Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Верка Куртева'.

Открити 2 резултата

  1. 138. ТАТКО, ЖИВА СЪМ, ЗДРАВА СЪМ Бях едва 4-5 годишна, когато се разболях. Болестта ми всеки ден се влошаваше. Почнала съм да губя съзнание. Майка ми, като видяла, че всички взети мерки са безрезултатни, вече приготвила дрехите ми и ги сложила до мен. Учителят пак бил дошъл в Айтос и бил в дома на семейство Габровски. Баща ми се научил за пристигането на Учителя, отишъл и го посетил. След като се видели и поразговорили, той станал да си отива, защото тревожно било положението около мен. Много му се искало да бъде до Учителя колкото се можело по-дълго, но не го сдържало. Излязъл той оттам и бързал за у дома, за да ме види и пак се върнал при Учителя, но не казва нито дума за моето критично положение. Върнал се и втори път, и когато за трети път искал да си излезе, чак тогава Учителят го попитал: „Как е детето?" - „Много е болно, Учителю. Вече сме го оставили в ръцете на Бога." - „Сега, като отидеш, ще го свариш право на прозореца и то ще ти се обади, ще ти каже: Татко, жива съм, здрава съм." Баща ми си отива и за голяма негова радост и изненада става точно тъй, както Учителят го казал само преди няколко минути. Аз съм била права на прозореца и щом съм видяла, че баща ми влиза в двора, съм извикала: „Татко, жива съм, здрава съм." Разказала: Верка Куртева 14.02.1965г.-Айтос.
  2. Ани

    13. ПРЕДПРИЕМАЧЪТ

    13. ПРЕДПРИЕМАЧЪТ Има и един друг факт, при който не съм задавал никакъв въпрос. Учителят отива към изворчето «Изворът на Доброто». Аз съм при извора. До мене е Бандерски, а до него е Верка Куртева и една друга сестра. А Тодор Бандерски е капитан и каза на Учителя: - Аз съм донесъл камъчета от Бяло море, да можем да ги сложим тук. А пък Верка Куртева казва: - Ако е тук Борис Николов, щеше да ги нареди хубаво. А пък Борис е майстор по мозайката и нарежда камъчета - та това са съображенията на Верка. А Учителят е на 10 метра от нас и говори с Кирил Икономов. По едно време Учителят дочува какво казва Верка Куртева. Като чу това, като скочи, и тръгна към нас. - Какъв е тоя Борис Николов? Борис Николов ли? Какъв е тоя Борис Николов? Гласът Му беше строг, беше недоволен и отхвърлящ едновременно Борис. Странно впечатление ми направи това. Аз не познавах Борис. А пък после се запознах с него, след 5 години, когато дойдох в София. Учителят искаше да каже, че Борис ще направи някаква грешка към мене. А каква ли беше? Борис една година работи мозайка при Бертоли, после се отдели от него и започна сам да работи. Усвои занаята мозайка, после наемаше сам обекти, а ние ги изпълнявахме. Беше събрал работници все от Братството. Той ще мине към нас, ще поработи малко, но онова, което се върши и работи непрекъснато, това сме ние. Той е като предприемач. Това е той - предприемачът. Ако че е от Братството. Пример. Работим мозайката на Софийската опера. Това е голям обект. Трябват работници. През това време Борис е наел обект и Резиденцията в Лозенец и още няколко обекта. На обекта при операта долу се бърка мозайката с машина, после се качваше горе и се разстилаше. Имаше общи работници за грубата работа, но нямаше майстори. Ние работим с Крум Въжаров като майстори - двамата. А какво сме изработили, то Борис го смяташе и го представяше за заплащане. Но много от работниците не бяха доволни от заплащането, протестираха или напускаха. А ние оставахме с Борис. Нали сме от Братството, трябва да имаме общ живот и обща работа. Но после това се разруши от предприемача. А как това стана, ще го разкажа, когато му дойде времето. Предприемачът винаги си остава такъв. Ако да се пише, че е от Братството. В Братството трябва да има само ученици. И никакъв предприемач. Където се яви предприемачът, се създават отношения на чорбаджия и слуги, на господар и роби.
×