Jump to content

Дискове с музика и братски песни

25 files

 1. 4 диска с Песни на Огнян Николов

  Съдържанието на първия диск:
  Аин Фаси Аум Бершид Ба Бог е Любов Буря В началото бе Словото Венир_Бенир Вехади Да имаш вяра Давай Давай Духай Ветре Духът Божи Духът ми шепне това Запали се огънят Зов на планината Кажи ми ти Истината Киамет Зену Махар Бену Нева Сензу Обетованата земя Ранен час Сила, Живот, Здраве Скитах се по гори и планини Там далече Той иде! Фир Фюн Фен Цветята цъфтяха  
  Обетована Земя
  Беинса Дуно
   
  01. Духът ми шепне това (1:39)
  02. Бог е Любов (3:30)
  03. Сила, живот, здраве (0:57)
  04. Той иде (2:36)
  05. Ранен час (2:18)
  06. Буря (2:17)
  07. Радост и скръб (4:11)
  08. Обетована Земя (1:58)
  09. Странник съм (2:19)
  10. Вехади (2:04)
  11. Молитва (1:54)
  12. Аин Фаси (3:38)
  13. Нева Сензу (1:58)
  14. В начало бе Словото (2:58)
  15. Медитация (Вътрешния глас на Бога) (3:52)
  16. Киамет Зену (0:58)
   
  Песните с Но 10, 12, 13, 15, 16 се изпълняват на прастраия език Ватан.
   
  Аудио диск с музика от Учителя в изпълнение на Огнян Николов - тенор. Песните са записани нацяло, без монтаж, с оглед запазване целостта на моментното емоционално състояние на изпълнителите.
   
   
  Огнян Николов: тенор (www.oghnyan-nicolov.com)
  Роза Пронина: пиано

  1,086 downloads

  Обновен

 2. 10 диска с музика на хор Вера

  Здравейте, приятели.
  С радост пускам за теглене 10 диска с музика на хор Вера
  Общия размер на зип файла е 835мб.
  Линк за сваляне- https://mega.nz/…
  Съдържание:
  Paneurhythmy - 2001 
  Kiamet Zenou - 2002 
  Hymn to Beauty - 2005 
  The Seven Days of Creation - 2002 
  The March of the Luminous Forces - 2001 
  The Seasons- 2002 
  Divine Love- 2002 
  The Angel's Embrace- 2002 
  Paneurhythmy - instromental - 2001 
  Sounds from the Balkans
  Поздрави

  56 downloads

  Обновен

 3. 160 песни от Марин Камбуров

  160 песни от Марин Камбуров

  294 downloads

  Обновен

 4. 2 диска с музика от Тодор Папазов

  2 диска с музика от Тодор Папазов

  56 downloads

  Публикуван

 5. 3 диска от Ина Дойнова

  3 диска от Ина Дойнова
   

  99 downloads

  Обновен

 6. 8 диска с музика от Жела Николова

  1 - Грее денят
  2 - Грее светлината
  3 - Извори предвечни
  4 - Пролет идва
  5 - Ранно цвете
  6 - Докосване
  7 - Роден край
  Слушам ветре

  248 downloads

  Обновен

 7. 9 диска - Симеон Симеонов Тенор

  9 диска - Симеон Симеонов Тенор 

  248 downloads

  Обновен

 8. Beinsa Duno - Concert the new music

  Beinsa Duno - Concert the new music

  https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/beinsa-duno-concert-the-new-music
   
  Изпълнява хор и оркестър. Диригент и аранжименти Георги Стратев Performed by choir and orchestra Conductor and orchestrated - Georgi Stratew
   

  28 downloads

  Публикуван

 9. Music from Beinsa Douno - Yoana Strateva - violin

  Music from Beinsa Douno

  https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/music-from-beinsa-duno


  01 - Song at dawn
  02 -A sower came out
  03-Melody 13
  04 - Get up
  05 - Theme 28
  06 - Terrible was the Wind
  07 - I was telling, wasn't I
  08 - Get up, daughter
  09 - Suffering soul
  10 - Berhan Azi
  11 - The last Supper
  12 -Psalm 115
  13 - Me Hein
  14 - The internal voice of God
  15 - Theme 23
  16 - Theme 43

