Jump to content

Всички беседи и събития в хронологична подредба

3,952 броя беседи и 2,300 събития

 1. 1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,   1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  

  начало  1895г.
  23.1.1895Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка
  8.3.1895Родена Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя
  1895Снимка на сестрата на Учителя, Мария Константин Дъновска със семейството й
  20.9.1895Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България
  17.11.1895Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България -

  начало  1897г.
  7.3.1897Божественият Дух слиза върху Учителя Петър Дънов
  1897Тайните на Духа - ИБ
  1897Снимка на Иван Жеков - депутат на IV конгрес на БРСДП през 1897 г. в гр. Казанлък
  1897Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна "Общество за повдигание религиозния дух на българский народ"
  2.9.1897Учителя Петър Дънов издава брошурата Хио-Ели-Мелли-Месаил - Глас Божий. София
  14.9.1897Хио Ели Мели Месаил - ИБ
  16.9.1897Роден Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя

  начало  1898г.
  8.2.1898Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя
  1898Учителя Петър Дънов започва издирване на първите ученици. Начало на кореспонденцията с тях
  2.8.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №1
  8.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 2
  14.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  18.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 3
  20.9.1898Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината”
  21.9.1898Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя
  26.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  2.10.1898Избраникът Божий и Вождът на Истината - ИБ
  4.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 4
  8.10.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  8.10.1898Учителя изнася във Варна “Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско”
  16.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №5
  20.10.1898Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив - ИБ
  1.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  8.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  12.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6
  14.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  18.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  29.11.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
  30.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №7
  2.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  6.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8
  7.12.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
  23.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  27.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9

  начало  1899г.
  3.1.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  4.1.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  4.1.1899Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си
  18.1.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11
  21.1.1899Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  2.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12
  7.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  9.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13
  13.2.1899Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
  24.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото)
  24.2.1899Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание"
  25.2.1899Свидетелствата Господни - ИБ
  28.2.1899Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
  1.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №14
  8.3.1899Божието обещание - ИБ
  11.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  12.3.1899Отговори на Свидетелствата Господни - ИБ
  14.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  28.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №15
  4.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  1899Снимка на Александра Матеева като учителка с учениците си - 1899 г., гр. Сливен.
  17.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  21.4.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16
  29.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  4.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17
  6.5.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
  28.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18
  8.6.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  8.6.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя (текст от архива на П. Киров, вероятно не изпратен), №19
  2.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №20
  12.7.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  15.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №21
  28.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №22
  3.8.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  21.8.1899Родена Елена Андреева, ученичка и стенографка на Учителя, 21 август 1899 год
  1.9.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  1.9.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  9.9.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №23
  7.10.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  30.10.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
  1.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №24
  4.11.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  7.11.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  10.11.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
  12.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №25
  23.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №26
  1.12.1899Роден Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя
  4.12.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  23.12.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27
  29.12.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

  начало  1900г.
  1.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  20.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  31.1.1900Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя
  10.2.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  17.2.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28
  8.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  8.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  16.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №29
  17.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  18.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  25.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  30.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №30
  1.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31
  1.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  3.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32
  6.4.1900(стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна
  9.4.1900Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов
  14.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33
  20.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
  2.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34
  4.5.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  10.5.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  30.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35
  3.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  13.6.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36
  16.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  25.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор първи - УПЪТВАНЕ
  27.6.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  30.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
  0.7.1900Учителя Петър Дънов е отговорник на софийското списание “Родина”, от м. юли–август 1900 г. до м. април 1902 г
  1.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
  5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖ...
  5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
  7.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №37
  8.7.1900Разговор първи - Упътване - ИБ
  8.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
  9.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  13.7.1900Разговор втори - Сърцето и Бог - ИБ
  14.7.1900Разговор трети - Храната и Словото - ИБ
  18.7.1900Разговор пети - Въздигане Душа и Дух - ИБ
  18.7.1900Разговор четвърти - Животът и възраждането - ИБ
  18.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №38
  18.7.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров (снимка на писмото)
  21.7.1900Разговор шести - Пътят и Истината - ИБ
  22.7.1900Разговор седми - Заключение - ИБ
  23.7.1900Учителя прави водно кръщение на П.Ки�ров, д-р Миркович и Т.Стоименов
  25.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №39
  6.8.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров
  10.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров
  12.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
  15.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №40
  21.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  31.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №41
  1.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
  10.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42
  11.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар
  12.9.1900Роден Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя
  16.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  26.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №43
  1.10.1900Разговор на Учителя с Духа Господен, записан на 1 октомври 1900 г. - ТРИТЕ НЕЩА
  1.10.1900Учителя получава от Духа „Трите неща”
  14.10.1900Трите неща. Разговор с Духа Господен - ИБ
  5.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 44
  8.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  12.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  23.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 45
  27.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (Добрата молитва) (снимка на писмото), Нови пазар
  27.11.1900Учителя дава "Добрата молитва"
  10.12.1900Писмо на Учителя до Мария Казакова, Нови пазар
  21.12.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 46
  30.12.1900Роден Борис Николов, последовател и ученик на Учителя
  1900Сватбени снимки на Минчо Сотиров и Александра Матеева

