Jump to content
Hristo Vatev

Обяснителни бележки

Recommended Posts

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1 Учителя перифразира думи на Христос, виж Матей 18: 15-17.

2 Три пъти от мен вземате – в дешифрираната стенограма е отбелязано, че става дума за хранене.

3 Учителя перифразира думите на Христос от Йоан 14: 15-17.

4 Учителя цитира Второ послание към Коринтяни 5: 1.

5 Учителя перифразира Първо послание към Тимотей 1: 17.

6 Еньовден – християнски празник, посветен на рождението на Йоан Кръстител, поради което се нарича

още Йоановден; отбелязва се на 24 юни и астрономически съвпада с лятното слънцестоене; от езотерична гледна точка Еньовден бележи кулминацията в отдалечаването на планетната душа на Земята в лоното на Космоса.

7 В дешифрираните стенограми тази и предходната беседа са изложени непосредствено една след друга в

общ свитък, в началото на който е посочена само една дата – 26 юни 1918 г. Възможно е беседата „Съхранение на душевната енергия” да е изнесена по-късно.

8 Приказките на Халима – под това име в някои средновековни и по-късни литературни източници се визират арабските Приказки от хиляда и една нощ.

9 Централни сили и Съглашение – междудържавни коалиции, воювали през Първата световна война (1914-

1918); Централните сили (Тройния съюз) включвали Германия, Австро-Унгария и Италия, а Съглашението

(Антанта) включвало Англия, Франция и Русия. България се намесва във войната на 14 октомври 1915 г. на страната на Централните сили.

10 Учителя свободно перифразира Псалм 148: 4-9. 513

11 Петдесетница – първоначално е юдейски празник на благодарност за Божествените закони, дадени на

Синайските планини, който се чества осем седмици след Пасха. На този ден Светият Дух за първи път се излива над апостолите (Деяния 2: 1-4) и Мойсеевият закон отстъпва пред Неговите дарове.

12 Беседата „Работете с Любов” е държана по желание на сестрите преди отпътуване на Учителя от София за провинцията.

13 Сините камъни – скалисти възвишения, североизточно от град Сливен.

14 Всеобщата война – става дума за Първата световна война (1914-1918).

15 Село Николаевка – село във Варненска област, родно място на Учителя Петър Дънов (1864 г.).

16 Момъкъ – до правописната реформа през 1945 г. ер-голям (или ер-малък) се е пишел в края на всяка дума, завършваща със съгласна.

17 На тази беседа са присъствали и мъже, духовни братя.

18 Симеон – става дума за брат Симеон Симеонов, непрофесионален цигулар, който дълги години е

ръководил братския хор на Изгрева.

19 Йоан Кронщадски (1829-1908) – руски православен свещеник, отличавал се с пословично милосърдие

и пленително красноречие; канонизиран за светец, православната църква почита паметта му на 20 декември.

20 Епиктет – римски философ-стоик от I век, роден във Фригия, бил роб при Епафродит. Основа на

философията му е максимата „Понасяй и се въздържай”, а в своята етика обосновава идеята за вътрешната свобода. Оказал влияние върху християнството и толстоизма.

21 Неточен цитат от Йоана 4: 53: „И тъй разумя бащата, че това стана в онзи час, в който му рече Исус: Син ти е жив; и повярва той и всичкият му дом.”

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×