Jump to content

Книги за Паневритмия

59 files

 1. Новите гимнастически музикални упражнения

  Новите гимнастически музикални упражнения

  23 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 2. Списание Паневритмия - 2001 -1

  Списание Паневритмия - 2001 -1

  61 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 3. Списание Паневритмия - 2002 -1

  Списание Паневритмия - 2002 -1

  46 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 4. Списание Паневритмия - 2001 -2

  Списание Паневритмия - 2001 -2

  36 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 5. Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото

  Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото.
  Първа научна конференция

  45 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 6. Ръководство за изучаване на Паневритмия - 1999

  Ръководство за изучаване на Паневритмия - 1999 
   
  РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПАНЕВРИТМИЯ
  Движения и музика Беинса Дуиб
  Изданието е подготвено от Комисия по Паневритмия:
  Георги Григоров Стойчев
  Благовест Жеков Жеков
  Антоанета Иванова Янкова
  Слава Стоянова Неделчева
  Пламен Христов Костов
  Людмила Тодорова Димитрова
  Величка Георгиева Драганова

  Комисията изказва благодарност на всички взели участие в обсъжданията и предоставили архивни .материали свързани с Паневритмията.
  © Общество "Бяло Братство”
  © Издателство "Бяло Братство”
  ISBN 954-8091-95-Х

  216 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 7. Паневритмия - 1996 - Хелиопол

  Паневритмия - 1996 - Хелиопол
  Ина Дойнова

  300 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 8. Играем ли правилно паневритмията, дадена от Учителя

  Играем ли правилно паневритмията дадена от Учителя

  56 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 9. Мотивация на комисията по паневритмия за възприетите описания на упражненията в "Ръководство за изучаване на Паневритмията"

  Мотивация на комисията по паневритмия за възприетите описания на упражненията в "Ръководство за изучаване на Паневритмията"

  69 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 10. ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПАНЕВРИТМИЯТА
  НА ПЕТЪР ДЪНОВ¸ 2019 г.
  Учебно помагало
  Трето коригирано и допълнено българско издание
  Автори на Пътеводителя:
  © д-р Антоанета Янкова, инж. Красимира Ламбова
  Приложения:
  Паневритмия: Движения и музика © Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Текст: © Петър Дънов (Беинса Дуно) - І част, упр.14,15,16 и ІІ част
  © Асинета (Олга Славчева) – І и ІІІ част с корекции от Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Музикален запис на Паневритмията:
  Записът е осъществен на 12.07.2002 год. в Габрово. Той е създаден с учебна
  цел за нуждите на програмата „Здраве чрез движение сред природата”.
  С решение на СГС №8/ 26.06.2006год. правата върху записа се прехвърлят от
  сдружение „Паневритмия” към фондация „Институт за изследване и прилагане
  на Паневритмията”.
  Видео с изпълнение на упражненията от Паневритмията.
  Редактори:
  Ангелина Гочева
  Даниела Найденова
  Верджиния Кирчева
  Дигитална обработка:
  Янко Янков
  Предпечатна подготовка:
  Таня Чурчулиева
  Печат:
  „Полиграф- Юг”- Хасково
  Всички права на книгата, на музикалния запис и на видеоклиповете са запазени. Текстът или откъси от него както и приложенията не могат да бъдат възпроизвеждани без писменото съгласие на издателя.
  © Институт за изследване и прилагане на Паневритмията, 2019

  444 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 11. Паневритмия - Книга

  Георги Стойчев

  85 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 12. Паневритмия - песни на хармоничните движения. (Музика и движения от Учителя)

  Паневритмия - песни на хармоничните движения. (Музика и движения от Учителя)

  150 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 13. Паневритмия 2005 Издателство Хелиопол

  Паневритмия  2005 Издателство Хелиопол

  71 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 14. Паневритмията: здрав, творчество и социалност

  Паневритмията: здрав, творчество и социалност

  36 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 15. 2007 - Паневритмия- Георги Стойчев

  Мъдрост философия откровение

  164 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 16. Паневритмия - Крум Въжаров и Мария Митовска 1996г.

  Паневритмия - Крум Въжаров и Мария Митовска 1996г.

  123 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 17. Paneurhythmy Music Notes and text preprared by Todor Papazov 2014г

  Paneurhythmy Music Notes and text preprared by Todor Papazov

  49 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 18. PANEURITMIA - Beinsa Douno - 1988г.

  PANEURITMIA - Beinsa Douno

  50 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 19. Паневритмия - Светлозар Няголов 1999г

  Паневритмия
  Светлозар Няголов

  233 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 20. Защо ъгълът 45 гр. е толкова важен.

  Защо ъгълът 45 гр. е толкова важен обяснен математически.
  Съставител на файла - Мария Дечева

  160 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Обновен

 21. 1935 - Паневритмия - Олга Славчева

  АСИНЕТА. ПАНЕВРИТМИЯ
  София, 1935
   
  Автор: Олга Славчева
   
  Книгата съдържа думите на на Паневритмията - първият цикъл от 28 упражнения.
   
  През 1934 година Учителя дава Паневритмията - цикъл от 28 упражнения, съставени от мелодия, текст и ритмични движения и възлага на Олга Славчева да напише думи на Паневритмията, свързани с музиката.
   
  Авторката на текста на Паневритмията Олга Славчева го публикува в книгата "Асинета. Паневритмия" през 1935 година.

  44 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 22. 1938г. Паневритмия

  Паневритмия 1938

  91 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 23. 1941г. Паневритмия

  Паневритмия 1941г.

  47 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

×