  начало  1903г.
  4.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  11.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София
  20.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69
  27.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70
  8.4.1903Учителя посещава град Плевен
  9.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
  9.4.1903Първият документиран призив на П. Дънов за вегетариански начин на хранене
  12.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71
  16.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
  18.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72
  21.4.1903Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”
  22.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  24.5.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  12.6.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  31.7.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  10.8.1903Учителя във Варна - Слово на 10 август 1903 г.
  14.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден
  15.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Втори ден
  16.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Трети ден
  17.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Тайна вечеря. Четвърти ден
  19.8.1903Молитва, дадена от Учителя в гр. Варна - 1903 г.
  23.8.1903Божието желание - ИБ
  23.8.1903Слово 1903, Варна - ИБ
  27.8.1903Годишна среща на Веригата - Варна 1903 - СБ
  6.9.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  13.10.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  19.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №73
  28.10.1903Учителя заминава за Разград - трета обиколка на България
  29.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №74
  5.11.1903Учителя е в Силистра - трета обиколка на България
  13.11.1903Учителя е в Добрич - трета обиколка на България
  13.11.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Добрич
  20.11.1903Учителя е в Русе - трета обиколка на България
  23.11.1903Учителя изнася сказка в Русе - френология
  12.12.1903Учителя изнася слово (извънредна беседа) в Русе
  18.12.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
  25.12.1903Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе - ИБ
  1903Учителя отпечатва френологически карти по клише, препоръчано от Него
  1903Благовремието - ИБ
  1903Мисли и упътвания - ИБ
  1903Своенравието - ИБ
  2.1903Учителя прави обиколка из Северозападна България
  10.1903Учителя прави малка обиколка на Североизточна България

  начало  1904г.
  1.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  5.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  8.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75
  14.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  19.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76
  22.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  26.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77
  28.1.1904Учителя пристига в Търново
  29.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  4.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Ямбол), №78
  15.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Айтос), №79
  18.2.1904Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова
  19.2.1904Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови
  20.2.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  26.2.1904Учителя пристига в Габрово
  27.2.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
  3.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
  15.3.1904Учителя пристига в Казанлък
  16.3.1904Учителя посещава Стара Загора
  17.3.1904Учителя посещава Чирпан
  20.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Чирпан
  23.3.1904Учителя пристига в Сливен
  20.4.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
  21.5.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80
  25.5.1904Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната
  2.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  8.6.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  17.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №81
  22.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров (затворена карта), Варна
  28.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №82
  6.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №83
  9.7.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  9.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  21.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, 21.VII.1904 г.
  24.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №84
  8.8.1904Учителя присъства на събор, 1904 г. Бургас, (Годишна среща на Веригата)
  12.8.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Варна
  22.8.1904Учителя е във Варна - Слово, 22 август 1904 г.
  2.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  4.9.1904Слово 1904, Варна - ИБ
  9.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  10.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  14.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  15.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №85
  19.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  20.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  24.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №86
  11.10.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  11.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  14.10.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №87
  18.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  25.10.1904Писмо на Учителя до Петко Гумнеров
  18.11.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №88
  20.11.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  7.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  9.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  14.12.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №89
  16.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.12.1904Роден Николай Дойнов, последовател на Учителя, известен български астролог
  24.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  29.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  1904Снимка на Учителя - около 1904 г.
  12.1904Учителя се премества да живее на "Опълченска" 66 - Гумнерови

  начало  1906г.
  1.1.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров
  14.1.1906Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
  28.1.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  7.2.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  6.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.3.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №95
  21.3.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  23.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  31.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  11.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  25.4.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  25.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
  15.6.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №96
  30.6.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
  11.7.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №97
  17.7.1906Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна
  30.7.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, края на м. юли 1906 г.
  11.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден
  13.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден
  14.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден
  15.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден
  16.8.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  24.8.1906Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г. - СБ
  11.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  16.9.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  4.10.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  28.11.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  25.12.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  1906основаване на "Синархическа верига" (1906 г.)
  7.1906Учителя посещава Севлиево - първа среща със Стефан Тошев

  начало  1907г.
  1.1.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98
  8.2.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  8.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  15.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  1.3.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99
  6.3.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  8.3.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
  14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
  19.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
  22.4.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100
  25.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен
  7.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  20.7.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Картичка)
  23.7.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  23.7.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  26.7.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №101
  27.7.1907В Бургас се създава първата духовна група
  1.8.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова
  13.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден. Откриване
  15.8.1907Учителя дава упражнение на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата).
  15.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 15 август - четвъртък. Господн...
  16.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 16 август - петък.
  17.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 17 август - събота.
  18.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 18 август - неделя.
  19.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 19 август - понеделник
  19.8.1907Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата)
  28.8.1907Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г. - СБ
  6.9.1907Писмо лично дадено от Учителя на сестра Венета
  7.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 7 октомври, неделя
  12.10.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №102
  14.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя
  19.10.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  21.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя
  25.10.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  4.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 4 ноември, неделя
  9.11.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  18.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 18 ноември, неделя
  26.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  2.12.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 2 декември, неделя
  24.12.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  1907Снимка на Учителя Петър Дънов с приятели, около 1907 г.
  9.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г.

