Jump to content

Search Events

Browse By Month

 • Mar 30
  Happening Today

  Беседите изнасяни на датата 30 март

  Беседите изнасяни на датата 30 март   • Детето растеше, НБ - 30.03.1919 • Три разряда ученици, ООК - 30.03.1922 • Добрите навици. Разумното сърце, МОК - 30.03.1924 • Плати ми щом си длъжен, НБ - 30.03.1924 • Съпротивление, напор и стремеж, ООК - 30.03.1927 • В сила, НБ - 30.03.1930 • Възпитание на волята, ООК - 30.03.1932 • Музика - метод за работа, МОК - 30.03.1934? (не печатана) •

 • Mar 31

  Беседите изнасяни на датата 31 март

  Беседите изнасяни на датата 31 март   • Кръг и елипса, ООК - 31.03.1926 • Вързано и развързано, НБ - 31.03.1929 • Вярата като закон, БС - 31.03.1932 • Закон за доброто, МОК - 31.03.1933 • Който се учи от Словото Божие, НБ - 31.03.1935 • Придобиване и задържане, УС - 31.03.1935 • Малката топлина и малката светлина, ООК - 31.03.1937 • Трите перпендикуляра, МОК - 31.03.1939 • И Петър се

 • Apr 01

  Беседите изнасяни на датата 1 април

  Беседите изнасяни на датата 1 април   • И гласът му се чува, ИБ - 01.04.1912 • Виделината, НБ - 01.04.1917 • Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, - 01.04.1922 • Изразът, ООК - 01.04.1925 • Практически правила, МОК - 01.04.1928 • Славата человеческа, НБ - 01.04.1928 • Смяна на силите, ООК - 01.04.1931 • Значение на числата, МОК - 01.04.1932 • Единственият

 • Apr 02

  Беседите изнасяни на датата 2 април

  Беседите изнасяни на датата 2 април     • Прави правете Неговите пътеки, НБ - 02.04.1922 • Разумното сърце, ООК - 02.04.1924 • Права мисъл, ООК - 02.04.1930 • Отворени кранове, УС - 02.04.1933 • Радостта, НБ - 02.04.1933 • Тримата професори, МОК - 02.04.1937 • Доста е на деня, НБ - 02.04.1939 • Трите пътя, УС - 02.04.1939 • Музика и здраве, ООК - 02.04.1941 • Най-малкото и най-голя

 • Feb 28

  Беседите изнасяни на датата 28 февруари

  Беседите изнасяни на датата 28 февруари   • Отговори на свидетелствата Господни, ИБ - 28.02.1899 • Развитието на мозъчните центрове, МОК - 28.02.1923 • Приех от Отца си, НБ - 28.02.1926 • Страдание, търпение, опитност и знание, МОК - 28.02.1926 • Закони на Доброто, МОК - 28.02.1930 • След това, НБ - 28.02.1932 • Ключ за постижение, ООК - 28.02.1934 • Естествената мярка, МОК - 28.02.19

 • Mar 01

  Беседите изнасяни на датата 1 март

  Беседите изнасяни на датата 1 март   • Страх и безстрашие, МОК - 01.03.1922 • Сега скръб имате, НБ - 01.03.1925 • Честността, МОК - 01.03.1925 • Наука и знание, МОК - 01.03.1929 • Блажени нажалените, НБ - 01.03.1931 (не печатана) • Първичната храна, УС - 01.03.1931 • Човешкият нос, ООК - 01.03.1933 • Голямото и малкото, МОК - 01.03.1935 • Познат от Бога, УС - 01.03.1936 • Тази запов

 • Mar 02

  Беседите изнасяни на датата 2 март

  Беседите изнасяни на датата 2 март     • Ако не бях дошъл, НБ - 02.03.1919 • Трите метода на Природата, ООК - 02.03.1922 • Морален растеж и морален устой. Значение на дробите, МОК - 02.03.1924 • Родени изново, НБ - 02.03.1924 • Възможни постижения, ООК - 02.03.1927 • Както светът дава, НБ - 02.03.1930 • Физически и Божествен живот, ООК - 02.03.1932 • Съотношение между мисли и желания

