Jump to content

Младежки събори (Съборни) подредени по хронология

25 броя беседи

 1. 1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921 1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944

  През 20 те години в братството се включват много млади хора, така наречения „втори ешалон“. Това са младежи идващи както от различните религиозни направления в страната, така и анархисти, атеисти, толстоисти, теософи, антропософи и др. Всички са привлечени от магнетизма на Учителя и новото учение. Под напора на голямата им любознателност и наличието на различните гледища, които ги вълнуват, Учителят провежда т.н. Младежки събори за поясняване и правилно насочване на младите. Те са осем на брой, от 1923 до 1930 г. включително. Провеждат се преди деня на Учителя - Петровден, с изключение на V-тия събор, проведен от 14 до 17 август 1927 година, поради построяването на новия салон на Изгрева, и последния 8-ми събор от 12 до 14 юли 1930 г. Всичките се провеждат в София.

  Цветът на младата интелигенция в Братството изнася, доклади и реферати, които засягат въпросите за анархизма, комунизма, атеизма, толстоизма и новото учение. По време на всеки събор, Учителя изнася по няколко беседи, които са отпечатани като беседи от младежките събори. В сайта засега не са сложени текстовете на рефератите на другите участници. Те могат да се прочетат от книгите. Учителят с голяма любов и умение ръководи и коригира младежките, в повечето случай наивни разбирания и ги насочва към практическо приложение на новите идеи, изнесени в Словото.


  начало

  1923г.

  Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
  Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
  Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)

  начало

  1924г.

  Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
  Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
  Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
  Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
  Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)

  начало

  1925г.

  И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
  Вътрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
  Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторик)
  Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
  Методът на светлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)

  начало

  1926г.

  Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
  Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
  Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)

  начало

  1927г.

  Мислещият човек, МС - 5:30ч. - София, 14.8.1927г. (Неделя)
  Правата мисъл, МС - 5:30ч. - София, 15.8.1927г. (Понеделник)

  начало

  1928г.

  Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
  Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
  Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)

  начало

  1929г.

  Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)

  начало

  1930г.

  Право си отсъдил, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
  Връзване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, 13.7.1930г. (Неделя)
  Чрез Него стана, МС - (неизвестен час) - София, 14.7.1930г. (Понеделник)