Jump to content

Albena

Потребител
 • Posts

  1,083
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  41

Everything posted by Albena

 1. БИБЛИОГРАФИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ОТ СЛОВОТО НА БЕИНСА ДУНО - УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ 1. Наука и възпитание. София, 1949. 2. Призвание към народа ми. София, Бяло братство. 3. Сила и живот, 1 серия. НБ. Казанлък, Гутенберг, 1924. 4. Сила и живот, 2 серия. НБ. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1933. 5. Сила и живот, 3 серия. НБ. Русе, Д. Петров, 1929. 6. Сила и живот, 4 серия. НБ. София, Едисон, 1922. 7. Сила и живот, 5 серия. НБ. София, Съгласие, 1922. 8. Двата природни метода. НБ. Сила и живот, 6 серия. НБ. София, фотинов. 9. Настанало е Царството Божие. НБ. Сила и живот, 7 серия. Русе, Малджиев. 10. Сила и живот, 8 серия. НБ. Русе, Малджиев, 1926-1927. 11. Затова се родих. НБ. Сила и живот, 9 серия. Т.1 София, 1922. 12. Влизане. НБ. Сила и живот, 9 серия. Т.2. София, 1930. 13. Праведният. НБ. Сила и живот, 9 серия. Т.З. София, 1930. 14. Вехтото премина. НБ. Сила и живот, 9 серия. Т.4. София, 1932. 15. Мнозина казваха. НБ. Сила и живот, 10 серия. Т.1. Казанлък, Гутенберг, 1933. 16. Ни мъж, ни жена. НБ. Сила и живот, 10 серия. Т.2. Казанлък, Гутенберг, 1933. 17. Синове на възкресението. НБ. Сила и живот, 10 серия. Т.З. Казанлък, Гутенберг, 1934. 18. За съдба дойдох. НБ. Сила и живот, II серия. София, 1928. 19. Учителю благи. НБ. Сила и живот, 12 серия. Т.1. София, Бр. Миладинови, 1934. 20. Който има невестата. НБ. Сила и живот, 12 серия. Т.2. Казанлък, Гутенберг, 1935. 21. Голямото благо. НБ. Сила и живот, 12 серия. Т.З. Казанлък, Гутенберг, 1936. 22. Крадецът и пастирят. НБ. Сила и живот, 13 серия. Казанлък, Гутенберг, 1937. 23. Да възлюбиш Господа. НБ. София, Житно зърно, 1946. 24. Все що е писано. НБ. София, Литопечат, 1942. 25. Дали може. НБ. София, Литопечат, 1942. 26. Великите условия на живота. НБ. София, 1944. 27. Новият човек. НБ. София, Житно зърно, 1947. 28. Ще управлява всички народи. НБ. София, Житно зърно, 1948. 29. Живият Господ. НБ. София, Житно зърно, 1948. 30. Поучаваше ги. НБ. София, Житно зърно, 1949. 31. Петимата братя. НБ. София, Житно зърно, 1949. 32. Който дойде при Мене. НБ. Житно зърно, София, 1950. 33. Да ви даде. НБ. Казанлък, Гутенберг, 1938. 34. Условия за растене. НБ. София, Житно зърно, 1949. 35. Делата Божии. НБ. Казанлък, Гутенберг, 1940. 36. Вечно подмладяване. НБ. София, 1944. 37. Учителю, да прогледам! Неделна беседа, държана на 21.06.1931. София, 1931. 38. Трите живота. ООК. София, Литопечат, 1942. 39. Окултни лекции. ООК. Г.II. София, Литопечат, 1923. 40. Общ окултен клас. Г.II. Русе, Малджиев, 1923. 41. Общ окултен клас. Г.II. Русе, Малджиев, 1922. 42. Високият идеал. ООК, Г.III. Русе, Малджиев, 1923. 43. Абсолютна справедливост. ООК, Г.IV. Русе, Малджиев, 1927. 44. Козативни сили. ООК, Г.V. София, Венера, 1930. 45. Светлина на мисълта. ООК. София, Венера, 1930. 46. Условия за разумния човек. ООК. София, Венера, 1930. 47. Отношение на простите истини към човека. ООК, Г.VI, т.1. София, 1933. 48. Неразрешеното. ООК, Г.VI, т.2. София, 1933. 49. Възможни постижения. ООК, Г.VI, т.З. София, 1934. 