Jump to content

Поредица с книжки с тематични извадки от Беседите

58 files

 1. Красота

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  КРАСОТА.. 5
  КАКВО Е КРАСОТА.. 5
  ЖЕЛАНИЕ ЗА КРАСОТА.. 5
  ЖИВОТЪТ И КРАСОТАТА.. 6
  РАЗУМНОСТ И КРАСОТА.. 6
  КРАСОТАТА В ПРИРОДАТА.. 6
  ВИЖДАНЕ НА КРАСОТАТА.. 7
  КРАСОТА И ЩАСТИЕ.. 7
  КРАСОТА И РАДОСТ.. 7
  РАЗУМНИЯТ СВЯТ И КРАСОТАТА.. 7
  ЗНАЧЕНИЕ НА КРАСОТАТА.. 8
  РАБОТА ЗА КРАСОТАТА.. 8
  КРАСИВИЯТ ЧОВЕК.. 8
  вИДОВЕ КРАСОТА.. 9
  КРАСИВ ЧОВЕК.. 9
  КАЧЕСТВА НА КРАСИВИЯ ЧОВЕК.. 11
  УСЛОВИЯ И КРАСОТА.. 12
  РАБОТА ЗА КРАСОТАТА.. 13
  КРАСИВ ИЛИ ГРОЗЕН ЧОВЕК.. 14
  ВЛИЯНИЕТО НА КРАСИВИЯ ЧОВЕК.. 15
  ПРИДОБИВКИ ОТ КРАСОТАТА.. 16
  БЪДЕЩЕ.. 16

  213 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. Здраве и хигиена

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЗДРАВЕТО.. 5
  ЗДРАВЕ – определение. 5
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗДРАВЕ.. 5
  ПОЛЗА ОТ ЗДРАВЕТО.. 6
  КОЙ ЧОВЕК Е ЗДРАВ.. 6
  ОТ КАКВО ЗАВИСИ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА.. 10
  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 14
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ХИГИЕНА.. 16
  ЖИЛИЩЕТО.. 20
  ПРОЗОРЦИТЕ.. 23
  СТАИТЕ.. 24
  КУХНИТЕ.. 24
  ЛЕГЛАТА.. 25
  ОБЛЕКЛОТО.. 25
  ШАПКИТЕ.. 33
  КОСИТЕ.. 34
  ОБУВКИТЕ.. 34
  РЪКАВИЦИТЕ.. 36
  МОДАТА.. 36
  ПРАВИЛА.. 36

  306 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 3. ТОЧНОСТТА БЛАГОДАРНОСТТА

  ТОЧНОСТТА БЛАГОДАРНОСТТА


   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ТОЧНОСТТА ............................................................................................................................................. 5
  ОБЕЩАНИЯТА ................................................................................................................................... 7
  ВРЕМЕТО Е ЖИВОТ .......................................................................................................................... 9
  КРАСИВО КАЧЕСТВО Е ТОЧНОСТТА. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 3 т. – 100). .... 9
  БЪДЕЩЕ ............................................................................................................................................. 10
  УПРАЖНЕНИЯ ................................................................................................................................. 10
  БЛАГОДАРНОСТТА ............................................................................................................................... 10
  КАКВО Е БЛАГОДАРНОСТ ........................................................................................................... 10
  ЗА ВСИЧКО ДА БЛАГОДАРИМ .................................................................................................... 11
  КАК ДА БЛАГОДАРИМ ................................................................................................................... 13
  СУТРИН .............................................................................................................................................. 14
  ПОЛЗА ОТ БЛАГОДАРНОСТТА ................................................................................................... 14
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВИСШИЯ СВЯТ .................................................................................... 15
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ПРИРОДАТА ......................................................................................... 15
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА ........................................................................................................ 15

  214 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. Прераждането

  Прераждането
   
   
   
  Закон за развитие
   
   
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЧОВЕКЪТ. 5
  ПРЕРАЖДАНЕ.. 5
  ОТРИЧАНЕ.. 8
  НА ЗЕМЯТА И НА НЕБЕТО.. 9
  НА ЗЕМЯТА.. 9
  МЕЖДУ ЗЕМЯТА И НЕБЕТО.. 11
  НА НЕБЕТО.. 14
  САМОУБИЙСТВО.. 16
  ЗАЩО СЕ ПРЕРАЖДАМЕ.. 16
  ИЗПЛАЩАНЕ (КАРМА) 17
  ОТ МИНАЛОТО.. 19
  ЗАДАЧИ, КОГАТО СМЕ НА ЗЕМЯТА.. 19
  ОТЛАГАНЕ.. 20
  ПОЛЗА.. 21
  КОЛКО ПЪТИ ЧОВЕК СЕ ПРЕРАЖДА.. 21
  ВСЕЛЯВАНЕ.. 21
  НОВОРАЖДАНЕ.. 22

  252 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 5. Дишане и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДИХАНИЕ БОЖИЕ.. 6
  Въздухът.. 6
  ПРАНАТА.. 9
  ДИШАНЕТО.. 9
  ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО.. 12
  БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ.. 12
  НОСЪТ.. 14
  НОКТИТЕ.. 14
  ПОРИТЕ.. 15
  ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИШАНЕ.. 15
  ВДИШВАНЕ.. 15
  ЗАДЪРЖАНЕ.. 16
  ИЗДИШВАНЕ.. 17
  вдишки.. 17
  ДИШАЙ ТИХО.. 18
  ДИШАЙ БАВНО.. 18
  ДИШАЙ РИТМИЧНО.. 19
  ДВЕТЕ НОЗДРИ НА НОСА.. 20
  ДЪЛБОКО ДИШАНЕ.. 21
  пълно дишане.. 23
  СЪЗНАТЕЛНО ДИШАНЕ.. 23
  ЧУВСТВАТА И ДИШАНЕТО.. 25
  Дишане с мисъл.. 25
  ФОРМУЛИ ПРИ ДИШАНЕ.. 26
  Дишане с молитва.. 26
  ДИШАНЕ С ЛЮБОВ.. 27
  ПРАВИЛНО ДИШАНЕ.. 27
  ДИШАНЕ И ЧИСТЕНЕ.. 29
  ДИШАНЕ И ОТМОРЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И КРАСОТА.. 31
  ДИШАНЕ И ПЕЕНЕ.. 31
  ДИШАНЕ с движения.. 31
  ДИШАНЕ и ходене.. 31
  ДИШАНЕ И ВЛИЯНИЯ.. 32
  ДИШАНЕ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ.. 32
  ДИШАНЕ И УМИРАНЕ.. 32
  ДИШАНЕ И здраве.. 32
  ДИШАНЕ И лекуване.. 33
  ДУХАНЕ И дъхане.. 36
  ВЪЗДИШАНЕ.. 36
  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ.. 37
  БЪДЕЩЕ 39

