Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Пролетта'.

Открити 1 резултат

  1. 19. ДЕНЯТ НА ПРОЛЕТТА Обични братя и сестри, По случай Новата духовна година - денят на пролетта, изпращам моите топли чувства и красиви мисли към всички с най-хубави пожелания за здраве, духовен подем и светлина. Споделям следните размишления: Първият ден на пролетта - пролетното равноденствие. Първият ден на Любовта - вечното благоденствие. Де е вечното благоденствие? - Дето денят и нощта се изравняват; дето виделината свети в тъмнината, но тъмнината я не обхваща; дето доброто и злото се срещат - доброто стопява злото и го обезсилва. Де е вечното благоденствие? - Дето снегът и ледът на сърцето се стопяват и превръщат в пара - двигател на живота, и вода, която напоява и оросява всичко, каквото среща в пътя си; дето вятърът и бурята в ума се превръщат в мелодия и хармония - музика в живота, единствената наслада на човешката душа; дето волята на човека се подчинява на Божията воля и прави човека служител на великото - идване Царството Божие на земята. Де е вечното благоденствие? - В Новото учение, което Великият Учител донесе на земята за цялото човечество. Той посади семката на това учение, от което израстна дървото на живота. Блажен е онзи, който е вкусил от плодовете на това учение. Той е придобил вечния живот и нов човек се е нарекъл. Блажени сме ние, които видяхме Учителя като изправен, ненадминат връх. Видяхме го ние в трите свята един и същ. София, 21-22 март 1971 година.
×