Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Новият човек'.

Открити 1 резултат

  1. 2. РОДИ СЕ НОВИЯТ ЧОВЕК Отворих книгата на живота - съкровищница дълбока и там в редове, писани преди 90 години - светлата дата 1864 година, 29 юни стар стил, 12 юли нов стил, срещу която дата пише: Днес се роди новият човек, огрян от лъчите на вечно греещето слънце, носител на новото в света - Учителят. Роди се новият човек, певецът на Великата Божия Любов, която разкрива целокупния живот и го осмисля. Роди се новият човек, певецът на Великата Любов, която изключва всички скърби и страдания, която разрешава всички мъчнотии и страдания. Той пее за онази Любов - жива, свята, безсмъртна, която единствена ще спаси света. Роди се новият човек, който сложи живота си пред олтаря на Великата Божия Мъдрост, носителка на истинското знание и светлина. Роди се новият човек, служителят на Великата Мъдрост. Той очисти пътя на човешкия ум от всички спънки и препятствия, от всички прегради и ограничения, и го понесе в свят чист, лазурен и необятен. Той служи на онази мъдрост, която единствена отваря вратите на затвора, в който човек сам себе си е поставил. Роди се новият човек, носител на Великата Божия Истина, която освобождава от робство и ограничения човешката душа. Роди се новият човек, носител на Великата Истина, която изпразва затворите, запечатва ги за вечни времена и отваря широки светли двери към простор и свобода. Той носи онази истина, която събаря стари крепости, и пред която отстъпват всички заблуждения. Дойде на земята новият човек с везните на Великата Божия Правда, която с теглилките на справедливостта мери и отмерва всяко човешко деяние, всяка човешка мисъл и всяко човешко чувство. Живя и работи новият човек, сеятелят на доброто семе - Великото Слово Божие и остави го да никне, да расте и стократно плод да дава. Роди се новият човек, който със своите здрави мишци завъртя колелото на живота, обратно на неговото движение, нито надясно, нито наляво - но нагоре, по спиралата на вечния живот. Роди се новият човек, за когото небето слиза към земята, а земята възлиза към небето, и там високо някъде на границата на любовта те взаимно си подават ръка за обща работа - за мир и любов между човечеството. Роди се новият човек, вдъхновителят на всички прогресивни люде в света и даде им възможност кой с перо или мотика, кой с четка и рало, чук или машина, кой с живот или песен да хвалят и прославят Великия Творец - Живия Господ на Любовта. Роди се новият човек, който превърна живота в песен и песента в живот. Роди се новият човек - певецът на Любовта, служителят на Мъдростта и носителят на Истината. Роди се новият човек, огрян от лъчите на вечно греещето слънце, носителят на Новото в света - Учителят! Слово от сестра Паша Теодорова по случай Петровден 12 юли, 1954 година.
×