Jump to content

Рилски беседи (Съборни) подредени по хронология

233 броя беседи

 1. 1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921 1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944

  Рилските беседи са част от съборните. Изнесени са на Рила в периода 1929-1943. През 1929 г започват ежегодните летни лагери в Рила, а с тях и рилските беседи на Учителя. Сред красивата местност на 7-те рилски езера цари един друг живот на хармония и тишина. Изкачването в планината е символичен акт. Това е отклик на един велик стремеж към Висшето, към Божественото. Красотата, чистотата и реда там създават чувство 3а единение с Великото в света. Горе, край Второто езеро, Учителят продължава да изнася своите беседи и лекции в техния естествен ред. Неделните беседи, лекциите на общия и на младежкия окултен клас, Словото през съборните дни - това духовно богатство се дава и тук, в планината, но на това място то придобива една нова степен на сила и мощ. Положителните енергии на планината също въздействат на присъстващите, прочиствайки и обновявайки съзнанията им. В своите рилски беседи Учителя често прави паралел между явленията в заобикалящата природа и Вътрешния живот на човека, като същевременно създава стремеж у всеки да си изгради едно ново разбиране за целокупния живот.

  начало

  1930г.

  Благословена между жените, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
  Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
  Носител на Божиите мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
  Познава гласа му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
  Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)

  начало

  1931г.

  Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Симон Петър,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Старите накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
  Денят на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторик)
  Денят на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1931г. (Четвъртък)
  Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
  Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
  Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
  Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
  Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
  Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
  Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
  Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
  Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
  Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
  Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
  Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
  Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
  Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
  Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
  Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)

  начало

  1932г.

  Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторик)
  Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
  Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
  Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
  Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
  Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
  Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
  Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
  С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
  Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
  Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
  Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
  Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
  Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
  Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
  Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
  Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
  Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
  Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
  Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
  На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
  Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
  Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)

  начало

  1935г.

  Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторик)
  Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
  Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
  Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
  Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
  Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
  Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
  Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
  Ценност на нещата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
  Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
  Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
  С человечески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
  Ще дойде отвътре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
  Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
  Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторик)
  Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
  Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)

  начало

  1937г.

  Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
  Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
  Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
  Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
  Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
  Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
  Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
  Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
  Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
  Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
  Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
  Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
  Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
  Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
  Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
  Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
  Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
  Свободно даване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
  Съществени връзки / Четирите отношения, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
  Трите ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
  Път за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 24.8.1937г. (Вторик)
  Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)

  начало

  1938г.

  Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
  Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
  Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
  Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
  От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
  Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
  Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
  Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
  Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
  Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
  Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
  Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
  Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
  Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
  Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
  Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
  Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
  Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
  Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
  Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
  Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
  Великият подтик, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
  Под слънчевите лъчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
  Желаният мир, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
  Проява и постижение на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
  Отче наш, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)
  Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)

  начало

  1939г.

  Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
  Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
  Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
  Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
  С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
  Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
  Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
  Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
  Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
  Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
  Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
  Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
  Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
  Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
  Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
  Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
  Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
  Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
  Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
  На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
  Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
  Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
  Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
  Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
  Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
  Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
  Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
  Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
  Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
  Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
  Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)

  начало

  1940г.

  Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
  Правила на Любовта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
  Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
  Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
  На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
  Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
  Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
  Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
  Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
  Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
  Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
  Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
  Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
  Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
  Семе, лист, плод, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя) (непечатана)
  Единство на Любовта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
  Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
  Двете царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
  Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
  Учение и служение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)
  Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
  Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
  Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
  Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
  Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
  Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
  Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
  Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
  Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
  В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
  Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)

  начало

  1942г.

  Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
  Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
  Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
  Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
  Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
  Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
  Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
  Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
  Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
  Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
  Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
  Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
  Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
  Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
  Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
  Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
  На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
  Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
  Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
  Постоянна благодарност, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
  Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
  Добрият живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
  Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
  Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
  Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)

  начало

  1943г.

  Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
  Същественото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
  Ден на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
  Новото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
  Гласът на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
  Жилища на човешката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)
  Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
  Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
  Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
  Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
  Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
  Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
  Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
  Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
  Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
  Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
  Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
  Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
  Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)