Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Иван Димитров'.

Открити 1 резултат

  1. Ани

    А) Иван Димитров

    А) Иван Димитров Иван Димитров работи като помощник-проповедник в Орхание (Ботевград). Подготвя сграда за църковните служби и училище за децата от Църквата. Започват гонения. През м. май 1889 г. Иван Димитров е интерниран със заповед на министъра на външните работи и вероизповеданията. С молба до Царя, подписана от 18 миряни се иска да се спази Конституцията за свобода на вероизповеданието. През 1890 г. се завръща в Орхание и продължава работата си на пастир. През 1892 г. Иван Димитров е зачислен към Конференцията на Методистката църква. От 1908 г. той е преместен за пастир в Лом, като обикаля и селата край града (с. Голенци). Затрудненията не престават Неприятности има не само от православните, но и от баптистите. От 1922 г. е преместен за пастир във Видин, където работи до 1925 г. От 1926-1929 г. пастир Иван Димитров работи в с. Горна Митрополия, след което е пенсиониран.
×