Jump to content

Книги за Паневритмия

60 files

 1. ПАНЕВРИТМИЯ 2013г.

  ПАНЕВРИТМИЯ
   
  I ЦИКЪЛ - 28 УПРАЖНЕНИЯ
  II - СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ
  III - ПЕНТАГРАМ
   
  Издателство „Бяло Братство“
  София, 2013

  238 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 2. Паневритмия - Първите 28 упражнения представени от Ярмила Менцелова и Мария Тодорова

  Паневритмия - Първите 28 упражнения представени от Ярмила Менцелова и Мария Тодорова

  156 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 3. Новите гимнастически музикални упражнения

  Новите гимнастически музикални упражнения

  72 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 4. Списание Паневритмия - 2001 -1

  Списание Паневритмия - 2001 -1

  102 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 5. Списание Паневритмия - 2002 -1

  Списание Паневритмия - 2002 -1

  67 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 6. Списание Паневритмия - 2001 -2

  Списание Паневритмия - 2001 -2

  70 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 7. Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото

  Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото.
  Първа научна конференция

  68 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. Ръководство за изучаване на Паневритмия - 1999

  Ръководство за изучаване на Паневритмия - 1999 
   
  РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПАНЕВРИТМИЯ
  Движения и музика Беинса Дуиб
  Изданието е подготвено от Комисия по Паневритмия:
  Георги Григоров Стойчев
  Благовест Жеков Жеков
  Антоанета Иванова Янкова
  Слава Стоянова Неделчева
  Пламен Христов Костов
  Людмила Тодорова Димитрова
  Величка Георгиева Драганова

  Комисията изказва благодарност на всички взели участие в обсъжданията и предоставили архивни .материали свързани с Паневритмията.
  © Общество "Бяло Братство”
  © Издателство "Бяло Братство”
  ISBN 954-8091-95-Х

  300 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 9. Паневритмия - 1996 - Хелиопол

  Паневритмия - 1996 - Хелиопол
  Ина Дойнова

  366 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 10. Играем ли правилно паневритмията, дадена от Учителя

  Играем ли правилно паневритмията дадена от Учителя

  96 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 11. Мотивация на комисията по паневритмия за възприетите описания на упражненията в "Ръководство за изучаване на Паневритмията"

  Мотивация на комисията по паневритмия за възприетите описания на упражненията в "Ръководство за изучаване на Паневритмията"

  98 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 12. ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПАНЕВРИТМИЯТА
  НА ПЕТЪР ДЪНОВ¸ 2019 г.
  Учебно помагало
  Трето коригирано и допълнено българско издание
  Автори на Пътеводителя:
  © д-р Антоанета Янкова, инж. Красимира Ламбова
  Приложения:
  Паневритмия: Движения и музика © Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Текст: © Петър Дънов (Беинса Дуно) - І част, упр.14,15,16 и ІІ част
  © Асинета (Олга Славчева) – І и ІІІ част с корекции от Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Музикален запис на Паневритмията:
  Записът е осъществен на 12.07.2002 год. в Габрово. Той е създаден с учебна
  цел за нуждите на програмата „Здраве чрез движение сред природата”.
  С решение на СГС №8/ 26.06.2006год. правата върху записа се прехвърлят от
  сдружение „Паневритмия” към фондация „Институт за изследване и прилагане
  на Паневритмията”.
  Видео с изпълнение на упражненията от Паневритмията.
  Редактори:
  Ангелина Гочева
  Даниела Найденова
  Верджиния Кирчева
  Дигитална обработка:
  Янко Янков
  Предпечатна подготовка:
  Таня Чурчулиева
  Печат:
  „Полиграф- Юг”- Хасково
  Всички права на книгата, на музикалния запис и на видеоклиповете са запазени. Текстът или откъси от него както и приложенията не могат да бъдат възпроизвеждани без писменото съгласие на издателя.
  © Институт за изследване и прилагане на Паневритмията, 2019

  511 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 13. Паневритмия - Книга

  Георги Стойчев

  142 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 14. Паневритмия - песни на хармоничните движения. (Музика и движения от Учителя)

  Паневритмия - песни на хармоничните движения. (Музика и движения от Учителя)

  239 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 15. Паневритмия 2005 Издателство Хелиопол

  Паневритмия  2005 Издателство Хелиопол

  118 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 16. Паневритмията: здрав, творчество и социалност

  Паневритмията: здрав, творчество и социалност

  44 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 17. 2007 - Паневритмия- Георги Стойчев

  Мъдрост философия откровение

  230 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 18. Паневритмия - Крум Въжаров и Мария Митовска 1996г.

  Паневритмия - Крум Въжаров и Мария Митовска 1996г.

  233 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 19. Paneurhythmy Music Notes and text preprared by Todor Papazov 2014г

  Paneurhythmy Music Notes and text preprared by Todor Papazov

  77 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 20. PANEURITMIA - Beinsa Douno - 1988г.

  PANEURITMIA - Beinsa Douno

  63 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 21. Паневритмия - Светлозар Няголов 1999г

  Паневритмия
  Светлозар Няголов

  298 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 22. Защо ъгълът 45 гр. е толкова важен.

  Защо ъгълът 45 гр. е толкова важен обяснен математически.
  Съставител на файла - Мария Дечева

  183 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 23. 1935 - Паневритмия - Олга Славчева

  АСИНЕТА. ПАНЕВРИТМИЯ
  София, 1935
   
  Автор: Олга Славчева
   
  Книгата съдържа думите на на Паневритмията - първият цикъл от 28 упражнения.
   
  През 1934 година Учителя дава Паневритмията - цикъл от 28 упражнения, съставени от мелодия, текст и ритмични движения и възлага на Олга Славчева да напише думи на Паневритмията, свързани с музиката.
   
  Авторката на текста на Паневритмията Олга Славчева го публикува в книгата "Асинета. Паневритмия" през 1935 година.

  69 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted


×
×
 • Create New...