 • Mar 03

  Беседите изнасяни на датата 3 март

  Беседите изнасяни на датата 3 март   • Природни изрази, ООК - 03.03.1926 • Даде плод, НБ - 03.03.1929 • Голямото и малкото, МК - 03.03.1933 • Който слуша тези Мои дОуми, НБ - 03.03.1935 • Насилията под Слънцето, УС - 03.03.1935 • Път за освобождение, ООК - 03.03.1937 • Нови пътища, УС - 03.03.1940 • Стана Истина, НБ - 03.03.1940 • Човешка, Ангелска и Божествена Любов, ООК - 03.03.194

 • Mar 04

  Беседите изнасяни на датата 4 март

  Беседите изнасяни на датата 4 март   • Любов и единство, ИБ - 04.03.1912 • Труд и мъчение, БС - 04.03.1920 • Истинско служене, ООК - 03.03.1925 • Изново, НБ - 04.03.1928 • Послушание, ООК - 04.03.1931 • Движения в Природата. Съзнателни и механически движения, МОК - 04.03.1932 • Обичай Божественото!, УС - 04.03.1934 • Приготовленията на сърцето, НБ - 04.03.1934 • Служене и прислужване

 • Mar 05

  Беседите изнасяни на датата 5 март

  Беседите изнасяни на датата 5 март   • Вярата, БС - 05.03.1920 • В дома на Отца, НБ - 05.03.1922 • Двете граници, ООК - 05.03.1924 • Възпитание и самовъзпитание, МОК - 05.03.1927 • Термометърът на човека, ООК - 05.03.1930 • Истина и Добро, МОК - 05.03.1933 • Мир на този дом, НБ - 05.03.1933 • Двете течения, МОК - 05.03.1937 • Да види Царството Божие, НБ - 05.03.1939 • Зрелостния изп

 • Mar 06

  Беседите изнасяни на датата 6 март

  Беседите изнасяни на датата 6 март   • Вярата, НБ - 06.03.1921 • Възпитание и самовъзпитание, МОК - 06.03.1927 • Иди повикай мъжа си, НБ - 06.03.1927 • Първата буква, ООК - 06.03.1929 • Ханизе, МОК - 06.03.1931 • В последното време, НБ - 06.03.1932 • Законът на помагането, ООК - 06.03.1935 • Царят, богатият и момата, МОК - 06.03.1936 • Новата храна, УС - 06.03.1938 • Радвайте се и в

 • Mar 07

  Беседите изнасяни на датата 7 март

  Беседите изнасяни на датата 7 март   • Ще управлява всички народи, НБ - 07.03.1920 • Педагогическа лекция, МОК - 07.03.1923 • Домовит човек, НБ - 07.03.1926 • Духовна мекота, МОК - 07.03.1926 • Двете точки, ООК - 07.03.1928 • Идеалният човек, МОК - 07.03.1930 • Даване - вземане. Скъпоценният камък., ООК - 07.03.1934 • В начало Бог създаде небето и земята, НБ - 07.03.1937 • Обмяна в Б

 • Mar 08

  Беседите изнасяни на датата 8 март

  Беседите изнасяни на датата 8 март   • Сила на Волята. Методи за укрепване на волята, МОК - 08.03.1922 • Произход на първите мисли, ООК - 08.03.1923 • Моето Царство, НБ - 08.03.1925 • Равностранният триъгълник, МОК - 08.03.1925 • Отворени форми, МОК - 08.03.1929 • И всели се между нас, НБ - 08.03.1931 (не печатана) • Принципи, закони, сили, ООК - 08.03.1933 • Двата университета, МОК -

 • Mar 09

  Беседите изнасяни на датата 9 март

  Беседите изнасяни на датата 9 март   • Беседа за празника на пролетта, ИБ - 09.03.1914 • Моето иго, НБ - 09.03.1919 • Четирите правила, ООК - 09.03.1922 • Господи, да прогледам, НБ - 09.03.1924 • За свободата, МОК - 09.03.1924 • Силните течения, ООК - 09.03.1927 • Побеждавайте злото, НБ - 09.03.1930 • Призовете ги на сватба, НБ - 09.03.1930 • Ми бемол и фа диез, ООК - 09.03.1932 • П

