Jump to content
Dela

„И над Астрологията стои БОГ!”

Recommended Posts

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ДЪНОВ

„Астрологията е една наука,

която трябва да се проучи добре, защото има приложение навсякъде в живота.”

„Писанието казва, че Бог взел и направил човека от пръст.

Тази пръст, този прах бе разпръснат из пространството

на всички планети и Бог взе тази пръст, направи каша и от тази каша създаде човека.

Затуй всяка планета оказва влияние върху човека.”

„Човек трябва да живее на Земята 120 години,

за да премине по 10 години

във всеки зодиакален знак”

„За човека има няколко хороскопа:

1. Когато се е родил

2. Когато е започнал да се учи и

3. Когато с него е станало едно духовно обръщане.”

„И над Астрологията стои БОГ!”

Image_809.jpg

Текстът е написан от ръката на Учителя Петър Дънов. Това са думите на песента „Писмото”. Нотният текст е публикуван в „Изгревът” т. I. с. 686 . Защо и как Учителят даде този текст и песен виж в ..Изгревът” т. I стр. 513 ÷ 514, 541 ÷ 550 ; т. ІІІ. с 332 ÷ 335: т. XV. с. 877 ÷ 879.

 

Image_810.jpg

Подписът на Духът Беинса Дуно е изписан в своята цялост и оригинал от Учителя Петър Дънов.

„ИЗГРЕВЪТ”, том XIX СЪСТАВИЛ

Вергилий Николов Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Любомир Гълъбов (София)

Доброслава Гълъбова (София) - с. 33 ÷ 118, 172 ÷ 413, 611 ÷ 647

(в оригинала, а тук - с. 37 ÷ 115, 161 ÷ 378, 571 ÷ 601 – ГСК).

Марина Иванова (София) - с. 9 ÷ 31

(в оригинала, а тук - с. 13 ÷ 36 – ГСК).

Нонка Матеева Петрова,

по мъж Атанасова (с. Ботево, Видинско)

Полина Тодорова Петкова (Видин) - с. 648 ÷ 902

(в оригинала, а тук - с. 602 ÷ 810 – ГСК).

Буряна Ангелова Пенкова (София) - с. 123 ÷ 174, 414 ÷ 610, 906 ÷ 951

(в оригинала, а тук - с. 116 ÷ 160, 379 ÷ 570, 815 ÷ 910 – ГСК).

КОРЕКТОРИ

Ефросина А. Ангелова-Пенкова - с. 1 ÷ 907

(в оригинала, а тук - с. 3 ÷ 816 – ГСК).

Любомир Гълъбов (София)

Доброслава Гълъбова (София) - с, 33 ÷ 118, 172 ÷ 413, 611 ÷ 647

(в оригинала, а тук - с. 37 ÷ 115, 161 ÷ 378, 571 ÷ 601 – ГСК).

Марина Иванова (София) - с. 9 ÷ 31

(в оригинала, а тук - с. 13 ÷ 36 – ГСК).

Нонка Матеева Петрова,

по мъж Атанасова (с. Ботево, Видинско)

Полина Тодорова Петкова (Видин) - с. 648 ÷ 902

(в оригинала, а тук - с. 602 ÷ 810 – ГСК).

Светозар Крумов Няголов (София) - с. 470 ÷ 553

(в оригинала, а тук - с. 602 ÷ 810 – ГСК).

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА И СНИМКИ Вихър Ангелов Пенков

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Вихър Ангелов Пенков

Буряна Ангелова Пенкова

© Всички права запазени

ISBN 954-9915-10-7, том XIX

Не се разрешава препечатванею на отделни части от книгата в периодичния печат - вестници и списания, без разрешение на съставителя на сборника.

Не се позволява преразказването на отпечатания летописен материал от нелегални и явни разказвачи с цел - издаването на пиратски издания

печатница Симолини-94 - София тираж 1200

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×