Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'РАЗУМНИЯТ ПЪТ В ЖИВОТА'.

Открити 1 резултат

  1. 5. Дафинка Доганова и операцията на гърлото РАЗУМНИЯТ ПЪТ В ЖИВОТА 8 лекция от Учителя, държана на 23 ноември 1938 г., София-Изгрев. - В: Словото Божие, Царството Божие и Волята Божия. Общ окултен клас. Г. XVIII (1938-1939), т. 1. София, Урания ; АСК 93,1998, с. 140-142. ... Снощи дойде една сестра, позната, боли я гърлото. Ходила на лекар, лекували я, работата се влошила. Най-после дошъл въпрос до операция. Казва: "Еди-коя съм и искам да ви видя". Слязох долу Казва: "Има нещо, което ме задушава в гърлото. Отивам да ми правят операция." Казвам: "Не може ли да се отложи за 5-10 деня?" - "Дала съм обещание. Събираха се за консулт лекарите и решиха. Ангажирахме една стая, дойдох да [ви] видя. Не зная дали ще мога да ви видя втори път." Като се намерила на зор, дошла да ме види за прощаване, ще й правят операция. Седи тя, разсъждава: "Защо не дойдохме по-рано?" Тази работа с пет пари ще стане. Една смокиня щеше да турим и всичко щеше да излезе. Сега работата се усложнила. Лекарите ще турят една тапа, подуване ще има. Лекарят не може да констатира. Като лекуват [тази] работа, образува се тази, новата болест. Най-после намират един лекар, който намира, че причината е в гърлото и сега трябва да се прави операция. Рекох: "Защо не дойдохте по-рано? За пет пари е работата. Сега съжалявам, че има много да страдате." Честта може да бъде на думата - дала обещание. Казвам: "Хубаво, като сте дали обещание. Господ може навсякъде да помогне". Тя казва: "Тогава оставам." Всички ние на земята мязаме на тази сестра, която за 5 пари работа дойде да се прави операция. Една смокиня ще туриш и ще ти тури работата [в ред]. А пък сега трябва операция. Ще мине, може би, но 10-15-20 деня, може един месец да мине. Ние оставяме работите в нашия ум да се усложнят и тогава търсим. Какво ще направи Господ? На вас ви казвам, Бог казва тъй: "Търсете Ме, докато съм близо, не оставяйте да се влоши работата". Търсете Бога в Любовта. Търсете Бога в Мъдростта. Търсете Бога в Истината. Търсете Бога в живота. Търсете го в знанието. Търсете го в свободата. Търсете Господа в добродетелите. Та казвам: Докато е време сега, казвам, ние трябва да вървим по онзи, разумният живот, по който може да се даде един израз, понеже Бог ни е пратил на земята, да има израз животът. Условията, които земята ни дава, те са на място. Тогава само ще минем и пак ще имаме известна опитност. Но човек не може да постигне това, което търси. Животът трябва да има три неща. Потребен е Живот, потребно е знанието, потребна е и свободата. Потребни са и добродетелите в човека. За да има човек един непорочен живот, именно сега той не трябва да отлага. Една малка погрешка ако направим, оставяме тази погрешка да ни причини за в бъдеще една много голяма неприятност. Та казвам: Всичко седи, че има известно упражнение за онези, учениците. На учениците се дават известни упражнения. Ако ти не знаеш как да сдъвчеш храната, как да избираш храната, ще създадеш неприятност на своя стомах. Ако не знаеш как да подбираш своите мисли, ако не знаеш как да подбираш своите чувства, ти ще поставиш сърцето в недобро положение. На ума не може да туриш каква да е мисъл. Разумното в света ще даде такава мисъл. Всяка мисъл е един зародиш, едно семе. Аз разбирам така мисълта. Всяка една мисъл трябва да се посее на своята почва, да израсте. Всяко едно чувство пак е семенце, което трябва да се посее и всяка постъпка и тя е едно семе, което трябва да се посее. Следователно, от три неща има да се учим: от посятите мисли, от посятите чувства и от посятите постъпки. От плодовете, които те може да дадат, които ние ще възприемем, ще се определи, какво ще бъде нашето разбиране за онзи великия Божествен свят, туй положение, в което живеем. В друго отношение, човек без да е посаждал тия семена има нужда от окръжаващите - да му дават подаяние, да ходи да проси. Търсете от Бога. И тогава хубавите мисли посейте в себе си. Казвам, сега само обръщам внимание на вашия нос. Когато се намирате в трудно положение, питайте носа си, да ви даде съвет. Човек казва: "Не е толкоз важна работа, лесна работа е." Лесните работи трябва да се турят на работа. Бележка на Павел Василев: От рождената ми майка знам, че за заболяването на с. Дафинка, семейството й се е обърнало за съвет към Учителя. Той не е изразил съгласие да се прави операция. Консултациите, направени в клиниката на Варкони (сега III Градска болница) са настоявали образованието в гърлото да се оперира. Операцията излиза несполучлива, поради трепване на ръката на хирурга и срязване артерията захранваща главата. Тогава, като поука в семейството се коментираше, че питаш ли Учителя или Невидимия свят, трябва да слушаш. Това е причината за нейното заминаване. П. Василев за публикация в "Изгревът". 14.05.2007 г., София
×