК - 30.05.1930
• Послушание, ООК - 30.05.1934
• Елате да разсъждаваме, НБ - 30.05.1937
• Уповаване на Божественото, УС - 30.05.1937
• Бащата иде, НБ - 30.05.1943
• Път на избавление, УС - 30.05.1943
 

Събития в Братството на датата 30 май


 
30.05.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35
30.05.1902 г. (датата е приблизителна) Учителя се завръща във Варна
30.05.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
30.05.1916 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
30.05.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 30 май
30.05.1943 г. Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Пети Божествен ден"
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

Това събитие се повтаря всяка година until 05/31/2030


Беседите изнасяни на датата 31 май


 
• Простотата, БС - 31.05.1917
• Връзки на знанието, МОК - 31.05.1922
• Закон за доволство, МОК - 31.05.1929
• Обходата, ООК - 31.05.1933
• Фа - фа диез, МОК - 31.05.1935
• Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК - 31.05.1939
 

Събития в Братството на датата 31 май


 
31.05.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
31.05.1918 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
 
Общо за месец май

Детайли за събитието

Беседите изнасяни на датата 0 Comments

×