  276 downloads

  0 коментара

  Обновен

 6. Светлината и топлината

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  СВЕТЛИНАТА.. 4
  БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА.. 5
  БЕЗ СВЕТЛИНА.. 5
  ВИДОВЕ СВЕТЛИНА.. 6
  ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА.. 7
  КАЧЕСТВА НА СВЕТЛИНАТА.. 7
  ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА.. 8
  ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА.. 10
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВЕТЛИНА.. 11
  ВИДЕЛИНА - ВЪТРЕШНА СВЕТЛИНА.. 12
  ЧОВЕКЪТ И ВИДЕЛИНАТА.. 14
  РАЗРУШАВАНЕ НА ВИДЕЛИНАТА.. 15
  ПОЛЗАТА ОТ СВЕТЛИНАТА.. 15
  ХОРА НА СВЕТЛИНАТА.. 17
  ТОПЛИНАТА.. 20
  ВИДОВЕ ТОПЛИНА.. 21
  ДЕЙСТВИЕ НА ТОПЛИНАТА.. 22
  ПОЛЗА ОТ ТОПЛИНАТА.. 22
  ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА.. 23
  СЛЪНЦЕТО.. 23
  ВЪЗДУХА.. 23
  ВОДАТА.. 23
  МАЗНИНИТЕ.. 23
  ЛЮБОВТА.. 23
  ЧУВСТВАТА.. 24
  СЪРЦЕТО.. 24
  ЖЕНАТА.. 24
  ДОБРОТАТА.. 24
  МУЗИКАТА.. 24
  КОНЦЕНТРАЦИЯТА.. 24
  ЗАМИНАЛИТЕ.. 25
  РЕГУЛИРАНЕ НА ТОПЛИНАТА.. 25
  ЧОВЕКЪТ И ТОПЛИНАТА.. 25
  ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЧОВЕКА.. 27
  ТОПЛИНАТА И СВЕТЛИНАТА.. 29
  ВРЕМЕТО.. 29

