Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Димитър Христов Куличев'.

Открити 1 резултат

  1. 5.2. Предложение за снемане регистрацията на пасторите на Конгершанската църква Христо Христов Куличев и Димитър Христов Куличев * Вестители на истината. История на евангелските църкви в България. София, Българско библейско дружество ООД, 1994, с. 385-387 До Другаря Любомир Попов, заместник министър, председател на Комитета по въпросите на БПЦ и на РК при Министерството на външните работи ПРЕДЛОЖЕНИЕ за снемане регистрацията на пасторите на Конгершанската църква Христо Христов Куличев и Димитър Христов Куличев Другарю Зам. министър, От известно време председателят на Централното управление на Конгрешанската църква пастор Костадин Спасов Бозовайски е пенсионер. По тази причина част от времето си прекарва в Пазарджик, където се е установил да живее и само от време на време идва в София във връзка с някои богослужения. С това контрола над църквата е отслабнал. От това се възползуват фанатизираните в религиозно отношение пасторите Христо и Димитър Куличеви. Те проявяват нескрит стремеж да оглавят църквата и активизират нейната дейност. Това тяхно желание намира подкрепа и от пастор Бозовайски, който негласно ги поддържа и в тяхно лице вижда бъдещите негови заместници. През 1976 г. пастор Христо Куличев е написал писмо с ултимативен тон, което е изпратил до председателя на Държавния съвет другаря Тодор Живков с настояване да бъде възстановено издаването на забранения през 1948 г. вестник "Зорница". Без да има право и без всякакво разрешение от Комитета и съответните власти по места той е посещавал отделни църкви в страната, където е извършвал богослужения. Организирал е младежки служби, музикални програми и заедно с брат си, пастор Димитър Куличев, са изработвали програма за изпращането на младежи да проповядват в провинцията. Пастор Христо Куличев не е член на централното ръководство на Конгрешанската църква, обаче той присъствува на почти всички негови заседания, като заявявал, че не го интересува мнението на Комитета, важно било, че църквата го била избрала. Без да има съответни пълномощия към края на 1983 г. той поема ръководството на църквата. Забележка на съставителя: Материалът има за цел да покаже причината за промяната, настъпила през изминалите 23 години, в цитираните лица, които представят Петър Дънов като лъжеучител във вестник «Зорница», бр. 4, 5 от 2007 г. Тези статии ги поместваме накрая. Съществуват изказвания от страна на вярващите и се правят упреци към пастор Бозовайски, за това, че той е допуснал Христо и Димитър Куличеви да ръководят дейността на църквата. През м. март т. г. на Централното ръководство на Конгрешанската църква беше извършена ревизия. Установи се, че пастор Димитър Куличев като член на Централното управление на Конгрешанската църква, изпълняващ дейността касиер, е допуснал следните нарушения: Не е извършвал начисление и внасяне 20 % осигурителни вноски върху изплатените трудови възнаграждения на частни лица за извършена работа. Пастор Димитър Куличев е изплащал командировъчни пари на пастори и проповедници без командировъчните да се заверени от съответните длъжностни лица. В приложените сметки към заповедите за командировка не е отразено колко са пътните и дневните, а командировката е изплащана общо. Изхождайки от гореизложените основания предлагам: Да бъде снета регистрацията на пасторите Христо Христов Куличев и Димитър Христов Куличев. 06 юни 1984 г. гр. София подпис: Цв. Цветков Пастир Бозовайски неведнъж бе викан в Комитета и му бяха предлагани пастирите Виктор Вирчев и Милчо Тотев от Петдесятната църква и Тимотей Михайлов от Баптистката църква за негови заместници. Той отбиваше тези предложения като възразяваше, че тези лица не са от съборните църкви, а и Тимотей Михайлов не е пастир. "Ще го ръкоположите", предложил веднага Цветков. След като тези предложения не бяха приети, на преден план излезе Павел Иванов от Евангелската съборна църква в Асеновград. Без да бъде избиран от църквата за пастир и от събор за председател, комитетът му издава писмо от 6 ноември 1984 г., че е регистриран по чл. 16 за пастир на Първа евангелска църква и председател на Съюза на евангелските съборни църкви.
×