Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Министър'.

Открити 1 резултат

  1. Б. МЕТОДИ, СРЕДСТВА И НАЧИНИ 1. Писмо от д-р Иван Жеков до Министъра на пропагандата от 14.VI.1945 г. Редакция Библиотека ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ До Господина Министъра на ПРОПАГАНДАТА. Тук. София Вх. № 10920, 14.VI.1945 г. Господин Министре, Както е видно от приложеното тук списание «Библиотека за ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ», редактирано от мен, поради усложнените събития едва в два броя можа да излезе и ми се наложи да го спра да излиза по същите причини. Но днес, когато се подобряват международните отношения и нуждата от просвета и съвети по природолечение е една въпиюща нужда за народа ни, то реших да подновя печатанието на списанието ми и затая цел моля, Господин Министре, просветеното Ви внимание и благоволение да ми се даде необходимото разрешение за снабдяванието с хартия по печатанието му. София, 12 юний, 1945 г. С отлично почитание: (подпис) Д-р Иван Жеков
×