  136 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. Новият морал

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
   
  ОБХОДА.. 8
  ОБХОДА КЪМ СЕБЕ СИ.. 9
  ОБХОДА КЪМ БЛИЗКИТЕ.. 9
  СРЕЩИ.. 9
  ПОВЕДЕНИЕ.. 10
  МОРАЛ.. 12
  КАКВО Е МОРАЛ?. 12
  ВИДОВЕ МОРАЛ.. 12
  МОРАЛНИ ЧУВСТВА.. 15
  МОРАЛЕН ЧОВЕК.. 15
  МОРАЛНИ ПОСТЪПКИ.. 17
  НОВИЯТ МОРАЛ.. 18
  ПРОЯВИ.. 19
  ПОСТЪПКИ.. 20
  НЯКОИ ПРАВИЛА.. 21
  без БИЕНЕ.. 21
  БЛАГА.. 22
  с БЛАГОПРИЛИЧИЕ.. 22
  с БЛАГОРОДСТВО.. 23
  с БОГАТСТВО.. 24
  без БОРБА.. 24
  с ВЕЛИКОДУШИЕ.. 24
  с ВНИМАНИЕ.. 24
  без ВОЮВАНЕ.. 25
  не отнемай ВРЕМЕТО.. 25
  ВЪЗПИТАВАНЕ.. 25
  с ВЯРА.. 26
  без ГНЯВ.. 26
  без ГРУБОСТ.. 26
  ДЕЛБА.. 26
  с ДЕЛИКАТНОСТ.. 26
  с ДОВЕРИЕ.. 26
  ДОВОЛЕН.. 27
  с ДОСЕТЛИВОСТ.. 27
  с ДОСТОЙНСТВО.. 27
  не бъдете ЕДНАКВИ.. 27
  бъдете ЕСТЕСТВЕНИ.. 28
  с ЕТИКЕЦИЯ.. 28
  не ЖЕЛАНИ.. 28
  без ЗАБЕЛЕЖКИ.. 28
  без ЗАВЕЩАНИЕ.. 28
  без ЗАВИСТ.. 29
  ЗАЕМ... 30
  без ЗАПОВЕДИ.. 30
  без ЗАСЯГАНЕ.. 31
  със ЗАЧИТАНЕ.. 31
  без ЗЛОБА.. 31
  без ЗЛО.. 31
  без ИЗБУХВАНЕ.. 31
  с ИЗВИНЕНИЕ.. 32
  без ИЗМАМА.. 32
  без ИЗПОЛЗВАНЕ.. 32
  без КАРАНЕ.. 32
  КАЗВАНЕ.. 33
  без КОНТРАСТИ.. 33
  без КРИТИКА.. 33
  без ЛЪЖА.. 35
  без ЛЮБОПИТСТВО.. 36
  с МЕКОТА.. 36
  с МИЛОСЪРДИЕ.. 36
  с мисъл.. 36
  МНЕНИЕ.. 37
  с НАГАЖДАНЕ.. 38
  без НАКАЗАНИЕ.. 38
  без НАЛАГАНЕ.. 38
  без НАПОМНЯНЕ.. 38
  без НАСИЛИЕ.. 38
  без НЕДОВОЛСТВО.. 39
  без НЕДОРАЗУМЕНИЯ.. 40
  без НЕДЪЗИ.. 40
  НЕПРИЯТЕН ЧОВЕК.. 40
  без ОБЕЩАВАНЕ.. 40
  без ОБИДИ.. 41
  ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ.. 43
  да си ОБЛЕЧЕН.. 43
  в ОБЩЕСТВОТО.. 43
  без ОГРАНИЧЕНИЯ.. 44
  без ОЖЕСТОЧЕНИЕ.. 44
  без О3ЛОБЛЕНИЕ.. 44
  без ОМРАЗА.. 44
  ОМРЪЗВАНЕ.. 45
  без ОПЛАКВАНЕ.. 45
  ОПРАВЯНЕ ДРУГИТЕ.. 46
  без ОСЪЖДАНЕ.. 46
  без ОТГОВАРЯНЕ.. 46
  без ОТБЯГВАНЕ.. 46
  ОТВРАЩЕНИЕ.. 46
  без ОТРИЧАНЕ.. 47
  с ОТСТЪПВАНЕ.. 47
  без ОТМЪЩЕНИЕ.. 47
  ОЦЕНЯВАНЕ.. 47
  без ПОГРЕШКИ.. 47
  без ПОДОЗРЕНИЕ.. 48
  без ПОДЧИНЯВАНЕ.. 48
  с ПОЖЕЛАВАНЕ.. 48
  ПОПРАВЯНЕ.. 49
  без ПОХВАЛИ.. 49
  с ПОЧИТАНЕ.. 49
  ПРАВЕНЕ.. 50
  ПРАВО.. 50
  без ПРЕДИЗВИКВАНЕ.. 50
  с ПРИМИРЯВАНЕ.. 50
  ПРЕОБРАЗЯВАНЕ.. 51
  с ПРОЩАВАНЕ.. 51
  без ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.. 52
  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.. 52
  без ПРИРАВНЯВАНЕ.. 52
  без ПРОСИЯ.. 52
  бъдете ПРЯМИ.. 53
  РАДВАЙТЕ СЕ.. 53
  РАЗЛИЧНИ.. 53
  без РАЗНОГЛАСИЕ.. 53
  без РЕВНОСТ.. 53
  с РЕШАВАНЕ.. 54
  без РУГАНЕ.. 54
  със СВОБОДА.. 54
  ако си СИЛЕН.. 55
  със СМИРЕНИЕ.. 55
  СПАЗВАНЕ.. 55
  със СПОГОДЯВАНЕ.. 55
  със СПОДЕЛЯНЕ.. 55
  без СПОР.. 56
  СПРАВЕДЛИВИ.. 56
  със СПРАВЯНЕ.. 56
  без СПЪВАНЕ.. 56
  без СРАВНЯВАНЕ.. 57
  със СТИМУЛИРАНЕ.. 57
  СТРАДАНИЕ.. 57
  без СТРАХ.. 57
  без СТЪЛКНОВЕНИЕ.. 57
  със СЪВЕСТ.. 57
  СЪВЕТ.. 57
  със СЪГЛАСИЕ.. 58
  без СЪДЕНЕ.. 58
  СЪЛЗИ.. 59
  без СЪМНЕНИЕ.. 59
  без СЪРДЕНЕ.. 59
  с ТАКТИЧНОСТ.. 60
  с ТЪРПЕНИЕ.. 60
  без УБИЙСТВО.. 60
  с УВАЖЕНИЕ.. 60
  без УГАЖДАНЕ.. 61
  УПОРИТОСТ.. 61
  УПРАВЛЯВАНЕ.. 61
  УПОВАНИЕ.. 62
  с УСМИВКА.. 62
  с УЧТИВОСТ.. 62
  неХАРЕСВАНЕ.. 63
  ХВАЛЕНЕ.. 63
  с ЧЕСТНОСТ.. 63
  ЧУВСТВА.. 63
  с ЩЕДРОСТ.. 64
  ПРИМЕРИ.. 64
  който види.. 64
  ЕДНА РАБОТА.. 64

  237 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 8. За добро здраве използвайте пролетта

  ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ
  ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОЛЕТТА
   
   
  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО


   
   
   
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ПРИРОДАТА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА.. 5
  СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ.. 5
  ВСЯКА ПРОЛЕТ. 6
  ПРАНАТА.. 6
  РАЗХОДКИ И ЕКСКУРЗИИ.. 7
  СУТРИН.. 7
  СЛЪНЦЕТО.. 7
  ЗОРАТА.. 8
  ПЪРВИЯТ ЛЪЧ.. 8
  ИЗГРЕВА НА СЛЪНЦЕТО.. 9
  ДРУГИТЕ СЛЪНЦА.. 10
  ЛЕКУВАНЕ.. 10
  РАБОТА ЗА ЛЕКУВАНЕ.. 11
  СЛЪНЧЕВИ БАНИ.. 12
  БАНИ.. 12
  ДЪЖДОВНИ БАНИ.. 12
  ПОТНИ БАНИ.. 13
  БОСОХОДЕНЕ.. 14
  ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА.. 14
  И ОЩЕ.. 14

  192 downloads

  0 коментара

  Обновен

 9. СТРАХЪТ и СТРЕСЪТ

  СТРАХЪТ
  и
  СТРЕСЪТ
   
  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя. БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
   
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев  
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  СТРАХУВАНЕ.. 4
  СТРАХЪТ. 5
  КАЧЕСТВА НА СТРАХА.. 8
  ВИДОВЕ СТРАХ.. 8
  СТРАХЪТ И ЛЮБОВТА.. 9
  ВЪЗНИКВАНЕ НА СТРАХА.. 9
  ОТ КАКВО ДА СЕ БОИТЕ.. 12
  ОТ КОГО ДА СЕ БОИТЕ.. 12
  ДЕЙСТВИЕ НА СТРАХЪТ. 13
  ПОСЛЕДСТВИЯ.. 14
  УРАВНОВЕСЯВАНЕ.. 15
  СПРАВЯНЕ СЪС СТРАХА.. 16
  СПРАВЯНЕ С ЛОШИТЕ ДУХОВЕ.. 17
  СТРАХЛИВ ЧОВЕК.. 18
  НЕДОПУСКАНЕ НА СТРАХА.. 19
  БЕЗСТРАШИЕ - СМЕЛОСТ. 20

