Jump to content

Хронология на Братството

2301 събития

 1. 1830,   1854,   1864,   1871,   1879,   1884,   1885,   1886,   1887,   1888,   1890,   1891,   1892,   1893,   1894,   1895,   1896,   1897,   1898,   1899,   1900,   1901,   1902,   1903,   1904,   1905,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,   1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,

  1830г.начало
  20.8.1830Ражда се бащата на Петър Дънов - Константин Андонов Дъновски
  1854г.начало
  10.4.1854Откровение дадено на Константин Дъновски в солунската черква „Св. Димитрий“ - Антиминсът
  1864г.начало
  11.7.1864Раждане на Петър Константинов Дънов - Учителя. Ранно детство
  1871г.начало
  1871Малкият Петър Дънов започва своето начално образование в училището на родното си село Хадърча
  1879г.начало
  1879Младият Петър Дънов започва да учи във Варненската гимназия
  1884г.начало
  1884Обръщане към Бога на младия Петър Дънов
  1885г.начало
  1885Петър Дънов се записва в ІІІ курс на Богословския отдел на Американското научно-богословско училище в Свищов
  1886г.начало
  25.7.1886Снимка на Петър Дънов с Първи випуск на Американското научно-богословско училище към Методистката мисия в гр. Свищов
  18.10.1886Роден Любомир Лулчев, военен, политик, съветник на цар Борис, привърженик на учението на Учителя
  19.12.1886Роден Петър Димков - Лечителя, последовател на Учителя Петър Дънов
  1887г.начало
  24.6.1887Петър Дънов получава атестат (диплома) от Американското научно-богословско училище в Свищов
  24.6.1887Снимка на атестатът на Петър Дънов от Американското научно- богословско училище в Свищов
  24.11.1887Снимка на Учителя Петър Дънов в с. Хотанца, 24 ноември 1887 г.
  24.11.1887Снимка на училището в с. Хотанца
  9.1887Петър Дънов - учител и пастор в Хотанца – 1887/1888 г.
  1888г.начало
  0.0.1888Родена е Паша Теодорова, ученичка и стенографка на Учителя
  19.9.1888Петър Дънов се записва в книгата на новопостъпващите студенти в семинарията, Ню Йорк, САЩ „Дрю",
  1.11.1888Роден Борис Георгиев, художник и последовател на Учителя
  1888Учителя дава песента "За Небесния цар" с. Хотанца, Русенско.
  8.1888Учителя Петър Дънов заминава за САЩ
  1890г.начало
  15.10.1890Петър Дънов получава удостоверение, че е редовен, съвестен и добър студент в семинарията "Дрю"
  1891г.начало
  15.11.1891Снимка на Учителя Петър Дънов в САЩ, 1891 г.
  16.11.1891Петър Дънов, семинарията "Дрю", надписва своя снимка, която изпраща в България
  1892г.начало
  19.5.1892Учителя Петър Дънов завършва пълния курс на семинарията „Дрю“
  12.10.1892Петър Дънов постъпва в Богословския факултет на Бостънския университет
  1893г.начало
  15.4.1893Учителя Петър Дънов защитава научната теза „Миграция и християнизиране на германските племена“, Бостън
  15.4.1893Д-р Миркович започва издаването на списание 'Здравословие'
  7.7.1893Учителя Петър Дънов - дипломиране в САЩ, Бостънския университет
  22.7.1893Учителя Петър Дънов постъпва в Медицинския факултет на Бостънския университет.
  13.9.1893Роден Жечо Панайотов, ученик на Учителя
  1894г.начало
  3.2.1894Учителя Петър Дънов получава сертификат, даващ му право да практикува медицина
  6.2.1894Роден Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото
  4.11.1894Младият Петър Дънов - проповед в презвитерианска църква, Нюпорт (САЩ)
  1894Снимка на Иван Толев
  1895г.начало
  23.1.1895Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка
  8.3.1895Родена Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя
  20.9.1895Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България
  1895Снимка на сестрата на Учителя, Мария Константин Дъновска със семейството й
  1896г.начало
  1896Петър Дънов е един от учредителите на Дружественото читалище "Петко Рачев Славейков"
  1896Учителя издава книгата "Науката и възпитанието"
  1897г.начало
  7.3.1897Божественият Дух слиза върху Учителя Петър Дънов
  2.9.1897Учителя Петър Дънов издава брошурата Хио-Ели-Мелли-Месаил - Глас Божий. София
  16.9.1897Роден Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя
  1897Снимка на Иван Жеков - депутат на IV конгрес на БРСДП през 1897 г. в гр. Казанлък
  1897Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна "Общество за повдигание религиозния дух на българский народ"
  1898г.начало
  8.2.1898Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя
  2.8.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №1
  8.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 2
  14.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  18.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 3
  20.9.1898Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината”
  21.9.1898Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя
  26.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  4.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 4
  8.10.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  8.10.1898Учителя изнася във Варна “Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско”
  16.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №5
  1.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  8.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  1898Учителя Петър Дънов започва издирване на първите ученици. Начало на кореспонденцията с тях
  12.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6
  14.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  18.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  29.11.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
  30.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №7
  2.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  6.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8
  7.12.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
  23.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  27.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9
  1899г.начало
  3.1.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  4.1.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  4.1.1899Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си
  18.1.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11
  21.1.1899Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  2.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12
  7.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  9.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13
  13.2.1899Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
  24.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото)
  24.2.1899Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание"
  28.2.1899Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
  1.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №14
  11.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  14.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  28.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №15
  4.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  17.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  21.4.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16
  29.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  4.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17
  6.5.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
  28.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18
  8.6.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  8.6.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя (текст от архива на П. Киров, вероятно не изпратен), №19
  2.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №20
  12.7.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  15.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №21
  28.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №22
  3.8.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  21.8.1899Родена Елена Андреева, ученичка и стенографка на Учителя, 21 август 1899 год
  1.9.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  1.9.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  9.9.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №23
  7.10.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  30.10.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
  1.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №24
  4.11.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  7.11.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  10.11.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
  1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  1899Снимка на Александра Матеева като учителка с учениците си - 1899 г., гр. Сливен.
