Jump to content

Hristo Vatev

Усърден работник
 • Мнения

  8,311
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

 • Days Won

  192

Всичко публикувано от Hristo Vatev

 1. Hristo Vatev

  Untitled7.jpg

 2. Hristo Vatev

  Untitled5.jpg

 3. Hristo Vatev

  БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 01 Май

  БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 01 Май 10 беседи ● Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя) ● Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда) ● Разумно прилагане / Разумното употребление, МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък) ● Когато беше по-млад, НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя) ● Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда) ● Стара и нова българска песен, МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък) ● Даром давайте, УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя) ● Някой си стотник, НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя) ● Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда) ● Двата полюса, МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък) ХРОНОЛОГИЯ ОТ 01 Май - 4 събития ● Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 май (1.05.1938) ● Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 1 май (1.05.1940) ● Учителя дава песента "Нева сензу" (1.05.1929) ● Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова (1.05.1937)
 4. Скъпи приятели, Традицията да се изучава Антропософията в Бялото Братство датира още от 20-те години на двадесети век, от времето на Учителя. Едни от най-отдадените му и светли ученици като брат Боян Боев, брат Влад Пашов, брат Методи Константинов и др. са изследвали мъдростта на Духовната наука, наречена от Рудолф Щайнер "Антропософия", и са я популяризирали в обществото на Бялото Братство. Тази традиция продължава и до днес, и това бе мотивът ни да създадем тематично пространство в нашата интернет-библиотека, озаглавено Антропософска мисъл в Бялото Братство. https://petardanov.com/…/1063-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0…/ Тук можете да откриете авторски работи на съвременни последователи на Учителя, които работят паралелно и с Антропософията. Всички братя и сестри, които правят сравнително проучване, работейки и пишейки в тази област, са добре дошли да публикуват своите статии и духовно-научни изследвания в Антропософска мисъл в Бялото Братство. Заповядайте! Поздрави на всички!
 5. Mester-és-tanítvány 1 - Свещени думи на Учителя- Том 1 View File Mester-és-tanítvány 1 - Свещени думи на Учителя- Том 1 Унгарски Submitter Hristo Vatev Submitted 04/21/2021 Category Преводи  
 6. Version