50. Четирите кръга. ООК, Г.VI, т.4. София, 1934. 51. Великото и красивото. ООК, Г.VII, т.1. София, Задруга, 1935. 52. Малки и големи придобивки. ООК, Г.VII, т.2. София, Задруга, 1936. 53. Добри и лоши условия. ООК, Г.VII, т.З. София, Задруга, 1937. 54. Ключът на живота. ООК, Г.VIII, т.1. София, Задруга, 1937. 55. Смени в природата. ООК, Г.VIII, т.2. София, 1938. 56. форми в природата. ООК, Г.VIII, т.З. София, 1938. 57. Определени движения. ООК, Г.VIII, т.4. София, 1938. 58. Естествен ред на нещата. ООК, Г.1Х, т.1. София, 1939. 59. Степени на съзнанието. ООК, Г.IX, т.2. София, 1939. 60. Доброто оръжие. ООК, Г.IX, т.З. София, 1939. 61. Божият глас. ООК, Г.Х, т.1. София, 1940. 62. Просветено съзнание. ООК, Г.Х, т.2. София, 1940. 63. Реалности и сенки. ООК, Г.Х, т.З. София, 1941. 64. Събуждане. ООК, Г.ХI, т.1. София, 1940. 65. Законът и любовта. ООК, Г.ХI, т.2. София, 1936. 66. Начало на мъдростта. ООК, Г.ХI, т.З. София, 1946. 67. Новата мисъл ООК, Г.ХII, т.1. София, Житно зърно, 1947. 68. Работа на природата. ООК, Г.ХII, т.2. София, Житно зърно, 1948. 69. Трите посоки. ООК, Г.ХII, т.З. София, Житно зърно, 1948. 70. Новият светилник. ООК, Г.XXIII София, Житно зърно, 1946. 71. Двата пътя. МОК, Г.I, т.1. София, 1934. 72. Противоречия в живота. МОК, Г.I, т.2. София, 1934. 73. Допирните точки в природата. МОК, Г.II, т.1. София, Андреев и Йотов, 1935. 74. Добри навици. МОК, Г.II, т.2. София, Задруга, 1936. 75. Разумният живот. МОК, Г.III. София, Просветен комитет. 76. Лекции на Младежкия окултен клас. Г.IV София, Просветен комитет, 1927. 77. Лекции на Младежкия окултен клас. Г.V, т.1. София, Просветен комитет, 1929. 78. Влияние на светлината и тъмнината. МОК, Г.V, т.2. София, Задруга, 1937. 79. Жива реч. МОК, Г.V, т.З. София, Задруга, 1937. 80. Посока на растене. МОК, Г.VI, т.1. София, 1938. 81. Светото място. МОК, Г.VI, т.2. София, Бр. Миладинови, 1939. 82. Божествената мисъл. МОК, Г.VII, т.1. Литопечат, София, 1942. 83. Божествените условия. МОК, Г.VIII, т.1. Литопечат, София, 1942. 84. Отворени форми. МОК, Г.VIII, т.2. Литопечат, София, 1943. 85. Служене, почит и обич. МОК, Г.IХ, т.1. София, 1940. 86. Закони на доброто. МОК, Г.IХ, т.2. София, Литопечат, 1940. 87. Път към живота. МОК, Г.Х, Т.1. София, Литопечат, 1941. 88. Методи за самовъзпитание. МОК, Г.Х, т.2. София, Литопечат, 1941. 89. Живот и отношения. МОК, Г.ХI, т.1. София, Житно зърно, 1947. 90. фактори в природата. МОК, Г.ХI, т.2. София, Житно зърно, 1947. 91. Великата разумност. МОК, Г.ХIII, т.1. София, Житно зърно, 1949. 92. Съразмерност в природата. МОК, Г.ХII, т.2. София, Житно зърно. 1949. 93. Силите на природата. МОК, Г.XXIII. София, Житно зърно, 1947. 94. Разцъфтяване на човешката душа. СБ. I младежки събор. Русе, 1923. 95. Да възлюбиш. СБ. II младежки събор. Севлиево, 1940. 96. И обхождаше Исус всичката Галилея. СБ. III младежки събор. София, Просветен фонд, 1940. 97. Вътрешни и външни връзки. СБ. IV младежки събор. София, Просветен комитет, 1940. 98. Мислещият човек. СБ. V младежки събор. София, Просветен комитет, 1940. 99. Закон за единство и общност. СБ. VI младежки събор. София, Просветен комитет, 1928. 100. Първите стъпки. СБ. VII младежки събор. София, Изгрев, 1929. 