 • Mar 10

  Беседите изнасяни на датата 10 март

  Беседите изнасяни на датата 10 март   • Живите закони на добрoдетелите, ООК - 10.03.1926 • Лазаре, излез навън!, НБ - 10.03.1929 • Затвор и освобождение, МОК - 10.03.1933 • И отиде, та се представи, НБ - 10.03.1935 • Най-голямото изкуство, УС - 10.03.1935 • Мислене и чувствувание, ООК - 10.03.1937 • Ценност, съдържание и форма, МОК - 10.03.1939 • Най-великото, НБ - 10.03.1940 • Трите

 • Mar 11

  Беседите изнасяни на датата 11 март

  Беседите изнасяни на датата 11 март   • Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - 11.03.1912 • Видяхме Господа, НБ - 11.03.1923 • Равностранният триъгълник, ООК - 11.03.1925 • Баща си и майка си, НБ - 11.03.1928 • Реалности и сенки, ООК - 11.03.1931 • Естествената гама, МОК - 11.03.1932 • Новата дреха, УС - 11.03.1934 • Словото, НБ - 11.03.1934 • Сегашният момент, ООК - 11.03.1936 •

 • Mar 12

  Беседите изнасяни на датата 12 март

  Беседите изнасяни на датата 12 март   • Слушайте Него, НБ - 12.03.1922 • Влиянието на планетите, ООК - 12.03.1923 • Без съмнение, подозрение и докачение - с Надежда, Вяра и Любов, ООК - 12.03.1924 • Идейната обич, ООК - 12.03.1930 • В Неговата Любов, НБ - 12.03.1933 • Начало и край, УС - 12.03.1933 • Мускулно и нервно напрежение, МОК - 12.03.1937 • Радостта, УС - 12.03.1939 • Скрития

 • Mar 13

  Беседите изнасяни на датата 13 март

  Беседите изнасяни на датата 13 март   • Новият човек, НБ - 13.03.1921 • Няма тайно, НБ - 13.03.1927 • Реализиране на желанията, МОК - 13.03.1927 • Правилни изводи, ООК - 13.03.1929 • Справедливост, МОК - 13.03.1931 • Приложете Добродетел, НБ - 13.03.1932 • Най-добрият плод, ООК - 13.03.1935 • Освобождаване на чувствата, МОК - 13.03.1936 • Да слушат, УС - 13.03.1938 • Дигни ръцете си

 • Mar 14

  Беседите изнасяни на датата 14 март

  Беседите изнасяни на датата 14 март   • Силата на тъмнината и Светлината, МОК - 14.03.1923 • Саваат Амон Ра, НБ - 14.03.1926 • Форми на съзнанието, МОК - 14.03.1926 • Живата наука, ООК - 14.03.1928 • Дисонанси в живота, МОК - 14.03.1930 • Развитие на заложбите, ООК - 14.03.1934 • Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - 14.03.1937 • Прилагане на вярата, надеждата и Любовта,

 • Mar 15

  Беседите изнасяни на датата 15 март

  Беседите изнасяни на датата 15 март   • Качества и прояви на Волята, МОК - 15.03.1922 • Вдлъбната и изпъкнала лещи, МОК - 15.03.1925 • Той повелява на Слънцето, НБ - 15.03.1925 • Периодичност в живота, МОК - 15.03.1929 • Дай ми да пия, НБ - 15.03.1931 (не издадена) • Устата, ООК - 15.03.1933 • Най-младият в света, МОК - 15.03.1935 • Новият метод, УС - 15.03.1936 • Те ще наследят Земя

 • Mar 16

  Беседите изнасяни на датата 16 март

  Беседите изнасяни на датата 16 март   • Ето Човекът, НБ - 16.03.1914 • Първото задължение, ООК - 16.03.1922 • Движение на енергиите. Закон за поляризиране, МОК - 16.03.1924 • Който дойде при мене, НБ - 16.03.1924 • Спасителни положения, ООК - 16.03.1927 • С Благодат и Истина, НБ - 16.03.1930 • Начало на Мъдростта, ООК - 16.03.1932 • Музика, МОК - 16.03.1934 (не печатана) • О, Любов