  14 downloads

  Mester-és-tanítvány 1 - Свещени думи на Учителя- Том 1 Унгарски
 7. Значението на отстраненитѣ букви отъ правописа прѣди правописната реформа по материалъ на братъ Свѣтозаръ Нѣголовъ, прѣработено Въ сегашната епоха на развитие на човѣчеството и въ частность на славянството на българитѣ е отредена важна роля. Учительтъ казва, че българскиятъ народъ отъ 5400 години е подготвянъ и духовно просвѣщаванъ, за да може да изпълни задачата си. Въ книгата „Призвание къмъ народа ми, български синове на сѣмейството славянско“ нашиятъ върховенъ покровитель ангелъ Елохилъ казва чрѣзъ Учителя: „Затова благоволихъ да извикамъ отдалечъ, открай Небесата, двамата братя, свѣтила на славянский родъ, и да имъ врѫча Словото на Живота, да ви го донесатъ и ви научатъ Пѫтя Ми, по който да възлѣзете въ Вѣчната Видѣлина, въ която обитавамъ.“ Буквитѣ въ глаголицата и въ кирилицата сѫ носители на духовни сили и иматъ скритъ, таенъ смисълъ. Учительтъ казва: „Най-важната буква, или знаменосецътъ на славянската азбука, е буквата ѣ , която е съставена отъ числата 1 и 7. Това е Сатурновъ знакъ. Когато има съвпадъ на Слънцето съ Сатурнъ, образува се „ѣ“. /“Ново разбиране“, Младежки окултенъ класъ, 1944г./ „Буквитѣ не сѫ произлезли произволно. Има си особенъ пѫть, по който езикътъ е дошълъ въ свѣта. Езицитѣ не сѫ създадени на Земята. Тѣ сѫ копие на нѣщата отъ Невидимия свѣтъ. И езикътъ на всѣки народъ е нареденъ споредъ неговото развитие. "Е" двойно (ятъ - ѣ) е Небесниятъ знакъ на Кирилицата и е печатъ на ангелъ Елохиль. Тази буква е Небесниятъ знакъ на славянското войнство и на славянството. Ако българитѣ изхвърлятъ този знакъ, всичко ще забатачатъ.“ /„Пророчества за България, Спомени на ученици“/ „Ако напишешъ ѣ, ще си създадешъ много материални спѫнки: приятельтъ ти ще те обиди, господарьтъ нѣма да ти плати. Ако си студентъ, ще пропаднешъ на изпита си. Ето защо, докато си студентъ, не пиши ѣ . Щомъ свършишъ университета, може да пишешъ ѣ, колкото искашъ./“Ново разбиране“, Младежки окултенъ класъ, 1944г./. „Въ българския езикъ има е, ъ и ѣ. Е е гласна буква, която показва разширение и повишение. Разширяватъ се нѣщата и се повишаватъ. ѣ разширение има, но има една права линия, една мѣрка, съ която се мѣри, стойность има. ѣ го пишатъ съ една черта. ѣ не можешъ да пишешъ, ако не можешъ да носишъ страдание. Само човѣкъ, който се е научилъ да носи страдание, той може да пише ѣ. Който не се е научилъ да носи страдание, той може да тури само тази линия.“ /бесѣдата „Милиятъ погледъ“, Извънредни бесѣди, Послѣдно Слово, 22. Октомври, 1944г., недѣля, 10ч., София/ „Буквата ѣ е хубава. Ако се изхвърли отъ употрѣбление, българитѣ ще закѫсатъ. /“Ново разбиране“, Младежки окултенъ класъ, 1944г./ „В буквата ѣ сѫ свързани заедно Божествениятъ и човѣшкиятъ принципъ. Въ думата славянинъ сричката „ава“ означава Богъ, Баща. Значи Богъ живѣе въ славянитѣ, въ ония, които Го славятъ. Бѫдещето е на славянитѣ. Бѫдещето е на българитѣ. Тѣ ще оправятъ всички народи, понеже въ тѣхния езикъ е буквата ѣ: двата принципа, свързани въ едно. Никой не може да оправи свѣта освенъ славянитѣ и българитѣ. Това се дължи на буквата ѣ: кръста, търпѣнието. Тази буква означава още събиране и примиряване на Доброто и злото. Българинътъ казва: Азъ знамъ да събера Доброто и злото, да ги примиря. Нѣкои пишатъ тази буква по два начина: ѣ и iь. Както и да се пише, означава едно и сѫщо нѣщо. Значи ѣ е на Сърдцето, а iь на Ума. /“Ново разбиране“, Младежки окултенъ класъ, 1944г./ На Сърдцето На Ума „Едно писмо си писалъ, не си турилъ нѣкѫдѣ „малъкъ ерь“ /ь/. Дойде ти на умъ, стани, тури. Казвашъ: И без „ер малък“ ще мине. Не, нѣма да мине. Малкиятъ ерь ще ти причини голѣма врѣда. Пишешъ, не си турилъ нѣкѫдѣ е двойно /ѣ/. Стани и го тури. Казвашъ: И без „е двойно“ може. Не може. Двѣ е-та иматъ българитѣ. Едното „е“ е да се разширявашъ, „е двойно“ /ѣ/ е да побѣждавашъ. Ако пишешъ „е двойно“ - „Ѣ“, побѣждавашъ. Ако не пишешъ „е двойно“, не побеждаваш. Ако пишеш „е“, просто само ще се разширявашъ. Българинътъ е много уменъ, казва: Освенъ че трѣбва да се разширявашъ, но трѣбва и да побѣждавашъ.“ /бесѣдата „Настана деньтъ“, Недѣлни бесѣди, 1942г. Затова руснацитѣ въ миналото на всичкитѣ си бойни знамена въ лѣвия горенъ ѫгълъ изтъкавали този свещенъ знакъ ѣ : символъ и носитель на побѣдата въ сраженията. Учительтъ пояснява: „ Буквитѣ ь и ъ не се произнасятъ накрая. Въ такъвъ случай те не сѫ на почеть. Ако не напишешъ ь на мѣстото му, ще ти причини голѣма врѣда. Буквата ь, това е плодътъ, сѣмето, което е посѣто, израства и минава прѣзъ два свѣта. „Ь“ въ българския езикъ означава кракътъ: лѣвиятъ“ /“Умътъ и Сърдцето“, Младежки окултенъ класъ, 1943г./ „Ъ означава равновѣсие на човѣшкия Умъ, който иска да даде на Хората да разбератъ основнитѣ закони. Послѣдната буква /накрая/ означава законъ на Божествената хармония.“ /бесѣдата „Явлението на Духътъ“, Недѣлни бесѣди, 1914г./ „Ъ означава сѫщо и бременность.“ /бесѣдата „Явлението на Духътъ“, Недѣлни бесѣди, 1914г./ „Ъ значи добриятъ пазитель. Той е добриятъ стражарь, който пази кѫщата и съкровището да не се изгуби. „ /бесѣдата „Умътъ и Сърдцето“, Младежки окултенъ класъ, 1943г. „Ъ е човѣшката рѫка, свита на юмрукъ.“ „Ъ е човѣшкиятъ кракъ: дѣсниятъ.“ /бесѣдата „Умътъ и Сърдцето“, Младежки окултенъ класъ, 1943г./ „Буквата ѫ казва, че прѣди да говори, човѣкъ трѣбва да мисли. Буквата ѫ сѫществува само въ българския езикъ. Тя внася свѣтлина въ Ума. Богатъ е българскиятъ езикъ, но българитѣ не могатъ да си служатъ съ него.“ /бесѣдата “Ново разбиране“, Младежки окултенъ класъ, 1944г./. Врѣме е да се възстанови пѫлната азбука, заедно съ небеснитѣ знаци ѣ и ѫ за единение на славянството и за благото на човѣчеството. Нѣкои правила за писане по новия правописъ Като пръвъ документъ въ историята на новобългарския правописъ трѣбва да се смѣта една творба на Ан. Кипиловски отъ 1825г. Своя приносъ въ изграждане на новия книжовенъ езикъ иматъ „Рибниятъ букварь“ на Петъръ Беронъ, Георги Сава Раковски, Любенъ Каравеловъ, Йоакимъ Груевъ, Никола Първановъ, Маринъ Дриновъ и много други. Процесътъ на избистряне на становищата и създаването на новобългарския правописъ е дѫлъгъ и мѫчителенъ, съпроводенъ съ спорове, отхвърлѣния и борби. Годинитѣ 1878-1899 сѫ особено важни за установяване на новитѣ правописни правила. Въ полемиката съ свои становища много живо се включватъ А. Т. Баланъ, Пенчо Славейковъ, Иванъ Вазовъ. Особено важно е името на министъръ Тодоръ Иванчевъ. Той смѣня на поста „министър на Просвѣщението“ Иванъ Вазовъ и въвежда новитѣ правила, основани на Дриновския правописъ, подобрени въ нѣкои отношения отъ езика, на който пише всѣкидневниятъ печатъ. Дриновско-Иванчевскиятъ правописъ се въвежда като задължителенъ не само за училищата, но и се възприема отъ останалитѣ учреждения и отъ книжнината. Това е най-дѫлго сѫществувалиятъ официаленъ правописъ: отъ февруари 1899г. до февруари 1945г., съ едно прѣкѫсване отъ 1921г. до 1923г., когато по врѣме на правителството на Александъръ Стамболийски е въ сила т. н. Омарчевски правописъ. Слѣдъ възстановяването на Дриновско-Иванчевския правописъ на 11 августъ 1923г. се прѣдприема едно ограничаване на писане на ятовата гласна „ѣ“, като тя се замѣства съ „е“ въ думитѣ, кѫдѣто никога не се чува като ІяІ, независимо, че по произходъ /етимология/ тя трѣбва да се пише тамъ. Затова въ редица издания /“Библия“, рѣчници и др./ има разминаване въ писането на нѣкои думи. Тукъ ще споменемъ само нѣколко думи: бѣлѣгъ > белегъ, вѣстникъ > вестникъ, чрѣзъ > чрезъ, прѣзъ >презъ , прѣдъ > предъ, слѣдъ > следъ, врѣме- време, дѣте- дете, прѣдставката „прѣ –пре“ и др. Основниятъ недостатъкъ на Т. Иванчевото упѫтване за правописъ се вижда въ наредбитѣ за писане на буквата“ ѣ“. Въ упѫтването се казва, че ще бѫдѣ даденъ особенъ речникъ за думитѣ съ „ѣ“, но такъвъ не е подготвенъ и издаденъ. Освенъ това въ него липсватъ цѣли групи думи, въ които споредъ етимологията трѣбва да се пише „ѣ“.Отъ друга страна въ този списъкъ сѫ помѣстени думи, въ които отъ етимологично гледище няма „ѣ“. Слѣдъ 9. септември 1944г. се създава комисия за правописа. Има много защитници на „стария“ правописъ, като срѣдъ най-горещитѣ е Елинъ Пелинъ, който държи особено да се запази буквата „ѫ“, но наддѣлява другото становище. На 25 октомври 1945г. е приетъ т. н. „новъ“ правописъ. Може би на читателя ще му се стори много трудно да усвои правилата, които да му помогнатъ да се върне към истинския правописъ. Всѫщность не е толкова сложно. Достатъчно е човѣкъ да започне съ най-важнитѣ думи, които често се срѣщатъ и въ бесѣдитѣ на Учителя: Вѣра, трѣбва, нѣма, човѣкъ, Любовь, мѫжъ, Мѫдрость, пѫть, кѫща, не сѫдя, и др. и да слага „ъ“ в края на думитѣ слѣдъ съгласна. Споредъ насъ, достатъчно е като начало човѣкъ да напише на страница дори единъ пѫть „ѣ“ или „ѫ“, за да има полза. Още повече, ако вѣрва и съзнава, че съ това си действие спомага за подобряване сѫдбата на България, на славянитѣ и на човѣчеството. Буквитѣ „ѣ“ и „ѫ“, както и другитѣ отъ старобългарската азбука сѫ сѫществували, защото сѫ съотвѣтствали на звуци, които за съжаление сѫ отпаднали от езика. Ятовата гласна „ѣ“ се е произнасяла като носовка „енъ“, а големиятъ юсъ „ѫ“ като носовка онъ“. Изключително важно е ясното произношение, ясното говорене, което допринася за развитие на Волята. Народи, които говорятъ ясно и енергично сѫ по-цѣлеустремени и рѣшителни. Пишейки буквите „ѣ“ и „ѫ“, които сочатъ произхода отъ древнитѣ врѣмена на българскитѣ думи, човѣкъ започва да се добира до дълбокия смисълъ на словата. Започва да открива самъ тези окултни истини, четейки този свещенъ езикъ. Примѣри: сѣме – сѣмейство, пролѣть -лѣто. Учительтъ е казалъ:“Българскиятъ езикъ е най-точниятъ езикъ, на който могатъ да се прѣдадатъ окултнитѣ закони и Словото на Бога, защото българскиятъ народъ е най-древниятъ народъ на Земята.