  445 downloads

  0 коментара

  Обновен

 10. ЖИВОТ ДЪЛГОЛЕТИЕ

  ЖИВОТ  ДЪЛГОЛЕТИЕ


   

  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО


   
   
   
   
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ЧОВЕКЪТ НА ЗЕМЯТА.. 4
  ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 5
  ДИНАМИКАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 6
  ПРИДОБИВАНЕ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 7
  ДЪЛЖИНАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. 8
  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 8
  ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА.. 8
  УСЛОВИЯТА.. 9
  СВЕТЛИНАТА.. 9
  ДИШАНЕТО.. 9
  ХРАНЕНЕТО.. 9
  ВОДАТА.. 10
  ДВИЖЕНИЕТО.. 10
  ПОЧИВКАТА.. 10
  СЪНЯТ.. 10
  ЛЮБОВТА.. 11
  МЪДРОСТТА.. 11
  ИСТИНАТА.. 11
  ДОБРОТО.. 12
  МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА.. 12
  ЖЕЛАНИЯТА.. 12
  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 13
  УЧЕНИЕТО.. 13
  ЗНАНИЕТО.. 13
  РАБОТАТА.. 14
  РАЗНООБРАЗИЕТО.. 14
  БЛАГОДАРНОСТТА.. 15
  ДОВОЛСТВОТО.. 15
  МИРЪТ.. 15
  РАДОСТТА.. 16
  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 16
  СТАРЕЕНЕ НА ЧОВЕКА.. 17
  ПРИЧИНИ ЗА СТАРЕЕНЕТО.. 18
  ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОСТАРЯВАНЕ. 22
  СТАР ЧОВЕК.. 23
  КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИ СТАРИЯ ЧОВЕК.. 26
  НЕОСТАРЯВАНЕ. 26
  ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. 27
  ДЪЛЪГ ЖИВОТ. 30
  БЕЛЕЗИ ЗА ДЪЛЪГ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.. 30
  МЛАДОСТ. 31
  КАКВО ДА ПРАВИ МЛАДИЯ ЧОВЕК.. 33
  ПОДМЛАДЯВАНЕ. 33
  ОБНОВЯВАНЕ.. 37
  ВЕЧЕН ЖИВОТ. 40
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 40

  245 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 11. Праната солта жизнената енергия.

  ПРАНАТА  СОЛТА  ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ


   

  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО


   
   
   
   
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЕНЕРГИИТЕ.. 5
  АКАША.. 5
  TATTVAS.. 5
  ПРАНА.. 5
  ПРАНА И АКАША.. 6
  НЕЩО ДРУГО.. 6
  ПРАНАТА.. 6
  ЧОВЕКЪТ И ПРАНАТА.. 8
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ СОЛ (ПРАНА) 8
  КОЙТО ИМА ПОВЕЧЕ СОЛ (ПРАНА) 9
  КОЙТО ИМА МАЛКО СОЛ (ПРАНА) 9
  ПРИДОБИВАНЕ НА СОЛ (ПРАНА) 10
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАНАТА.. 13
  АКУМУЛИРАНЕ НА ПРАНАТА.. 13
  ИЗГУБВАНЕ НА СОЛТА (ПРАНАТА) 14
  ПРИЧИНА ЗА ИЗГУБВАНЕ НА ПРАНАТА.. 15
  ОСОЛЯВАНЕ - ТЪПЧЕНЕ - СТРАДАНЕ.. 15
  ЛЕКУВАНЕ.. 16
  ПРАНА ЗА ДРУГИТЕ ХОРА.. 16

  232 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 12. Мисли,чувства и здравео

