Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Бракъ'.

Открити 1 резултат

  1. Ани

    283. Бракът е карма

    283. Бракът е карма Когато работехме извора, един ден Учителят, минавайки край мен, се обърна и ми каза: "Вие с Владо сте в дихармата. Вашата връзка е за в бъдеще." Понеже брат Владо бе изявил желание да се съберем, Учителят каза, че това не бива да става между нас. Бракът е карма, а ние нямаме карма. Ние сме слезли с поръчение и обещание от невидимия свят и трябва да изпълним мисията си докрай. По-късно, като се върнахме в София, една заран Учителят ми каза: "Владо е Меркуриев тип и се движи в елипса - ту се приближава, ту се отдалечава, а ти си Венерин тип и се движиш в кръг - внимаваш да спазиш еднакво разстояние от центъра. Владо гледа практичното в живота." На трапезата през последните дни Учителят ни каза: "От изгаснали главни, сега ще станем светещи слънца - да даваме. Не с Любов, а с бой ще се изправи човекът. Сега и праведни и грешни горят, та златото ще се отдели от рудата за украшения. Второто пришествие ще е запалване на въздуха, а сега е приготовление за пришествието. Сега иде Божията милост към хората. Бият те, защото си глупав, не защото си слаб. Знанието е за малцина, забавлението за мнозина. Любовта разрушава брачната връзка между доброто и злото. Любов, която не се мени при никакви обстоятелства, е Любов. Мъдрост, която не се мени при никакви обстоятелства, е Мъдрост Свобода, която не се мени при никакви обстоятелства, е Истина. Истината е в свободата, която не се мени." В.К.: Да. Нас. 35 нали, когато става въпрос за евентуално да се съберетес Владо, той казва, че вие сте с Владо в дихарма. Весела: Да. В.К.: Изобщо, искам да ми разкажете нещо повече за Владо. Имате ли негови снимки, отделно. Какво стана с него, стози човек? Весела: Не, отделна снимка нямам. Аз снех Учителя с една група, направих три снимки там, в планината. Казах, помолих Учителя да ми позират, за да направя три снимки, и той едната снимка е в анфас, другата е в профил, третата е в три четвърти. Три снимки с Учителя с една група, там е и Владо на тази снимка. Сега, Владо беше един слаб, рус, висок руснак, който е пристигнал след революцията с брат си в България и са се поселили в село Мърчаево. Той беше учил в кадетски корпус, беше за офицер следвал. Пишеше малко поезия. Беше малко така романтична, поетична душа. Много обичаше Учителя и идеите на Учителя беше готов да работи. Но той беше много близък и на брат Лулчев. И в Мърчаево той даде стаята си на брат Лулчев да живее през тези месеци. Така че ангажирана беше от Лулчев неговата стая. Той живееше с брат си в една къщичка срещу Темелко, горе на високото. Сега, той беше неженен, беше работил в каменоделните на Владая 20 години. В.К.: Като каменар? Весела: Да. Каменар, каменоделец. И четеше беседи, посещаваше кръжока там на братството в селото у Темелкови. Ние двамата, като работихме изворчето, той винаги се държеше с голямо уважение и внимание към мен. Винаги слушаше каквото му каже Учителя, изпълняваше така, имах впечатление. Той беше управител на едно магазинче, имаше там в селото. И нещо се беше пообъркал с финансите в магазинчето и аз помня, че ходих да моля Учителя да му се помогне нещо да се оправи това. И въобще, аз се застъпвах за него, да му вървят работите. И той много изстрадал човек, така много го съжалявах. Но един ден както работихме, той се обърна и каза: Сестра Веса, да се суберем. Казвам: Какво?-Да се суберем? Казвам: Какво искаш да кажеш?-Да се съберем. - Ние сме дошли да работим за Учителя, какво повече от това? Ние нямаме повече работа с теб. Той остана недоволен от моя отговор. Казах, аз ще кажа на Учителя какво ми приказваш. И отидох при Учителя разтревожена. И казах: Учителю, Владо ми каза така - да се съберем. Учителю, каквото вие ми кажете, аз винаги съм готова да изпълня. Той каза: "Не се тревожете, аз ще ви кажа." И аз си излязох спокойна, че Учителят ще ми каже. На другият ден, като отидох у брат Темелко, Учителят беше на тераската и ме извика и много строго замахна с ръка, с пръста нагоре в полукръг, и каза: "Никакъв брак!" Много строго. "Ти си дошла да извършиш една работа. Ти имаш една мисия на земята, никакъв брак. Владо, казва, е меркуриев тип, той се движи в елипса, а ти си венерин тип и се движиш в кръг. А той ту се приближава, ту се отдалечава. Ти пазиш да не се отдалечаваш от центъра, еднакво разстояние да държиш." В.К.: Виж какви закони има. Весела: Да. Той се движи по елипса, а ти се движиш в кръг. Не са еднакви движенията. Няма хармония между нас, затова. Да.
×