Jump to content

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за една година.

 

Януари НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
БЕСЕДИ:
Братът на най-малките 1917г.
Нова година 1921г.
Частен разговор с Учителя 1921г.
Сродни души 1922г.
Сродните души 1922г.
Празните и пълните 1925г.
В образ Божи 1928г.
Реалното в човека 1928г.
Тихият глас 1929г.
Личност и душа 1930г.
За новата година 1931г.
Майката на времето 1932г.
На двама господари 1933г.
Топли чувства и светли мисли 1933г.
Като добрия син 1936г.
Син и баща / Баща и син 1937г.
Малкият брат 1939г.
Съработници 1941г.
Майката 1942г.
Нова основа 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1900г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, София 1905г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров 1906г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98 1907г.
Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас 1908г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас 1910г.
Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас 1910г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г. 1911г.
Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново 1911г.
Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново 1911г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка) 1912г.
Снимки на Минчо Сотиров 1912г.
Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас 1912г.
Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя 1913г.
Учителя посреща Новата година в Търново 1914г.
Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе 1921г.
Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров, София 1924г.
Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София 1925г.
Първият ден за 1933 г. на Учителя и изгревяни, описан от Теофана Савова 1933г.
Посрещане на новата 1939-та година. Беседите "Големият брат" и "Малкият брат" 1939г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 януари 1940г.
2
БЕСЕДИ:
Двата велики закона 1921г.
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци 1921г.
Съвети от Учителя 1921г.
Правилният растеж на Ученика 1923г.
Единство на обичта 1924г.
Влизане 1927г.
Малката мисия 1927г.
Вторият ден 1929г.
Съединителните нишки на живота 1931г.
Проводници (Където и да отидем) 1935г.
Доброто и светлината 1938г.
Който приеме свидетелството Негово 1938г.
Възприемане и предаване/Сито и дармон 1944г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново 1914г.
Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1924г.
Писмо от Учителя до Елена и Константин ИларионовиСофия 1928г.
Снимка на портрет (скица) на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова 1938г.
Заминаване на Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя 1967г.
3
БЕСЕДИ:
Лекуване на разни болести 1921г.
Прояви на съзнанието 1923г.
Десетте думи (Графология) / Десетте думи 1926г.
До скончанието на века 1926г.
Пътищата на природата 1930г.
От смърт в живот 1932г.
Новото направление в живота 1934г.
Двата вида пеене 1936г.
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите! 1937г.
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене 1937г.
Вътрешният господар 1940г.
Превъзмогване 1941г.
Пожелаване 1943г.
Пътят на праведния 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото) 1899г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1913г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София 1917г.
Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието 1923г.
Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1924г.
Упражнение за владеене на тялото и концентрация 1930г.
Учителя дава песента "Сила, здраве е богатство" 1940г.
Упражнение (задача) с молитвата 'Отче наш' 1940г.
Упражнение с пръстите 1940г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 януари 1941г.
Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г. 1963г.
4
БЕСЕДИ:
Моята заповѣдъ / Моята заповед 1925г.
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите 1925г.
Форми на съзнанието 1928г.
Здрава основа 1931г.
Имената ваши 1931г.
Работа на природата 1933г.
Погрешка и спънка 1935г.
Здравословното състояние на човешката душа 1939г.
Който изпълнява Волята Божия 1942г.
С малкото 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1899г.
Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си 1899г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, София 1903г.
Упражнение(1) от Учителя, дадено на 4 януари 1925г.
Упражнение(2) от Учителя, дадено на 4 януари 1925г.
Упражнения за уякчаване на волята и каляване на мисълта 1925г.
Заминава си Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото 1983г.
5
БЕСЕДИ:
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя 1915г.
Право разбиране 1927г.
От сърцето излизат 1930г.
Обичайте положителното 1934г.
Знайният Бог 1936г.
Онова, което дава живот 1936г.
Съзвучие 1938г.
Идеален и реален живот 1940г.
Двете недоволства 1941г.
Дева зачна 1941г.
Родени от Бога 1944г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915 1915г.
Учителя започва песента "Студът всичко дава" 1934г.
6
БЕСЕДИ:
Едно ти не достига! 1924г.
Отношения между проявите в природата 1924г.
Разковничето 1926г.
Пътят на героите 1928г.
Граници в живота 1932г.
Економия на енергиите / Икономия на силите 1933г.
И ще доведат всичките ви братя 1935г.
Правият път 1935г.
Трите картини. 1937г.
Основни положения на живота 1939г.
Нова епоха 1943г.

СЪБИТИЯ:
Родена Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя 1901г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90 1905г.
Упражнение от Учителя, (упражнение за дишане, според ритъма на сърцето) 1932г.
Учителя дава песента "Сила, живот, здраве" 1932г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 януари 1939г.
7
БЕСЕДИ:
Рождението 1915г.
Растете в благодат! / Растене и познание 1917г.
Значение на ръцете и пръстите 1923г.
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги 1923г.
Проекции 1925г.
Новата епоха 1931г.
Едно изречение 1934г.
Бъдете щедри 1938г.
Два момента 1940г.
Познаване на великото 1940г.
Добри певци 1942г.
Ново разбиране 1944г.

