Jump to content
Sheny Idaet

Ролята на Слънцето

Recommended Posts

7. РОЛЯТА НА СЛЪНЦЕТО

 

Хората трябва да знаят, че те не са единствените фактори в света. Учените хора са се домогнали до един род лъчи, които проникват в науката, в изкуствата, в живота и оказват влияние върху тях. Отде идат тия лъчи и те не знаят. Какво име да им дадат също така не знаят. Те забелязват, че в тия лъчи има известна разумност. В това отношение и съвременните учени ще дойдат до индийската философия, според която се допуща съществуването на едно разумно Слънце в космоса. Следователно всички промени, които стават в нашата слънчева система, се дължат на лъчите на това разумно Слънце. Туй подразбира стихът, който Христос някога е казал: „Събудете се вие, които спите! Събудете се вие, мъртвите!“ Пертурбациите в света се дължат именно на тия лъчи, които будят съзнанието на хората. Идат Божествените лъчи, които ще събудят мъртвите, ще ги изкарат вън от гробовете им. (74, с. 217)

 

Когато видя една светла звезда, зная, че светлината показва степента на интелигентността на този свят. Нашето Слънце е населено от много разумни Същества, не като нас – с такива тела. Тия пертурбации, които стават, тия петна индусите ги обясняват така: когато излизат тия, разумните Същества, да помагат из слънчевата система, то са врати, които се отварят и излизат. Отиват, като се връщат – пак се отварят. А пък като не отиват, петната не се явяват. Сега за нас са петна, за разумните Същества – това са отворени врати за отиване на работа. (12, с. 69)

 

Един учен предава възгледите на индусите за слънчевите петна. Според тях ангелите се разпръскват по цялата Вселена да разнасят Божиите блага. На връщане, доволни от своята работа, те влизат в слънчевата фотосфера със силен импулс и я пробиват. Така образуват големи, светли дупки, които отдалеч изглеждат като петна. Това е индуско вярване. Доколко има отношение към действителността, днес това не представлява въпрос за разглеждане. Едно трябва да се знае: всички ангели, всички светли Същества, които излизат от Слънцето да разнасят благата по целия свят, се спират главно там, дето гори свещеният огън. Някои искат да знаят как успяват ангелите да обиколят всички хора. Те се движат с по-голяма бързина от тази на светлината. Тъй щото това, което те могат да направят за една секунда, на хората са нужни хиляди дни. Грамадна е разликата между възможностите на ангела и на обикновения човек. Колко време се спира ангелът при човека? – Не повече от една секунда. От човешко гледище една секунда е малко време, но от гледището на ангела, който се движи с необикновена бързина, това време е около десет години. Интензивен е животът на ангелите, затова те се движат бързо и с голяма лекота. Те живеят в Реалността на живота, дето нещата стават непрекъснато. И тъй, реални неща са тези, в които няма прекъсване; нереални са тези, в които става прекъсване. (180, с. 96)

 

В пространството има ред трансформатори, през които слънчевата светлина като минава, претърпява известно видоизменение и после пада върху предметите като приятна, благотворна топлина и светлина. Ако слънчевата светлина се възприемаше тъй, както иде направо от Слънцето, тя би разтопила всичко, което срещнеше на пътя си. Не мислете, че Слънцето е много снизходително към вас. Ще ви предам накратко една индуска легенда – да видите колко е снизходително Слънцето. Индусите си представяли, че на Слънцето живеели много живи същества – всички били момичета, а само Слънцето – момче. Тия момичета били негови сестрички, а Слънцето било единственият им брат. Понеже Слънцето било най-големият, па и единственият брат и обичал да бие сестрите си. Един ден майка му, за да избегне тези побои, поставила Слънцето да живее в центъра, а сестрите му – да обикалят около него по периферията. Така се създал неговият диск във форма на окръжност. Слънцето изпращало на своите сестри светлина, като трептяло от недоволство, че не може да ги бие както по-рано. Значи, то ги биело със светлината си, а от тия трептения, които отправяло към тях, се ползва днес цялата Земя. И тъй, ще знаете, че малките, микроскопическите идеи в света са силни. Тях ще държите, за да бъдете и вие силни. (150, с. 94)