  начало  1908г.
  1.1.1908Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас
  25.1.1908Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново
  3.4.1908Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя
  10.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  20.4.1908Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.
  22.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.5.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  9.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август
  10.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 10 август
  11.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 11 август
  12.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 12 август
  13.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 13 август
  14.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 14 август
  15.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
  16.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
  19.8.1908Родена Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя
  22.8.1908Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г. - СБ
  12.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.9.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  25.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  7.10.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.11.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.11.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  25.11.1908(стар стил) Мария Казакова завършва земния си път.
  8.1908Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)

  начало  1909г.
  19.1.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.3.1909Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Търново
  28.3.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Шумен
  10.4.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  20.4.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103
  9.5.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  15.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  21.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)
  10.6.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.7.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  14.7.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  14.8.1909Поздрав на всички мои братя - ИБ
  15.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
  16.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
  16.8.1909Учителя дава емблемата на Веригата - пръчката
  17.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 17 август
  18.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 18 август
  19.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 19 август
  19.8.1909Учителя дава Трите закона на Веригата на събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата)
  19.8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (Трите Закона на Веригата)
  20.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 20 август
  25.8.1909Любовта - ИБ
  28.8.1909Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г. - СБ
  12.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 12 септември
  14.9.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  14.9.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №104
  17.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 17 септември
  20.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 20 септември
  21.9.1909Писмо на Учителя до Пеню Киро, София
  27.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 27 септември
  3.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  4.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 4 октомври
  8.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 октомври
  11.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 11 октомври
  15.10.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  16.10.1909Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  18.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 18 октомври
  27.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  8.11.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 ноември
  2.12.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  22.12.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  23.12.1909Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя
  1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1909 г.
  8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)

  начало  1910г.
  1.1.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  1.1.1910Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас
  25.3.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  16.4.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  11.5.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново,
  23.5.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново
  26.6.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  8.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  14.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
  15.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  16.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
  16.8.1910Учителя дава молитвата "Молитва на Духа" - събора, 1910 - Велико Търново
  16.8.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (наряд + снимка на част от писмото)
  17.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
  18.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
  27.8.1910Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново - СБ
  28.8.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  31.8.1910Приложение към протокола от 1910 г. - СБ
  1.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков
  11.9.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  11.9.1910Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София
  11.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  10.10.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  14.10.1910Бележки от едно тефтерче на Д. Голов - ИБ
  26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
  26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  17.11.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  7.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  23.12.1910Писмо на Учителя до Захари Желев, София
  23.12.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
  23.12.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  29.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  1910Снимка на Александра Матеева и Райна Грозданова с децата си - 1910 г., гр. Сливен
  1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, 1910 г.,

  начало  1911г.
  1.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г.
  1.1.1911Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново
  1.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
  7.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
  14.1.1911Добро сърце и добър ум - ИБ
  14.1.1911Приложение към протокола от 1911 г. - ИБ
  20.1.1911Канарата и дървото - ИБ
  21.1.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  26.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново
  23.2.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  25.2.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  2.3.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.3.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  9.4.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас
  14.5.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  24.5.1911Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  8.6.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  21.6.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
  29.6.1911(Петровден) Въвежда се думата 'събор' в поканите за ежегодните срещи на Веригата
  7.7.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
  28.7.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  28.7.1911Писмо на Учителя до Никола Ватев
  10.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
  11.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
  12.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
  13.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
  14.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
  15.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  15.8.1911Учителя раздава на участниците в събора изображения на Пентаграма
  23.8.1911Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново - СБ
  27.8.1911Господнята вечеря - СБ
  2.10.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  10.10.1911Мисли от г-н П.Дънов - ИБ
  10.10.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  15.10.1911Събрание, водено от г-н Дънов - ИБ
  20.10.1911Писмо на Учителя до Захари Желев, София
  24.10.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  27.10.1911(стар стил) Учителя и касиерът на Бялото Братство Константин Иларионов закупуват къща и дворно място в село Арбанаси...
  29.10.1911Друго направление - ИБ
  4.11.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Варна
  5.11.1911Камъкът има мистично значение - ИБ
  6.11.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  17.11.1911Учителя изнася слово „Думите на Господа“ - Търново
  2.12.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
  30.12.1911Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  8.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор), Покана за събора в Търново

  начало  1912г.
  1.1.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  1.1.1912Снимки на Минчо Сотиров
  1.1.1912Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас
  23.1.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  27.1.1912Защо Бог не премахне злото завинаги? - ИБ
  11.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив
  11.2.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив
  22.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  4.3.1912Упование на Господа - ИБ
  10.3.1912Събрание, водено от г-н Петър Дънов - ИБ
  17.3.1912Любов и единство - ИБ
  20.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  23.3.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), София
  23.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), София
  23.3.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  24.3.1912Събрание, водено от г-н П.Дънов - ИБ
  25.3.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
  31.3.1912Що значи съдба? - ИБ
  5.4.1912За да възкръснеш - ИБ
  8.4.1912Съединителната линия - ИБ
  14.4.1912И гласът му се чува - ИБ
  20.4.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  28.4.1912Да бъдем готови - ИБ
  5.5.1912Силната отрова - ИБ
  11.5.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  12.5.1912Вечно млади - ИБ
  15.5.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  26.5.1912Подквасата - ИБ
  2.6.1912Деца по сърце - ИБ
  6.6.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.7.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
  16.7.1912Ще дойде като светлина - ИБ
  15.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  15.8.1912Учителя дава "Завета на цветните лъчи", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
  15.8.1912Дадена е "Заповедта на Учителя", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
  16.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
  17.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
  18.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
  19.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 19 август
  20.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 20 август
  21.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 21 август
  24.8.1912Вие сте поканени да работите - ИБ
  28.8.1912Завета на цветните лъчи на светлината - СБ
  6.9.1912Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново - СБ
  15.9.1912Защо ви помагам? - ИБ
  15.9.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.9.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  21.9.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  22.9.1912Въжето на дявола - ИБ
  29.9.1912Преходната граница - ИБ
  6.10.1912Обсадно положение - ИБ
  11.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  12.10.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  20.10.1912Обсадно положение - ИБ
  24.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  26.10.1912Елохим - ИБ
  27.10.1912Събрание, водено от г-н П.Дънов - ИБ
  3.11.1912Името Господне - ИБ
  10.11.1912Всекиму според вечната Правда - ИБ
  11.11.1912(стар стил) Учителя съветва българския цар Фердинанд да сключи примирие с Турция и да не напада съюзниците си.
  20.11.1912Снимка на опълченци от 3-та рота на I опълченска дружина по време на Балканската война
  3.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  10.12.1912Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  18.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  24.12.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  24.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  30.12.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  30.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (телеграма), София
  1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, П. Н. 1912 г.
  1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1912 г.
  6.1912Учителя започва работа по "Завета на цветните лъчи на светлината" - Арбанаси
  8.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Август 1912 г. (, получено е в началото на август)
  12.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка, снимка), П.Н.1912 г.