СЪБИТИЯ:
Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново 1911г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1914г.
Упражнение за концентрация, дадено в лекцията 'Значение на ръцете и пръстите', ООК, 7 януари 1923г.
Група последователи на Учителя вземат решение за направата на устав 1923г.
Упражнение от Учителя, дадено на 7 януари 1925г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 7 януари 1937г.
Дихателно упражнение, дадено от Учителя на 7 януари 1938 г. Записал Боян Боев 1938г.
Упражнение от Учителя (за дишане) 1938г.
Учителя дава песента "Той иде" 1939г.
8
БЕСЕДИ:
Излязоха и завтекоха се 1920г.
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя) 1922г.
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде 1922г.
Мъртвите и живите линии 1924г.
Жлебът 1928г.
Разумно ограничение 1928г.
Проява на Любовта / Чувството на любовта 1930г.
Бавни и бързи движения 1932г.
Външна и вътрешна вяра 1933г.
Духът дава живот 1933г.
Трите плода 1936г.
Което мислиш, става 1937г.
И ще бъдеш блажен 1939г.
Посрещането на Господа 1939г.
Ще ви бѫде / Ще ви бъде 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75 1904г.
Учителя дава песента "Пролет" - Изгрева, София 1942г.
9
БЕСЕДИ:
Представа за трите свята 1927г.
Сам с ума си 1927г.
Закон за възможности – закон на опуленс 1929г.
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат 1931г.
Ново раждане 1935г.
И пак се наведе на земята 1938г.
Окото на Любовта 1938г.
Божественият ден 1944г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София 1913г.
Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София 1913г.
Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1923г.
Упражнение (задача) и мисли, дадени от Учителя на 9 януари. Записал Боян Боев 1938г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари 1941г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари 1944г.
10
БЕСЕДИ:
●● Окултна страна на живота 1923г.
●● Давам власт 1926г.
●● Действие и противодействие 1926г.
●● Основна мисъл 1926г.
●● Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека 1930г.
●● Вземи детето 1932г.
●● Едно писмо 1934г.
●● Реализираната мисъл 1936г.
●● Божествената храна 1937г.
●● Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето 1937г.
●● Божествената усмивка 1940г.
●● Чистене съзнанието 1941г.

СЪБИТИЯ:
●● Учителя посещава семейство Иларионови в Цариброд 1905г.
●● Писмо от Учителя до Георги Куртев, София. 1926г.
●● Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Едно писмо (по спомен на Катя Грива), София 1934г.
●● Упражнение от Учителя, (упражнение на дишането) 1941г.
●● В разговор с ученици, София, с. Симеоново, Учителя предвижда бомбардировката над София, на 10 януари 1944 г. 1944г.
●● Бомбардировка на София, на 10 януари 1944 г. 1944г.
11
БЕСЕДИ:

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София 1903г.
12
БЕСЕДИ:
Великите условия на живота 1919г.
Предназначение 1927г.
Да се радват наедно 1930г.
Светът на Великите души 1934г.
Не съдете по лице 1936г.
Топлината на Любовта 1936г.
Четиритях точки 1938г.
Млад и стар 1940г.
Голямата радост 1941г.
Трезво гледане 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Учителя до ученичките от класа на Добродетелите, София 1923г.
Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София 1924г.
Упражнение за дишане, дадено от Учителя в лекцията 'Четиритях точки', ООК 1938г.
Писмо от Учителя до Веска Величкова, Изгрев, София 1943г.
Заминава си Лалка Кръстева, последователка и разпространителка на Словото на Учителя 1998г.
13
БЕСЕДИ:
Оздравяха 1924г.
Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето 1924г.
Каквото става 1926г.
Законът и Любовта / Противоположности на живота 1932г.
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата 1933г.
Здравото учение 1935г.
Причинният свят 1935г.
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола 1937г.
Организиран и неорганизиран свят 1939г.
Нова обхода 1943г.

СЪБИТИЯ:
Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата 'Приливи и отливи на енергиите', 13 януари 1924 г. 1924г.
14
БЕСЕДИ:
Добро сърце и добър ум 1911г.
Приложение към протокола от 1911 г. 1911г.
Марта и Мария 1917г.
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не 1923г.
Положителни и отрицателни състояния на живота 1925г.
Гредите на живота 1931г.
Реалното и нереалното 1934г.
Слушай, сине Мой! 1934г.
Противоречията в живота 1938г.
Реална и идеална обстановка на нещата 1940г.
Служене на Бога 1940г.
За добро е 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София 1906г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София 1913г.
Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София 1923г.
Писмо от Учителя до учениците - "Писмото", (Снимка на "Писмото"), София 1923г.
Учителят изпраща Писмото, което става текст на песента "Писмото" 1923г.
Учителя се премества с част от учениците в село Мърчаево 1944г.
Снимки на Учителя с последователи или ученици в Мърчаево 1944г.
15
БЕСЕДИ:
Защо твоите ученици ядат и пият? 1922г.
Заветът 1928г.
Творец на съдбата си 1928г.
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали 1930г.
Свободата / Свобода 1932г.
Добри проводници 1933г.
И украсиха светилниците си 1933г.
Едно ви трябва 1936г.
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение 1937г.
Година на работа 1939г.
Ще го поставя над всички си имот 1939г.
Тритѣ единици / Трите единици 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Никола Ватев, София 1917г.
Учителя е на гости при Пеню Ганев. Записано в дневника на Пеню Ганев 1937г.
16
БЕСЕДИ:
Встъпление в Любовта 1919г.
Надеждата 1920г.
Приливи и отливи 1924г.
Самоопределение на съзнанието 1929г.
Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание 1931г.
Божествената справедливост 1935г.
Двете жени 1938г.
Нищо и нещо 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София 1919г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1922г.
Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г. 1938г.
Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г. 1938г.
17
БЕСЕДИ:
Установени мерки 1923г.
Благ 1926г.
Изваждане / Изваждането 1926г.
Самосветещата лампа 1930г.
Освободени 1932г.
Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието 1934г.
Основният тон 1936г.
Учение и служение / Учение и служене на Бога 1937г.
Царството небесно 1937г.
Живият хляб 1938г.
Налягане, напрежение, разумност 1940г.
Малки правила 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна 1918г.
Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна 1918г.
Упражнение от Учителя, дадено на 17 януари 1926г.
Учителя дава песента "Песен на зората" 1930г.
18
БЕСЕДИ:
Разговор за Откровението 1915г.
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин 1915г.
Достатъчна ти е Моята благодат 1917г.
Добрият пастир 1920г.
Съмнение и вяра 1920г.
Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности 1925г.
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило 1925г.
Малки и големи придобивки 1928г.
Наблюдение и интуиция 1929г.
И като видяха звездите 1931г.
Влияние на музиката 1933г.
Обективни и субективни разсъждения 1935г.
Най-малкото и най-голямото 1939г.
Да се не смущава сърцето ви 1942г.
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11 1899г.
19
БЕСЕДИ:
Поздрав за новата 1914 г. Към всички 1914г.
Голямата вяра 1919г.
Две лепти / Двете лепти 1930г.
Здравото въже 1934г.
Всичко, което чух 1936г.
Непроменливи величини / Устойчиви величини 1936г.
Ден без стълкновение 1938г.
Реалността 1940г.
Новото в живота 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76 1904г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1909г.
Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 19 януари 1932г.
Учителя дава песента "Духът ми шепне това" ("Аз в живота ще благувам") 1934г.
Учителя дава тема за песента "Житно зърно" (песента е завършена - 4 февруари 1942) 1942г.
20
БЕСЕДИ:
Канарата и дървото 1911г.
Допреният въглен 1924г.
Придобивки на съзнанието 1924г.
Четирите действия 1926г.
Раждане и растене 1932г.
Кратко писмо / Едно писмо 1933г.
Плод стократен 1935г.
Товарене и разтоварване 1935г.
Съработници на Бога 1937г.
Налягане и напрежение 1939г.
Вратата на Любовта 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1900г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69 1903г.
Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г. 1920г.
Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Кратко писмо, София - Изгрев 1933г.
21
БЕСЕДИ:

СЪБИТИЯ:
Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1899г.
Писмо на Учителя до д-р Дуков, София 1911г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1917г.
Писмо на Учителя до приятели, Варна 1918г.
Учителя дава песента "Бащина песен – Угледна мома" 1935г.
Учителя дава песента "Вътрешният глас на Бога" 1943г.
22
БЕСЕДИ:
Електричеството и магнетизмът 1920г.
Кротостта и смирението 1920г.
Плевелите и пшеницата 1922г.
Животът във формите 1928г.
Никодим 1928г.
Опитната школа 1930г.
Сенки на Битието / Сянка на нещата 1932г.
Петте врати 1936г.
Поводи на мисълта 1937г.
Не може да се слугува на двама господари 1939г.
Основното правило 1939г.
Мощната сила 1941г.
Съотношение на тяло и продобивки 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София 1917г.
Учителя дава песента "Цветята цъфтяха" 1941г.
23
БЕСЕДИ:
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята 1915г.
Закон за късите и дългите линии 1924г.
Едно стадо 1927г.
Справяне с мъчнотиите 1927г.
Личност, общество и свят 1929г.
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово 1931г.
Новият опит 1935г.
Няма нищо ново под слънцето 1938г.
Радостни и весели 1938г.
Сто двадесет и три 1942г.

СЪБИТИЯ:
Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка 1895г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас 1912г.
Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас 1915г.
Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас 1915г.
Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в 'Закон за късите и дългите линии', 23 януари 1924 1924г.
24
БЕСЕДИ:
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди 1915г.
Гордост и тщеславие 1923г.
Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви 1926г.
Мария избра 1926г.
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята 1930г.
Доведете ми го 1932г.
Най-малкият опит 1934г.
Музикално състояние 1936г.
Конкретното в Любовта 1937г.
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески! 1937г.
Две задачи 1940г.
Метафизични разсъждения 1941г.
Вратите на Любовта 1943г.
С благодат и истина 1943г.

СЪБИТИЯ:
Упражнение с букви, дадено в лекцията 'Гласните и съгласните букви' 1926г.
Учителя е на екскурзия на Витоша. Зеленка - Бивака (Ел Шадай) - 24 януари 1928г.
Снимка на Учителя с група ученици на екскурзия - Витоша, Заленка 1928г.
Учителя дава песента "Ти ще сполучиш в живота" 1941г.
25
БЕСЕДИ:
Кротките 1921г.
Изпититѣ на ученика. Житното зърно 1925г.
Който иска славата 1925г.
Равнодействие на силите 1928г.
Смяна на енергиите / Смяна на енергията 1929г.
Защо не мислиш по Бога 1931г.
Новата песен 1933г.
Увеличете светлината и топлината 1939г.
Единственият път 1942г.
Не съдете, но садете 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново 1908г.
Упражнение за работа с цветовете, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно' 1925г.
Упражнение - житен режим, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно' 1925г.
26
БЕСЕДИ:
Лозата и пръчките 1919г.
Което оправя 1927г.
Богове сте 1930г.
Противоречията в живота 1934г.
Слуги на Доброто 1936г.
Ти кой си? 1936г.
Обичай и освобождавай 1938г.
Нови насоки 1940г.
Младият син 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77 1904г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1911г.
27
БЕСЕДИ:
Защо Бог не премахне злото завинаги? 1912г.
Колко пъти да прощаваме? 1924г.
Трансформиране на енергиите 1924г.
Външни влияния 1926г.
Двете отверстия 1932г.
Времето на доброто 1933г.
Недейте се грижи за живота си 1935г.
Подмладяване 1935г.
Свещеното правило 1937г.
Организиран и неорганизиран живот 1939г.
Красиви движения 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен 1901г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57 1902г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70 1903г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1916г.
Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път 1918г.
Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1925г.
Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о 1926г.
Учителя дава песента "Обетована земя" 1933г.
Упражнение от Учителя, дадено на 27 януари 1937г.
Заминава си Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм 1955г.
28
БЕСЕДИ:
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли 1915г.
Все що е писано 1917г.
Правилно пение 1925г.
Прояви на човешкото съзнание 1931г.
В какво седи духовният живот 1934г.
Огнената пещ 1934г.
Разумен и неразумен страх 1938г.
Един ден 1940г.
И ще родиш син 1940г.
Здравословното състояние 1942г.

СЪБИТИЯ:
Учителя пристига в Търново 1904г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1906г.
Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1914г.
Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София 1923г.
Учителя дава песента "Малкият извор" 1925г.
29
БЕСЕДИ:
Пак ще ви видя 1922г.
Синове на възкресението 1928г.
Махалото 1930г.
Съзнателни и несъзнателни движения 1932г.
Три мисли 1933г.
Защо възкръсна 1933г.
Три категории храни. Първото обещание 1936г.
Грозота и красота 1937г.
Двете слугини 1939г.
Изпитът на Любовта 1939г.
Законъ за обнова / Закон за обнова 1941г.
Причина, проява и резултат 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново 1904г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1913г.
Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна 1918г.
Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова) 1918г.
Учителя дава песента "Ме-хейн" 1941г.
30
БЕСЕДИ:
Дело съвършено 1927г.
Неизвестни величини / Слънцето 1927г.
Знайно и незнайно 1929г.
Разумността / Разумното 1931г.
В нова окраска. Богатството на деня 1935г.
Новата любов 1938г.
Учене и служене 1938г.
Силна вяра, силна надежда и всесилна любов 1942г.

СЪБИТИЯ:
Учителя е на екскурзия на Витоша. Бивака (Ел Шадай) - 30 януари 1928г.
31
БЕСЕДИ:

