Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'литература'.

Открити 3 резултата

  1. 6.Истинска литература В. «Братство», бр. 139, 17.XI.1935 г, стр. 1. Литературата винаги е оказвала и оказва силно влияние върху душите на хората. И в зависимост от това, какво тя е издигала като идеали, които са вдъхновявали човеците, са се явявали и последиците от тях в ежедневния живот. Казва се, че литературата обикновено е отражение на дадено време и епоха, но това е обикновената, фотографическата литература, а творческата литература чертае пътищата и дава насоки в живота. В по-голямата си част, съвременната литература, вместо да внесе нещо здраво в живота, тя внася само отрови и убива и без това намалелия стремеж за живот у хората. Вместо да въздигне идеали, които да поведат човеците към светли бъднини, тя, изнасяйки постоянно криминални романи, мистериозни убийства, отмъщения и пр., отравя, буквално отравя душата на читателя. Ще кажат: такъв е животът днес, затова е такава и литературата, но мисля, че литературата не трябва да тика и без това плъзгащите се човеци надолу, а да им подаде ръка и да ги изведе нагоре. И винаги, когато човечеството е стигало крайни предели на развала, когато литературата, сама покварена и изхабена, е била безсилна да помогне, са се явявали велики личности, гениални творци, които са хвърляли силна светлина върху изгубения път - за да го видят всички. Тези велики личности са носили със своето слово, независимо в каква литературна форма, храна за душите, облекчение и разрешение на много жизнени въпроси и импулс и вдъхновение в живота. Те са и родоначалници на истинската творческа литература, която не фотографирва съответната епоха, а дава насока, начин и път в живота, който ще изведе човечеството към благоденствие и мир. Нека се надяваме, че както миналото е имало своите гениални личности, така и днешната епоха ги има. Невена Неделчева
  2. 80. ОПИТИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИЗЗЕТАТА ЛИТЕРАТУРА НА 6.XII.1957 г. ПОМИЛВАНЕ И ОПРОЩАВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 1. Молба от Жечо Панайотов до МВР от 24 май 1963 г. - останала без отговор. 2. Приложение Решение 851 на 7.IX.1959 г. по Н.О.Х.Д. N 711/1959 г., че в частта се обезсилва от Върховния съд, решението да се конфискува и унищожи литературата иззета при обиска на 7 декември 1957 г.. 3. Заличаване на общата възбрана при нотариуса срещу Жеко Панайотов Жеков от гр. София, ул. „Методи Попов" N 43, бивша „Земен синур" 43. а. Закон за опрощаване на задълженията към държавата, публикуван с указ N 535 в Държавен вестник, брой 71 от 8.IX. 1964. б. Помилван е с остатъка на наказанието, съгласно указ N 221 на 23.III.1963 г.. като се има предвид, че не е съден и осъждан за деянията по чл. 2, точка 1, 2 и 6. в. Съгласно закона за опрощаване задълженията към държавата и закона за амнистията, задължението по н.с.х.д. - 4/1959 г. е напълно опростено и следва да се заличи при нотариуса. г. Възбраната е заличена на 9.XI.1971 г. Но литературата не е върната понеже е унищожена. До МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /ОТДЕЛ „ЖАЛБИ"/ ТУК МОЛБА от Жечо Панайотов Жеков, жител на гр. София, ул. „Зелен синур" N 43 Другари, Съден съм от Соф. окр. съд по н.с.х.д. N 4/59. След изтърпяване на по-голямата част от присъденото ми лишаване от свобода, на 31 .XII.1962 г. бях помилван и освободен. При задържането ми от Следствения отдел на Държавна сигурност на 3.IX.1958 г., следователят Йото Йотов иззе от дома ми около 90 тома лично мои книги, беседи и лекции от Петър К. Дънов. Съгласно решение N 851 от 7.IX.1959 г. на Върховния съд, препис от което прилагам към настоящата молба, обезсилва конфискуването на въпросните мои книги. Моля разпореждането Ви да се провери где са запазени книгите ми и отгде следва да ги получа. Протокола за изземването не съм запазил, но навярно оригинала от същия е запазен към следственото дело от Държавна сигурност. С почитание: ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 препис. гр. София, 24 май 1963 г. ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ N 851 от 7.IX.1959 г. по н.с.х.д. N 711/59 на Върховния съд, I нак. отдел Председател: Иван Стоянов, Членове: Иван Мънков и Хр. Ганков Докладва: Иван Мънков С присъда по н.с.х.д. N 4/1959 на Соф. Окр. Съд подсъдимите са признати за виновни, както следва: 1. БОРИС НИКОЛОВ ДОЙНОВ от София Неправилно, също, така съдът е конфискувал и постановил да се унищожи иззетата литература, защото не била никому нужна, а забранена и вредна. Съдът може да постанови конфискация или по силата на чл. 33 от Н.К. или когато тя не е предвидена като наказание за извършено престъпление. В случая конфискацията не е постановена нито на едното, нито на другото основание. Съдът е постановил нещо. което не е овластен от закона да направи. Това може да стане само с правителствен акт. 2. ЖЕЧО ПАНАЙОТОВ ЖЕКОВ от същия град Присъдата следва да се измени по отношение на подсъдимия Дойнов само досежно деянието по чл.117 от Н.К. и обезсилване конфискацията на литературата, както е посочено по-горе. Водим от изложените съображения, Върховния съд РЕШИ: Обезсилва присъда N 31 - VII от 19.V.1959 г. по н.с.х.д. 4/59 на Соф. гр. съд в частта й, с която е постановено да се конфискува иззетата литература и унищожи. Верно с преписа.