  12.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №25
  23.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №26
  1.12.1899Роден Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя
  4.12.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  23.12.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27
  29.12.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  1900г.начало
  1.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  20.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  31.1.1900Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя
  10.2.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  17.2.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28
  8.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  8.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  16.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №29
  17.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  18.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  25.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  30.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №30
  1.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31
  1.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  3.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32
  6.4.1900(стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна
  9.4.1900Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов
  14.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33
  20.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
  2.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34
  4.5.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  10.5.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  30.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35
  3.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  13.6.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36
  16.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  25.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор първи - УПЪТВАНЕ
  27.6.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
  30.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
  0.7.1900Учителя Петър Дънов е отговорник на софийското списание “Родина”, от м. юли–август 1900 г. до м. април 1902 г
  1.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
  5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖ...
  5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
  7.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №37
  8.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
  9.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
  10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
  18.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №38
  18.7.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров (снимка на писмото)
  23.7.1900Учителя прави водно кръщение на П.Ки�ров, д-р Миркович и Т.Стоименов
  25.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №39
  6.8.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров
  10.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров
  12.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
  15.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №40
  21.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  31.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №41
  1.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
  10.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42
  11.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар
  12.9.1900Роден Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя
  16.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  26.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №43
  1.10.1900Разговор на Учителя с Духа Господен, записан на 1 октомври 1900 г. - ТРИТЕ НЕЩА
  1.10.1900Учителя получава от Духа „Трите неща”
  5.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 44
  8.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  12.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  23.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 45
  27.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (Добрата молитва) (снимка на писмото), Нови пазар
  27.11.1900Учителя дава "Добрата молитва"
  10.12.1900Писмо на Учителя до Мария Казакова, Нови пазар
  21.12.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 46
  30.12.1900Роден Борис Николов, последовател и ученик на Учителя
  1900Сватбени снимки на Минчо Сотиров и Александра Матеева
  1901г.начало
  6.1.1901Родена Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя
  27.1.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен
  7.2.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
  20.2.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №48
  28.2.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №49
  2.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  5.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  18.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен - Анх. ок.
  21.3.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №50
  25.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен
  7.4.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №51
  2.5.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  23.6.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №52
  5.7.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  25.7.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Варна
  26.7.1901Учителя предприема първата обиколка на България
  27.7.1901Родена е Савка Керемедчиева, ученичка на Учителя и стенографка на Словото
  28.7.1901Учителя пристига в Бургас - първия град от обиколката му на България през 1901 г.
  12.8.1901Учителя посещава Ямбол
  15.8.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен
  15.8.1901Учителя държи сказка и проповед в Сливен
  21.8.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нова Загора
  21.8.1901Учителя посещава Нова Загора
  3.9.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №54
  3.9.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров, Пловдив
  8.9.1901Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив
  10.9.1901Учителя посещава Пазарджик
  2.10.1901Учителя изнася публична сказка по френология в София
  18.11.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №55
  5.12.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София
  9.12.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №56
  31.12.1901Родена Олга Блажева, поетеса, последователка на Учителя
  1901Учителят пътува из България и държи сказки по френология и хиромантия
  1.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Лицето” в сп. "Родина",
  3.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Взаимните връзки и отношения на мозъка и ума”в сп....
  6.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Темпераментите” в сп. "Родина"
  8.1901Учителя организира втория събор на Веригата - Бургас
  9.1901Учителя посещава Пловдив
  11.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Устройство на мозъка и черепа” в сп. "Родина",
  11.1901Учителя пристига в София
  32.12.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), [София, ? декемврий 1901 г.]