СЪБИТИЯ:
Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя 1900г.
Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Свищов 1921г.
Писмо от Учителя до учениците 1923г.
Писмо от Учителя до учениците от специалния клас (младежкия) 1923г.
Писмо от Учителя до учениците на В.Б.Б и до специалния клас, София 1929г.Февруари НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
БЕСЕДИ:
Земният и небесният 1920г.
Азъ Те познахъ / Аз Те познах 1925г.
Чудните предположения 1925г.
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) 1929г.
Отношение към Бога 1931г.
Почитай баща си и майка си 1931г.
Значение на удовете 1933г.
Постъпвайте съвършено! 1939г.
Дигни одъра си! 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1900г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, София 1905г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров 1906г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98 1907г.
Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас 1908г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас 1910г.
Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас 1910г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г. 1911г.
Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново 1911г.
Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново 1911г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка) 1912г.
Снимки на Минчо Сотиров 1912г.
Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас 1912г.
Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя 1913г.
Учителя посреща Новата година в Търново 1914г.
Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе 1921г.
Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров, София 1924г.
Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София 1925г.
Първият ден за 1933 г. на Учителя и изгревяни, описан от Теофана Савова 1933г.
Посрещане на новата 1939-та година. Беседите "Големият брат" и "Малкият брат" 1939г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 януари 1940г.
Обявление от Пеню Киров, №58 1902г.
Писмо на Учителя до група приятели, Варна 1918г.
Снимка на Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици 1921г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 февруари 1940г.
Разстрел на Любомир Лулчев, военен, политик, съветник на цар Борис, привърженик на учението на Учителя 1945г.
2
БЕСЕДИ:
Като себе си 1919г.
Стари и нови възгледи 1927г.
Състояния на материята 1928г.
Аз съм / Аз съм, не бойте се! 1930г.
Единственото право на душата 1934г.
Ще идеш и ще се възродиш 1938г.
Любов и безлюбие 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново 1914г.
Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1924г.
Писмо от Учителя до Елена и Константин ИларионовиСофия 1928г.
Снимка на портрет (скица) на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова 1938г.
Заминаване на Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя 1967г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12 1899г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София 1902г.
Роден Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя 1902г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви 1914г.
3
БЕСЕДИ:
Искайте сила, имайте вяра 1915г.
Христос ще дойде и ще се прояви 1915г.
Елементи в геометрията 1924г.
Плодовете на Духа 1924г.
Нашето място 1926г.
Учителю благи 1929г.
Светлият образ 1931г.
Лица на реалността / Двете лица на реалността 1932г.
Точка и свобода / Точката и свободата 1933г.
Разумният домостроител 1935г.
Ценната дума 1935г.
Царството на Духа 1937г.
Основен тон 1939г.
Подмладяване 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото) 1899г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1913г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София 1917г.
Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието 1923г.
Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1924г.
Упражнение за владеене на тялото и концентрация 1930г.
Учителя дава песента "Сила, здраве е богатство" 1940г.
Упражнение (задача) с молитвата 'Отче наш' 1940г.
Упражнение с пръстите 1940г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 януари 1941г.
Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г. 1963г.
Учителя Петър Дънов получава сертификат, даващ му право да практикува медицина 1894г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви 1913г.
Упражнение за осъзнаване влиянието на геометричните фигури върху душата и тялото 1924г.
Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Шадай - 3 февруари 1930г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 февруари 1935г.
4
БЕСЕДИ:
Равновесие между Мъдрост и Любов 1915г.
Блажените 1917г.
Кое е това ново учение? / Кое е това учение? 1923г.
Отворената и затворената чаша 1925г.
Изпълнение волята 1934г.
Разумните ще разберат 1934г.
Законът на хармонията в тялото 1938г.
Постиженията на човека 1940г.
Светлината на Любовта 1940г.
Не пренебрегвайте благата 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1899г.
Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си 1899г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, София 1903г.
Упражнение(1) от Учителя, дадено на 4 януари 1925г.
Упражнение(2) от Учителя, дадено на 4 януари 1925г.
Упражнения за уякчаване на волята и каляване на мисълта 1925г.
Заминава си Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото 1983г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Ямбол), №78 1904г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1905г.
Заминава си Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя 1996г.
5
БЕСЕДИ:
Мъчението 1920г.
Какво трябва да искаме? 1922г.
Малките случаи 1923г.
Дерзай, дъще! 1928г.
Новите веяния 1930г.
Свещеното място 1932г.
Божествен импулс 1933г.
Първото място 1933г.
Работете с доброто 1936г.
Естествена хладина и топлина 1937г.
Правилно верую 1939г.
Пътят на светиите 1939г.
Учение и служене 1941г.
Превезло, стени и дъно 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915 1915г.
Учителя започва песента "Студът всичко дава" 1934г.
Писмо до приятели (Молитва), Варна 1918г.
Писмо на Учителя до приятели, Варна 1918г.
Влад Пашов си заминава от физическия свят 1974г.
6
БЕСЕДИ:
Най-щастливият ден 1924г.
За тяхното неверство 1927г.
Меки и твърди вещества 1927г.
Двете съзнания 1929г.
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието 1931г.
Естественото положение на човешката душа 1935г.
Красотата на Душата 1938г.
Явих ви го! 1938г.
Организиране 1942г.

СЪБИТИЯ:
Родена Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя 1901г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90 1905г.
Упражнение от Учителя, (упражнение за дишане, според ритъма на сърцето) 1932г.
Учителя дава песента "Сила, живот, здраве" 1932г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 януари 1939г.
Роден Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото 1894г.
Писмо на Учителя до Христо Тончев, София 1914г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София 1917г.
Упражнение с ръцете за трансформиране на психическото състояние 1924г.
Психическо упражнение, дадено от Учителя в лекцията 'Меки и твърди вещества' 1926г.
Упражнение за осъзнаване връзката с разумните същества, работещи за повдигането на душата ни 1926г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 февруари 1935г.
7
БЕСЕДИ:
8000 години 1915г.
Добри навици / Образуване на добрите навици 1923г.
Познат от Него 1926г.
Реални величини / Реалното в живота 1926г.
Напрежение / Пружините, товарът и светлината 1930г.
Тези малките 1932г.
Дружене, слушане и следване 1934г.
Предпоследната врата. За това което е 1936г.
Първият и последният 1937г.
Разумният човек 1937г.
Подмладяване 1940г.
Голямата привилегия 1941г.
Най-сигурното място 1943г.
Ще бъдат научени 1943г.

