Jump to content

Учителят Беинса Дуно -Георги Томалевски

1 Screenshot

Съдържание

Съдържание

 

Бележки за читателя 5

Уводни думи 7

Родопското село Устово 11

Вуйко Йоргаки Зебилев 18

От Устово до Варна. Четиримата младежи 21

На път в морето 29

Изпитанието. Бурята 32

Необикновената среща в църквата „Свети Димитрий" 35

Към нова съдба. Чорбаджи Атанас Георгиев 44

Село Хатърджа 52

Свещеник Константин Дъновски и гърците 59

Писмо, написано от свещеник Константин А. Дъновски

до сестра М. Казакова 68

Момчето Петър 69

Средното евангелско училище в Свищов 74

Учител в село Хотанца 76

Заминаване и следване в Америка 79

Отново в България 85

Времето около първия събор на Братството 96

Първият събор на Бялото Братство 102

Пътят до Варна. Съборът. Изненадата 104

Годините от 1909 до 1915 109

За словото на Учителя и за някои принципи на учението 113

Да звучиш добре 126

Беседа за силите 130

Наблюдавайте и се учете 134

За Живата природа 136

Теменужките 140

Някои основни истини 143

Един ден от летуването на рилските езера 154

Учителят и учението на Бялото Братство във

впечатленията и спомените на неговите слушатели 159

Музиката 169

Учителят за музиката 173

Цигулката 179

Пансвритмия 183

Проблемът за здравето 193

Някои основни философски категории в светлината на

учението на Бялото Братство 198

Учителят за Христа 203

Учителят за себе си 209

Защо Учителят отказа амвона в Ямбол и участието си

в Теософската ложа? 214

Един разговор с Т. П. и приказка за летния дворец 219

Появата на учителите 227

Още за духовния образ на Беинса Дуно 229

Откровенията в „Завета на цветните лъчи на светлината" 232

Необикновени прояви 233

Из дневника на сестра Е. И 235

Случка на фронта - разказ на брат Г. Р 240

Петолевката 244

Без лъжа 245

Из спомените на сестра М. П 248

Как намерих пътя до него (Разказ по неписан спомен

на сестра Василка Иванова 251

За окултната школа и за декември 1944 година 264

 

Разговори с учителя

Разговор първи 267

Разговор втори 273

Разговор трети 282

Разговор четвърти 285

Разговор пети 290

Разговор шести 293

Разговор седми 298

Разговор осми 304

Закони 335

Едно писмо на Учителя 344
×