Jump to content

3-та година на ООК

36 files

 1. 01.1 "Високият идеал", (издание 1924 г.), 1 школна лекция на ООК, III-та година

  "Високият идеал"


   
  "Високият идеал", беседа, държана от Учителя в гр. София, 1923 г.
  Първо издание - 1924 г., Свищов - печ. "Паничков"
  Събрани единични беседи в едно книжно тяло - 1926 г.,
  Четвърто издание - 1948 г., София
  За теглене на PDF (1924 г.)
   
  1. Високият идеал, 11 септември 1923 г.

  94 downloads

  Updated

 2. 01.2 "Високият идеал", (издание 1947 г.), 1 школна лекция на ООК, III-та година

  "Високият идеал"


   
  "Високият идеал", беседа, държана от Учителя в гр. София, 1923 г.
  Първо издание - 1923 г., Свищов
  Второ издание - 1926 г., Трето издание - 1927 г., Четвърто издание - 1947 г., София
  За теглене на PDF (1947 г.)
   
   
  1. Високият идеал, 11 септември 1923 г.
   
  Книгата от 1947 г. е включена в сборника "Новото човечество" - съдържа няколко беседи от различни класове, като преобладаващата част са съборни.
  Новото човечество за теглене на PDF

  70 downloads

  Updated

 3. 02. "Разумност в природата", 2 школна лекция на ООК, III-та година

  Разумност в природата 18 октомври 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  98 downloads

  Updated

 4. 03. "Стремежите на ума и сърцето", 3 школна лекция на ООК, III-та година

  Стремежите на ума и сърцето 24 октомври 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  79 downloads

  Updated

 5. 04. "Най-добрият начин за разсъждение", 4 школна лекция на ООК, III-та година

  Най-добрият начин за разсъждение 31 октомври 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  89 downloads

  Updated

 6. 05. "Божественото съвършенство", 5 школна лекция на ООК, III-та година

  Божественото съвършенство 7 ноември 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  80 downloads

  Updated

 7. 06. "Излишък и недоимък в живота", 6 школна лекция на ООК, III-та година

  Излишък и недоимък в живота 14 ноември 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  78 downloads

  Updated

 8. 07. "Силовите линии в Природата", 7 школна лекция на ООК, III-та година

  Силовите линии в Природата 21 ноември 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  90 downloads

  Updated

 9. 08. "Волята Божия!", 8 школна лекция на ООК, III-та година

  Волята Божия! 28 ноември 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  101 downloads

  Updated

 10. 09. "Свобода, знания и мир", 9 школна лекция на ООК, III-та година

  Свобода, знания и мир 5 декември 1923 г.
   
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  79 downloads

  Updated

 11. 10. "Окултната музика в живота", 10 школна лекция на ООК, III-та година

  Окултната музика в живота 19 декември 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  95 downloads

  Submitted

 12. 11. "Школата и развитието на ученика", 11 школна лекция на ООК, III-та година

  Школата и развитието на ученика 26 декември 1923 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  72 downloads

  Submitted

 13. 12. "Единство на обичта", 12 школна лекция на ООК, III-та година

  Единство на обичта 2 януари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  76 downloads

  Submitted

 14. 13. "Мъртвите и живите линии", 13 школна лекция на ООК, III-та година

  Мъртвите и живите линии 9 януари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  88 downloads

  Submitted

 15. 14. "Приливи и отливи", 14 школна лекция на ООК, III-та година

  Приливи и отливи 16 януари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  71 downloads

  Updated

 16. 15. "Закон за късите и дългите линии", 15 школна лекция на ООК, III-та година

  Закон за късите и дългите линии 23 януари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  84 downloads

  Submitted

 17. 16. "Най-щастливият ден", 16 школна лекция на ООК, III-та година

  Най-щастливият ден 6 февруари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  75 downloads

  Submitted

 18. 17. "Трите състояния у човека", 17 школна лекция на ООК, III-та година

  Трите състояния у човека 13 февруари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  89 downloads

  Submitted

 19. 18. "Обектът на съзнанието", 18 школна лекция на ООК, III-та година

  Обектът на съзнанието 20 февруари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  84 downloads

  Submitted

 20. 19. "Истинско и относително знание", 19 школна лекция на ООК, III-та година

  Истинско и относително знание 27 февруари 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  76 downloads

  Submitted

 21. 20. "Двете граници", 20 школна лекция на ООК, III-та година

  Двете граници 5 март 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  81 downloads

  Updated

 22. 21. "Без съмнение, подозрение и докачение", "Познай себе си", 21, 22 школни лекции на ООК, III-та година

  Без съмнение, подозрение и докачение 12 март 1924 г.
  Познай себе си 19 март 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  79 downloads

  Updated

 23. 23. "Добрите и лошите мисли", 23 школна лекция на ООК, III-та година

  Добрите и лошите мисли 26 март 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  85 downloads

  Submitted

 24. 24. "Разумното сърце", 24 школна лекция на ООК, III-та година

  Разумното сърце 2 април 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  93 downloads

  Submitted

 25. 25. "Тъчете мислите си!", 25 школна лекция на ООК, III-та година

  Тъчете мислите си! 9 април 1924 г.
   
  „Окултни лекции на Общия окултен клас“, 38 лекции на общия окултен клас, 3-та година (1923-1924 г.), по стенографски записки. Издание Русе, 1923-24 г.
  Цялата книга за теглене на PDF

  90 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...