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ.. 6
  МИСЛИ И ЧУВСТВА.. 6
  МИСЛИ, ЧУВСТВА И ЗДРАВЕ.. 9
  МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА - ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА.. 16
  ЛЕКУВАНЕ С МИСЪЛ.. 18
  КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ.. 19
  ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО ЧРЕЗ МИСЪЛТА И ЧУВСТВАТА.. 21
  ИЗБИРАЙ МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА.. 24
  ИДЕ ХРИСТОС.. 25
  КАКВИ МИСЛИ ДА ИЗБЯГВАМЕ.. 26
  ЕДНООБРАЗНИ МИСЛИ.. 26
  ЗАСТОЯЛИ МИСЛИ.. 26
  КРИВИ МИСЛИ.. 26
  ЛОШИ МИСЛИ.. 26
  МИНАЛИ МИСЛИ.. 27
  НЕВЕРНИ МИСЛИ.. 27
  НЕЕСТЕСТВЕНИ МИСЛИ.. 27
  НЕНУЖНИ МИСЛИ.. 27
  НЕПОТРЕБНИ МИСЛИ.. 28
  НЕСДЪВКАНИ МИСЛИ.. 28
  НЕЧИСТИ МИСЛИ.. 28
  НИЗХОДЯЩИ МИСЛИ.. 28
  ОБИКНОВЕНИ МИСЛИ.. 29
  ОБРЕМЕНЯВАЩИ МИСЛИ.. 29
  ОНАСЛЕДЕНИ МИСЛИ.. 29
  ОТРИЦАТЕЛНИ МИСЛИ.. 29
  ПРЕУВЕЛИЧЕНИ МИСЛИ.. 29
  ПРОТИВОПОЛОЖНИ МИСЛИ.. 30
  ПРОТИВОРЕЧИВИ МИСЛИ.. 30
  РАЗДВОЕНИ МИСЛИ.. 30
  РАЗХВЪРЛЯНИ МИСЛИ.. 30
  ТЕЖКИ МИСЛИ.. 30
  ТРЕВОЖНИ МИСЛИ.. 30
  КАКВИ МИСЛИ ДА ЗАДЪРЖАМЕ.. 31
  АКТИВНИ МИСЛИ.. 31
  АНГЕЛСКИ МИСЛИ.. 31
  БЛАГОРОДНИ МИСЛИ.. 31
  БОЖЕСТВЕНИ МИСЛИ.. 31
  ВЪЗВИШЕНИ МИСЛИ.. 32
  ДОБРИ МИСЛИ.. 32
  ЗДРАВИ МИСЛИ.. 32
  ОРГАНИЗИРАНИ МИСЛИ.. 32
  ПРАВИ МИСЛИ.. 32
  ПРАВИЛНИ МИСЛИ.. 33
  СВЕТЛИ МИСЛИ.. 33
  СВЕЩЕНИ МИСЛИ.. 34
  ТРЕЗВИ МИСЛИ.. 34
  ХАРМОНИЧНИ МИСЛИ.. 34
  ХУБАВИ МИСЛИ.. 34
  ЧИСТИ МИСЛИ.. 35
  КАКВИ ЧУВСТВА ДА НЕ ДОПУСКАМЕ.. 35
  АЛЧНОСТ.. 36
  БОЛЕЗНЕНИ ЧУВСТВА.. 36
  ГРУБИ ЧУВСТВА.. 36
  ЛИЧНИ ЧУВСТВА.. 36
  МИНАЛИ ЧУВСТВА.. 36
  НЕЕСТЕСТВЕНИ ЧУВСТВА.. 36
  НЕПРАВИЛНИ ЧУВСТВА.. 36
  ОТРИЦАТЕЛНИ ЧУВСТВА.. 36
  ПРОТИВОПОЛОЖНИ ЧУВСТВА.. 37
  СТРАХ.. 37
  ТРЕВОЖНИ ЧУВСТВА.. 37
  КАКВИ ЧУВСТВА ДА ПОДДЪРЖАМЕ.. 37
  БЛАГОРОДНИ ЧУВСТВА.. 37
  БОЖЕСТВЕНИ ЧУВСТВА.. 38
  ДОБРИ ЧУВСТВА.. 38
  ДУХОВНИ ЧУВСТВА.. 38
  МОРАЛНИ ЧУВСТВА.. 38
  ПРАВИ ЧУВСТВА.. 38
  РЕЛИГИОЗНИ ЧУВСТВА.. 39
  ХАРМОНИЧНИ ЧУВСТВА.. 39
  ХУБАВИ ЧУВСТВА.. 39
  ЧИСТИ ЧУВСТВА.. 39
  РАБОТА С МИСЛИТЕ.. 39
  ИЗУЧАВАНЕ.. 39
  АНАЛИЗ. 40
  СОРТИРАНЕ.. 40
  ОБРАБОТВАНЕ.. 40
  УРАВНОВЕСЯВАНЕ.. 41
  ХАРМОНИЗИРАНЕ.. 42
  ПРЕУСТРОЙВАНЕ.. 42
  ИЗПРАВЯНЕ.. 42
  ПРЕВРЪЩАНЕ.. 43
  ПРЕОБРАЗУВАНЕ.. 43
  ЧИСТЕНЕ.. 43
  ВЪЗПИТАВАНЕ.. 44
  КОНТРОЛ.. 44
  ПРЕДПАЗВАНЕ.. 44
  ХАРМОНИЗИРАНЕ.. 45
  УСИЛВАНЕ.. 45
  ЗА ДА СМЕ ЗДРАВИ.. 46

  202 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 13. Свободата

  КОГА СМЕ
  СВОБОДНИ  СВЕТЛИНА В ПЪТЯ


   
   
   
   
   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Пелагия Иванова
  Ангел Кермедчиев
   
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  СВОБОДАТА НА ЗЕМЯТА.. 6
  СВОБОДАТА.. 7
  СВОБОДАТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ.. 8
  ВИДОВЕ СВОБОДА.. 9
  ПРИТЕСНЕНИЕ.. 10
  СТЕСНЕНИЕ.. 10
  ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА.. 10
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ СВОБОДА.. 11
  СВОБОДНИ ЛИ СМЕ.. 11
  КОГА СМЕ СВОБОДНИ.. 12
  СВОБОДАТА И БОГА.. 12
  СВОБОДАТА И ДУХЪТ.. 13
  СВОБОДАТА И ИСТИНАТА.. 14
  СВОБОДАТА И ЛЮБОВТА.. 15
  СВОБОДАТА И ДОБРОТО.. 17
  СВОБОДАТА И ЗНАНИЕТО.. 17
  СВОБОДАТА И МИСЛИТЕ. 17
  СВОБОДАТА И ЧУВСТВАТА.. 18
  СВОБОДАТА И ЖЕЛАНИЯТА.. 18
  СВОБОДАТА И ВОЛЯТА.. 18
  СВОБОДАТА И КАРМАТА.. 19
  КОЙ Е СВОБОДЕН.. 19
  СВОБОДА ЗА ДРУГИТЕ.. 20
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВОБОДА.. 21
  КАК ДА СМЕ СВОБОДНИ.. 22
  РАЗШИРЯВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 23
  ЗАПАЗВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 23
  ОГРАНИЧАВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 23
  СТЪЛКНОВЕНИЕ. 25
  СПЪВАНЕ. 25
  НАСИЛИЕ. 25
  ОСВОБОЖДАВАНЕ.. 26
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗЛОТО.. 26
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАКАЧКИТЕ. 26
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРАСТИТЕ. 26
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪБЛАЗНИТЕ. 26
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЛОШИТЕ КАЧЕСТВА.. 27
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРАХЪТ.. 27
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ УТАЙКИТЕ. 27
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРАДАНИЯТА.. 27
  ПРИ ЗАМИНАВАНЕ ЗА ДРУГИЯ СВЯТ.. 27
  НАЧИНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ.. 28
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ БОЖЕСТВЕНОТО.. 28
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ВЯРА.. 28
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ЗАКОНА.. 28
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ЖЕЛАНИЯТА.. 29
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ЛЮБОВТА.. 29
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ НАСОЧВАНЕ. 29
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ. 29
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ МИСЛИТЕ. 29
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕЧИСТВАНЕ. 29
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА.. 30
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ СМАЛЯВАНЕ. 30
  СВОБОДЕН ЧОВЕК.. 30

  170 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 14. Внушение вдъхновение