 

Най-хубавият живот в слънчевата система е на Слънцето... Някои даже си позволяват да кажат, че са ходили на Слънцето, но те не са от България. От България още не са ходили, но има индуси, които твърдят, че са ходили на Слънцето. Индуските учени-адепти твърдят, че човек, след като се върне оттам, трябва да го събудят. В Европа има само един ясновидец – Сведенборг, който е ходил на Слънцето. (59, с. 251)

 

Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсква в пространството и пак да събира частичките му, той ще минава през всички пропасти без препятствия. Чрез силата на волята си той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океана, да пътува от Земята до Слънцето. Казвам: значи човек може да отиде и до Слънцето. – „Как е възможно това?“ – За невежия е невъзможно, но за умния – възможно. Има адепти в Индия, които могат да отиват до Слънцето. Който отиде до Слънцето, сърцето му престава да тупти, пулсът спира. Ще кажете: „Може ли човек да живее, след като спре сърцето му?“ – Може, разбира се. Когато първоначално човек се зараждаше, сърцето му туптеше ли? – Не. Ако разглеждате човешкия зародиш, ще забележите, че туптенето на сърцето и дишането са последни процеси. Значи, докато се оформи в утробата на майка си, дълго време човек не диша и сърцето му не бие. Тези функции се изпълняват от сърцето и дробовете на майката. Но когато поиска да стане независим, той излиза от утробата на майка си – тогава сърцето му почва да работи и дробовете – да дишат. И той заживява разумен живот. Онзи закон, който е накарал сърцето да бие, същият закон и сега действа. Ти можеш да спреш биенето на сърцето за половин час и след това пак да почне то да функционира. Сърцето тупти поради онзи жизнен ток, който минава през него, обаче ти можеш да изместиш този ток и сърцето ти да спре. След половин час пак ще пуснеш тока и сърцето ще почне плавно да бие. Това са въпроси, които се отричат от съвременната наука, обаче в бъдеще тя ще ги признае. (126, с. 67)

 

Когато дойде първият лъч на Любовта и проникне в душата ви, всичките ви работи ще тръгнат. Кои работи? – Истинските... Тя няма да създаде нещо съвършено ново, но ще отвори своите хранилища, своите библиотеки и ще те въведе в онзи, скрития свят. Съвременният свят ходи в Индия – там има скрити скрижали от хиляди и хиляди години. Да, и на Земята има, но и горе, на Слънцето, има. Аз зная две библиотеки – на Земята и на Слънцето. На Земята не съм ходил – виж, за там други имат думата, но на Слънцето съм ходил. И каквото пише на Слънцето, много добре го разбирам. (48, с. 132)

 

За да бъде човек здрав, трябва да знае да използва навреме слънчевата енергия – здравето почива на един велик закон. Чисто физически то почива на една жлеза, която е поставена под лъжичката отдолу. И ако свържете тази жлеза със слънчевата енергия и знаете кога тази енергия изтича от Слънцето, ще бъдете здрав – защото всеки ден има приливи на енергия и трябва да знаете часовете им. Има и други приливи на всеки 19 години. Трябва да се знаят тези приливи, за да се използват. Съвременните учени хора едва сега започват да проучват прилива на тази слънчева енергия. От тази слънчева енергия се добива жизненият еликсир, чрез когото се продължава животът. Индусите в миналото имаха знанието за добиване на този еликсир, но са го изгубили и сега е достояние на техните адепти, които живеят дълго. Но те не ходят между обикновените хора. И всеки човек, който може да постави тази жлеза в контакт със Слънцето, ще може да живее колкото иска на Земята. В тази жлеза се крие тайната на здравето и дългия живот. И ако искате да развиете своя ум, трябва да свържете мозъка си с енергиите на Месечината. Понеже енергиите на Слънцето и Месечината се различават. Енергиите на Месечината помагат за развиване на човешкия ум, а енергиите на Слънцето – за развиване на човешкото сърце. (4, с. 102)

 

Йогите имат правила в живота. Например, за засилване на кръвоносната система пият вода на глътки. За засилване на нервната система йогите се излагат на слънце. (2, с. 88)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×