Jump to content

Цялостен пакет с извънредни беседи, качен на 01.01.2018 г.

1 Screenshot

Съдържание

Пакета съдържа следните томчета. Ще бъде допълван периодично.

 

 

Общ списък на томчетата и отделно издавани брошури

на Извънредните беседи

 

Първи издания до 1950 г.

 

1. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, Съдържание

2. Чист и светъл, извънредна беседа (05.04.1926), Пловдив 1926, София 19362, Съдържание

3. Отличителни черти на човека, извънредна беседа (22.03.1927), София 1928, Съдържание

4. Отворените очи, извънредна беседа (01.01.1928), София 1928, Съдържание

5. Изгревите на слънцето, извънредна беседа (22.03.1928), София 1928, Съдържание

6. Тихият глас, извънредна беседа (01.01.1929), София 1929, Съдържание

7. Духовното у човека, извънредна беседа (22.09.1929), София 1929, Съдържание

8. Пътят на добрите постижения, извънредна беседа (28.08.1930) циклостил, Съдържание

9. Общение с Бога, извънредна беседа, (23.11.1930), София 1943, Съдържание

10. Майката на времето. Единният живот, 2 извънредни беседи (1932), София 1932, Съдържание

11. Разумно разбиране, извънредна беседа (22.03.1934), София 1934, Съдържание

12. Да мисли, извънредна беседа (22.03.1935), София 1948, 19962, Съдържание

13. Отец ме люби, 2 извънредни беседи (22.03.1936), София 1936, Съдържание

14. Да живеем за Господа, извънредна беседа (23.03.1937), София 1937, Съдържание

15. Баща и син, 2 извънредни беседи (1937), София 1937, Съдържание

16. Дигни одъра си, извънредна беседа (22.03.1938), София 1938, Съдържание

17. Големият брат, 2 извънредни беседи (01.01.1939), София 1939, Съдържание

 

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

 

 

 

 

 

Втори вариант на списъка

Първи издания до 1950 г.

Извънредни беседи

 

 

 

1.
Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г
.
Съдържание

2.
Хио Ели Мели Месаил
- Глас Божий, Варна, 01.10.1897
Съдържание

3.
"Ходете във виделината"
Извънредни беседи от Учителя в периода 1898-1913г.,
София 1994, ИК "Всемир"
Съдържание към външен сайт

4.
"Искайте сила - имайте вяра "
Извънредни беседи от Учителя в периода 1914-1919г.,
София 1994, ИК "Всемир"
Съдържание към външен сайт

5.
Беседа:
В начало бе
- държана на 8 ноември (26 октомври ст. ст.*) 1914 г., София

6.
Разсмотрете криновете в полето как растат - Извънредни беседи от Учителя в периода 1915-1917,
ИК „Всемир“ София 1997
Съдържание към външен сайт

7.
22.01 - 05.02 1920 Беседи от Учителя, държани в Окултната школа
Съдържание

8.
Аз ви избрах . Извънредни беседи от Учителя (1920 г.)Първо издание.
София, ИК „Всемир“, 1995. 192 с.
Съдържание към външен сайт

9.
"Кротките" Извънредни беседи от Учителя в периода 1921-1923 г.
София 1994, ИК "Всемир"
Съдържание към външен сайт

10.
Път на мисълта Извънредни беседи от Учителя в периода 1920-1922 г.
СОФИЯ 1949 - Печатница "Житно Зърно" Изгрев
Съдържание

11.
Път на мисълта издадена -1998

12.
Отляво и отдясно - 22 март 1922 г. - ИБ (непечатана)

13.
Движение нагоре,
първо издание, Алфа Дар, София, 1998г.
(Клас на Добродетелите)
Съдържание към външен сайт

14.
За ученика - 14 юли 1922 г. - ИБ - (непечатана)

15.
Новогодишна - 22 март 1923 г.Човешката душа - 1924 - ИБ 22 март 1924 г.

16.
Човешката душа - 1924- ИБ 22 март 1924 г.

17.
Опитване и преживяване - 22 май 1924 г. ИБ

18.
Тихият глас
-
Извънредни беседи от Учителя (1924 - 1930 г.)Първо издание. София, ИК „Всемир“,
Съдържание към външен сайт

19.
Празните и пълните - 1 януари 1925 г. непечатана

20.
Възкресение - ИББ 2007 г.
Съдържание

21.
Живи чешми - 22 март 1926 г. непечатана

22.
Изгрев и зенит - 23 септември 1926 г. непечатана

23.
Отличителните черти на човека - 22 март 1927 г.
Съдържание

24.
Изгревите на слънцето
- 22 март 1928 г.
Съдържание

25.
Шестте правила - ИБ (непечатана) - 22 март 1930 г.

26.
Правият път
- наряд - Извънредна беседа - 30 август 1930 г.Изд. ВСЕМИР,1997
Съдържание
към външен сайт

27.
Общение с Бога
- 23 ноември 1930
Съдържание

28.
Свещен трепет 1930-1932 Издателство "Всемир"

29.
За новата година - ИБ непечатана - 1 януари 1931 г.

30.
Законът на безсмъртието - ИБ (непечатана) - 22 септември 1931 г.

31.
Майката на времето
- 2 извънредни беседи - 1932 г.
Съдържание

32.
Вътрешен и външен импулс - 23.3.1932 г. - ИБ - непечатана

33.
Езикът на истината - 12.07.1932 г.

34.
Разумно разбиране - 22 март 1934 г.

35.
"Отец ме люби"
- 22 март 1936 г.
Съдържание

36.
"Баща и син"
- София, 1937 г.
Съдържание

37.
"Да живеем за Господа
" - (София, 1937) - 1 беседа на 23 март 1937 г.
Съдържани

38.
"Дигни одъра си"
1938 (София, 1938) - 1 беседа на 22 март 1938 г.
Съдържание

39.
"Големият брат"
- 2 Извънредни беседи 1 януари 1939 г.
Съдържание

40.
Заветът на Любовта 1 , Издадена 1944
, Беседи 10
Съдържание

41.
Заветът на Любовта 2 , Издадена 1944
, Беседи 12
Съдържание

42.
Заветът на Любовта 3 , Издадена 1944
, Беседи 9
Съдържание

 

 

Издателство "Всемир"

Извънредни Беседи

 1. "Разсмотрете криновете в полето как растат" - (1915-1917),София 1997 Съдържание
 2. "Ходете във виделината" (1898-1913г),София 1994, Съдържание
 3. "Искайте сила - имайте вяра" (1914-1919г), София 1994,Съдържание
 4. "Аз ви избрах" . (1920 г.) София,1995. Съдържание
 5. "Кротките" (1921-1923 г.) София 1994, Съдържание
 6. "Тихият глас" (1924 - 1930 г.) София, 1997, Съдържание
 7. "Правият път".Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя пред ръководителите(1930), София, 1997 г. Съдържание
 8. "Свещен трепет" (1930-1932 г.) София, 1997, Съдържание
 9. Правият път - наряд - Извънредна беседа - 30 август 1930 г.Изд. ВСЕМИР,1997
 10. "Кротките" Извънредни беседи от Учителя в периода 1921-1923 г. София 1994, ИК "Всемир"Съдържание към външен сайт

Издателство"Жануа-98"

 1. "Заветът на любовта"


×