101. Право си отсъдил. СБ. София, 1930. 102. Абсолютна истина. УС, Г.I. София, Житно зърно, 1949. 103. Ново разбиране. УС, Г.II, т.1. София, Житно зърно, 1949. 104. Сеятелят. УС, Г.II, т.2 . София, Житно зърно, 1950. 105. Дреха на живота. УС, Г.II, т.З. София, Житно зърно, 1950. 106. Учение и работа. УС. София, 1939. 107. Трите родословия. УС, Г.У. София, 1943. 108. Ценната дума. УС. София, Литопечат, 1941. 109. Устойчиви величини. УС, Г.У, т.2. София, Литопечат, 1943. 110. Той създава. УС. София, Житно зърно, 1947. 111. Старото отмина. УС. София, Житно зърно, 1947. 112. Ликвидация на века. УС. София, Житно зърно, 1948. 113. Красотата на душата. УС. София, Житно зърно, 1948. 114. Новото начало. УС. София. 115. Мировата любов и космичната обич. СБ. София, Царска придворна печатница, 1919. 116. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. СБ. 1919. 117. Беседи и напътвания на събора. СБ. 1920. 118. Новото човечество. СБ. София, Слово, 1921. 119. Пробуждане на колективното съзнание. СБ. София, Слово, 1921. 120. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. СБ. 1921. 121. Новият живот. СБ. София, Житно зърно, 1947. 122. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. СБ. 1922. 123. Разумният живот. СБ. Русе, Малджиев, 1924. 124. Наряд и упътвания. СБ. София, Просветен фонд, 1925. 125. Две свещени положения. СБ. София, Просветен комитет, 1925. 126. Свещеният огън. СБ. София, Просветен комитет, 1926. 127. Пътят на ученика. СБ. София, Просветен комитет, 1927. 128. Обич към знанието. Съборна беседа, държана на 21.08.1927. 129. Абсолютна чистота. СБ. София, 1929. 130. По Бога направени. СБ. София, 1929. 131. Благословена между жените. РБ. София, 1930. 132. Любов към Бога. РБ. София, 1932. 133. Нашето място. РБ. София, 1932. 134. Отиване и връщане. СБ. София, 1932. 135. Светът на великите души. Беседа, изнесена на 12.01.1934. 136. Ценното из книгата на великия живот. РБ. София, 1932. 137. Бъдещето верую на човечеството. СБ. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1934. 138. Часът на любовта. СБ. София, 1934. 139. Великото в живота. ИБ. Казанлък, Гутенберг, 1934. 140. Царският път на душата. РБ. София, Задруга, 1935. 141. Да им дам живот. СБ. София, Задруга, 1936. 142. Лъчи на живота. РБ. София, 1937. 143. Двигатели в живота. РБ. София, 1938. 144. Езикът на любовта. РБ. София, Литопечат, 1939. 145. Божественият и човешкият свят. РБ. София, Литопечат, 1940. 146. Възможности за щастие. СБ. София, Литопечат, 1941. 147. Опорни точки на живота. РБ. София, Литопечат, 1942. 148. Вечното благо. СБ. София, Литопечат, 1944. 149. Път на мисълта. София, Житно зърно, 1949. 150. Кротостта и смирението. Беседа, изнесена на 22.01.1920. 151. В царството на живата природа. София, 1933. 152. Трите основи на живота. София, Слово, 1921. 153. Успоредните пътища. Проявление на ума. МОК. София, 1928. 154. Чист и светъл! ИБ. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1926. 155. Човешкият дух. ООК. София, 1933. 156. До скончанието на века. НБ. Русе, Малджиев, 1926. 157. Отличителните черти на човека. ИБ. София, Просветен комитет, 1927. 158. Отворените очи. ИБ. София, 1928. 159. Положителни и отрицателни черти на човека. София, 1928. 160. Сфинксът. Начало и край на нещата. ООК. София, 1928. 161. Изгревите на слънцето. ИБ. София, 1928. 162. Духовното у човека. НБ. София, 1929. 163. Линиите на природата. Светлина върху живота. СБ. София, 1929. 164. Пътят на добрите постижения. Извънредна беседа, изнесена на 28.08.1930. 165. Движение нагоре. КД. София, Алфа дар, 1998. 166. Новата Ева. Издигнете жената. НБ. 1931. 167. Жал ми е за народа. НБ. 1932. 168. Майката на времето. ИБ. София, 1932. 169. Разумно разбиране. ИБ. 1934. 170. Великото в живота. ИБ. Казанлък, Гутенберг, 1934. 171. Да мисли. ИБ. София, Задруга, 1935. 172. Отец Ме люби. София, Задруга, 1936. 173. Баща и син. МОК. София, 1937. 174. Да живеем за Господа. ИБ. София, 1937. 175. Дигни одъра си! ИБ. София, 1938. 176. Свещени думи на Учителя. София, 1938. 177. Големият брат. ИБ. София, 1939. 178. Учителят говори. Избрани мисли от Словото на Беинса Дуно - Учителя Петър Дънов. Редактор и съставител Георги Радев. София, Житно зърно, 1939. 179. Живот за цялото. Из Словото на Беинса Дуно - Учителя Петър Дънов. Редактор и съставител Георги Радев. София. 180. Заветът на цветните лъчи на светлината. 1940. 181. Новият ден. ООК. София, 1941. 182. Път на зазоряване. НБ. София, Жануа '98, 1999. 183. Общение с Бога. ИБ. София, 1943. 184. Към новата култура. София, 1946. 185. Истината. 1948. 186. Новото човечество. СБ. София, Житно зърно, 1947. 187. Възходящият път. УС. София, Задруга, 1935. 188. Тихият глас. ИБ. София, Всемир, 1997. 189. Повече съзнание и светлина. Преработка на Георги Радев. 190. Заветът на любовта. Т.1. София, 1944. 191. Заветът на любовта. Т.2. София, 1944. 192. Заветът на любовта. Т.З. София, 1944. 193. Живият хляб. НБ. Бургас, Сила и живот, 1997. 194. Приготовленията на сърцето. НБ. София, Жануа '98, 1999. 195. Оживяване. НБ. АСК-93, София, 1998. 196. Силата на мисълта. ООК. София, Урания, 1998. 197. Ако говоря. ООК, Т.1. София, Жануа '98, 2003. 198. Ако говоря. ООК, Т.2. София, Жануа '98, 2003. 199. Запалена свещ. ООК. София, Жануа '98, 1999. 200. факти, закони, принципи. ООК, Т.1. София, Бяло Братство, 2002. 201. Наука за живота. ООК. София, Жануа '98, 1999. 202. Сила и живот. НБ. Т.2. София, Бяло Братство, 2006. 203. Акордиране на човешката душа. Т.1. Бяло Братство, София. 204. Акордиране на човешката душа. Т.2. Бяло Братство, София. 205. Акордиране на човешката душа. Т.З. Бяло Братство, София. 206. Първият момент на любовта. УС. София, Бяло Братство, 1997. 207. Свещени думи на Учителя. Т.1. София, Всемир, 208. Свещени думи на Учителя. Т.2. София, Всемир, 209. Свещени думи на Учителя. Т.З. София, Всемир, 210. Веригата на Божествената любов. София, Захари Стоянов, Бяло Братство, 2007. 211. Най-голям в Царството небесно. ООК. София, Жануа '98, 1999. 212. Пътят на доброто. МОК. София, Жануа '98, 1999. 213. Към извора. ООК. София, Бяло Братство, 2002. 214. Вас ви нарекох приятели. НБ. София, АСК-93, 1998. 215. Ново разбиране за времето. УС. София, Бяло Братство, 1996. 216. Младият, възрастният, старият. УС. София, Бяло Братство, 1996. 217. Изпитът на любовта. УС. София, АСК-93, 1998. 218. Годишен наряд, 1989-1990. 06.10.1989 г. 219. Годишен наряд, 1992-1993. 12.09.1993 г. 220. Годишен наряд, 1982-1983. 06.03.1983 г. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ИБ - извънредни беседи КД - беседи от Класа на добродетелите МОК - лекции на Младежкия окултен клас НБ - неделни беседи ООК - лекции на Общия окултен клас РБ - рилски беседи СБ - съборни беседи УС - утринни слова