  Yoana Strateva - violin
  Anna Karalasheva - cello
  Arrangement by Anna Karalasheva

  50 downloads

  Обновен

 10. Гласът на душата - Йоана Стратева - цигулка

  Гласът на душата -
  Музика от Беинса Дуно (Петър Дънов)
  Йоана Стратева - цигулка
   
   
  [1] Бершит Ба 3:33
  [2] Аин Фаси 3:51
  [3] Скитах се по гори и планини 2:31
  [4] Изгрей Ти мое Слънце 2:27
  [5] Вътрешния глас на Бога 3:06 (тема 42) 2:23
  [6] Песен на детето 3:41
  [7] Малката буболечка 2:39
  [8] Старинен напев (тема 28) 2:05
  [9] Ранен час 2:56
  [10] Нева Санзу 3:09
  [11] Излязъл е сеяч 3:09
  [12] Ей Теб обичам, Боже мой (тема 23) 0:57
  [13] Малкият планински извop 2:34
  [14] Молитва (тема 9) 2:12
  [15] Берхан Ази 3:33
  [16] Моята душа се събуди
  [17]Пролет 1:05
  [18] Красив живот, безкраен път 2:30
  [19] Молитва (Чуй Господи) 3:32
  [20] Мелодия 16 2:51
   
  [21] Марш на скръбта (тема 31) 1:48

  531 downloads

  Обновен

 11. Интеграл CD-1-2-3-4-5 диска

  Интеграл CD1 - аудио диск
   
  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.
   
  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)
   
  Съдържание на диска:
   
  01. Зората на новия живот (1:05)
  02. Излязал е сеяч (1:35)
  03. Братство, единство (2:20)
  04. Ще се развеселя (2:58)
  05. Благославяй (3:04)
  06. Изгрява ден тържествен (1:12)
  07. Събуди се братко (1:19)
  08. Любовта е извор (1:11)
  09. Стани, стани (1:49)
  10. Страдна душо (0:52)
  11. Изгрей ти, мое слънце (1:11)
  12. Шуми (1:16)
  13. Напред да ходим (1:13)
  14. На Учителя (1:35)
  15. Милосърдието (1:10)
  16. Сърдечен зов (1:21)
  17. Благословен Господ (1:15)
  18. Време е да вървим (1:01)
  19. Поздрав на Учителя (1:11)
  20. За Небесния Цар (0:50)
  21. Сине мой, пази живота (1:39)
  22. Росна капка (1:18)
  23. Напред чада (0:34)
  24. Славейчета горски (0:57)
  25. Небето се отваря (0:54)
  26. О, Учителю благати (0:44)
  27. Към Сион (0:44)
  28. Дързост в Христа (0:35)
  29. На белия цвят (1:03)
  30. Нови Дрехи (0:38)
  31. На Христа запейте (0:52)
  32. Когато Любовта царува (0:54)
  33. Бялото кокиче (1:26)
  34. Псалом 91 (2:30)
  35. Песен на гласните букви (0:36)
  36. Фир-фюр-фен (3:58)
  37. Аум (1:17)
  38. Изгрява Слънцето (1:43)
  39. Сладко, медено (0:53)
  40. Блага дума (2:26)
  41. Благост (3:38)
  42. Грее, грее (1:17)
  43. Махар Бену Аба (4:58)
  44. В зорите на живота (2:04)
   
  Музика: Беинса Дуно
   
  Интеграл CD2 - аудио диск
   
  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.
   