“ /„Българската Душа“, стр. 169/ Основни положения при Дриновско-Иванчевия правописъ 1. Буквата „ѣ“ се пише споредъ етимологията /т. е. първоначалния произходъ на думата/: а/ въ корена на думитѣ, : Вѣра-вѣренъ, пѣя-пѣсень, млѣко -млѣченъ и др.; б/ въ глаголи, завършващи на –ѣя: сѣя, пѣя, милѣя, сѫщо сѣеше, сѣ/мин. несв. и мин. св./ и др.; в/ въ формитѣ за минало свършено и минало несвършено врѣме и въ произведенитѣ отъ тѣхъ причастия: видѣхъ-видѣ, ядѣхъ-ядѣше, видѣлъ, и др.; г/ въ края на наречията, завършващи на –е: горѣ, дѣ, послѣ, сетнѣ, подирѣ, нѣкѫдѣ и др., съ изключение на: „още“, „въобще“, „поне“, „пък“ и на частицата „не“; д/ въ члена за мн. число за сѫществителни и прилагателни имена, но не и за глаголи: пѣснитѣ, хубавитѣ, другитѣ, но не и „работите, ходите“ и пр.; е/ въ формитѣ на мѣстоименията: тѣ, тѣхъ, тѣзи, онѣзи; ж/ въ завършека на формитѣ отъ старото двойствено число: крилѣ, рѫцѣ, нозѣ. з/при числителното име: двѣ и/ при повѣлително наклонение/заповѣдна форма/ за 2. л. мн. ч./: Отидѣте! Направѣте! Работѣте! 2. Буквата „ѣ“ не се пише слѣдъ: ж, ч, ш, слѣдъ гласната „и“ и въ началото на думитѣ. Примѣри: жега, чедо, пия, шега. 3. Буквата „ь“ се пише въ: а/ сѫществителни отъ ж. р., завършващи на съгласна: напр. „пѣсень“, Любовь, Мѫдрость. Членуването става съ запазване на „ь“- „пѣсеньта, Любовьта, Мѫдростьта; б/ при дѣятелни сѫществителни отъ м. р., завършващи на „-арь“ и „тель“: господарь, овчарь, говедарь, учитель, водитель, вкл. и въ чужди дѣятелни сѫществителни отъ м. р.: секретарь, клисарь; в/ въ края на нѣкои сѫществителни отъ м. р.: день, пѫть, огънь, царь, лакъть, нокъть, зеть, конь, Господь. Членува се –деньтъ, царьтъ, огъньтъ. Най-лесниятъ начинъ да се провѣри, дали същ. отъ м. р. се пише съ „ь“ или съ „ъ“ накрая е като се членува – ако се членува „-ятъ“ се пише с „ь“, ако се членува „ътъ“ се пише с „ъ“. Примѣръ: конь – конятъ, значи се пише съ „ь“. При членуването „ь“ се запазва: коньтъ, Учительтъ .; г/ при прилагателното „синь“; д/ въ края на числителнитѣ отъ ``петь до десеть``, включително и когато числото е втора съставна часть: шесть, седемь, осемь, деветь, десеть, петдесеть; е/ при членуване на сѫществителнитѣ отъ мѫжки родъ, завършващи на „ь“ не се пише „я“, а остава „ь“, примѣръ: огъньтъ, пѫтьтъ, Учительтъ и др. 4. Въвъ всички останали случай, когато думата завършва на съгласна, било то прѣдлогъ, глаголъ, сѫществително и др. се пише. „ъ“ Примѣри: отъ, съмъ, вънъ, кракъ, ходихъ, въвъ, и др. 5. Буквата „ѫ“ се пише вѫтрѣ въ думитѣ споредъ етимологията. Въпрѣки че днесъ се произнася като ІъІ, въ миналото се е произнасяла носово „он“. Примѣри: всѫдѣ, мѫжъ, кѫща, пѫть, вѫгленъ, вѫдица, вѫже, кѫдѣ и др. Този юсъ е запазенъ само въ глаголната форма „сѫ“. Справки могатъ да се правятъ в онлайнъ речникъ за стария правописъ bulold, въ срѣдновѣковенъ речникъ на Софийския университетъ, въ Библия, издадена прѣди 1945г., въ бесѣдитѣ на Учителя, въ „Завѣта на цвѣтнитѣ лѫчи на свѣтлината“ и др. За историята на новобългарския старъ правописъ и за правилата е ползувана книгата „История на българския правописъ“ на Русинъ Русиновъ. Значение на отстраненитѣ букви 4.bmp Подготвила Елеонора Горанова
 8. Hristo Vatev

  Том 9

  Version -

  1 download

  Том 9
 9. Version

  526 downloads

  Михаил Стоицев - Пловдив - 1924 Текст на книгата
 10. Здравейте, приятели. Искам да ви покажа един колаж, който направих - около 560 архивни снимки от Учителя. Може да го видите от този линк: http://petardanov.com/Foto/1234.jpg Поръчах го да го отпечатат на платно с широчина 80 см. и скоро ще стане готов. В снимките съм сложил и няколко цветни. Ще видим как ще се получи и ще ви пиша пак. Поздрави.
 11. Историческият път на бялото братство през вековете том 2 View File Историческият път на бялото братство през вековете том 2 Submitter Hristo Vatev Submitted 04/16/2021 Category Аудио записи  
 12. Version

  12 downloads

  Историческият път на бялото братство през вековете том 2
 13. Hristo Vatev

  Песните на Паневритмията

  Песните на Паневритмията 1. Първият ден на пролетта 2. Примирение 3. Даване 4. Възлизане 5. Дигане 6. Отваряне 7. Освобождение 8. Пляскане 9. Чистене 10. Летене 11. Евера 12. Скачане 13. Тъкане 14. Мисли 15. Аум 16. Изгрява Слънцето 17. Квадрат 18. Красота 19. Подвижност 20. Побеждаване 21. Радостта на Земята 22. Запознаване 23. Хубав ден 24. Колко сме доволни 25. Стъпка по стъпка 26. На ранина 27. Дишане Слънчеви лъчи Пентаграм Песни на Марин Камбуров Аз възлюбих Аз отивам в планината Аз пея Без слънце, без светлина Без страх и тъмнина Безкраен път Блага вест Благата в живота Благодаря Ти Благодатен дъжд Благословено страдание Благослови, о, Боже Бог работи във живота Боже, дай ми здраве, сила Божията Любов носи пълния живот Братко мой Будни бъдете В живата природа В живота смел бъди В моята градинка В моята държава Велик си Ти Велика разумност Верен бъди Всичко е във нас Във мрак не решавай Где слънце грее Гордостта Господи, Боже, Ти си във всичко Господи, изпрати ми лъч Грешил съм много Да бъде благословен Да бъде волята на Бога Да бъде мир Да бъде славата на Бога Да изгрей, о, Боже Да литна днес Да ме води Твоята ръка Да се изправя Да се прослави Бог Дай ми Мъдрост, светлина Дай ми повече светлина Даровете на Любовта Две сили Де, къде ходиш Делата Твои Ден след ден минават Добре е да се учиш Докато дишам - живея Жетва Живот велик Животът е борба Жито, житце За всичко благодари За новия ред Завет велик Защо човек живей Защо, защо ме безпокоиш? Звяра да приспим Златна зора Златни зрънца Зная аз, Бог защо ни е създал Извира живота Изгрява в света Изгрява слънцето Има Любов Как да стана човек Каквото мога Кат’ поток мътен Като Него и едно със Него Кога в сърцето скръбта прелива Кога доброто сея Кога те мъчи болест Когато в мрак е душата Когато идеш в планината Когато скръбта те мъчи Колко скрит е човек Красота без доброта Крепост на Любовта Крила искам да имам Любов и дълг Любовта идва отдалеч Любовта иска жертва Малка пъпка Малката свещ Мир да завладей земята Мира си не губи Мойта песен Молитва за дъжд Морето, небето, сърцето Мото На ранина На Учителя Над Божията нива Над житейските вълни Научи се да търпиш Не губи мира си Не е важно Не жаля аз Не забравяй призванието си Не задрямвай, не заспивай Не критикувай, не хвали Не се скривай, слънце Недей говори Ний ще сполучим Нови хора Ново слънце Няма сила като силата на Духа О, велика разумност О, дни на младост! О, душа немирна О, Мъдрост велика О, път свещен О, слънце на живота ми Обещание Обич за обич, любов за любов Обичай, люби Обичам планината Окото на Бога Оловно-сиво е небето От труда не се плаши Очисти ме, Господи Пей и люби, скърби топи Пейте, да пеем По пътеки чисти, святи Повдигни ме Под крилото на Бога Под слънчевата светлина Помогни ми, мили Боже Потърси в себе си Правда Пред злото запей Преди всичко човек бъди Привикни рано да ставаш Приеми ме, Рила Пример бъди Пробуждам се Пролет Пролетта на мира Прощавай Рила Псалом 23 Първата стъпка Пътя на истината Работнически марш Радвам се, че живея Решил съм Ръцете на Твореца С Бога навсякъде е светло С Любов и блага реч С празни мисли С тез крила С търпение и Любов Само проявената Божия Любов Светлина, светлина Светлината ми, о, Боже, засили Свободни са душите Серенада на душата Сила една в света цари Скръбта, тъгата пробуждат душата Слуги на Любовта Слънце живо Слънчев лъч Солта на земята Спънеш ли се, подскочи! Старий змей Съдбата Със злото не се бори Със мир и светлина Тайна пази! Твоето слово Твоят глас Твоята свята Любов Тела безсмъртни Ти, Велики Три принципа Тъга, тъга Тъй както пролетта Търси доброто Учителя на Любовта Химн на Любовта Хубави пролетни дни Човекът е плодно дръвче Човекът съвършен Ще пазя аз Ще ходя аз Що е Бог Що е същността Я слушайте гласа на Мъдростта ------------------------------------------------------------------------------ А бре, синко Аз мога да дишам Аз смея да кажа Аз съм бялото кокиче Аин фаси Ангел вопияше Аум Бащина песен – Угледна мома Берхан-Ази Бершид Ба Блага дума Благославяй Благословен Господ Благост Бог е Любов Бог е Любов II Божията Любов ме озари Братство, единство Буря Българска идилия Българска рапсодия В зорите на Живота В начало бе Словото В пустинята на живота Вдъхновение Венир Бенир Весел ти бъди Вехади Вечер, сутрин Време е да вървим Всичко в живота е постижимо Вътрешният глас на Бога Вяра светла Вяра светла II Вяра светла III Гласът на живия Господ Господи, колко Те обичам! Грее, грее Да бих Те слушал Да имаш вяра Давай, давай Денят иде Десет теми Тема първа Тема втора Тема трета Тема четвърта Тема пета Тема шеста Тема седма Тема осма Тема девета Тема десета Дишай дълбоко Добър ден До ще ден Духай, ветре Духай, ветре II Духът Божи Духът ми шепне това Дързост в Христа Една вечна Истина Езикът на Живата Природа Житно зърно За Небесния цар Запали се огънят Зов на планината Зора на Новия живот Зората на Новия живот Играта на поточето Идват дни на радост Изворче Изгрей ти, мое Слънце Изгрява ден тържествен Изгрява Слънцето Излязъл е сеяч Имаше человек Кажи ми Ти Истината І Кажи ми Ти Истината ІІ Кажи ми Ти Истината ІІІ Кажи ми, светли Божи лъч Кажи ми, светли Божи лъч II Киамет Зену Красив е животът Красив живот, безкраен път Към „Фир-Фюр-Фен“ Към Рила Към Сион Любовта е извор Малката буболечица Малкият извор (Светъл лъч) Малкият планински извор Марш на Светлите силиs Махар Бену Аба Мелодия 1 – Красив Живот Мелодия 2 – В радостта на деня Мелодия 3 – Когато се денят пробужда Мелодия 4 – Озарение Ме-хейн Милост, благост Милосърдието Мирът иде Мирът иде II Мисли, право мисли Мога да кажа Мога да любя Моето Слънце днес ще изгрее Молитва (Господи, Ти си) Молитва (Чуй, Господи) Мусала На белия цвят На Учителя На Христа запейте Напред да ходим Напред, чада, напред Не ли думах Небето се отваря Нева санзу Нови дрехи Новото Битие Първи Божествен ден Втори Божествен ден Трети Божествен ден Четвърти Божествен ден Пети Божествен ден Шести Божествен ден Седми Божествен ден О, Учителю благати Обетована земя Отче наш Песен за двете сестри Песен на гласните букви Песен на детето Песен на зората Песен на светлия път Песента на ангелите Писмото Подмладяване Поздрав на Учителя Правда При всичките условия При източника Пролет Пролетна песен (Ето пристига) Пролетна песен (Мили Боже) Псалом 91 Пчелна мушичка Радост Радост и скръб Радост за душата Ранен час Росна капка Светъл ден Свобода е потребна за душата Сила жива Сила, живот, здраве Сила, здраве е богатство Сине мой, пази живота Скитах се по гори и планини Скръбта си ти кажи Слава Божия Славейчета горски Сладко, медено Слушам Слънцето на Любовта Слънчева песен Ставай, дъще Стани, стани Страдна душо Странник съм в този свят Студът всичко дава Събуди се, братко Сърдечен зов Тайната вечеря Там далече Тебе поем Ти Си проявената Любов Ти ще сполучиш в Живота Той иде Тъги, скърби Тъги, скърби са богатство Фир-Фюр-Фен Химн на Великата душа Химни на Слънцето Ходи, ходи Цветята цъфтяха Шуми Ще се развеселя
 14. View File Наряди правени от русенската група в общия окултен клас - 1967 - 1970 Наряди правени от русенската група в общия окултен клас - 1967 - 1970 Submitter Hristo Vatev Submitted 04/06/2021 Category Документални и исторически книги  
 15. Version

  39 downloads

  Наряди правени от русенската група в общия окултен клас - 1967 - 1970
 16. Завет цветных лучей света - Беинса Дуно View File Завет цветных лучей света - Беинса Дуно Submitter Hristo Vatev Submitted 04/05/2021 Category Руски  
 17. Version

  13 downloads

  Завет цветных лучей света - Беинса Дуно
 18. Георги Томалевски. Псалми за Живия Богъ - Аудиозапис View File Георги Томалевски. Псалми за Живия Богъ Submitter Hristo Vatev Submitted 04/05/2021 Category Аудио записи  
 19. Version

  37 downloads

  Георги Томалевски. Псалми за Живия Богъ
 20. Hristo Vatev

  БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 01 Април

  БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 01 Април 12 беседи ● Виделината, НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя) ● Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота) ● Израз, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда) ● Практически правила, МОК - 19:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя) ● Славата человеческа, НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя) ● Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда) ● Значение на числата, МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1932г. (Петък) ● Единственият свободен, УС - 5:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя) ● Очите на мъдрия, НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя) ● Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1936г. (Сряда) ● Отворени и затворени очи, МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1938г. (Петък) ● Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда) ХРОНОЛОГИЯ ОТ 01 Април - 7 събития ● Учителя дава песента "Песен на светлия път" (1.04.1942) ● Заминава си Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя (01.04.1995) ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31 (01.04.1900) ● Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) (1.04.1900) ● Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София (1.04.1913) ● Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна (1.04.1918) ● Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна (1.04.1918)
 21. Hristo Vatev

  Петър Дънов

  https://www.facebook.com/photo?fbid=2925758754334860&set=a.1714042302173184
 22. Из нашия живот - Боян Боев - Аудиозапис View File Из нашия живот - Боян Боев - Аудиозапис Submitter Hristo Vatev Submitted 03/27/2021 Category Аудио записи  
 23. Version

  87 downloads

  Из нашия живот - Боян Боев - Аудиозапис
 24. Version 2

  581 downloads

  Архивна Паневритмия - оригинален запис на братския оркестър от 1939г, записан на плочи и допълнен с упражненията: "Евера", "Красота", "Подвижност", "Слънчеви лъчи" и "Пентаграм" от аранжимента на Филип Стоицев Дискът е направен за игра на Паневритмията.
 25. Ново човечество - Год 1 Кн - 9 и 10 View File Ново човечество - Год 1 Кн - 9 и 10 Submitter Hristo Vatev Submitted 03/25/2021 Category Списания и весници  
×