Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Ревизия'.

Открити 2 резултата

  1. 108. РЕВИЗИЯТА НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО В стремежа си да поемат цялото управление на Братството за да го ликвидират съгласно директивата на Партията и за да се придаде една по законна форма на тази задача, тези двамата замислят и решават да предизвикат една ревизия на братските финансии, а оттам и един съдебен процес, насочен предимно срещу Борис Николов и Жечо Панайотов. Тъй като опитният счетоводител Стефанов напълно е разбирал, че ще има възможност да се скалъпи един такъв процес. С един такъв процес те ще целят да покажат пред обществото, че в Братството стават много нередни неща и злоупотреби. За да спечелят обаче и моралната подкрепа на приятелите от Братството в тази си пъклена работа, тези двамата устройват едно голямо събрание в трапезарията на Изгрева. В това събрание Антов и Стефанов ще искат да заклеймят и опетнят двамата братя Борис Николов и Жечо Панайотов, сметнати като единствени виновници за тези нередности и злоупотреби. Като така щели да искат отстраняването им от Братския съвет и всяка братска дейност. На тъй подготвеното събрание, когато всичко е готово и Антов се канеше да започне подготвената си реч, ставам аз и с едно пламенно и добреобосновано слово, изнасям цялата пъклена дейност на Антов, като не пропуснах да изнеса бруталното му държание, което си беше позволил, жестоко да бие сестри, между които и една възрастна, която се ползуваше с голямо уважение всред нас. Беше бил и един брат Христо - бояджията, който не след много починал. Накрая предложих на всички братя и сестри в това събрание, да гласуват за отстраняването на Антов от Братския съвет и всяка братска работа. За това мое предложение гласуваха всички в събранието. Тази резолюция беше изпратена във всички провинциални братства и те потвърдиха това решение на събранието. Така този демоничен план се провали. Двамата не можаха нищо да кажат и събранието свърши, приятелите се разотидоха с едно облекчение и приятна възбуда.* Това събрание беше на 9 юни 1957 г. По този случай Антов се озлоби страшно много срещу мене и не след много бях изпратен в концлагер на Дунавския остров Персин, край село Белене, където ме държаха две години, след това един месец в Дирекция на милицията при Лъвов мост, където ме викаха постоянно на разпит и още два месеца в Централния затвор. Събитията около това събрание съвсем не спря подтика на двамата за ревизия в Братството, което явно имаше за задача, напълно да се ликвидира нашето Общество и в което нещо за голямо съжаление се успя. Дойдоха двама инспектори и започнаха дни и седмици наред разпити на Борис и Жечо. Преглеждане на сметките. Направиха опис на всичко движимо и недвижимо и всички необходими изисквания при такива случаи. В недвижимите имоти влизаха салоните и всички постройки на Изгрева, а в движимите освен всичко, което имаше в постройките, се включваше и всички вещи на Учителя, които е имал - дрехи, книги, домашни пособия и пр. Възможност за много голям удар върху Братството, двамата инспектори намериха с парите, които нашето общество е имало и разполагало. Тези пари са били доброволни, свободни вноски, членски вноски на приятелите от Обществото, които в счетоводните ни книги са се водили имено като членски вноски. Според закона членските вноски не се облагат с данък. Но по този въпрос даващ възможност на двамата инспектори да имат гилотината в ръцете си, те застават на друго становище и за да създадат по-голяма убедителност и законност на удара, извикват експерт от финансовото министерство. Той разбира се добре програмиран за задачата си, след като преглежда този дял от Братската дейност заявява, че: „Тъй като Братството не е юридическа личност, то не може да има правото да събира членски вноски. За това постъпилите по този начин пари трябва да се приемат и минат като дарение. И понеже всяко дарение, според закона се облага с данък, то и тези постъпили в братската каса пари трябва да се обложат с данък. Така поставен въпроса, финансовият инспектор изчислява и облага братството за постъпилите суми с грамадния данък от 500 000 /петстотин хиляди/ лева. С които пари по тогавашен курс е можел да се закупи пет тристайни апартамента. Братството по това време, беше изцедено до крайни предели в парично отношение и съвсем не е имало възможност да издължи или да вземе отнякъде такава голяма сума. Ето защо те пристъпват към пълна конфискация на цялото движимо и недвижимо братско имущество. Отбелязах вече, че още преди това, по закона на едрата градска собственост, имотите на Братството бяха иззети. Но тук-там имаше някои участъци или част от сградите, записани на братя и сестри, които не са имали никакви имоти и тези именно части записани на тяхно име, все още седяха като тяхно владение. Сега с това разпореждане за пълна конфискация, се помитаха и тези малки остатъци на братско владение. Конфискуваха се всички книги от братските складове на Изгрева, натовариха ги на камиони и се изпратиха за претопяване в книжната фабрика в гара Искър. Конфискувани бяха и златните монети, които имахме. -------------------------------- *Виж„Изгревът", том IV, стр. 214-217.
  2. 19. РЕВИЗИЯ ОТ НЕБЕТО Веднъж, на „Опълченска" 66 разговаряхме с Учителя за „Акашовите записки". Тогава Той ми обясни как лично възприема същността на хората, като ги преживява такива, каквито са в себе си. И добави: „Избягвам често да правя това, защото след това трябва да се чистя..." В есента на 1913 г. (доколкото си спомням това беше в края на месец ноември) Учителят покани в квартирата си на „Опълченска" 66 само сестрите и братята, които са в София и са присъствали на Търновския събор през август 1912 г. (През 1913 г. поради Балканската война нямаше събор.) Тогава аз бях студент в София. Ще кажа накратко какво Той ни каза. Не ми е известно това да е направено достояние на Обществото ни. А сега аз съм единствения жив от тези, които са присъствали. Знаем, че Еволюцията на човеците е дълъг процес, дълъг период от време, който е разделен на епохи. Второто идване на Христа не се отнася до еднократен акт, а една епоха. За него се е изказал Исус Христос. За него са пророкували древните пророци на Израиля - Исая, Йеремия и др. Неведнъж и Учителят се е изказвал за тази епоха. Той казваше: „Това, за което са пророкували пророциите, ще става във вашите дни. Мнозина от вас ще го видите." Ще цитирам по памет и по смисъл това, което каза Учителят: Навлезли сме в една нова епоха. Сега Христос извършва всекидневни ревизии, чрез голям брой свои ангели, на човеците по цялата земя. Някои по-важни человеци се ревизират не само по един път на ден! Сега, чрез тези ревизии ще стане дележът на човеците на земята на прогресивни и назадничави. Става това, за което е говорил Христос. Сега се изготвят списъците на ония души, на ония човеци, които ще съставляват Новото човечество, шестата раса, която ще населява новия материк, който сега се изгражда от дъното на океана... Тъй че Учителят каза: „Аз ви казвам това, за да ви предупредя, да бодърствувате в живота си, да следвате в Тесния път на живота, като знаете, че предстоящите години са съдбоносни за вас! Че вие сте под ревизия на Небето. От вашите прояви, от вашия живот ще зависи, дали ще бъдете членове на Новото човечество от шестата раса, които ще са носители на духовната любов и ще обладават дара ясновидство." При един разговор с Учителя, през 1915 г. между другото Той ми каза: „По мои съображения аз не въведох „Кръщението с вода" за учениците на нашата Школа. Но препоръчвам на моите ученици по свобода и любов един други да се кръстите в името на Исуса Христа."
×