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ВНУШЕНИЕ.. 4
  КАКВО Е ВНУШЕНИЕ.. 4
  ОТ КЪДЕ ИДВА ВНУШЕНИЕТО.. 4
  ВНУШЕНИЕ ОТ ДУМИ.. 4
  ВНУШЕНИЕ ОТ ЧУЖДИ МИСЛИ.. 5
  ВНУШЕНИЕ ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.. 5
  ВНУШЕНИЯ ОТ МИНАЛОТО.. 6
  КАК ДЕЙСТВА ЗАКОНЪТ ЗА ВНУШЕНИЕТО.. 6
  НАСЛЕДСТВЕНОСТТА и ВНУШЕНИЕТО.. 7
  ОТРИЦАТЕЛНИ ВНУШЕНИЯ.. 7
  РАЗЛИЧАВАНЕ.. 8
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВНУШЕНИЕТО.. 8
  СВОБОДНИ.. 9
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНУШЕНИЯ.. 9
  ИЗПОЛЗВАНЕ ВНУШЕНИЕТО.. 10
  ИЗПЪЛНЯВАНЕ ЧУЖДА ВОЛЯ.. 10
  САМОВНУШЕНИЕ.. 11
  РЪКОВОДСТВО.. 12
  ВДЪХНОВЕНИЕ.. 13
  ХИПНОЗА.. 17
  СТРЯСКАНЕ.. 18
  НЕВРАСТЕНИЯ.. 19
  ВПЛИТАНЕ.. 19
  ИЗНЕНАДА.. 20
  СПИРИТИЗЬМ... 20
  ОБСЕБВАНЕ.. 21
  ВАМПИРИЗЪМ... 23
  ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ.. 24

  193 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 15. Можеш ли да простиш

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ............................... 4
  ПРЕДИСЛОВИЕ ............................. 5
  ОТЧЕ, .............................................. 5
  ПРОСТИ НИ. ................................... 5
  ТРЯБВА ЛИ ДА ПРОСТИМ ............ 6
  ЛИЧНОСТТА ................................... 6
  НЕ ПРОЩАВАНЕ ............................ 7
  ПРОЩАВАНЕ .................................. 8
  НА СЕБЕ СИ ДА ПРОСТИШ .......... 9
  ЗАЩО ДА ПРОЩАВАМЕ ............... 9
  КОЛКО ПЪТИ ДА ПРОЩАВАМЕ ... 10
  ВИДОВЕ ПРОЩАВАНЕ .................. 11
  КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ .........12
  ПРИМИРЕНИЕ ................................ 15
  РАЗКАЯНИЕ .................................... 15

  203 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 16. АНГЕЛИТЕ И ХОРАТА

  АНГЕЛИТЕ
  И
  ХОРАТА


   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДУХОВЕН СВЯТ. 5
  КЪДЕ Е ДУХОВНИЯТ СВЯТ.. 5
  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУХОВНИЯТ СВЯТ?. 5
  СВЯТ НА ЧУВСТВАТА.. 6
  СВЯТ НА СЪРЦЕТО.. 7
  СВЕТЪТ НА АНГЕЛИТЕ. 7
  МУЗИКАЛЕН СВЯТ. 9
  АНГЕЛИТЕ.. 9
  ВИДОВЕ АНГЕЛИ.. 13
  КАЧЕСТВА НА АНГЕЛИТЕ. 15
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ.. 17
  ВРЪЗКА.. 17
  АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ.. 18
  СРЕЩИ.. 18
  ГРИЖИ.. 21
  НАБЛЮДЕНИЕ. 22
  ИДЕИ.. 22
  ИМПУЛС.. 22
  мисли.. 22
  НАПЪТСТВИЯ.. 23
  помощ... 24
  СЪВЕТИ.. 27
  ПОДАРЪЦИ.. 27
  ПОСЕЩЕНИЯ.. 28
  ИЗПИТИ.. 28
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ.. 28
  ЧОВЕКЪТ И АНГЕЛИТЕ.. 29
  АНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА.. 30

  358 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 17. Възвишените същества

  ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ
  БЕИНСА ДУНО
  (ПЕТЪР ДЪНОВ)
   
  ВЪЗВИШЕНИТЕ
  СЪЩЕСТВА
  ЛЕЧЕБНА ПСИХОЛОГИЯ
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ВЪЗВИШЕНИТЕ СВЕТОВЕ.. 5
  ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА.. 5
  ВСЕЛЯВАНЕ.. 7
  РАЖДАНЕ НА ЗЕМЯТА.. 8
  РЪКОВОДСТВО.. 8
  ТЕ НОСЯТ БЛАГА.. 9
  ГРИЖИ.. 9
  ЛЮБОВ.. 9
  УСЛУГА.. 9
  Помощ.... 10
  РАДОСТ.. 12
  ВЛИЯНИЯ.. 12
  ВНУШЕНИЯ.. 13
  РАБОТА НАД ХОРАТА.. 13
  ОБУЧЕНИЕ.. 14
  ОБУЧЕНИЕ.. 15
  ЗАДАЧИ.. 16
  ПРОГРАМА.. 16
  КОНТРОЛ.. 17
  НАКАЗАНИЯ.. 17
  ПРИ ИЗБОР.. 17
  ПОВДИГАНЕ.. 18
  ХУБАВИ СЪСТОЯНИЯ.. 18
  ПОДАРЪЦИ.. 18
  СЪОБЩАВАНЕ.. 19
  ВРЪЗКА.. 19
  ВРЪЗКА С КОГО.. 20
  СВЪРЗВАНЕ.. 21
  УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЗКА.. 21
  КАК ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА.. 22
  ВРЕМЕ ЗА ВРЪЗКА.. 22
  ЧРЕЗ МИСЪЛТА.. 23
  ЧРЕЗ МОЛИТВА.. 24
  ЧРЕЗ ПЕЕНЕ.. 25
  ЧРЕЗ ГОВОРЕНЕ.. 25
  ЧРЕЗ ПРЪСТИТЕ.. 26
  ЧРЕЗ ПИСМА.. 26
  ЧРЕЗ РАДИО.. 26
  БУДНО СЪЗНАНИЕ.. 27
  СРЕЩИ С ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА.. 28
  ОБЩЕНИЕ.. 28
  ВДЪХНОВЕНИЕ.. 29
  ИНТУИЦИЯ.. 33
  СВЕТЛИНАТА.. 35
  ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 36
  БЛАГОДАРНОСТ.. 36
  ИЗГУБВАНЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕТО.. 36
  ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА.. 36

