• Version
  • 82 downloads

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ВЕЛИКАТА МАЙКА беседи пред сестрите   1917 - 1932 СОФИЯ   2017     Настоящото издание се прави по оригинали на беседи от Учителя, държани пред сестрите от 1917 до 1932 година. Уточненията на стенографката са в курсив и кръгли скоби ( ). Добавените за яснота букви или думи от издателския екип са поставени в квадратни скоби [ ]. Бележките под линия са от издателския екип.   Съдържание: