Jump to content

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.

Библия - Стар завет - Битие (1)

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

  1. В начало Бог създаде небето и земята.
      ● Създаде Небето и Земята, НБ
      ● Великият подтик, СБ, РБ
      ● В начало Бог създаде небето и земята, НБ
      ● На своето място и на своето време, ИБ
  2. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
      ● Великият подтик, СБ, РБ
  3. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
  4. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
  5. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
  6. И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
  7. И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.
  8. И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
  9. И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
  10. И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
  11. И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
  12. Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
  13. И стана вечер, и стана утро, ден трети.
  14. И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
  15. и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
  16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
  17. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
  18. да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
  19. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
  20. И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
  21. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
  22. И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
  23. И стана вечер, и стана утро, ден пети.
  24. И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
  25. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
  26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
  27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
      ● По образ и подобие, НБ
      ● Родени от Бога, ООК
      ● Родени от Бога, ООК (втори вариант)
  28. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
  29. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
  30. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.
  31. И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.