  233 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 18. Влияния върху хората

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ЗАВИСИМОСТ НА ЧОВЕКА.. 6
  ВЪЗДЕЙСТВИЯ.. 6
  ВПЕЧАТЛЕНИЯ.. 7
  ПОДОБИЕ.. 7
  ПРОНИКВАНЕ.. 7
  ЧИСТОТА.. 8
  ВЛИЯНИЯ.. 8
  ВЛИЯНИЯ ОТВЪН.. 12
  ЗЕМНИ ВЛИЯНИЯ.. 12
  ВЛИЯНИЯ ОТ МАТЕРИЯТА.. 13
  ВЛИЯНИЯ ОТ ЖИВОТНИТЕ.. 14
  ВЛИЯНИЯ ОТ ХОРАТА.. 14
  ВЛИЯНИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ.. 16
  ВЛИЯНИЯ ОТ РАБОТНИЦИ.. 16
  ВЛИЯНИЯ ОТ ТЪРГОВЦИ.. 17
  НАТРАПЕНО ВЛИЯНИЕ.. 17
  ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗ ПОГЛЕДА.. 17
  ВЛИЯНИЕ ОТ ВЕЩИ.. 17
  ВЛИЯНИЕ ОТ ДРЕХИ.. 17
  ВЛИЯНИЯ ЧРЕЗ ГОТВЕНЕТО.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ КРЪВ.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ КНИГИ.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ НАУКА.. 18
  ВЛИЯНИЯ ОТ ПЛАНЕТИТЕ.. 18
  ВЛИЯНИЯ ОТ ПРИРОДАТА.. 19
  ВЛИЯНИЯ ОТ ВРЕМЕТО.. 20
  ВЛИЯНИЯ ОТ МИСЛИТЕ.. 21
  ВЛИЯНИЯ ОТ ВЪЗВИШЕНИЯ СВЯТ - ВЛИЯНИЯ ОТ БОГ.. 23
  ВЛИЯНИЯ ОТ НЕВИДИМИЯ СВЯТ.. 24
  ДУХОВЕТЕ.. 26
  ЛЕМУРИЙЦИ (хората от трета раса) 29
  ТЕЧЕНИЯ В ЖИВОТА.. 30
  МРАЧНИ СЪСТОЯНИЯ.. 31

  258 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 19. Сродни души

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................................................... 4
  ДУШАТА.................................................................................................................................................... 5
  СРОДНИ ДУШИ....................................................................................................................................... 8
  КАКВО Е СРОДНА ДУША ................................................................................................................ 8
  ПОЛЯРИЗАЦИЯ.................................................................................................................................. 8
  СРОДСТВО ........................................................................................................................................... 8
  ВЪПЛОТЯВАНЕ.................................................................................................................................. 8
  ЛЮБОВ.................................................................................................................................................. 9
  ПРОЯВИ .............................................................................................................................................. 10
  ПОМОЩ.............................................................................................................................................. 10
  ВРЪЗКА................................................................................................................................................ 10
  СЪВМЕСТНА РАБОТА .................................................................................................................... 11
  ПОДГОТОВКА................................................................................................................................... 11

  239 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 20. ЛЮБОВ И ОБИЧ

  ЛЮБОВ И ОБИЧ
   
   
   
   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  КЪМ ЕПОХАТА НА ЛЮБОВТА.. 6
  ЛЮБОВ И ОБИЧ.. 7
  ЛЮБОВТА.. 8
  ИЗТОЧНИЦИ НА ЛЮБОВТА.. 10
  ПРИДОБИВАНЕ НА ЛЮБОВТА.. 11
  БЕЗЛЮБИЕ.. 12
  ВЛЮБВАНЕ.. 13
  СТРАСТТА.. 14
  ФОРМИ НА ЛЮБОВТА.. 14
  СТРАНИ НА ЛЮБОВТА.. 14
  КАЧЕСТВА НА ЛЮБОВТА.. 15
  СТЕПЕНИ НА ЛЮБОВТА.. 16
  ТРИ ВИДА ЛЮБОВ.. 20
  ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ.. 20
  ТРАЙНОСТ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ЦЕНТРОВЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ДАРОВЕТЕ НА ЛЮБОВТА.. 22
  ОБИЧТА.. 23
  ЗАЩО ОБИЧАМЕ.. 25
  КАК ДА ОБИЧАМЕ.. 28
  ВЗАИМНОСТ В ОБИЧТА.. 30
  КАКВОТО ОБИЧАШ.... 32
  ЧОВЕКЪТ НА ЛЮБОВТА.. 32
  ИЗКУСТВОТО НА ЛЮБОВТА.. 33
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА.. 34
   
   
   
   
  Да любиш, това значи,
  да даваш на другите от благото,
  което имаш.
  Това е най-простото определение на Любовта.
  (СМЕНИ в ПРИРОДАТА – изд. 1938 г. София – 24)
   
  ПРАВЕТЕ ВСИЧКО ОТ ЛЮБОВ
  (ПъТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ – 446)

  220 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 21. Взимане даване

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................................................... 4
  ДАВАНЕ ..................................................................................................................................................... 5
  ЗАКОНЪТ ЗА ДАВАНЕ....................................................................................................................... 5
  ДАВАНЕТО Е КАЧЕСТВО НА ЛЮБОВТА................................................................................... 5
  ДАВАНЕТО........................................................................................................................................... 6
  ЗАЩО ДА ДАВАМЕ............................................................................................................................ 8
  КАКВО ДА ДАВАМЕ.......................................................................................................................... 8
  КОГА ДА ДАВАМЕ .............................................................................................................................. 9
  КОЛКО ДА ДАВАМЕ ........................................................................................................................ 10
  КАК ДА ДАВАМЕ.............................................................................................................................. 12
  ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ДАВА................................................................................................................ 13
  ВЗИМАНЕ - ДАВАНЕ ........................................................................................................................ 15
  ИСКАНЕ................................................................................................................................................... 19
  ЗА ДЕСЯТЪКА ........................................................................................................................................ 20

