Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Тесний път'.

Открити 1 резултат

  1. Ани

    39. ТЕСНИЙ ПЪТ

    39. ТЕСНИЙ ПЪТ Текст и музика Стефан Тошев Прилагам моята песен „Тесний път" с нотите и някои мои коментарии към текста. Прочетете си от Новия завет ония цитати, които съм сложил в началото на песента и към някои от куплетите и ще се убедитe, че текстът е в хармония с учението на Христа и Учителя. Желателно е нашите приятели да заучат мелодията (тя е лесна) и да си пеят тази песен. Гр. Севлиево Юли 1960 година. Понеже песента стана със 17 куплета, припевът да не се пее след всеки куплет, а да се изпява след всеки три куплета - в края на 1, 4, 7, 10 и 13 и 17 куплет. Постарал съм се в тази песен да вложа важни принципи на духовното учение. А и мелодията лесно се заучава. Който свикне да пее тази песен или отделни куплети от нея, някои от изразите в песента често се явяват в съзнанието му, той ще си тананика или ще се вживява в тях. И така неговото съзнание ще бъде предпазено: да не проникват низши, отрицателни мисли в него. Гр. Севлиево 25 юли 1964 година. ТЕСНИЙ ПЪТ (Еванг. Матея, 7:13-14 и Лука, 13:23-24) (Откровение 3 глава) 1. Два пътя има пред нас: „Тесен" и „широк"; но с различен резултат, кой ще избереш? Припев: Смел подвиг към Духа е „Тесният път". Чудна радост внася той в наш'те души. 2. Не е лесен „Тесний път", но той е велик. От Небето ни канят В него да вървим. 3. С усилие се взема Царството Божие: които се насилят, те го грабнуват. 4. Този „Път" е Божествен, в Правда се расте. Той ни носи щастие, дава вход в Небе. 5. Който влезе в този „Път" става „ученик". Той се бори и расте с кредит от Небе. 6. Да следваме в този „Път" Небето прати Любезния Учител - Той ни просвети. 7. Високият идеал Той ни завеща: към него да се стремим и да победим. 8. Високият идеал е голям магнит. Чрез него ние летим Горе, по-горе. 9. Христос нали ни каза: Виделината Да не е тъмнина нам а Идеал наш. 10. Всичките Учители търсели души, през всичките векове - жадни да растат. 11. Наш'те славни водачи, Белите братя, Чрез този „Път" са добили Мъдрост и Любов. 12. Те са за нас образец и пример велик. Аз за себе си избрах С радост „Тесний път". 13. Чрез деветтях блаженства Христос ни кани: да се подвизаваме и да победим. 14. Плодовете на Духа: Любов, Радост, Мир, Благост, Милост и Вяра с подвиг идват в нас. 15. Ето що казва Духът: Който победи - величие го чака в храма на Бога. 16. Което сте сторили на моя малък брат, на Мене сте го сторили. Елате при Мен! 17. Ние, „учениците" все жадуваме в този славен Божи Път да се утвърдим Забележка: В припева „Тесният Път“ се редува със „Светлият Път“ и с „Божият Път“. ПОЯСНЕНИЯ НА НЯКОЛКО РЕДА ОТ ПЕСЕНТА „ТЕСНИЯТ ПЪТ“ А. От четвъртия куплет. 1.„В ПРАВДА СЕ РАСТЕ“ (давам цитат от книгата „Към новата култура“ – статии от Учителя): „Дето няма Правда, няма Любов, физическата страна на любовта е правдата. За да се изяви любовта на земята, непременно трябва да има правда. Любовта е дълготърпелива, милостива, но абсолютната любов изисква абсолютна правда. И само човек, който е просветнал в правдата, може да възприеме Божествената Любов.“ Затова Исус Христос казва: „Търсете Божията Правда.“ 2.„ТОЙ НИ НОСИ ЩАСТИЕ" а/ Из беседа „Пътят на добрите постижения" от 28.08.1930 г.: „Няма човек, който е вървял по Божия Път и да не му върви добре... Някой ще каже: Моята работа не върви. Това си има причини." б/ Ев. Матея 6:31 и 33: „Недейте се грижи и не думайте: Какво ще ядем или какво ще пием, или какво ще облечем... Но търсете първом Царството Божие и Божията Правда и всичко това ще ви се придаде (ще го имате)". в/ Прочетете си Исая 65:12-14,16 и 24: ..."ето рабите ми ще възклицават от сърдечно веселие, а вий ще пищите от сърдечна болка. И преди да Ме призоват те, Аз ще задоволявам нуждите им... " 3.„ДАВА ВХОД В НЕБЕ" Човек е безсмъртен само потенциално, по възможности да стане такъв. Не всички хора са станали безсмъртни, нито ще станат. Безсмъртието е в Духа. То се добива чрез новораждането. (Ев. Йоан 3:5). Човек става безсмъртен чак когато се разцъфтят намиращите се у него в семенно състояние висши духовни, умствени и волеви сили. Затова човек трябва постоянно да се стреми и да работи над себе си - да се подвизава. А това се постига само чрез любовта, чрез живот на подвизи, на жертви от любов и чрез предана любов към Бога. Само така се достига до Царството Божие в нас." (Лука 17:21). Затова нека пеем с чувства песента „Тесний път" и тя ще ни въздействува магически! Догдето е достигнал в развитието си човек на земята, на същото поле ще се намери и след своята земна смърт и с такива същества ще общува. Добием ли от тука висшия живот, след смъртта си ще влезем в общество на ангели и светии и ще имаме наслади от висша музика и поезия, от небесна мъдрост и в нова, Божествена наука и работа - от любов към по-малките по прогрес души, да се подигнат. А които се окажат упорити в земния си живот (редица животи подред!) и не желаят да влязат в пътя на истинския прогрес, тях ги чака погибел, разрушение, унищожение!... Защото те са дали гърба си на тъмните сили да ги яздят и да им служат... Б. От деветия