  3. 34. ИЗЗЕМВАНЕ НА ДУХОВНАТА НИ ЛИТЕРАТУРА М.Б.: Шести декември 1957 г. - срамна дата от комунистическото управление в България! Инквизиция в края на 20 век! Посегна се на беседите, лекциите, разговорите и стенограми на Учителя. Тепърва ще се оценява ролята и приноса на Учителя не само за България, но и за света. Юдата на братството, Никола Антов, селективно е посочил лицата, на които да се направят обиски и изземе духовната литература. Тук, в София, се изземваше не само литературата на Учителя, както е била заповедта, но и всякаква духовна литература, включително Библии, Нов завет и т.н. В пет часа сутринта при мен в София на Изгрева нахълтаха глутница неграмотни (видно от протоколите) екзекутори. Аз пазя и моя протокол, с който ми иззеха книгите. От складовете на Братството, беседите бяха изземвани с камиони... Тук ще приложа описа от обиска на баща ми, смелата му и уникална жалба и единствения получен отговор от МВР по този повод. Аз съм носил много жалби на Братството и моя такава в приемната на МВР, но никакъв отговор не е имало... Все пак това е история, макар и срамна! Важно е да се знае, че заповедта за обиск и изземване на литературата ни е била противозаконна, тъй като не е имало Правителствен акт за това (виж решение на Върховния съд - Първо наказателно отделение N 851 от 7.09.1959 г. по н.о.х.д. N 711/1959 г.) И според законите имаме право на обезщетяване от държавата, с което може да се издаде безпроблемно цялото литературно наследство на Учителя. ПРОТОКОЛ ЗА ОБИСК И ИЗЗЕМВАНЕ Днес, 6.12.1957 г. гр. Севлиево, подписаният кап. Филип Митев Филипов, служител при МВР - Севлиево, на основание заповед N 26 от 5.12.1957 г. на др. Окод. Н-к МВР, Севлиево, в присъствието на ст. лейт. Димо Гечев и сержант Михал Денчев и двамата служители при МВР - С-во в присъствието на лицето Трифон В. Пеев - член на БКП, работник в „Сладкарска Кооперация" - Севлиево, живущ на улица „Света Тройца" 5, извърших обиск в дома на лицето Стефан Лазаров Тошев от гр. Севлиево, живущ на ул. „Света Тройца" 5, при които намерих и иззех следната литература и вещи (При обиска бяха иззети 117 заглавия на книги на Учителя Дънов с общ брой от 239 книги, които са описани в протокола, но не ги цитираме.) - Папка с различни писма, молитви и съчинения на Ст. Тошев. - Плик с доклад-изложение от членовете на финасовия отчет сектата „Бяло Братство" /Дъновисти/ - 49 броя. Запитан Стефан Тошев притежава ли укрита на други места дъновистка литература, същият заяви, че няма такава. За гореизложеното се състави настоящият протокол в три еднообразни екземпляра, от които единият за Окр. У-е МВР - Търново, единият за Окол. У-е МВР - Севлиево и един за обискирания Тошев. 6.12.1957 г. Севлиево Обискиран: /Ст. Тошев/ Свидетели: /Два подписа/ Съставил протокола: /Капитан Филипов/ /подпис/
×