  1902г.начало
  27.1.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57
  1.2.1902Обявление от Пеню Киров, №58
  2.2.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София
  2.2.1902Роден Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя
  28.2.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София
  2.3.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №59
  26.3.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София
  28.3.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №60
  20.4.1902Учителя държи сказка в Шумен
  22.4.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Шумен
  28.4.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №61
  7.5.1902Учителя пристига в Русе
  13.5.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Русе
  20.5.1902Учителя за първи път посещава Търново. Първа лична среща с Мария Казакова
  22.5.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Търново
  30.5.1902Учителя се завръща във Варна
  31.5.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  9.6.1902Учителя държи сказка по френология във Варна
  12.6.1902Писмо на Учителя до Мария Казакова (снимка на писмото), Варна
  15.6.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  16.6.1902Учителя държи сказка по френология във Варна
  22.6.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №63
  26.6.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  30.6.1902Учителя държи сказка по френология във Варна, хотел 'Централ'
  4.7.1902Писмо от Учителя (Пощенска карта) до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото), Варна
  7.7.1902Учителя предприема втора обиколка на България
  20.7.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №64
  24.7.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
  1.8.1902(стар стил) Учителя тръгва от Варна за Бургас
  18.8.1902Писмо на Учителя до Мария Казакова, Бургас
  29.8.1902(стар стил) Учителя пристига в Ямбол
  30.8.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворено писмо] (снимка на писмото), Ямбол
  11.9.1902Роден Влад Пашов, един от най-активните и приближени ученици на Учителя
  13.9.1902(стар стил) Учителя пристига в Сливен
  15.9.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен
  19.9.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №65
  5.10.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Стара Загора
  6.10.1902Роден Марин Камбуров, ученик на Учителя
  31.10.1902(стар стил) Учителя посещава Хасково
  1.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Хасково
  7.11.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №66
  8.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Хасково
  10.11.1902Учителя посещава Пловдив
  22.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (Съобщение и питане) (снимка на писмото), Пловдив
  22.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив
  25.11.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №67
  1.12.1902Под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен започва да излиза списание "Виделина"
  5.12.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Пловдив
  10.12.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Пловдив
  15.12.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №68
  20.12.1902Учителя заминава за Пазарджик (Татар Пазарджик)
  30.12.1902(стар стил) Учителя пристига в София
  2.1902Учителя Петър Дънов - статия по френология “Разпределение на умствените способности” в сп. "Ро...
  8.1902Учителя организира поредния събор, Бургас
  10.1902Учителя посещава Стара Загора
  1903г.начало
  4.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  11.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София
  20.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69
  27.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70
  8.4.1903Учителя посещава град Плевен
  9.4.1903Първият документиран призив на П. Дънов за вегетариански начин на хранене
  9.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
  12.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71
  16.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
  18.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72
  21.4.1903Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”
  22.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  24.5.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  12.6.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  31.7.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  10.8.1903Учителя във Варна - Слово на 10 август 1903 г.
  14.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден
  15.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Втори ден
  16.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Трети ден
  17.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Тайна вечеря. Четвърти ден
  19.8.1903Молитва, дадена от Учителя в гр. Варна - 1903 г.
  6.9.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  13.10.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  19.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №73
  28.10.1903Учителя заминава за Разград - трета обиколка на България
  29.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №74
  5.11.1903Учителя е в Силистра - трета обиколка на България
  13.11.1903Учителя е в Добрич - трета обиколка на България
  13.11.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Добрич
  20.11.1903Учителя е в Русе - трета обиколка на България
  23.11.1903Учителя изнася сказка в Русе - френология
  12.12.1903Учителя изнася слово (извънредна беседа) в Русе
  18.12.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
  1903Учителя отпечатва френологически карти по клише, препоръчано от Него
  2.1903Учителя прави обиколка из Северозападна България
  10.1903Учителя прави малка обиколка на Североизточна България
  1904г.начало
  1.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  5.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  8.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75
  14.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  19.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76
  22.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  26.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77
  28.1.1904Учителя пристига в Търново
  29.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  4.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Ямбол), №78
  15.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Айтос), №79
  18.2.1904Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова
  19.2.1904Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови
  20.2.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  26.2.1904Учителя пристига в Габрово
  27.2.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
  3.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
  15.3.1904Учителя пристига в Казанлък
  16.3.1904Учителя посещава Стара Загора
  17.3.1904Учителя посещава Чирпан
  20.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Чирпан
  23.3.1904Учителя пристига в Сливен
  20.4.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
  21.5.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80
  25.5.1904Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната
  2.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  8.6.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  17.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №81
  22.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров (затворена карта), Варна
  28.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №82
  6.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №83
  9.7.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  9.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  21.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, 21.VII.1904 г.
  24.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №84
  8.8.1904Учителя присъства на събор, 1904 г. Бургас, (Годишна среща на Веригата)
  12.8.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Варна
  22.8.1904Учителя е във Варна - Слово, 22 август 1904 г.
  2.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  9.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  10.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  14.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  15.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №85
  19.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  20.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  24.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №86
  11.10.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  11.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  14.10.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №87
  18.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  25.10.1904Писмо на Учителя до Петко Гумнеров
  18.11.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №88
  20.11.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  7.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  9.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  14.12.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №89
  16.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.12.1904Роден Николай Дойнов, последовател на Учителя, известен български астролог
  24.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  29.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  1904Снимка на Учителя - около 1904 г.