 2. СТОЯНКА ИЛИЕВА (27.07.1899 - 25.09.1981г.) СВЕТЛИТЕ ГОДИНИ В МОЯ ЖИВОТ 1. ДА СЕ РОДИШ НАВРЕМЕ Казвам се Стоянка Илиева Христова и съм родена на 27 юли 1899 г. в гр. Нови пазар от майка Елена Миркова и от баща Мирко Христов, българи от плът и дух. В дългата низа от дни и години, които образуват съдържанието на един човешки живот на земята, има събуждане, устрем, възход, има достигане на една връхна точка, а след нея - бавно слизане по наклон към един неизбежен за земята финал. Човек върви и не се обръща назад, но като достигне връхната точка в пътя и стъпи по наклона, все по-често се обръща назад да види, да огледа изминалия път, да си направи равносметка. Ония, които пишат мемоари най-добре познават тоя вътрешен процес. Но мемоарите обрисуват цялостно един човешки живот, в който са подбрани все пак по-значителните, по-характерните изживявания и събития в живота на един човек с оглед на времето, на епохата, в която е живял. Мемоарите отразяват забележителни събития и в епохата. Аз не пиша мемоари. От ретроспективния поглед, с който обгръщам целия си изминал досега път, след преценката, която си правя, спирам се само на най-светлите години в живота си, на най-красивите зърна в броеницата от дни и години. За тях искам да разкажа просто и непринудено, да оставя веществен документ за един свещен живот, спомен, който може би косвено ще интересува, ще вълнува и ползува ония, които се докоснат до него. Улавям перото не без тъга, защото хубавите, красивите спомени в дни на страдания и изпитания сами по себе си са извор на тъга, защото са неповторими, безвъзвратно отлетели и съпоставени с настоящето, те по-ярко изпъкват и будят тъга. Същевременно човек се освежава донякъде, потапяйки се в тънката неуловима аура, оставена от онова, което е било. Но трябва да се върна малко назад, докато стигна тази дата. Когато Учителя е правил своите научни обиколки из България в продължение на 11 години, начиная от 1990 година, посетил и моето родно място - Нови пазар - тогава малък градец. Аз съм била малко дете. Той се запознал с баща ми, защото при своите обиколки целта му е била да влиза в контакт с народа, да дири и открива нови души, да проучва и българина като тип. Затова е изнасял сказки по френология, физиогномика, затова е правил и съответно измервания на много глави, като е съставял и френологични карти. При това, Той носел със себе си своята първа излязла от печат книга "Наука и възпитание" и при някои срещи с хора предлагал. Така той връчил на баща ми след разговора, който водили един екземпляр от тази ценна книга и мисля, че тя е изиграла роля на покана. Поканена съм била аз, малкото тогава дете, защото баща ми не се раздвижил особено, не възприел нищо от това, което му говорил Учителя, а книгата запазил непокътната без да я прочете. Така неразрязана тя попадна по-късно в моите ръце и аз действително помислих след няколко години, че тя е била предназначена именно за мен.
×
×
 • Create New...