СЪБИТИЯ:
Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново 1911г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1914г.
Упражнение за концентрация, дадено в лекцията 'Значение на ръцете и пръстите', ООК, 7 януари 1923г.
Група последователи на Учителя вземат решение за направата на устав 1923г.
Упражнение от Учителя, дадено на 7 януари 1925г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 7 януари 1937г.
Дихателно упражнение, дадено от Учителя на 7 януари 1938 г. Записал Боян Боев 1938г.
Упражнение от Учителя (за дишане) 1938г.
Учителя дава песента "Той иде" 1939г.
Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото) 1899г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар 1901г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1906г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна 1918г.
Учителя дава песента "До ще ден" - гр.София 1940г.
8
БЕСЕДИ:
Хигиена на човешката душа 1917г.
Молитвата 1920г.
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата 1925г.
Новото възпитание и самовъзпитание 1925г.
Магическата пръчица 1929г.
Хлябът на живота 1931г.
Честното ухо 1933г.
Закон за освобождение 1935г.
Надежда, вяра и любов 1939г.
И пак пишеше 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75 1904г.
Учителя дава песента "Пролет" - Изгрева, София 1942г.
Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя 1898г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна 1907г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна 1907г.
Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка" 1917г.
Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка" 1917г.
Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата 'Хигиена на човешката душа' 1917г.
Писмо на Учителя до Никола Ватев, София 1919г.
Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София 1922г.
9
БЕСЕДИ:
Писмо 1918г.
Противоречие в съзвучието 1919г.
Свещеното правило 1923г.
Слънцето и човекът 1923г.
Свещеният олтар 1927г.
Озлобяване, мъка, скръб 1928г.
Побеждавайте злото 1930г.
Правото разбиране 1934г.
Страдание и учение 1938г.
Благословен! 1941г.
Най-светлият път 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София 1913г.
Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София 1913г.
Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1923г.
Упражнение (задача) и мисли, дадени от Учителя на 9 януари. Записал Боян Боев 1938г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари 1941г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари 1944г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13 1899г.
Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна 1918г.
Писмо на Учителя до група приятели, Варна 1918г.
Писмо на Учителя, Варна 1918г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 февруари 1938г.
10
БЕСЕДИ:
Искаш ли да оздравееш? 1924г.
Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието 1924г.
Светлина на мисълта 1926г.
На Бога живаго 1929г.
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието 1932г.
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии 1933г.
Отдалечаване и приближаване 1935г.
Този е живият хляб 1935г.
Музикална забава 1937г.
Един опит 1939г.
Път за всички 1943г.

СЪБИТИЯ:
Учителя посещава семейство Иларионови в Цариброд 1905г.
Писмо от Учителя до Георги Куртев, София. 1926г.
Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Едно писмо (по спомен на Катя Грива), София 1934г.
Упражнение от Учителя, (упражнение на дишането) 1941г.
В разговор с ученици, София, с. Симеоново, Учителя предвижда бомбардировката над София, на 10 януари 1944 г. 1944г.
Бомбардировка на София, на 10 януари 1944 г. 1944г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1900г.
Учителя посещава за втори път семейство Иларионови в Цариброд 1905г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1922г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 февруари 1935г.
Заминава си Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя 1978г.
Заминаване на Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя, 10 февруари 1979 г. 1979г.
11
БЕСЕДИ:

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София 1903г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив 1912г.
Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив 1912г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна 1918г.
12
БЕСЕДИ:
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството 1920г.
Ядоха и наситиха се 1922г.
До край 1928г.
Съчетание на числата 1930г.
Силата на възможностите 1932г.
И проводи ги 1933г.
Умен и справедлив 1933г.
Тониране 1936г.
Прави и криви линии 1937г.
Жената самарянка 1939г.
Качества на силния човек 1939г.
Правъ пѫть / Прав път 1941г.
Първата любов 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Учителя до ученичките от класа на Добродетелите, София 1923г.
Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София 1924г.
Упражнение за дишане, дадено от Учителя в лекцията 'Четиритях точки', ООК 1938г.
Писмо от Учителя до Веска Величкова, Изгрев, София 1943г.
Заминава си Лалка Кръстева, последователка и разпространителка на Словото на Учителя 1998г.
Учителя провежда разговор с Лазар Котев, Константин Иларионов и Димитър Добрев, Търново 1921г.
Заминава си Паша Теодорова, ученичка и стенографка на Учителя, 12 февруари 1972 г. 1972г.
13
БЕСЕДИ:
Трите състояния у човека 1924г.
Новата земя 1927г.
Светото място / Святото място 1927г.
Силни и слаби желания 1929г.
Няколко необходими неща / Три неща са потребни 1931г.
Здравословното положение на човешката душа 1935г.
Станете вие, които спите! 1938г.
Четири погледа 1938г.
Гордост и смирение 1942г.