  начало  1913г.
  1.1.1913Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя
  3.1.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  9.1.1913Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
  9.1.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
  14.1.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
  29.1.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.2.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  7.3.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  9.3.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  14.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  20.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  22.3.1913Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  30.3.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  1.4.1913Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София
  7.4.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  9.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  10.4.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  11.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.4.1913Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров
  21.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  11.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  21.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  27.5.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  6.6.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  10.6.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  12.6.1913Писмо на Петко Гумнеров до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (по идея на Учителя), София
  14.6.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  19.6.1913Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  18.7.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.7.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  18.7.1913Писмо от Учителя към всички от 18.7.1913 г., София
  27.7.1913Писмо на Учителя до всички (писма до Елена и Константин Иларионови), София
  31.7.1913Към всички - ИБ
  1.8.1913Писмо на Учителя до Др.Б.(?), Бургас
  11.8.1913Учителя - Слово за 1913 година, София
  24.8.1913Учителя дава "Молитва на избраните"
  26.8.1913Назидавайте себе си - ИБ
  26.8.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  22.9.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  2.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Шумен
  19.11.1913Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  26.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Варна
  28.11.1913Умни и силни - ИБ
  5.12.1913Като младенци - ИБ
  5.12.1913Ще постигнем - ИБ
  8.12.1913Делението - ИБ
  10.12.1913Смел и решителен - ИБ
  10.12.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
  12.12.1913Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта - ИБ
  19.12.1913Постоянството - ИБ
  21.12.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  30.12.1913Онова, което ще повдигне човека - ИБ
  1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, 1913 г.
  1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1913 г.
  5.1913Снимка на Минчо Сотиров пред палатката - май 1913 г
  11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, ноември, 1913 г.

  начало  1914г.
  1.1.1914Учителя посреща Новата година в Търново
  2.1.1914Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  7.1.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.1.1914Поздрав за новата 1914 г. Към всички - ИБ
  28.1.1914Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  2.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  6.2.1914Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  14.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  14.2.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  19.2.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  3.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  4.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.3.1914Учителя възвестява началото на новата епоха на Водолея и обявява 22 март за официален празник на Бялото братство
  9.3.1914Учителя изнася беседата "Беседа за празника на пролетта"
  16.3.1914Тодор Гълъбов започва да стенографира неделните беседи от Словото на Учителя.
  16.3.1914Учителя изнася беседата "Ето човека" - първата (официално стенографирана) неделна беседа
  22.3.1914Беседа за празника на пролетта - ИБ
  29.3.1914Ето човекът - НБ
  5.4.1914Житното зърно - НБ
  19.4.1914Четирите основни елемента - НБ ,ИБ
  22.4.1914Мисли от г-н Дънов - ИБ
  24.4.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.4.1914Познайте Истината и Истината ще ви - ИБ
  3.5.1914Явлението на Духа - НБ
  10.5.1914Талантите - НБ
  19.5.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе
  3.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  14.6.1914Учителя се качва на Бузлуджа с група последователи
  16.6.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  20.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Казанлък
  14.7.1914Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  17.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново
  19.7.1914Любовта - НБ
  23.7.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  2.8.1914Сънищата на Йосифа - НБ
  9.8.1914Законът на служенето - НБ
  10.8.1914Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Покана за събора, 1914 г., Търново
  10.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
  11.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
  12.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
  13.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
  14.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
  15.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  16.8.1914Важността на малките неща - НБ
  16.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
  17.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
  18.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
  23.8.1914Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново - СБ
  31.8.1914Съборна среща в Търново - ИБ
  24.9.1914Мир вам! - НБ
  4.10.1914Необходимостта да познаваме Бога - НБ
  11.10.1914Колко по-горе стои човек от овца! - НБ
  15.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  18.10.1914Фарисей и Митар - НБ
  18.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  18.10.1914Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
  18.10.1914Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
  25.10.1914Условията на вечния живот - НБ
  1.11.1914Страхът - НБ
  2.11.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В. 2 м. 1914
  9.11.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  15.11.1914Духът и плътта. Приливи и отливи в живота - НБ
  21.11.1914Роден Сотир Иванов Костов
  21.11.1914В начало бе - НБ
  25.11.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.11.1914Словесното мляко - НБ
  30.11.1914Роден Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя
  20.12.1914Учителите - НБ
  2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В.2м, 1914 г.
  6.1914Снимка на Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год
  6.1914Учителят през лятото на 1914 г. прави екскурзия до Черни връх с десет свои съмишленици
  7.1914Писмо на Учителя до Никола Ватев, София, 1914 г.
  8.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)