  12.1904Учителя се премества да живее на "Опълченска" 66 - Гумнерови
  1905г.начало
  1.1.1905Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  6.1.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90
  9.1.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  10.1.1905Учителя посещава семейство Иларионови в Цариброд
  17.1.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  19.1.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  22.1.1905Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София
  4.2.1905Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.2.1905Учителя посещава за втори път семейство Иларионови в Цариброд
  11.2.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  16.3.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  2.4.1905Родена Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя
  3.4.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №91
  11.4.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  13.4.1905Учителя заминава за Русе
  16.4.1905Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
  30.4.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №92
  18.6.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  1.8.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  15.8.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  19.9.1905Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  19.9.1905Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  19.9.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №93
  29.9.1905Д-р Миркович завършва земния си път
  2.10.1905Снимка на Мария Казакова с осиновената си дъщеря
  3.10.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
  14.10.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
  30.10.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  21.11.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  19.12.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова
  31.12.1905Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  31.12.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №94
  9.1905Учителя престоява известно време в Пловдив
  1906г.начало
  1.1.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров
  14.1.1906Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
  28.1.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  7.2.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  6.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.3.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №95
  21.3.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  23.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  31.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  11.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  25.4.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  25.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
  15.6.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №96
  30.6.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
  11.7.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №97
  17.7.1906Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна
  30.7.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, края на м. юли 1906 г.
  11.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден
  13.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден
  14.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден
  15.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден
  16.8.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  11.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  16.9.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  4.10.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  28.11.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  25.12.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  1906основаване на "Синархическа верига" (1906 г.)
  7.1906Учителя посещава Севлиево - първа среща със Стефан Тошев
  1907г.начало
  1.1.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98
  8.2.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  8.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  15.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  1.3.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99
  6.3.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  8.3.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
  14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
  14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
  19.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
  22.4.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100
  25.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен
  7.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  20.7.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Картичка)
  23.7.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  23.7.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
  26.7.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №101
  27.7.1907В Бургас се създава първата духовна група
  1.8.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова
  13.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден. Откриване
  15.8.1907Учителя дава упражнение на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата).
  15.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 15 август - четвъртък. Господн...
  16.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 16 август - петък.
  17.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 17 август - събота.
  18.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 18 август - неделя.
  19.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 19 август - понеделник
  19.8.1907Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата)
  6.9.1907Писмо лично дадено от Учителя на сестра Венета
  7.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 7 октомври, неделя
  12.10.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №102
  14.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя
  19.10.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  21.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя
  25.10.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
  4.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 4 ноември, неделя
  9.11.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  18.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 18 ноември, неделя
  26.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  2.12.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 2 декември, неделя
  24.12.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  1907Снимка на Учителя Петър Дънов с приятели, около 1907 г.
  9.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г.
  1908г.начало
  1.1.1908Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас
  25.1.1908Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново
  3.4.1908Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя
  10.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  20.4.1908Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.
  22.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.5.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  9.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август
  10.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 10 август
  11.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 11 август
  12.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 12 август
  13.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 13 август
  14.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 14 август
  15.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
  16.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
  19.8.1908Родена Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя
  12.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.9.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  25.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  7.10.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.11.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.11.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
  25.11.1908(стар стил) Мария Казакова завършва земния си път.
  8.1908Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
  1909г.начало
  19.1.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.3.1909Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Търново
  28.3.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Шумен
  10.4.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  20.4.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103
  9.5.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  15.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  21.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)
  10.6.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.7.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  14.7.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  15.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
  16.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
  16.8.1909Учителя дава емблемата на Веригата - пръчката
  17.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 17 август
  18.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 18 август
  19.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 19 август
  19.8.1909Учителя дава Трите закона на Веригата на събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата)
  19.8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (Трите Закона на Веригата)
  20.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 20 август
  12.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 12 септември
  14.9.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №104
  14.9.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  17.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 17 септември
  20.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 20 септември
  21.9.1909Писмо на Учителя до Пеню Киро, София
  27.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 27 септември
  3.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  4.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 4 октомври
  8.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 октомври
  11.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 11 октомври
  15.10.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  16.10.1909Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  18.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 18 октомври
  27.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  8.11.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 ноември
  2.12.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  22.12.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  23.12.1909Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя
  1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1909 г.
  8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
  1910г.начало
  1.1.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  1.1.1910Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас
  25.3.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  16.4.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  11.5.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново,
  23.5.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново
  26.6.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  8.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  14.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
  15.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  16.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
  16.8.1910Учителя дава молитвата "Молитва на Духа" - събора, 1910 - Велико Търново
  16.8.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (наряд + снимка на част от писмото)
  17.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
  18.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
  28.8.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  1.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков
  11.9.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  11.9.1910Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София
  11.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  10.10.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
  26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  17.11.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  7.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  23.12.1910Писмо на Учителя до Захари Желев, София
  23.12.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
  23.12.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  29.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  1910Снимка на Александра Матеева и Райна Грозданова с децата си - 1910 г., гр. Сливен
  1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, 1910 г.,
  1911г.начало
  1.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г.
  1.1.1911Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново
  1.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
  7.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
  21.1.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  26.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново
  23.2.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  25.2.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  2.3.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.3.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  9.4.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас
  14.5.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  24.5.1911Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  8.6.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  21.6.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
  29.6.1911(Петровден) Въвежда се думата 'събор' в поканите за ежегодните срещи на Веригата
  7.7.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
  28.7.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  28.7.1911Писмо на Учителя до Никола Ватев
  10.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
  11.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
  12.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
  13.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
  14.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
  15.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  15.8.1911Учителя раздава на участниците в събора изображения на Пентаграма
  2.10.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  10.10.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  20.10.1911Писмо на Учителя до Захари Желев, София
  24.10.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  27.10.1911(стар стил) Учителя и касиерът на Бялото Братство Константин Иларионов закупуват къща и дворно място в село Арбанаси...