  194 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Енергийна обмяна между хората

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................................................... 4
  ОБМЯНА .................................................................................................................................................... 5
  ГЛЕДАНЕ................................................................................................................................................... 7
  ВИЖДАНЕ ................................................................................................................................................. 7
  ВНИМАНИЕ.............................................................................................................................................. 7
  СРЕЩИ ...................................................................................................................................................... 8
  ПОГЛЕД ................................................................................................................................................... 10
  ПОЗДРАВ ................................................................................................................................................. 11
  РЪКУВАНЕ.............................................................................................................................................. 13
  УСМИВКА ............................................................................................................................................... 14
  РЪКОПЛЯСКАНЕ .................................................................................................................................. 15
  СЪПРИКОСНОВЕНИЕ......................................................................................................................... 15
  ГАЛЕНЕ ................................................................................................................................................... 15
  ДОПИР ..................................................................................................................................................... 16
  ПРЕГРЪЩАНЕ....................................................................................................................................... 16
  ЦЕЛУВАНЕ ............................................................................................................................................. 17
  ПОСЕЩЕНИЕ (ГОСТИ) ........................................................................................................................ 25
  ДОМ .......................................................................................................................................................... 28
  ГОЩАВАНЕ ............................................................................................................................................ 28
  РАДОСТ.................................................................................................................................................... 28
  СПОДЕЛЯНЕ .......................................................................................................................................... 29
  ГОВОРЕНЕ.............................................................................................................................................. 29
  МУЗИКА................................................................................................................................................... 29
  СЪБОРИ................................................................................................................................................... 29

  285 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 23. Говоренето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ГОВОРЕНЕТО.. 6
  КОГА ДА ГОВОРИМ.. 7
  КАКВО ДА ГОВОРИМ.. 7
  Как да говорим.. 10
  КАЧЕСТВА НА ГОВОРЕНЕТО.. 11
  ГОВОРЪТ Е МУЗИКА.. 12
  КОЛКО ДА ГОВОРИМ.. 13
  ПРАВИЛНО ГОВОРЕНЕ.. 14
  ПОВТАРЯНЕ.. 14
  ЛОШО ГОВОРЕНЕ.. 15
  ОБИЖДАНЕ.. 15
  КАРАНЕ.. 17
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГОВОРЕНЕТО.. 18
  ДУМИТЕ.. 18
  ЕЗИКЪТ.. 24
  ИСКРЕНОСТ.. 26

  281 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. БЛИЗОСТ МЕЖДУ ХОРАТА

  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  БЛИЗОСТ МЕЖДУ ХОРАТА.. 6
  ОТНОШЕНИЯ.. 6
  РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ХОРАТА.. 7
  ПРИБЛИЖАВАНЕ.. 7
  БЛИЗОСТ.. 7
  СБЛИЖАВАНЕ.. 9
  СВЪРЗВАНЕ.. 9
  СЪОТВЕТСТВИЕ.. 10
  ВРЪЗКИ.. 10
  ДРУЖБА.. 11
  СДРУЖАВАНЕ.. 12
  СЪЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА.. 12
  ПОЗНАТ ЧОВЕК.. 13
  БЛИЖЕН.. 13
  БЛИЗОСТ.. 13
  КОЙ НИ Е БЛИЖЕН.. 13
  ОТНОШЕНИЯ С БЛИЖНИТЕ.. 14
  ЛЮБОВ И ОБИЧ КЪМ БЛИЖНИЯ.. 14
  ЖЕРТВА ЗА БЛИЖНИЯ.. 15
  ПОМОЩ ЗА БЛИЖНИЯ.. 16
  ИЗПРАВЯНЕ БЛИЖНИЯ.. 17
  ПОЛЗА ОТ БЛИЖНИЯ.. 17
  БРАТ.. 17
  ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БРАТЯТА.. 18
  КАЧЕСТВАТА НА БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ.. 19
  КАК ДА ЖИВЕЕМ КАТО БРАТЯ И СЕСТРИ.. 19
  БРАТСКИ ЖИВОТ.. 19
  БЪДЕЩЕ.. 20
  ПРИЯТЕЛ.. 20
  ПРИЯТЕЛЯТ.. 20
  ПРИЯТЕЛСТВО.. 21
  ВИДОВЕ ПРИЯТЕЛСТВА.. 22
  ЛЮБОВ, ИСТИНА И ПРИЯТЕЛСТВО.. 22
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПРИЯТЕЛСТВОТО.. 23
  СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИЯТЕЛСТВО.. 24
  ДРУГАР.. 25
  МАЙКА.. 26
   
  Всички хора се стремят към новото, към нов живот. Новият живот, обаче, изисква нови разбирания. В новия живот разбиранията за майка, за баща, за брат и сестра, за учител, за ученик, ще бъдат съвършено различни от сегашните. Който не се проникне от новите идеи, той не може да влезе в НОВИЯ ЖИВОТ. (царският ПЪТ НА ДУШАТА - 186).

  205 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. Водата и здравето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ВОДАТА ................................................................................................................................................. 6
  ВОДАТА И ЧОВЕКЪТ........................................................................................................................ 8
  ВОДАТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА .................................................................................................. 9
  ВОДАТА И ПИЕНЕТО ........................................................................................................................ 9
  ВОДАТА И ЧИСТЕНЕТО ................................................................................................................. 12
  ВОДАТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА ...................................................................................................... 12
  ГОРЕЩАТА ВОДА ............................................................................................................................. 14
  ВОДАТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА .................................................................................................... 16
  МИЕНЕ ................................................................................................................................................ 17
  БАНИ .................................................................................................................................................... 19
  ПОТНИ БАНИ .................................................................................................................................... 22
  ДУХОВНИ БАНИ ............................................................................................................................... 23
  КОМПРЕСИ ........................................................................................................................................ 23
  ПРАНЕ ................................................................................................................................................. 24

  306 downloads

  0 коментара

  Обновен


×
×
 • Създай нов...