  начало  1915г.
  5.1.1915Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя - ИБ
  5.1.1915Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915
  18.1.1915Разговор за Откровението - ИБ
  18.1.1915Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин - ИБ
  21.1.1915Идването на Христа - ИБ
  23.1.1915Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас
  23.1.1915Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята - ИБ
  23.1.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас
  24.1.1915Ако ме любите, ще опазите моите заповеди - ИБ
  28.1.1915Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли - ИБ
  3.2.1915Искайте сила, имайте вяра - ИБ
  3.2.1915Христос ще дойде и ще се прояви - ИБ
  4.2.1915Равновесие между Мъдрост и Любов - ИБ
  7.2.19158000 години - ИБ
  19.2.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
  5.3.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
  9.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  20.3.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  22.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  22.3.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  22.3.1915Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
  3.4.1915Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  4.4.1915Великден - НБ
  9.4.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  2.5.1915Многоценният бисер - НБ
  7.5.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  7.5.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.5.1915Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов
  23.5.1915Новото основание - НБ
  30.5.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  2.6.1915Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  6.6.1915Божественият Промисъл -  НБ
  9.6.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.7.1915Изкушението - НБ
  3.7.1915Блудният син - НБ
  6.7.1915Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  17.7.1915Молитва -  НБ
  21.7.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  24.7.1915Добрият самарянин - НБ
  25.7.1915Стари и нови мехове -  НБ
  4.8.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
  4.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 4 август
  5.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 5 август
  6.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 6 август
  7.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 7 август
  8.8.19151915_08_08 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Търновското военно комендантство разтурва събора. Протокол...
  14.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  17.8.1915Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915 - СБ
  25.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.9.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  5.9.1915Свобода на Духа -  НБ
  23.9.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.9.1915Снимка на писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г.
  25.10.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.11.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
  30.11.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  22.12.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  7.1.1916Рождението -  НБ
  1915Снимка на Минчо Сотиров, ранен - 1915 г.
  4.1915Писмо на Учителя до Елена Иларионова, 1915 г.
  7.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, 1915 г.,
  8.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев (покана за събор), 1915 г. ( - началото на август)

  начало  1916г.
  27.1.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  24.3.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  25.3.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.4.1916Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи
  24.4.1916Истината -  НБ
  20.5.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  30.5.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  1.6.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  20.6.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  21.6.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.7.1916За молитвата 'Отче наш' -  ИБ
  31.7.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков
  22.8.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.9.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  15.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  17.9.1916Милосърдието - НБ
  23.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София
  25.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  25.9.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  29.9.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка), София
  1.10.1916Ти знаеш - НБ
  3.10.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  8.10.1916Поради радостта - НБ
  10.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  10.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка)
  11.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  15.10.1916Да възлюбиш Господа -  НБ
  16.10.1916Снимки на Д-р Иван Жеков
  22.10.1916Да я не пия ли? -  НБ
  25.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  29.10.1916Мъдростта -  НБ
  3.11.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  5.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
  5.11.1916Христа да придобия -  НБ
  15.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.11.1916Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви -  НБ
  19.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  19.11.1916Разсмотрете криновете в полето как растат - ИБ
  26.11.1916Закхей - НБ
  29.11.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  3.12.1916Ще ви въздигна - НБ
  6.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  17.12.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  17.12.1916Спаси ни - НБ
  24.12.1916Ще бъдат научени -  НБ
  27.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  31.12.1916Отдайте Божието Богу -  НБ

  начало  1917г.
  1.1.1917Братът на най-малките -  ИБ НБ
  3.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
  7.1.1917Растете в благодат! / Растене и познание -  НБ
  14.1.1917Марта и Мария -  НБ
  15.1.1917Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  18.1.1917Достатъчна ти е Моята благодат - ИБ
  21.1.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.1.1917Двамата господари -  НБ
  22.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  28.1.1917Все що е писано -  НБ
  4.2.1917Блажените -  НБ
  6.2.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  8.2.1917Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка"
  8.2.1917Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка"
  8.2.1917Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата 'Хигиена на човешката душа'
  8.2.1917Хигиена на човешката душа - ИБ , БС
  11.2.1917Децата -  НБ
  14.2.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  15.2.1917Венецът на живота - ИБ , БС
  18.2.1917Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено -  НБ
  25.2.1917Спасението -  НБ
  2.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  7.3.1917Снимка на Елена Казънлаклиева
  14.3.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.3.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна
  22.3.1917Без товар - ИБ , БС
  22.3.1917Кръстът -  НБ
  25.3.1917Солта -  НБ
  26.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)
  29.3.1917Волята Божия - ИБ , БС
  1.4.1917Виделината -  НБ
  5.4.1917Оправдание и спасение - ИБ , БС
  8.4.1917Яков и Исав / Яковъ и Исавъ -  НБ
  12.4.1917Влиянието на музиката - ИБ
  15.4.1917Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106
  15.4.1917Радвайте се - НБ
  22.4.1917Божията воля / Волята Божия -  НБ
  24.4.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.4.1917Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ -  НБ
  3.5.1917Съчетанието  (Което Бог е съчетал) - ИБ , БС
  6.5.1917Вземане и даване / Взимане и даване -  НБ
  13.5.1917Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ -  НБ
  20.5.1917Доброто съкровище -  НБ
  27.5.1917Пребъдете / Пръбѫдване -  НБ
  31.5.1917Простотата - ИБ , БС
  3.6.1917Бог е Дух /  Богъ е Духъ  -  НБ
  10.6.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  10.6.1917Дали може -  НБ
  25.6.1917Градоначалникът на София Свинаров изпраща писмо до министъра на вътрешните работи Радославов срещу Петър Дънов
  23.7.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  29.7.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  2.8.1917Писмо - ИБ
  14.8.1917Писмо - ИБ
  16.8.1917На Учителя са забранени публичните беседи и е интерниран във Варна
  21.8.1917Писмо на Учителя поздрав до приятели, Варна
  26.8.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (До Всички приятели), Варна
  26.8.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
  26.8.1917До всички приятели - ИБ
  27.8.1917Снимка на Величко Граблашев като млад
  2.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (До всички приятели), Варна
  2.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
  2.9.1917Писмо на Учителя до приятели, Варна
  2.9.1917До всички приятели - ИБ
  4.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Варна
  14.9.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  28.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  28.9.1917Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), Варна
  30.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари
  9.10.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), получено на 9 октомври 1917 г.
  14.10.1917Снимка на Дафинка Н. Пенчева
  27.10.1917Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка), Варна
  28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна,
  28.10.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
  28.10.1917Писмо на Учителя до всички приятели, Варна
  8.11.1917Димитър Голов завършва земния си път.
  30.11.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  16.12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  17.12.1917Писмо на Учителя до Гина Гумнерова, Варна
  17.12.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  19.12.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров, Варна
  19.12.1917Писмо - ИБ
  21.12.1917Писмо - ИБ
  1917Светият Синод на Българската православна църква убеждава правителството на Васил Радославов да отс...
  1917Снимка на Боян Боев и Георги Куртев в Скопие, 1917 г.
  12.1917Снимка на Минчо Сотиров във Вардище - декември 1917 г
  12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, 1917, декември

