Jump to content

Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) подредени по хронология

37 броя беседи

 1. 1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921 1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944

  „Великата Майка” е сборник от тридесет и шест беседи от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов).
  Съставен е от Елена Андреева (един от трите постоянни стенографи на Словото) като хронологичен цикъл от дешифрирани стенограми, съхранявани тайно на Изгрева в София до 1990 г. Изнасяни в продължение на шестнадесет години (1917-1932), тези беседи са били предназначени за особен кръг слушатели – омъжени жени и духовни сестри.
  Държани са в следобедни часове на четвъртия ден от седмицата, поради което Учителя ги нарича четвъртъчни беседи. Изключение правят пет от тях: три са изнесени в петък и две – в понеделник. В сборника е включена и беседата „Съчетание на отношенията”, държана пред духовни братя на 8 август 1920 г. Четвъртъчните беседи представляват отделно течение в Словото на Учителя Беинса Дуно. Съдържащите се в тях наставления, упътвания и методи за духовна практика ги определят като специфичен лекционен курс на езотерична школа, въпреки че с пет години предхождат официалното откриване на Школата на Всемирното Бяло Братство през 1922 г.
  Между дешифрираните стенограми и текстовете в сборника „Великата Майка” е налице езикова трансформация, която е отражение на историческите промени в българската говорна и писмена култура. Въпреки това максимално е съхранена архаичната наглед структура на речта, специфична за първите три десетилетия на XX век.
  Всички цитати от Библията са приведени към нейното Виенско издание от 1885 г., което е ползвал Учителя Беинса Дуно.


  начало

  1917.

  Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
  Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
  Без товар, ИБ , БС - (неизвестен час) - , 22.3.1917г. (Четвъртък)
  Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
  Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
  Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
  Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)

  начало

  1918г.

  Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
  Пълнене и празнене, БС - 10:00ч. - София, 26.6.1918г. (Сряда)
  Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
  Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)

  начало

  1919г.

  Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
  Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
  Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)

  начало

  1920г.

  Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
  Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
  Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
  Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
  Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
  Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)

  начало

  1921г.

  Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС - 10:00ч. - , 20.6.1921г. (Понеделник)
  Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)

  начало

  1922г.

  Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)

  начало

  1923г.

  Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)

  начало

  1925г.

  Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.12.1925г. (Петък)

  начало

  1926г.

  Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
  Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)

  начало

  1932г.

  Истина и Живот,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 17.3.1932г. (Четвъртък)
  Принуждава ни,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 24.3.1932г. (Четвъртък)
  Вярата като закон, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 31.3.1932г. (Четвъртък)
  Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)
  Доброто семе, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.4.1932г. (Четвъртък)
  Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
  Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
  Носители на Новото, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 19.5.1932г. (Четвъртък)
  Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
  Непоклатима канара, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 30.6.1932г. (Четвъртък)