  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)
   
  Съдържание на диска:
   
  01. Венир, Бенир (2:18)
  02. Сила жива. Скръбта си ти кажи (4:31)
  03. Духът Божи (2:29)
  04. Вехади (2:10)
  05. Бог е Любов (3:11)
  06. Имаше человек (4:07)
  07. Вечер, сутрин (2:36)
  08. Кажи ми ти Истината. Благата песен. (2:27)
  09. Мусала (2:51)
  10. Светъл ден (1:47)
  11. Ходи, ходи. Тъги, скърби (2:27)
  12. Нева Санзу (3:03)
  13. Киамет Зену (1:51)
  14. Давай, давай (1:43)
  15. В началото бе Словото (3:36)
  16. Мисли, право мисли (2:20)
  17. Вдъхновение (2:14)
  18. Весел ти бъди (1:42)
  19. Запали се огънят (3:43)
  20. Добър ден (2:28)
  21. Бершид Ба (1:59)
  22. Малкият извор (1:32)
  23. Сила, живот, здраве (1:09)
  24. Всичко в живота е постижимо (1:21)
  25. Химн на Великата Душа (4:32)
  26. Тъги, скърби са богатство (1:22)
  27. Духът ми шепне това (1:14)
  28. Песен на зората (1:55)
  29. При всичките условия (1:17)
  30. Мога да кажа (1:30)
  31. Аз смея да кажа (1:10)
   
  Музика: Беинса Дуно
  Интеграл CD3 - аудио диск
   
  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.
   
  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)
   
  Съдържание на диска:

  76 downloads

  Публикуван

 12. Молитва за България- Петър Ганев

  Молитва за България- Петър Ганев

  83 downloads

  Публикуван

 13. Музика за медитация - Беинса Дуно

  Музика за медитация - Беинса Дуно
  За слушане- https://soundcloud.com/hris…/…/meditation-music-beinsa-douno
  Йоана Стратева - Цигулка
  Петьо Цанов - Китара
  Аранжимент от Петьо Цанов

  127 downloads

  Публикуван

 14. Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов

  Радваме се да съобщим, че излезе нотното издание "Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов" с аранжименти на д-р Филип Стоицев – резултат на 12-годишния труд на екип, работил с музикалния му архив. Архивът беше предоставен от д-р Вергилий Кръстев и Благовест Жеков.
   
  Въведените архивни материали с аранжиментите са в 2 книги с партитури и щимове, като към комплекта има и звукозаписи на 14 подбрани оркестрови изпълнения, които можете да слушате тук или да свалите целия диск от тук. Комплектът съдържа и 2 книги с анализ на архивните документи, коментари и азбучни показалци на песните в книги 1 и 3.
   
  Изданието е в две версии – книжен вариант (номерирано библиофилско издание в 100 екземпляра) и в електронна версия. И двата варианта се разпространяват безплатно. Книжната версия получават лица и организации по предварително определен списък.
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 1, Камерен оркестър с и без вокални и инструментални солисти, хор и камерен оркестър със солисти и хор. партитури
   
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 2, Музикалният архив на д-р Филип Стоицев (1907-1992) и показалец на заглавията в книга 1 и приложенията
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 3, Солови разработки, аранжименти с акомпанимент на китара или пиано и партитури за камерни състави
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 4, Музикалният архив на д-р Филип Стоицев (1907-1992) и показалец на заглавията в книга 3 и приложенията
   
   
  Източник: http://www.izgrevat.com/page_398.html

  161 downloads

  Обновен

 15. Музика и притчи от Словото на Учителя

  Музика и притчи от Словото на Учителя

  60 downloads

  Публикуван

 16. Музика на Уяителя Петър Дънов (Беинса Дуно) - 2 диска - Аранжимент Д-р Филип Стоицев

  Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее
   
  Музика на Уяителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Архивни записи
  Аранжимент Д-р Филип Стоицев
  Диск 1
  01 Встъпление
  02 Аин Фаси
  03 Българска идилия
  04 Венир Бенир
  05 Там далече
  06 Берхан-Ази
  07 Небето се отваря
  08 Ме-хейн
  09 Обетована земя
  10 Странник съм в този свят
  11 Вечер, сутрин
  12 Киамет Зену
  13 Махар Бену Аба
  14 Любовта е извор
  15 Играта на поточето
  16 Бершид Ба
  17 Давай, давай
  18 Кажи ми истината
  19 Песен на детето
  20 Страдна душо
  21 Вътрешният глас на Бога
  Диск 2
  01 Встъпление
  02 Фир-Фюр-Фен
  03 Светъл лъч (по Малкият извор)
  04 Малкият планински извор
  05 Шуми
  06 Берхан-Ази (цигулка,пиано)
  07 Цветята цъфтяха
  08 Духът Божий
  09 Сърдечен зов
  10 Марш на Светлите сили
  11 Радост и скръб
  12 В началото бе Словото
  13 Нева Санзу
  14 Мусалла
  15 Ще се развеселя
  16 Вдъхновение
  17 Да бих Те слушал
  18 Песен за светлия път
  19 Изгрей ти, мое слънце!
  20 Молитва
  21 На Учителя

  721 downloads

  Обновен

 17. Музиката на сърцето. Аранжимент Филип Стоицев

  Музиката на сърцето.
  Аранжимент Филип Стоицев
  Може да го слушате от тук.
  https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/muzikata-na-srtseto
  1. В начало бе Словото ... 03:28
  солист Георги Петков
  2. Първият ден на пролетта ... 12:20
  солист Лилия Здравкова
  3. Странник съм в този свят ... 03:10
  солист Йоана Стратева
  4. Вътрешният глас на Бога ... 02:48
  солист Ангепия Вихрова
  5. Обетована земя ... 03:39
  6. Аз съм бялото кокиче ... 01:38
  солист Йоана Стратева
  7. Играта на поточето ...01:37
  солист Йоана Стратева
  8. Песен на детето ... 04:00
  солист Йоана Стратева
  9. Венйр Бенйр ... 03:51
  солист Лилия Здравкова
  10. Ме-хейн ... 01:54
  солист Йоана Стратева
  11. Светъл лъч ... 03:22
  солист Йоана Стратева
  12. Там далече ... 04:20
  солист Георги Петков
  13. Шуми ... 05:42
  14. Мусала ... 03:07

  92 downloads

  Публикуван

 18. Огнян Николов

  От тук могат да се чуят песните
   
  Учителя Бейнса Дуно
  Окултни музикални упражнения
  CD приложение към ООК, година II, III
   
  Изпълнява
  Огнян Николов
  звукозапис
  юли, 2008

  199 downloads

  Обновен

 19. Пантелей Пантелеев

  Пантелей Пантелеев

  22 downloads

  Обновен

 20. Песни от Учителя Беинса Дуное - Надя Колева

  Песни от Учителя Беинса Дуное - Надя Колева

  92 downloads

  Публикуван

 21. Петър Ганев- Песни от Учитеря Диск 1

  Петър Ганев- Песни от Учитеря Диск 1

  175 downloads

  Публикуван

 22. Първи концерт - Петър Ганев

  Първи концерт - Петър Ганев

  118 downloads

  Публикуван

 23. Сила Жива CD1-2-3 - музика за медитация

  Сила Жива CD1 - музика за медитация
   
  Съдържание на диска Сила Жива CD1
   
  01. 91 Псалом (2:42)
  02. Фир-фюр-фен (3:44)
  03. Махар Бену Аба (4:26)
  04. Аин фаси (4:14)
  05. Вътрешният глас на Бога (3:05)
  06. Духът Божи (2:24)
  07. Аум (1:29)
  08. Венир Бенир (2:20)
  09. Вехади (2:31)
  10. Вариации (1:43)
  11. Марш на светлите сили; Тема; Ме-хейн (5:40)
  12. До-ще ден (2:59)
  13. Любовта е извор (2:22)
  14. Радост (1:54)
  15. Киамет Зену (2:59)
  16. Мелодия 34 (1:17)
  17. Мелодия 16 (2:36)
  18. Играта на поточето (1:20)
  19. Сила жива (1:23)
  20. Сила, здраве е богатство (1:27)
  21. Да имаш вяра (2:01)
  22. Ходи ходи (1:08)
  23. Не ли думах (1:58)
   