  начало  1918г.
  17.1.1918Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна
  17.1.1918Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна
  21.1.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
  27.1.1918Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път
  29.1.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
  29.1.1918Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)
  1.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
  5.2.1918Писмо до приятели (Молитва), Варна
  5.2.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
  7.2.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  9.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  9.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
  9.2.1918Писмо на Учителя, Варна
  9.2.1918Писмо - ИБ
  11.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна
  19.2.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
  19.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  24.2.1918Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
  29.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  9.3.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд)
  9.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Редът 9 (22) П. Р. Ж. 1918, март
  10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна
  10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Варна
  12.3.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  19.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  22.3.1918Числото 153 - ИБ
  1.4.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  1.4.1918Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна
  9.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  9.5.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  10.5.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  23.5.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), Варна
  28.5.1918Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище
  31.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  3.6.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  7.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  10.6.1918Съхранение на душевната енергия - ИБ , БС
  21.6.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Варна
  25.6.1918Учителя се завръща в София след интернирането във Варна
  26.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  26.6.1918Пълнене и празнене - БС
  30.6.1918Доведете го -  НБ
  1.7.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  7.7.1918Трите положения -  НБ
  14.7.1918В истия час -  НБ
  21.7.1918Радостни и търпеливи -  НБ
  23.7.1918Заведеевата майка -  НБ
  26.7.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  28.7.1918Събличане и обличане -  НБ
  4.8.1918Доброто вино -  НБ
  10.8.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  11.8.1918Двете жени -  НБ
  16.8.1918Писмо на Учителя до учениците (архив на Няголов), София
  18.8.1918Погледна Петра -  НБ
  25.8.1918Скритият квас -  НБ
  1.9.1918Вкъщи -  НБ
  8.9.1918Да Го посрещнат -  НБ
  12.9.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  15.9.1918Военна капитулация на България. Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира
  15.9.1918Не може да се укрие -  НБ
  22.9.1918Двамата братя -  НБ
  25.9.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
  26.9.1918Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде"
  27.9.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.9.1918В мое име -  НБ
  30.9.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  6.10.1918Да се роди -  НБ
  7.10.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), София
  13.10.1918Двата полюса -  НБ
  20.10.1918Дух Господен -  НБ
  27.10.1918Двете заповеди -  НБ
  3.11.1918Призваните -  НБ
  7.11.1918Който намигва - ИБ , БС
  10.11.1918Да наеме работници -  НБ
  17.11.1918Като чуха -  НБ
  30.11.1918Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г.
  1.12.1918Изобилният живот -  НБ
  5.12.1918Малък разбор / Лемуил - НБ ,ИБ , БС
  8.12.1918Разделено царство - НБ
  15.12.1918И рече баща му -  НБ
  29.12.1918Неизвестното -  НБ
  1918Снимка на Минчо Сотиров с ордените от войната, 1918 г.
  1918Снимка на среща на братски семейства в гр. Велико Търново, около 1918 г.
  1918Писмо на Учителя (не е ясно името на получателя), 1918
  1918Писмо на Учителя до всички приятели, Варна, (...) 1918 г.
  1918Писмо на Учителя до приятели (няма име), Варна, (...) 1918 г.
  4.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София

