Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'РАЗБИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ'.

Открити 1 резултат

  1. 8. Евангелист от Свищов РАЗБИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ 45 лекция на Общия окултен клас държана от Учителя на 7 август 1940 г., София-Изгрев. - В: Наука за живота. Общ окултен клас, Г. XIX (1939-1940), т. 2. Лекции 24-48. София, Жануа 98,1999, с. 354-356. ... Двама положителни хора винаги са в стълкновение. Ако учениците са положителни и учителят е положителен, те имат стълкновение. Ако войниците и офицерите са положителни, ще има стълкновение. Там, дето има положителност от двете страни, има стълкновение. Стълкновението само по себе си не е лошо. Стълкновение - нищо не значи това. Между точилото и ножа има стълкновение. Ако турите ножа, който е от меко желязо, върху точилото и въртите камъка на точилото, ножът се наточва и става остър, но при тази своя острота ножът загубва нещо, но и точилото изгубва нещо. Най-първо точилото е голямо, но после се смалява, смалява и после ще изчезне съвсем. И всички ножове и те изгубват нещо от себе си. И те намаляват. Ако вие едновременно в живота си сте един нож, едно точило, какво ще спечелите? И точилото ви ще се развали, и ножът ви ще се развали. Допуснете, че вие говорите постоянно с езика си много лоши работи. Знаете ли какво ще дойде след време? Ще се схване някой ден езикът ви. Ще ви кажа една случка, станала в Свищов с един евангелски проповедник. Той се оженил за една жена, която обичал. От нея имал едно дете. Жена му умряла и той се оженил за втора жена. Втората майка не струвала хас* /*заб. под черта. Струвам хас - ар.-тур. haz нар. интересувам се, обръщам внимание./ от първото дете. Всеки ден го бие. Налага го на общо основание, като че или е криво това дете. Един ден това дете, като плаче, казва: "Мамо, помогни ми." И когато това дете извикало така, веднага втората майка вижда умрялата майка. И както втората майка била вдигнала своята ръка да удари детето, тая ръка останала във въздуха. И трябвало е да дойде проповедникът да помогне да свали ръката. Коя е причината? Причината е тая първата жена. Ще кажете, че това е халюцинация. Хубаво, но какво подразбираме ние под думата "халюцинация"? Ние разбираме две влияния от два различни свята. Под "халюцинация" ние разбираме явления, които принадлежат на друг свят. Халюцинацията е нещо реално, но тя не е нещо реално на физическото поле, а е реално в друга някоя област. Ние вярваме в това, което виждаме. Това е право. Но онова, което виждаме, е ограничение и нашето знание е ограничено. Зрението не зависи от знанието. Колкото повече знаем, по-далеч виждаме. Колкото по-малко знаем, толкова светът е по-тесен за нас.
×