 • Mar 17

  Беседите изнасяни на датата 17 март

  Беседите изнасяни на датата 17 март   • Редът на числата, ООК - 17.03.1926 • Който има невестата, НБ - 17.03.1929 • Истина и Живот, БС - 17.03.1932 • Общи и частни положения, МОК - 17.03.1933 • Благоприятната Господня година, НБ - 17.03.1935 • Добрият живот, УС - 17.03.1935 • Плосък и объл говор, ООК - 17.03.1937 • На място, ООК - 17.03.1943   Събития в Братството на датата 17 мар

 • Mar 18

  Беседите изнасяни на датата 18 март

  Беседите изнасяни на датата 18 март   • Що значи съдба?, ИБ - 18.03.1912 • Фазите на живота, ООК - 18.03.1925 • Помаза ме, НБ - 18.03.1928 • Закон за числата, ООК - 18.03.1931 • Петък и събота, МОК - 18.03.1932 • Едно ви трябва, УС - 18.03.1934 • Стана здрав, НБ - 18.03.1934 • Радиации, ООК - 18.03.1936 • Излизане, работа, молитва, МОК - 18.03.1938 • Музика и живот, ООК - 18.03.1942

 • Mar 19

  Беседите изнасяни на датата 19 март

  Беседите изнасяни на датата 19 март   • Твоето Слово, НБ - 19.03.1922 • Смисъла на противоречията, ООК - 19.03.1923 • Познай себе си, ООК - 19.03.1924 • Правилни форми, ООК - 19.03.1930 • Верен в малкото, НБ - 19.03.1933 • Прав и крив път, УС - 19.03.1933 • Основите на здравето, МОК - 19.03.1937 • Божесттвеният параход, УС - 19.03.1939 • Любов и Вяра в Бога, вяра в себе си, НБ - 19.0

 • Mar 20

  Беседите изнасяни на датата 20 март

  Беседите изнасяни на датата 20 март   • Фарисей и садукей, НБ - 20.03.1921 • Двете страни, МОК - 20.03.1927 • Кротките, НБ - 20.03.1927 • Неправилно движение, ООК - 20.03.1929 • Действие на силите. Езикът на Природата, МОК - 20.03.1931 • Що да сторя, НБ - 20.03.1932 • Трите правила, ООК - 20.03.1935 • Самовъзпитание, МОК - 20.03.1936 • В Името на Бога, НБ - 20.03.1938 • Добрите плод

 • Mar 21

  Беседите изнасяни на датата 21 март

  Беседите изнасяни на датата 21 март   • Бяла и черна светлина, МОК - 21.03.1923 • Жива реч, МОК - 21.03.1926 • Законът на съпоставянето, НБ - 21.03.1926 • Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК - 21.03.1934 • Лотовата жена, НБ - 21.03.1937 • Старото отмина, УС - 21.03.1937 • Страдание, мъчение и неволя, МК - 21.03.1941(не печатана) • Обикновен, талантлив и гениален, МОК - 21.03.1941

 • Mar 22

  Беседите изнасяни на датата 22 март

  Беседите изнасяни на датата 22 март   • Великден, НБ - 22.03.1915 • Без товар, ИБ - 22.03.1917 • Кръстът, НБ - 22.03.1917 • Числото 153, ИБ - 22.03.1918 • С Любов се взима, НБ - 22.03.1919 • Ден на равноденствие, НБ - 22.03.1920 • Отляво и отдясно, ИБ - 22.03.1922 (не печатана) • Новогодишна, ИБ - 22.03.1923 (не печатана) • Трите допирни точки, ИБ - 22.03.1923 • Двете противоположно