  начало  1919г.
  1.0.1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото),
  12.1.1919Великите условия на живота -  НБ
  16.1.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  16.1.1919Встъпление в Любовта -  ИБ , БС
  19.1.1919Голямата вяра -  НБ
  26.1.1919Лозата и пръчките -  НБ
  2.2.1919Като себе си -  НБ
  8.2.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  9.2.1919Противоречие в съзвучието -  НБ
  26.2.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  27.2.1919Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  2.3.1919Ако не бях дошъл -  НБ
  4.3.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
  9.3.1919Моето иго -  НБ
  22.3.1919С любов се взима - НБ
  23.3.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  30.3.1919Детето растеше -  НБ
  6.4.1919Господ му рече -  НБ
  10.4.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  13.4.1919Нито тържик -  НБ
  17.4.1919Това учение - ИБ , БС
  20.4.1919Като го видя Петър -  НБ
  27.4.1919Кога се молиш -  НБ
  3.5.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  4.5.1919Изгряващото слънце -  НБ
  8.5.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  10.5.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  11.5.1919Светило на тялото -  НБ
  18.5.1919Гредата -  НБ
  18.5.1919Писмо на Учителя до Захари Желев, София
  25.5.1919Трапезата на Новия Завет -  НБ
  1.6.1919Отхвърленият камък -  НБ
  3.6.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  8.6.1919Гърбавата жена -  НБ
  15.6.1919Учител и Господ -  НБ
  19.6.1919Призваха Исуса -  НБ ,БС
  22.6.1919Малкият закон -  НБ
  29.6.1919Старият книжник -  НБ
  19.8.1919Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората - СБ
  19.8.1919Мировата Любов - СБ
  19.8.1919Обяснения върху обстановката на залата за събрания - СБ
  19.8.1919Учителя присъства на събора, 1919 - Велико Търново. 19 август
  19.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1919 - Велико Търново.
  20.8.1919Правият път - СБ
  20.8.1919Разбиране и прилагане - СБ
  20.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1919 - Велико Търново.
  22.8.1919Живот вечен - СБ
  22.8.1919Методи за лекуване - СБ
  22.8.1919Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване) - СБ
  22.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1919 - Велико Търново.
  23.8.1919Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот - СБ
  23.8.1919Беседа изнесена от Учителя на събора, 23 август 1919 - Велико Търново.
  24.8.1919Космичната Обич - СБ
  24.8.1919Методи за приложение - СБ
  24.8.1919Начин за себеконтрол - СБ
  24.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1919 - Велико Търново.
  26.8.1919Беседа по нарядите - СБ
  26.8.1919Втори наряд за 1919/20 г. - СБ
  26.8.1919Първи наряд за 1919/20 г. - СБ
  26.8.1919Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г - СБ
  26.8.1919Наряди дадени от Учителя на събора, 26 август 1919 - Велико Търново.
  8.9.1919Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
  28.9.1919Аз съм онзи човек -  НБ
  11.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  20.10.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  27.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  27.10.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  9.11.1919Бог е говорил -  НБ
  16.11.1919Двамата свидетели -  НБ
  29.11.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  30.11.1919И отиде та се представи -  НБ
  7.12.1919Ще живее -  НБ
  14.12.1919Работи на лозето ми -  НБ
  21.12.1919Денят на доброто -  НБ
  1919Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис"
  1919Снимка на Дафинка и Любен Доганови със сина си Константин в град Русе 1919 г.
  1919Снимка на първите ръководители на Братствата в България, 1919
  1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София