  4.11.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Варна
  6.11.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  17.11.1911Учителя изнася слово „Думите на Господа“ - Търново
  2.12.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
  30.12.1911Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  8.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор), Покана за събора в Търново
  1912г.начало
  1.1.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  1.1.1912Снимки на Минчо Сотиров
  1.1.1912Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас
  23.1.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
  11.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив
  11.2.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив
  22.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  20.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  23.3.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), София
  23.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), София
  23.3.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  25.3.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
  20.4.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  11.5.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  15.5.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  6.6.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.7.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
  15.8.1912Дадена е "Заповедта на Учителя", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
  15.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  15.8.1912Учителя дава "Завета на цветните лъчи", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
  16.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
  17.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
  18.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
  19.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 19 август
  20.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 20 август
  21.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 21 август
  15.9.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.9.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  21.9.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  11.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  12.10.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  24.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  11.11.1912(стар стил) Учителя съветва българския цар Фердинанд да сключи примирие с Турция и да не напада съюзниците си.
  20.11.1912Снимка на опълченци от 3-та рота на I опълченска дружина по време на Балканската война
  3.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  10.12.1912Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  18.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  24.12.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  24.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  30.12.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  30.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (телеграма), София
  1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, П. Н. 1912 г.
  1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1912 г.
  12.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка, снимка), П.Н.1912 г.
  6.1912Учителя започва работа по "Завета на цветните лъчи на светлината" - Арбанаси
  8.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Август 1912 г. (, получено е в началото на август)
  1913г.начало
  1.1.1913Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя
  3.1.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  9.1.1913Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
  9.1.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
  14.1.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
  29.1.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.2.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  7.3.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  9.3.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  14.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  20.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  22.3.1913Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  30.3.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  1.4.1913Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София
  7.4.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  9.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  10.4.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  11.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.4.1913Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров
  21.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  11.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  21.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  27.5.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  6.6.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  10.6.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  12.6.1913Писмо на Петко Гумнеров до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (по идея на Учителя), София
  14.6.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  19.6.1913Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  18.7.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.7.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  18.7.1913Писмо от Учителя към всички от 18.7.1913 г., София
  27.7.1913Писмо на Учителя до всички (писма до Елена и Константин Иларионови), София
  1.8.1913Писмо на Учителя до Др.Б.(?), Бургас
  11.8.1913Учителя - Слово за 1913 година, София
  24.8.1913Учителя дава "Молитва на избраните"
  26.8.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  22.9.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  2.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Шумен
  19.11.1913Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  26.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Варна
  10.12.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
  21.12.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, 1913 г.
  1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1913 г.
  5.1913Снимка на Минчо Сотиров пред палатката - май 1913 г
  11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, ноември, 1913 г.
  1914г.начало
  1.1.1914Учителя посреща Новата година в Търново
  2.1.1914Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
  7.1.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  28.1.1914Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  2.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  6.2.1914Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  14.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  14.2.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  19.2.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  3.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  4.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.3.1914Учителя възвестява началото на новата епоха на Водолея и обявява 22 март за официален празник на Бялото братство
  9.3.1914Учителя изнася беседата "Беседа за празника на пролетта"
  16.3.1914Тодор Гълъбов започва да стенографира неделните беседи от Словото на Учителя.
  16.3.1914Учителя изнася беседата "Ето човека" - първата (официално стенографирана) неделна беседа
  24.4.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.5.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе
  3.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  14.6.1914Учителя се качва на Бузлуджа с група последователи
  16.6.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  20.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Казанлък
  14.7.1914Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  17.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново
  23.7.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  10.8.1914Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Покана за събора, 1914 г., Търново
  10.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
  11.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
  12.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
  13.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
  14.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
  15.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
  16.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
  17.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
  18.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
  15.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  18.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  18.10.1914Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
  18.10.1914Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
  2.11.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В. 2 м. 1914
  9.11.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  21.11.1914Роден Сотир Иванов Костов
  25.11.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  30.11.1914Роден Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя
  2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В.2м, 1914 г.
  6.1914Снимка на Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год
  6.1914Учителят през лятото на 1914 г. прави екскурзия до Черни връх с десет свои съмишленици
  7.1914Писмо на Учителя до Никола Ватев, София, 1914 г.
  8.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
  1915г.начало
  5.1.1915Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915
  23.1.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас
  23.1.1915Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас
  19.2.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
  5.3.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
  9.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  20.3.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  22.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  22.3.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  22.3.1915Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
  3.4.1915Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  9.4.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  7.5.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  7.5.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.5.1915Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов
  30.5.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  2.6.1915Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
  9.6.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  6.7.1915Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  21.7.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  4.8.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
  4.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 4 август
  5.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 5 август
  6.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 6 август
  7.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 7 август
  8.8.19151915_08_08 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Търновското военно комендантство разтурва събора. Протокол...
  14.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
  25.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.9.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
  23.9.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  29.9.1915Снимка на писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г.
  25.10.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  9.11.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
  30.11.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  22.12.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  1915Снимка на Минчо Сотиров, ранен - 1915 г.