 • Mar 23

  Беседите изнасяни на датата 23 март

  Беседите изнасяни на датата 23 март   • Житното зърно, НБ - 23.03.1914 • Брат ти си дойде, НБ - 23.03.1924 • Мощните сили на Разумната воля, МОК - 23.03.1924 • Малкият повод, ООК - 23.03.1927 • Синове на Светлината, НБ - 23.03.1930 • Възпитателни методи, МОК - 23.03.1930 • Вътрешен и външен импулс, ИБ - 23.03.1932 (не печатана) • Музиката, МОК - 23.03.1934 (не печатана) • Да живеем з

 • Mar 24

  Беседите изнасяни на датата 24 март

  Беседите изнасяни на датата 24 март   • Мозъчни наслоявания, ООК - 24.03.1926 • Сам Отец, НБ - 24.03.1929 • Любовта ни принуждава, ИБ - 24.03.1932 (не печатана) • Принуждава ни, БС - 24.03.1932 • Постоянни и променливи сили, МОК - 24.03.1933 • Двете добродетели, УС - 24.03.1935 • Каквото вържете на Земята, НБ - 24.03.1935 • Гласни и съгласни - радости и скърби, ООК - 24.03.1937 • Бла

 • Mar 25

  Беседите изнасяни на датата 25 март

  Беседите изнасяни на датата 25 март   • За да възкръснеш, ИБ - 25.03.1912 • Солта, НБ - 25.03.1917 • Пробуждане на човешката душа, НБ - 25.03.1923 • Придатъци на Разумния живот, ООК - 25.03.1925 • Остани с нас, НБ - 25.03.1928 • По пътя на Природата, МОК - 25.03.1928 • Основна мисъл, ООК - 25.03.1931 • Възстановете Любовта, УС - 25.03.1934 • Какво знамение показваш нам?, НБ - 25.03.1

 • Mar 26

  Беседите изнасяни на датата 26 март

  Беседите изнасяни на датата 26 март   • Които вас приемат, НБ - 26.03.1922 • Добрите и лошите мисли, ООК - 26.03.1924 • Съзнателният живот, ООК - 26.03.1930 • Кой ще ви даде вашето?, НБ - 26.03.1933 • Четири хигиенни правила, МОК - 26.03.1937 • Аз дойдох в света, НБ - 26.03.1939 • Елате да разсъждаваме, УС - 26.03.1939 • Закони за Божествената хармония, ООК - 26.03.1941 • Зачитане, М

 • Mar 27

  Беседите изнасяни на датата 27 март

  Беседите изнасяни на датата 27 март   • Сеятелят, НБ - 27.03.1921 • Лозените пръчки, НБ - 27.03.1927 • Планетни влияния, МОК - 27.03.1927 • Втръсване, ООК - 27.03.1929 • Знание и прилагане, МОК - 27.03.1931 • Верният в малкото, НБ - 27.03.1932 • Божественият подтик, ООК - 27.03.1935 • Организиране, МОК - 27.03.1936 • Великите пътища, УС - 27.03.1938 • Добрата круша, НБ - 27.03.1938

 • Mar 28

  Беседите изнасяни на датата 28 март

  Беседите изнасяни на датата 28 март   • Законът и пророците, НБ - 28.03.1920 • Добро и Свобода, МОК - 28.03.1926 • Петте разумни, НБ - 28.03.1926 • Полюси на съзнанието, ООК - 28.03.1928 • Органична и неорганична материя, МОК - 28.03.1930 • Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК - 28.03.1934 • Икономия в Природата, НБ - 28.03.1937 • Примирителна постъпка, УС - 28.03.1937 • Гениа

 • Mar 29

  Беседите изнасяни на датата 29 март

  Беседите изнасяни на датата 29 март   • Волята Божия, БС - 29.03.1917 • Стар и нов живот, МОК - 29.03.1922 • В който град влизате, НБ - 29.03.1925 • Слънчевите трансформатори, МОК - 29.03.1925 • Истински поклонници, УС - 29.03.1931 • Не съм достоен, НБ - 29.03.1931? (не печатана) • Общи положения, ООК - 29.03.1933 • Знание и виждане, МОК - 29.03.1935 • Ако се родите изново, НБ - 29.0

No more events this month

No more events to show

There were no events matching your search
×
×
 • Create New...