СЪБИТИЯ:
Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата 'Приливи и отливи на енергиите', 13 януари 1924 г. 1924г.
Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни" 1899г.
14
БЕСЕДИ:
Предназначение на слънцето, луната и звездите 1923г.
Микроскопическите добрини 1926г.
Позвах сина си 1926г.
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека 1930г.
Да известят на учениците Му 1932г.
Не я ограничавай! 1934г.
Възможности и условия на ума и сърцето 1936г.
В начало бе Словот 1937г.
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит 1937г.
Обичайте – ценете! 1940г.
Живот, светлина и сила 1941г.
Пътят на живота 1943г.
Умити в Любовта 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София 1906г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София 1913г.
Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София 1923г.
Писмо от Учителя до учениците - "Писмото", (Снимка на "Писмото"), София 1923г.
Учителят изпраща Писмото, което става текст на песента "Писмото" 1923г.
Учителя се премества с част от учениците в село Мърчаево 1944г.
Снимки на Учителя с последователи или ученици в Мърчаево 1944г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1914г.
Писмо на Учителя до д-р Дуков, София 1914г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1917г.
Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Щилянова 1934г.
Заминава си Георги Куртев, ученик на Учителя и ръководител на братството в Айтос, 1961г.
15
БЕСЕДИ:
Венецът на живота 1917г.
Високите места и чистият въздух 1925г.
Послѣдното мѣсто / Последното място 1925г.
Къси и дълги линии 1928г.
Силата на движенията / Замисъл на природата 1929г.
Законът на пророците 1931г.
Ухото 1933г.
Първото и последното място 1935г.
Правилни схващания и правилен живот 1939г.
Характерът и тялото 1942г.
Съживява 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Никола Ватев, София 1917г.
Учителя е на гости при Пеню Ганев. Записано в дневника на Пеню Ганев 1937г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Айтос), №79 1904г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна 1907г.
16
БЕСЕДИ:
Великата задача на човека 1927г.
Изпитай и виж 1930г.
Смехът 1934г.
Знайното и незнайното 1936г.
Огънят на любовта / Силният огън 1936г.
Божественият глас 1938г.
Пестене на енергията 1940г.
Да не оскудее твоята вяра 1941г.
Търпение 1941г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София 1919г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1922г.
Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г. 1938г.
Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г. 1938г.
Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици (до Резньовете) 1923г.
17
БЕСЕДИ:
Морални чувства 1924г.
Царството Божие се благовества 1924г.
Веригите на съмнението 1926г.
На този камък 1929г.
Доброто разположение 1932г.
Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха 1933г.
Бъдете прочее разумни 1935г.
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта 1935г.
Обичай и познавай! Добър и учен! 1937г.
Недоволството 1939г.
Три съзнания 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна 1918г.
Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна 1918г.
Упражнение от Учителя, дадено на 17 януари 1926г.
Учителя дава песента "Песен на зората" 1930г.
Малкият Петър заедно с родителите си се премества във Варна 1865г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28 1900г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1922г.
18
БЕСЕДИ:
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено 1917г.
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня 1923г.
Причини за противоречия 1925г.
Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване) 1926г.
Зенитът на живота 1931г.
Не пресушавай живота 1934г.
Усилни времена 1934г.
Програмата в живота 1938г.
Добрият път 1940г.
Словото бе Бог 1940г.
Изгрява слънцето 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11 1899г.
Роден Стоян Русев (дядо Благо), поет, последовател и ученик на Учителя 1865г.
Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова 1904г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви 1911г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново 1911г.
Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1924г.
Учителя дава песента "Денят иде" 1938г.
19
БЕСЕДИ:
Силите в Природата 1920г.
Искайте, търсете, хлопайте! 1922г.
Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта 1923г.
Новото в живота 1930г.
Фактори в природата / Фактори на храносмилането 1932г.
А друго падна на добрата земя / А другото падна 1933г.
Неговата воля 1933г.
Лесният и мъчният път 1936г.
Хигиена на сетивата 1937г.
Благо и блаженство 1939г.
Да бъдеш обичан 1939г.
Слушайте съвета 1941г.
Дълги и къси вълни 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76 1904г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1909г.
Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 19 януари 1932г.
Учителя дава песента "Духът ми шепне това" ("Аз в живота ще благувам") 1934г.
Учителя дава тема за песента "Житно зърно" (песента е завършена - 4 февруари 1942) 1942г.
Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови 1904г.
Писмо на Учителя до Георги Куртев, София 1914г.
Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка) 1915г.
Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна 1918г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна 1918г.
Упражнение (1) от Учителя, дадено на 19 февруари 1923г.
Упражнение (2) от Учителя, дадено на 19 февруари 1923г.
Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 19 февруари 1926г.
Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането) 1932г.
20
БЕСЕДИ:
Обектът на съзнанието 1924г.
Праведният 1927г.
Трите зрънца 1927г.
Форми в природата / Истинската реалност 1929г.
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето 1931г.
Изпитите на ученика 1935г.
Да ми бъде ученик 1938г.
Единствената връзка 1938г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1900г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69 1903г.
Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г. 1920г.
Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Кратко писмо, София - Изгрев 1933г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №48 1901г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново 1904г.
Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 20 февруари 1926г.
Упражнение за работа с мислите, дадено от Учителя в лекцията 'Живот и радост' 1931г.
21
БЕСЕДИ:

СЪБИТИЯ:
Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) 1899г.
Писмо на Учителя до д-р Дуков, София 1911г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1917г.
Писмо на Учителя до приятели, Варна 1918г.
Учителя дава песента "Бащина песен – Угледна мома" 1935г.
Учителя дава песента "Вътрешният глас на Бога" 1943г.
Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 21 февруари 1926г.
Разговор на Учителя с Весела Несторова 1942г.
Заминава си капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя, 21 февруари 1976 г. 1976г.
22
БЕСЕДИ:
Аз съм жив 1920г.
И пишеше на земята 1925г.
Най-важното 1925г.
Възкресение 1928г.
Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението 1929г.
Ако всичкият свят спечели 1931г.
Отношение към природата / Съотношение с природата 1933г.
Практическа философия  1935г.
Най-умни, най-чисти и най-силни 1939г.
Човешката душа 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе 1904г.
Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София 1905г.
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София 1917г.
Учителя дава песента "Цветята цъфтяха" 1941г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1912г.
Писмо от Учителя до Стоянка Илиева 1933г.
23
БЕСЕДИ:
Природните звукове 1927г.
Делата Божии 1930г.
Любов и работа 1934г.
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало 1936г.
За да бъдете синове 1936г.
Богатство и сиромашия 1938г.
Разумни основи 1940г.
Двама синове 1941г.
Малката любов 1941г.
Нов поздрав 1942г.