  4.1915Писмо на Учителя до Елена Иларионова, 1915 г.
  7.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, 1915 г.,
  8.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев (покана за събор), 1915 г. ( - началото на август)
  1916г.начало
  27.1.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  24.3.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  25.3.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.4.1916Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи
  20.5.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  30.5.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  1.6.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  20.6.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
  21.6.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  31.7.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков
  22.8.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.9.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  15.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  23.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София
  25.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  25.9.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  29.9.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка), София
  3.10.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
  10.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка)
  11.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  16.10.1916Снимки на Д-р Иван Жеков
  25.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  3.11.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  5.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
  15.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  19.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  29.11.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
  6.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  17.12.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  27.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  1917г.начало
  3.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
  15.1.1917Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  21.1.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  22.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  6.2.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  8.2.1917Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка"
  8.2.1917Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка"
  8.2.1917Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата 'Хигиена на човешката душа'
  14.2.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  2.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  7.3.1917Снимка на Елена Казънлаклиева
  14.3.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.3.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна
  26.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)
  15.4.1917Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106
  24.4.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.6.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  25.6.1917Градоначалникът на София Свинаров изпраща писмо до министъра на вътрешните работи Радославов срещу Петър Дънов
  23.7.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  29.7.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
  16.8.1917На Учителя са забранени публичните беседи и е интерниран във Варна
  21.8.1917Писмо на Учителя поздрав до приятели, Варна
  26.8.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (До Всички приятели), Варна
  26.8.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
  27.8.1917Снимка на Величко Граблашев като млад
  2.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (До всички приятели), Варна
  2.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
  2.9.1917Писмо на Учителя до приятели, Варна
  4.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Варна
  14.9.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  28.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  28.9.1917Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), Варна
  30.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари
  9.10.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), получено на 9 октомври 1917 г.
  14.10.1917Снимка на Дафинка Н. Пенчева
  27.10.1917Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка), Варна
  28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна,
  28.10.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
  28.10.1917Писмо на Учителя до всички приятели, Варна
  8.11.1917Димитър Голов завършва земния си път.
  30.11.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  16.12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  17.12.1917Писмо на Учителя до Гина Гумнерова, Варна
  17.12.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  19.12.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров, Варна
  1917Светият Синод на Българската православна църква убеждава правителството на Васил Радославов да отс...
  1917Снимка на Боян Боев и Георги Куртев в Скопие, 1917 г.
  12.1917Снимка на Минчо Сотиров във Вардище - декември 1917 г
  12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, 1917, декември
  1918г.начало
  17.1.1918Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна
  17.1.1918Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна
  21.1.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
  27.1.1918Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път
  29.1.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
  29.1.1918Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)
  1.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
  5.2.1918Писмо до приятели (Молитва), Варна
  5.2.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
  7.2.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  9.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  9.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
  9.2.1918Писмо на Учителя, Варна
  11.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна
  19.2.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
  19.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
  24.2.1918Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
  29.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  9.3.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд)
  9.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Редът 9 (22) П. Р. Ж. 1918, март
  10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна
  10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Варна
  12.3.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  19.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  1.4.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  1.4.1918Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна
  9.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  9.5.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  10.5.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  23.5.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), Варна
  28.5.1918Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище
  31.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
  3.6.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
  7.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  21.6.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Варна
  25.6.1918Учителя се завръща в София след интернирането във Варна
  26.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  1.7.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  26.7.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  10.8.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  16.8.1918Писмо на Учителя до учениците (архив на Няголов), София
  12.9.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  15.9.1918Военна капитулация на България. Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира
  25.9.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
  26.9.1918Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде"
  27.9.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  30.9.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
  7.10.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), София
  30.11.1918Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г.
  1918Снимка на Минчо Сотиров с ордените от войната, 1918 г.
  1918Снимка на среща на братски семейства в гр. Велико Търново, около 1918 г.
  1918Писмо на Учителя (не е ясно името на получателя), 1918
  1918Писмо на Учителя до всички приятели, Варна, (...) 1918 г.
  1918Писмо на Учителя до приятели (няма име), Варна, (...) 1918 г.
  4.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
  1919г.начало
  1.0.1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото),
  16.1.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  8.2.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  26.2.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  27.2.1919Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  4.3.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
  23.3.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  10.4.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  3.5.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  8.5.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  10.5.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  18.5.1919Писмо на Учителя до Захари Желев, София
  3.6.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  19.8.1919Учителя присъства на събора, 1919 - Велико Търново. 19 август
  19.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1919 - Велико Търново.
  20.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1919 - Велико Търново.
  22.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1919 - Велико Търново.
  23.8.1919Беседа изнесена от Учителя на събора, 23 август 1919 - Велико Търново.
  24.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1919 - Велико Търново.
  26.8.1919Наряди дадени от Учителя на събора, 26 август 1919 - Велико Търново.
  8.9.1919Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
  11.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  20.10.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
  27.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  27.10.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  29.11.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  1919Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис"
  1919Снимка на Дафинка и Любен Доганови със сина си Константин в град Русе 1919 г.
  1919Снимка на първите ръководители на Братствата в България, 1919
  1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  1920г.начало
  20.1.1920Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г.
