Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Младежки Oкултен Kлас'.

Открити 1 резултат

  1. Двата пътя "Двата пътя". Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6. Книгата за теглене - PDF Двата пътя 24 февруари 1922 г. [опис] За страха и безстрашието 1 март 1922 г. [опис] Методи за укрепване на волята 8 март 1922 г. [опис] Качества и проявление на волята 15 март 1922 г. [опис] Старият и новият живот 29 март 1922 г. [опис] Двете посоки 5 април 1922 г. [опис] Закон на движенията 12 април 1922 г. [опис] Разбор на думи 19 април 1922 г. [опис] Проява на кармическия закон 26 април 1922 г. [опис] Красивото в живота 3 май 1922 г. [опис] Закон на енергията 10 май 1922 г. [опис] Методи за чистене 17 май 1922 г. [опис] Страхът и съмнението. Обичта 24 май 1922 г. [опис] Връзки на знанието 31 май 1922 г. [опис] Мисъл, чувство и действие 7 юни 1922 г. [опис] Какво се изисква от ученика 14 юни 1922 г. [опис] Скъпоценните камъни 21 юни 1922 г. [опис] Прояви на съзнанието 28 юни 1922 г. [опис] Положителни и отрицателни сили в ученика 5 юли 1922 г. [опис] Възможности 26 юли 1922 г. [опис] Деятелност на сърцето 2 август 1922 г. [опис] Книгата съдържа 21 беседи от първата година на Специалния (младежки) окултен клас, държани през 1922г. Изданието е първо по оригинали от Държавен архив. “Животът на човека започва с неговата мисъл. Щом мисли, той съзнава, че живее. Всяка мисъл, за да бъде жива, трябва да бъде жива, трябва да бъде придружена с чувство. Този израз се нарича слизане на мисълта в реалния свят, в света на формите. Всяко чувство, за да бъде положително, трябва да бъде придружено с волево действие. Действие ние наричаме крайния предел, до който духът достига, крайния предел на духа в неговото проявление в даден момент.” [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6. Бележки от книгата: Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова. Коректори: Христо Андонов, Стоил Янев. Графично оформление: Бехиде Чаушева. Добронамерено съдействаха: Виолета Станева, Минка Андонова и др. Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев. Бележки от книгата: Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд. Автентичността на стенографските записки е запазена. Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6) Бележки от книгата: Пояснение Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазена в Държавен исторически архив. Същите са отпечатани в томчетата „Двата пътя: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“; Год.I – 1922, т.1 – София, 1934 и „Противоречията в живота: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“, Год.I – 1922, т.2 – София, 1934. Двата тома са коригирани и изменени! Обработил архивните единици в Държавен архив Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова. – Вергилий Кръстев
×