СЪБИТИЯ:
Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка 1895г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас 1912г.
Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас 1915г.
Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас 1915г.
Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в 'Закон за късите и дългите линии', 23 януари 1924 1924г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1911г.
Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици 1923г.
24
БЕСЕДИ:
Двата пътя 1922г.
Трите живота / Трите живота 1922г.
Моралният тип 1924г.
Що е това? 1924г.
Обмяна 1926г.
Променява времената 1929г.
Трите начала / Трите пътя 1932г.
Пътя на енергията / Прав път на енергиите 1933г.
Съучастници в благата 1935г.
Тогаз се обърнах аз и видях 1935г.
Не ограничавай Божественото 1937г.
Път за свобода 1943г.

СЪБИТИЯ:
Упражнение с букви, дадено в лекцията 'Гласните и съгласните букви' 1926г.
Учителя е на екскурзия на Витоша. Зеленка - Бивака (Ел Шадай) - 24 януари 1928г.
Снимка на Учителя с група ученици на екскурзия - Витоша, Заленка 1928г.
Учителя дава песента "Ти ще сполучиш в живота" 1941г.
Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото) 1899г.
Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание" 1899г.
Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна 1918г.
Учителя открива Младежкия окултен клас (МОК) и Общия окултен клас (ООК) 1922г.
Учителя изнася първата лекция от МОК - "Двата пътя" 1922г.
Учителя изнася първата лекция от ООК - "Трите живота" 1922г.
Писмо от Учителя до Георги Куртев, София. 1929г.
Заминава си Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя, 24.II.1994 г. 1994г.
25
БЕСЕДИ:
Свидетелствата Господни 1899г.
Спасението 1917г.
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни! 1923г.
Качества на ума, сърцето и волята 1923г.
Отличителните черти на човешката интелигентност 1925г.
Причини за несполуки 1931г.
Ако имате Любов 1934г.
Любов и разбиране 1934г.
Обич и любов 1938г.
Обичайте и радвайте се 1940г.
Що е истинно 1940г.
Нови насоки 1942г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново 1908г.
Упражнение за работа с цветовете, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно' 1925г.
Упражнение - житен режим, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно' 1925г.
Писмо на Учителя до д-р Дуков, София 1911г.
Писмо от Учителя до Наталия Чакова 1933г.
Учителя дава песента "Бог е Любов II" 1934г.
Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 февруари 1942г.
26
БЕСЕДИ:
Великата майка 1920г.
Царството Божие 1922г.
Дванадесетте племена 1928г.
Доброто значение 1930г.
Човешкото лице 1932г.
Блажени сте 1933г.
Добро и човещина 1933г.
Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване 1936г.
Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум 1937г.
Тритѣ връзки / Трите връзки 1941г.
Добро и зло 1943г.

СЪБИТИЯ:
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77 1904г.
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София 1911г.
Учителя пристига в Габрово 1904г.
Писмо на Учителя до Георги Куртев, София 1919г.
Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 26 февруари 1925г.
27
БЕСЕДИ:
Любовта 1921г.
Истинско и относително знание 1924г.
Здрави връзки 1927г.
Слънцето не ще зайде 1927г.
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата 1929г.
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата 1931г.
Развитие на справедливостта 1935г.
Възвиси ме Духът 1938г.
Единство в живота 1938г.

СЪБИТИЯ:
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен 1901г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57 1902г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70 1903г.
Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 1916г.
Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път 1918г.
Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1925г.
Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о 1926г.
Учителя дава песента "Обетована земя" 1933г.
Упражнение от Учителя, дадено на 27 януари 1937г.
Заминава си Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм 1955г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово 1904г.
Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София 1919г.
Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 27 февруари.Среща с цар Борис 1925г.
28
БЕСЕДИ:
Развитие на мозъчните центрове 1923г.
Приех от Отца Си 1926г.
Страдание, търпение, опитност, знание 1926г.
Закони на доброто / Доброто и времето 1930г.
След това 1932г.
Ключ за постижения 1934г.
Естествената мярка 1936г.
Ти си Христос, Син на Бога живаго 1937г.
Три необходими неща / Три неща са потребни 1937г.
Минало и настояще 1940г.
Музикални тонове 1941г.
Мъдростта съгради 1943г.
Трите пътя 1943г.

СЪБИТИЯ:
Учителя пристига в Търново 1904г.
Писмо на Учителя до Мария Казакова, София 1906г.
Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София 1914г.
Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София 1923г.
Учителя дава песента "Малкият извор" 1925г.
Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни" 1899г.
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №49 1901г.
Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София 1902г.