  начало  1920г.
  8.1.1920Излязоха и завтекоха се -  НБ
  16.1.1920Надеждата -  ИБ
  18.1.1920Добрият пастир -  НБ
  18.1.1920Съмнение и вяра -  ИБ
  20.1.1920Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г.
  22.1.1920Електричеството и магнетизмът - ИБ ,ООК
  22.1.1920Кротостта и смирението - ИБ ,ООК
  1.2.1920Земният и небесният -  НБ
  5.2.1920Мъчението - ИБ ,ООК
  8.2.1920Молитвата - НБ , ИБ
  12.2.1920Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството - ИБ , БС
  19.2.1920Силите в Природата - ИБ , БС
  22.2.1920Аз съм жив -  НБ
  26.2.1920Великата майка - ИБ , БС
  29.2.1920Що казва Духът -  НБ
  4.3.1920Труд и мъчение -  ИБ
  5.3.1920Вяра - ИБ , БС
  7.3.1920Ще управлява всички народи -  НБ
  9.3.1920Девети март (22 март) -  ИБ
  9.3.1920Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  22.3.1920Ден на равноденствието -  ИБ
  25.3.1920Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  28.3.1920Законът и пророците -  НБ
  4.4.1920Зачудиха се -  НБ
  11.4.1920Отиде след Него -  НБ
  18.4.1920Молих се -  НБ
  25.4.1920Приятел и раб -  НБ ,ИБ  
  2.5.1920По предание -  НБ
  9.5.1920Запалят свещ -  НБ
  10.5.1920Работете с Любов - ИБ , БС
  1.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
  1.6.1920Снимки сливенското Братството на екскурзия до „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
  2.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 2 юни
  3.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 3 юни
  4.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 4 юни
  13.6.1920Десен и ляв път -  НБ , ИБ
  15.6.1920Разговор -  ИБ
  23.6.1920Три процеса -  ИБ
  25.6.1920На вечеря с Учителя -  ИБ
  26.6.1920Живи извори -  ИБ
  27.6.1920Закон за изменение -  ИБ
  27.6.1920От мен да мине / От мен да замине -  НБ , ИБ
  27.6.1920Щастието е в человека -  ИБ
  28.6.1920Законът на плътта е закон на ограничението -  ИБ
  28.6.1920Писмо на Учителя до учениците, Бургас
  6.7.1920Писмо на Учителя до всички ученици в София, София
  11.7.1920Божественият пламък. Разговори с Учителя -  ИБ
  11.7.1920Учителя пристига в Айтос
  12.7.1920Симоне Йонин, любиш ли ме? -  ИБ
  12.7.1920Учителя с последователи от Айтос на излет до връх Паспалата
  12.7.1920Снимки на Учителя с последователи от Айтос, екскурзия и събор на Паспалата - Петров връх
  13.7.1920Ръката -  ИБ
  8.8.1920Двата принципа / Съчетание на отношенията - ИБ , БС
  19.8.1920Беседа за учителите и майките като възпитатели - СБ
  19.8.1920Новото човечество - СБ
  19.8.1920Път, Истина и живот - СБ
  19.8.1920Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1920
  19.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1920 - Велико Търново.
  20.8.1920Необходими условия за ученика - СБ
  20.8.1920Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране - СБ
  20.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1920 - Велико Търново
  21.8.1920Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа - СБ
  21.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1920 - Велико Търново
  22.8.1920Образуване на един клас - КД
  22.8.1920Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината - СБ
  22.8.1920Учителя образува "Класът на добродетелите". Търново, 22 август 1920
  22.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1920 - Велико Търново
  23.8.1920Гимнастически упражнения - СБ
  23.8.1920Голям е само Бог -  ИБ
  23.8.1920Работа върху чистотата и самообладанието - СБ
  23.8.1920Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците - СБ
  23.8.1920Сутрешен наряд, 25 август - СБ
  23.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1920 - Велико Търново
  24.8.1920Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга - СБ
  24.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1920 - Велико Търново.
  25.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1920 - Велико Търново
  25.8.1920Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Търново
  30.8.1920Първоначален език -  ИБ
  12.9.1920Аз ви избрах -  ИБ
  12.9.1920Добрата молитва -  ИБ
  12.9.1920Сърцето си никому в заем не давайте -  ИБ
  12.9.1920Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков
  14.9.1920Когато дойде Духът - ИБ
  15.9.1920Три картини -  ИБ
  17.9.1920Аз дойдох, за да имат живот -  ИБ
  19.9.1920Добри ученици -  ИБ
  19.9.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
  19.9.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
  26.9.1920За възпитанието на децата - ИБ
  26.9.1920С любов и вяра -  ИБ
  1920Савка Керемидчиева се присъединява към Паша Теодорова в стенографиране беседите на Учителя.
  3.10.1920400 000 форми -  ИБ
  10.10.1920Без съмнение и без отсрочка -  ИБ
  10.10.1920Когато посрещате -  НБ
  12.10.1920Само хляб -  ИБ
  14.10.1920Нито се променя, нито се изменя -  ИБ
  17.10.1920Което се променя, без да се изменя -  НБ
  24.10.1920Закон за правда -  ИБ
  24.10.1920Който има мир -  НБ
  25.10.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Бургас
  30.10.1920Две лепти -  НБ
  7.11.1920Точка, линия, плоскост, куб -  НБ
  8.11.1920Една греда -  ИБ
  19.11.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
  9.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Теодорова и Савка Керемедчиева, Варна
  9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  21.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Шумен
  27.12.1920Где е правият път? -  ИБ
  28.12.1920Три закона -  ИБ
  29.12.1920Няма любов като Божията Любов -  ИБ
  30.12.1920С думата „може“ -  ИБ
  31.12.1920Всичкият дълг -  ИБ
  2.1920Учителя предава на П.Камбуров песента "Българска идилия" - София, ул."Опълченска", 66
  3.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наряд), За 9/22 март 1920 г., понеделник

  начало  1921г.
  1921Снимки на Учителя от 1921 г.
  1.1.1921Нова година - ИБ
  1.1.1921Частен разговор с Учителя - ИБ
  1.1.1921Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе
  2.1.1921Двата велики закона - ИБ
  2.1.1921Запазване и консервиране плодове и зеленчуци - ИБ
  2.1.1921Съвети от Учителя - ИБ
  3.1.1921Лекуване на разни болести - ИБ
  25.1.1921Кротките - НБ , ИБ
  31.1.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Свищов
  1.2.1921Снимка на Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици
  12.2.1921Учителя провежда разговор с Лазар Котев, Константин Иларионов и Димитър Добрев, Търново
  27.2.1921Любовта -  НБ
  6.3.1921Вярата -  НБ
  13.3.1921Новият човек / Новиятъ човѣкъ -  НБ
  20.3.1921Фарисей и садукей -  НБ
  20.3.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.3.1921Алфиери Бертоли построява първата палатка на Изгрева
  27.3.1921Сеятелят / Сѣятельтъ -  НБ
  28.3.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  3.4.1921Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ -  НБ
  10.4.1921Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ -  НБ
  16.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.4.1921Огнената пещ / Огнената пещь -  НБ
  24.4.1921В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ -  НБ
  30.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  1.5.1921Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта -  НБ
  8.5.1921Първата сестра - НБ
  8.5.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
  15.5.1921Изтълкувай ни тази притча -  НБ
  22.5.1921Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия -  НБ
  25.5.1921Път на мисълта - ИБ
  29.5.1921Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване -  НБ
  2.6.1921Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  5.6.1921Ангелът отговори / Ангелътъ отговори -  НБ
  9.6.1921Физическият живот – път към духовния и Божествен живот - ИБ
  9.6.1921Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
  12.6.1921Двете жени / Двѣтѣ жени - НБ
  19.6.1921Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ -  НБ
  20.6.1921Влиянието на хармонията в живота - ИБ , БС
  26.6.1921В правда, истина и святост / Правда, истина и светость -  НБ
  13.7.1921Министерството на вътрешните работи на България утвърждава устава на Общество "Бяло Братство" в Русе
  15.8.1921Учителя спира разразила се буря, Търново
  19.8.1921