  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сила Жива CD2 - музика за медитация
   
  Съдържание на диска Сила Жива CD2
   
  01. В началото бе Словото (4:05)
  02. Ще се развеселя (3:39)
  03. Сърдечен зов (3:34)
  04. Вдъхновение (2:21)
  05. Небето се отваря (2:05)
  06. Нева Санзу (3:23)
  07. Милост, благост (1:34)
  08. Малкият планински извор (2:53)
  09. Зората на новия живот (1:58)
  10. Росна капка (2:14)
  11. Красив живот (2:13)
  12. Обетована земя (1:58)
  13. Песен на детето (3:43)
  14. Малката буболечка (3:44)
  15. Тема 28 (4:08)
  16. Мусала (2:17)
  17. Българска идилия (4:34)
  18. А бре, синко (2:22)
  19. Мелодия 31 (1:27)
  20. Милосърдие (1:45)
   
  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова
   
  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: living_power@abv.bg
   
  * дискът се публикува с разрешение
   
  Дата на първоначално въвеждане: 08.10.2006 г.
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова
   
  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: living_power@abv.bg
  * дискът се публикува с разрешение
  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сила Жива CD3 - музика за медитация
   
  Съдържание на диска Сила Жива CD3
   
  01. Той иде (2:51)
  02. Скитах се по гори и планини (2:22)
  03. Импресия по първия ден на пролетта (2:43)
  04. Зов на планината (1:46)
  05. Сладко медено (1:33)
  06. Светъл лъч (1:42)
  07. Венир Бенир (2:50)
  08. Всичко в живота е постижимо (2:47)
  09. Весел ти бъди (1:58)
  10. Цветята цъфтяха (2:04)
  11. Ранен час (3:35)
  12. Пролетна песен (2:46)
  13. Слънчева песен (1:22)
  14. Българска идилия (4:53)
  15. Запали се огънят (1:49)
  16. Мога да постигна (1:30)
  17. Мога да любя (2:18)
  18. Красив е живота (2:06)
  19. На Учителя (2:22)
  20. Химн на Великата Душа (4:44)
   
  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова
   
  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.

  276 downloads

  Публикуван

 24. Симеон Симеонов - Петър Дънов- Музика за трансформиране на енергиите и всестранно тониране на Човека

  Симеон Симеонов - Петър Дънов- Музика за трансформиране на енергиите и всестранно тониране на Човека

  506 downloads

  Публикуван

 25. Химни на Слънцето - аудио диск с песни от Учителя

  Химни на Слънцето - аудио диск с песни от Учителя
   
  Съдържание на диска Химни на Слънцето
   
  01. Песента на ангелите (3:47)
  02. Химни на слънцето, Молитва (7:52)
  03. Имаше человек (4:17)
  04. Тайната вечеря (2:39)
  05. Ода за студа (4:45)
  06. Там далече (2:30)
  07. 3ов на планината (1:17)
  08. Малката буболечица (3:11)
  09. Странникът и скръбта (4:20)
  10. Скитах се по гори и планини (2:12)
  11. Кажи ми, светли Божи лъч (2:04)
  12. Песен за житеното зърно (2:40)
  13. До-ще ден (1:56)
  14. Излязъл е сеяч (3:16)
  15. Мирът иде (4:26)
  16. Вдъхновение - Киамет Зену (1:28)
  17. Една вечна истина, която е Бог на Любовта (1:58)
  18. Странник съм в този свят (2:49)
   
  Аранжимент: Анна Каралашева
  Сопрано: Спаска Панайотова
  Вилончело: Анна Каралашева
  Цигулка: Ана Памукова
  Виола: Катя Вълева
  Блок-фелйта: Емил Михов
   
  дизайн на обложката: Всеволод Яцевич
  София, България 2004
  Запис в Studio ВИНИЛ, Искрен Искренов
   
  за контатки: akaralasheva@yahoo.com
   
  * диска се публикува с разрешение
   
  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.

  96 downloads

  Публикуван

×