Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Петър Дънов'.

Открити 294 резултата

  1. 44. Д-Р ЖЕКОВ И ПЕТЪР ДЪНОВ А как се запознава д-р Жеков с Петър Дънов? Учителят отива в печатницата да печата Своята първа книжка - «Науката и възпитанието». А д-р Жеков щял да печата една брошура по социализма. Учителят му казал: - Първом моята книжка, а после идва ред на твоята. И така стана. От 1900 г. до 1944 г. Учителят беше на Изгрева, а след това дойдоха комунистите, та чак досега. А когато през 1917 г. Учителят е бил заточен в гр. Варна, то д-р Жеков се разтичал по разни началници да Го защитава. А той е оттам, там работи като ветеринарен лекар и всички го познават. А тогава ветеринарни лекари няма, той е завършил в Италия и е на голяма почит. А защо? Тогава България е земеделска страна и за да се обработва земята, е необходима стока - коне, говеда, крави, овци и т. н. Та, благодарение на неговата защита, Учителят получава разрешение да се разхожда сутрин с приятели до едно възвишение във Варна, наричано Ташлъ-тепе. Разхождали са се покрай морето.
×