  9.3.1920Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  25.3.1920Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  1.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
  1.6.1920Снимки сливенското Братството на екскурзия до „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
  2.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 2 юни
  3.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 3 юни
  4.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 4 юни
  28.6.1920Писмо на Учителя до учениците, Бургас
  6.7.1920Писмо на Учителя до всички ученици в София, София
  11.7.1920Учителя пристига в Айтос
  12.7.1920Учителя с последователи от Айтос на излет до връх Паспалата
  12.7.1920Снимки на Учителя с последователи от Айтос, екскурзия и събор на Паспалата - Петров връх
  19.8.1920Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1920
  19.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1920 - Велико Търново.
  20.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1920 - Велико Търново
  21.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1920 - Велико Търново
  22.8.1920Учителя образува "Класът на добродетелите". Търново, 22 август 1920
  22.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1920 - Велико Търново
  23.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1920 - Велико Търново
  24.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1920 - Велико Търново.
  25.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1920 - Велико Търново
  25.8.1920Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Търново
  12.9.1920Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков
  19.9.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
  19.9.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
  25.10.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Бургас
  19.11.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
  9.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
  9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Теодорова и Савка Керемедчиева, Варна
  9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
  21.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Шумен
  1920Савка Керемидчиева се присъединява към Паша Теодорова в стенографиране беседите на Учителя.
  2.1920Учителя предава на П.Камбуров песента "Българска идилия" - София, ул."Опълченска", 66
  3.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наряд), За 9/22 март 1920 г., понеделник
  1921г.начало
  1.1.1921Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе
  31.1.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Свищов
  1.2.1921Снимка на Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици
  12.2.1921Учителя провежда разговор с Лазар Котев, Константин Иларионов и Димитър Добрев, Търново
  20.3.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.3.1921Алфиери Бертоли построява първата палатка на Изгрева
  28.3.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  16.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  30.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  8.5.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
  2.6.1921Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
  9.6.1921Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
  13.7.1921Министерството на вътрешните работи на България утвърждава устава на Общество "Бяло Братство" в Русе
  15.8.1921Учителя спира разразила се буря, Търново
  19.8.1921Упражнение от Учителя, дадено на 19 август
  19.8.1921Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1921
  19.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1921 - Велико Търново.
  20.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1921 - Велико Търново.
  21.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1921 - Велико Търново
  22.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1921 - Велико Търново
  23.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1921 - Велико Търново
  24.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1921 - Велико Търново
  25.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1921 - Велико Търново
  23.9.1921Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
  9.10.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  18.10.1921Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
  24.10.1921Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
  14.11.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  21.11.1921Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  12.12.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  12.12.1921Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
  20.12.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  24.12.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
  1921Снимки на Учителя от 1921 г.
  7.1921Учителя с група от Братството е на лагер в Родопите
  1922г.начало
  16.1.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  8.2.1922Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
  10.2.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  17.2.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  1922Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
  1922Снимка на Веселина Козарева в братска група в гр. Попово, 1922 г.
  1922Снимка на молитвена група от 10 човека във Велико Търново -1922 г.
  1922Снимки на Стефка Стойчева -1922 г.
  24.2.1922Учителя открива Младежкия окултен клас (МОК) и Общия окултен клас (ООК)
  24.2.1922Учителя изнася първата лекция от МОК - "Двата пътя"
  24.2.1922Учителя изнася първата лекция от ООК - "Трите живота"
  4.3.1922Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици, 4 март
  8.3.1922Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
  22.3.1922Учителя организира първо посрещане на пролетта на Изгрева
  30.3.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  7.4.1922Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Благовещение
  6.5.1922Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Гергьовден
  11.5.1922Учителя изнася беседа пред ООК - "Мястото на човека в природата", София
  11.5.1922Учителя дава упражнението усилване на волята - нощно изкачване на Витоша
  22.5.1922Учителя изнася беседата „Без Бог и без любов не може“ пред 4 сестри на Витоша
  24.5.1922Учителя участва в екскурзия на Витоша с голяма група ученици - 24 май
  24.5.1922Учителя изнася две беседа на Витоша, 24 май
  5.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
  7.7.1922Архиерейски събор от Синода, на който обявяват Учителя за самоотлъчил се от Църквата
  12.7.1922Учителя организира екскурзия до връх Мусала
  13.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
  14.7.1922Беседи изнесени от Учителя в Чамкория, Горското училище
  20.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
  26.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
  26.7.1922Учителя се среща и разговаря със земеделския премиер-министър на България Александър Стамболийски - Ястребец
  27.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
  30.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
  19.8.1922Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1922
  19.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1922 - Велико Търново.
