Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Необикновено посещение'.

Открити 1 резултат

  1. 31. НЕОБИКНОВЕНО ПОСЕЩЕНИЕ В КЛАС Още една интересна опитност имам от невидимия свят, пак в клас. Влязла съм вече в един от петите класове. По едно време ми се стори, че вратата на класната стая се отвори. Поглеждам към вратата и понеже отварянето на вратата ми се видя много реално, запитах ученичките: Кой влезе? - Никой, госпожице. Убедих се, че наистина никой не е влязъл и започнах да изпитвам ученичките, да видя как са научили урока си. Обърнах се случайно назад и зад себе си виждам две красиви същества, не от земята, които си останаха на същите места, но в такова положение, че с мене заедно образуваха равностранен триъгълник. Аз бях на върха, а те двете основи. За един момент се попитах: Какво да правя, да остана неподвижна или да се чувствувам свободна, както в случай, когато съм сама? Едва се запитах, и веднага си отговорих: Аз съм учителка и не изменям на своя пост. Ще си работя както си зная, ще се движа или ще стоя на едно място, а те да постъпват както намерят за добре. Продължих урока си, но и без да се обръщам към тях, аз видях какво правят. Виждах със задната част на главата си. Когато трябваше да се подвижа малко или да пипна нещо на черната дъска, аз правех това съвсем свободно, но същевременно наблюдавах какво правят и двамата гости. Те се съобразяваха според моите движения, като гледаха през всичкото време да не нарушат равностранния триъгълник: аз на върха, а те на основата. Така майсторски, така леко се движеха те, че през всичкото време макар и в движение, равностранният триъгълник запазваше и трите си страни равни, и ъглите неизменни. Това събуди в мене мисълта и идеята за равностранния триъгълник в духовния свят, дето се намира в постоянно движение. Значи в духовния свят всичко е в движение, там няма статика, както и в живата, разумна природа.
×