куплет. (Прочети си Матея 5:48 и 6:23: „Ако виделината в тебе е тъмнина, то колко голяма е тъмнината!") Мисълта на Христа е: туй, което човек носи в съзнанието си, като морален кодекс за ръководство в живота си: неща, принципи, които той трябва да осъществява, да прилага в проявите си, като счита, че така той е прогресивен човек, идеалист, а не материалист, груб егоист, който не признава морал и следва по разума на турската грубо егоистична пословица в живота си: „Ачколсун бижарине." И Христос слага въпроса: това вътрешно ръководство на човека, виделина ли е или тъмнина? Но човекът трябва да не изпуска изпредвид, че никой човек не достига в проявите си да осъществи напълно туй, което за него е образец, идеален живот, желание на душата му. В най-добрия случай той едва се приближава до тази своя цел, а в своето всекидневие той е далеч от нея. И постоянно търпи разочарования, констатира, че той още не е това, което желае да бъде. Но ако образецът, идеалът на даден човек за висш, за по-добър живот е сам по себе си отрицание на истинския висш живот, или далеч от него; такъв човешки идеал Христос нарича „тъмнина", като го съпоставя с „Високия Идеал", който Христос нарича „Виделина в нас", който е прицелна точка за стремеж, за осъществяване от човека, който в земния си живот е призван да се стреми към развой на своите заложби, с които се е родил - да разработва „талантите", които Господаря на живота му е дал при раждането му - да ги сложи в обръщение, в развитие, да ги увеличи. Затова Небето от памти века е слагало пред земния човек, чрез своите пратеници - Учители, пророци и вдъхновени поети правила и норми за живот, които в своята съвокупност се наричат „Виделината", „Високия Идеал". И са го приканвали да ги прегърне за свое ръководно начало в живота си, като станат „ученици на Учителя" (докато чрез „Новораждането" се събуди и стане у човека активен вътрешения Учител, Духът, който безспирно ще продължи делото на вънкашния Учител, който поучава под ръководството на Духа, на Христа - единствения Учител), който ще ги учи и обучава: как до най- високия процент да могат да осъществят в себе си този „Висок Идеал", като се има предвид, че никога „ученикът" не може да осъществи, да приложи стопроцентово „Високия Идеал" или това, което е за него Идеал за живота, норма за ръководство в живота. (А освен виделината, ще остане известен процент тъмнина в него.) Ето защо Христос (а също и нашият Учител) апелира: Човешкият идеал не трябва да бъде нещо низшо, което не заслужава да бъде „идеал" и което Христос нарича „тъмнина", а да приеме за свое ръководство „Виделината", „Високия Идеал". (Прочети си Матея 5:48). Може ли да се счита например, за морал, за ръководно правило това, което мнозина днес поддържат: „Чуждото не вземам, но и от моето не давам." Това граничи с груб егоизъм, който избива в кражба, измама, плътоугодничество и пр. То значи: мисля само за себе си, и другите не ме интересуват, макар да са в нужда, да са нещастни. Това е отрицание на идеята за човешкото братство, за любовта към ближния, възвестяване на небесните пратеници. „Виделината" у такъв човек не е ли фалш, не е ли тъмнина? Такива хора са се родили с „един талант", но и него заравят в земята! И ще отговарят за това. Мнозина преспиват съвестта си и се изкарват добри, защото не били вършили престъпления: „Не съм убил никого, не съм крал, никому не съм запалил къщата." А че жената на съседа му е болна на легло и нямат пари за мляко и лекарства; че децата му нямат здрави обуща и топли дрехи през зимата, него не го интересува - макар да го знае. Той си казва: „Аз не съм им длъжен!" Такива хора не искат да разберат, че добър е този, който прави добро, а не този, който не прави зло. Повечето хора не вършат престъпления от страх - да не понесат санкциите на закона. А Христос нали каза: Не тези, които викат „Господи, Господи" ще влязат в Небесното Царство, а които вършат волята на Отца ми. (А тази воля е любов към Бога и ближния!) Има една тайна в процеса на духовната еволюция - че едната крайност, затъването дълбоко в тинята на греха, по-скоро извежда в другата крайност - събуждане за духовен живот. В Откровението четем Духът да казва: Бъди горещ или студен, но не хладък; бъди сладък или горчив, но не блудкав, защото ще те избълвам из устата си! Исус Христос изобличи книжниците и фарисеите за тяхната лицемерна набожност и правда (Матея 23: 13-39) и друг път им каза: Блудниците ви изпреварват в Царството Божие. И ний знаем, че Мария Магдалина от голяма блудница, стана предана ученичка на Исуса Христа и се превърна в героична душа, светица! (Същото се разправя и за света Тодора - в житието й за героинята от романа „Между два свята" от Чарлз Кингзли - Пегалия.) И тя бе удостоена да се яви първо на нея Христос - Спасителя след възкресението си. А за разбиране на куплети 13 и 14 нека читателят си прочете II Петрово 1:4-11. Няколко месеца след написването на тази песен намерих, че в сб. „Поучаваше ги“ на стр. 39 Учителят е казал следното за „Тесния път“: 1.„Този път е Божествен.“ 2.„Христос го нарича Тесния Път.“ 3.„Тесен е, но величествен." Стефан А. Тошев 19.11.1959 г.
×