  19.8.1922Учителя е поканен от Архимандрит Евтимий на диспут в салона на читалище "Надежда", Търново
  19.8.1922(19-25) Сформиране на Школи на Бялото Братство в провициалните градове на България
  20.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1922 - Велико Търново
  21.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1922 - Велико Търново
  21.8.1922Учителя дава песента Фир-фюр-фен - Събора в Търново
  22.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1922 - Велико Търново
  23.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1922 - Велико Търново
  24.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1922 - Велико Търново
  25.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1922 - Велико Търново
  27.8.1922„Отворено писмо" до архимандрит Евтимий, от Групата на ББ в Казанлък
  22.9.1922Учителя официално обявява 22 септември за начало на учебните занятия в Школата
  7.10.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  12.10.1922Учителя дава песента "Сила жива, изворна" - гр.София
  22.10.1922Учителя дава песента "Венир Бенир" - гр.София
  22.10.1922Учителя дава песента "Изгрява Слънцето" - гр.София
  29.10.1922Учителя дава песента "Сладко медено" - гр.София
  5.11.1922Учителя дава песента "Блага дума" - гр.София
  12.11.1922Учителя дава песента "Духът Божи " - гр.София
  19.11.1922Учителя дава песните "Сила жива" и "Скръбта си ти кажи " - гр.София
  30.11.1922Роден Сава Симеонов (Савата), предан ученик на Учителя, завещал триетажната си къща на Изгрева на Братството
  3.12.1922Учителя дава песента "В зорите на живота"
  3.12.1922Учителя дава песента "Махар Бену Аба"
  3.12.1922Учителя дава песента "Мусала"
  8.12.1922Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
  10.12.1922Учителя дава песента "Бог е Любов"
  4.1922Създаване на първите комуни в Бялото Братство
  7.1922Летуване на Братството на Рила - Чамкория (Боровец)
  1923г.начало
  1923Снимка на Боян Боев - Панагюрище
  1923Снимка на портрет на Учителя от художника Борис Георгиев
  3.1.1923Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието
  7.1.1923Упражнение за концентрация, дадено в лекцията 'Значение на ръцете и пръстите', ООК, 7 януари
  7.1.1923Група последователи на Учителя вземат решение за направата на устав
  9.1.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  12.1.1923Писмо от Учителя до ученичките от класа на Добродетелите, София
  14.1.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
  14.1.1923Писмо от Учителя до учениците - "Писмото", (Снимка на "Писмото"), София
  14.1.1923Учителят изпраща Писмото, което става текст на песента "Писмото"
  28.1.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
  31.1.1923Писмо от Учителя до учениците
  31.1.1923Писмо от Учителя до учениците от специалния клас (младежкия)
  16.2.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици (до Резньовете)
  19.2.1923Упражнение (1) от Учителя, дадено на 19 февруари
  19.2.1923Упражнение (2) от Учителя, дадено на 19 февруари
  23.2.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
  4.3.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
  7.3.1923Снимка от стенографския бележник на Савка Керемедчиева
  16.3.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
  18.3.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Ше-дар
  29.4.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  11.5.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров
  27.5.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици, чешмата - Ел Ше-дар
  4.6.1923Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  9.6.1923На власт в България, чрез държавен преврат идва политическата партия Демократически сговор
  15.6.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  25.6.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
  1.7.1923Две упражнения от Учителя, дадени на 1 юли
  1.7.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  1.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Първи ден - 1 юли
  2.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли
  2.7.1923Беседи изнесени от Учителя на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли
  3.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли
  3.7.1923Беседа изнесена от Учителя на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли
  4.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Четвърти ден - 4 юли
  5.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Пети ден - 5 юли
  8.7.1923Упражнение (1) от Учителя, дадено на 8 юли
  8.7.1923Упражнение (2) от Учителя, дадено на 8 юли (за пръстите)
  8.7.1923Упражнение (3) от Учителя, дадено на 8 юли
  1.8.1923Екскурзия до Сливен - Сините камъни на група ученици (без Учителя)
  26.8.1923Учителя провежда екскурзия до Черни връх с учениците.
  26.8.1923Бесед "Здравият ум", изнесена от Учителя на екскурзията до Чернни връх
  27.8.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
  9.9.1923Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 9 септември
  10.9.1923Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 10 септември
  11.9.1923Учителя изнася лекцията "Високият идеал" пред Общия окултен клас
  11.9.1923Учителя държи беседа пред ръководителите на братски групи - 11 септември
  11.10.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  16.10.1923Заминава си Тодор Бъчваров, литератор, книгоиздател и последовател на Учителя
  21.10.1923Упражнение от Учителя, дадено на 21 октомври (при объркване на мислите или чувствата)
  4.11.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  11.11.1923Упражнение от Учителя, дадено на 11 ноември
  17.11.1923Картичка от Учителя (Снимка на писмото), София
  11.12.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  14.12.1923Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София
  16.12.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  19.12.1923Учителя дава песента "Благост" - гр.София
  19.12.1923Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч" - гр.София
  26.12.1923Учителя завършва песента 'Благост' - гр. София
  4.1923Привършен е строежът на салона на ул. "Оборище", 14
  8.1923Правителството на Цанков отказва да разреши провеждането на събора на Братството, забранен преди т...
  9.1923Група ученици от Братството образуват комуната Арбанаси
  13.5.1923Упражнения дадени от Учителя в лекцията 'Правилно разпределение на енергиите'
  1924г.начало
  1.1.1924Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров, София
  2.1.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
  3.1.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
  12.1.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
  13.1.1924Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата 'Приливи и отливи на енергиите', 13 януари 1924 г.
  23.1.1924Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в 'Закон за късите и дългите линии', 23 януари 1924
  3.2.1924Упражнение за осъзнаване влиянието на геометричните фигури върху душата и тялото
  6.2.1924Упражнение с ръцете за трансфор