Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Упражнения'.

Открити 5 резултата

  1. 285 и. Как се дадоха упражненията за "Слънчеви лъчи" В.К.: Така. Вие ми казахте веднъж, че Учителят ви е казал да си опишете нещата и опитностите. Весела: Да. В.К.: Точно какво каза? Весела: Учителят ми каза: "Опишете това, което сте видяли и преживяли." В.К.: Сега, това вие направихте, първият опит през 1971 г. Весела: Да, тогава съм писала някои работи. В.К.: Как работеше, когато даваше "Слънчевите лъчи" в клас. Той е дал текста, а самите упражнения? Весела: Аз веднъж бях при него на разговор. И той започна да твори движенията с краката, тези кръгови движения, просто почна да ги създава тези движения. В.К.: Как ставаше самият процес? Може ли да опишете? Весела: Според мен Учителят е един много кристално чист проводник на небесните сили, на възвишените полета и всичко, което той дава, слиза от най- високо, иде от Божествения свят. Той дава на света най-висшето, което съществува във вселената. А именно, най-високото поле е Божествения свят и той сваля или той интерпретира, той казва: "Аз като ви говоря Словото, много трудно се превеждат идеите на български език. След като аз съм говорил, много е груб езика и трябва да се чистя след това." От грубостта на езика. Да превеждаш тези ефирни вибрации, тези светли идеи, които той трябва да ги превежда. А в упражненията това са движения, които той вижда горе и той търси начин да ги предаде физически на земята. Така че той твори, той един вид е огледало на Божествения свят с музиката му, с движенията му, със словата му. И затова той е Миров Учител. Неговото съзнание е слято с Бога. Той мисли това, което в момента Бог мисли. Бог чрез Него предава на света своите мисли. Затова е Миров Учител. Затова е казал веднъж: "Аз чувам молитвите на целия свят, на всички." Всичко минава през него, всичко. Той възприема всичко от хората и го трансформира. В.К.: И така бяха дадени упражненията? Весела: И се дадоха. В.К.: Вие ги записвахте. Весела: Като ги завърши той ги показа най-напред, и след това аз ги научих и ги предадох на братството. В.К.: Те са описани подробно? Весела: Да, описани са. Всичко е описано.
  2. 12. ДЕВЕТТЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ КАТО ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ ЮНАЦИ А. Милка Периклиева. Игри и песни: Ръководство за детски и основни учители. 1935 г. Предговор Тъй като първият ми Сборник с игри и песни беше приет много добре от колегите и в скоро време изчерпан, замислих нов, вместо да препечатвам първия. «Игри и песни» съдържа и по-нов, и по-разнообразен материал. Игрите са пригодени за деца от различни възрасти и различни сезони. При това, постарах се да оставя доста свобода по отношение на начините и движенията на отделните игри, за да могат децата сами да се вживеят в играта и свободно да изразят своето настроение и разбиране. Почти всяка от дадените игри може да се разшири и разнообрази, било за в клас, било за сцена. Децата обичат игрите. Те изживяват целия си живот в игра. И изкуството на всеки учител е да умее да им подбере подходящи игри. Ще бъда доволна, ако предлаганият сборник може да услужи на колегите ми с подходящ материал при работата им с децата. Авторката. Бележка на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев Деветте ритмични упражнения са дадени от Учителя специално за малки деца. Упражненията се играят при музикален съпровод, в маршово темпо или само с ритмично тактуване. По двама все напред 1. По двама все напред ний тръгваме напред напред и все напред, вървиме ний под ред. 2. Спираме на място обърнати в дясно тъй правиме си място наляво и надясно. 3. Ний мирно ще застанем, игрите ще захванем, хип, хип, ура, ура, готови за игра! 4. После марш наляво, тръгваме направо, със песни и игрички растеме ние всички. Ход на движенията При първия куплет децата се нареждат по двама и маршируват в прави редици или в кръг. При втория куплет спират се на място, обръщат се надясно и взимат разстояние с ръцете встрани. Третия куплет пеят без движения и ползват упражненията под ръководството на учителката. След упражненията децата пеят четвъртия куплет, като изравняват редиците, обръщат се наляво и тръгват напред. I. Краката прибрани, а ръцете кръстосани пред гърдите, (фиг. 1) 1. Вдишване с разтваряне ръцете встрани хоризонтално, (фиг. 2) 2. Издишване с прибиране ръцете пред гърдите, (фиг. 1) (6 пъти) II. Краката прибрани, ръцете кръстосани пред гърдите, като при първото упражнение, (фиг. 1) 1. Стъпка напред с десния крак, дясната ръка горе, а лявата - назад. (фиг. 3) 2. Краката прибрани, ръцете кръстосани пред гърдите, (фиг. 1) 3. Стъпка напред с левия крак, лявата ръка горе, а дясната назад. 4. Както 2 - краката прибрани и ръцете кръстосани пред гърдите, (фиг. 1)(6 пъти) III. Ръцете долу, свити в юмрук, краката прибрани, (фиг. 4) 1. Стъпка с десния крак напред, ръцете бавно се издигат встрани, свити от лактите на височина до раменете, (фиг. 5) 2. Стъпка напред с левия крак, ръцете се издигат нагоре, успоредно една на друга. (фиг. 6) 3. Стъпка с десния крак напред, свиване на ръцете в лактите с юмруци до мишниците, (фиг. 5) 4. Стъпка напред с левия крак, ръцете долу. (фиг. 4) (6 пъти) IV. Ръцете на раменете, лакти хоризонтално, краката прибрани, (фиг. 7) 1. Стъпка вдясно с десния крак, ръцете встрани хоризонтално, (фиг. 8) 2. Кракът прибран, ръцете на раменете, (фиг. 7) 3. Стъпка вляво с левия крак, ръцете хоризонтално встрани. 4. Краката прибрани, ръцете на раменете, (фиг. 7) (6 пъти) V. 1. Стъпка напред с десния крак, ръцете се издигат леко успоредно, напред, малко нагоре. (фиг. 9) 2. Стъпка напред с левия крак, ръцете назад. (фиг. 10) (6 пъти) VI. 1. Десният крак се издига напред и се прегъва пред левия. Тялото от кръста се извива вляво. Ръцете се издигат напред малко нагоре, извити вляво. (фиг. 11) 2. Левият крак леко се издига напред и се подгъва пред десния. Тялото от кръста се извива надясно, ръцете напред, малко нагоре, извити вдясно, в обратна страна, (фиг. 12) (6 пъти) 1. Стъпка напред с десния крак, дясната ръка нагоре, лявата назад. (фиг. 13) 5. Клекнете на лявото коляно, ръцете в същото положение, (фиг. 14) 6. Изправяне, ръцете в същото положение, (фиг. 3) 7. Стъпка напред с левия крак, лявата ръка горе, дясната назад. (Същото - в обратна страна.) 8. Клекнете на дясното коляно, ръцете в същото положение. 9. Изправяне, ръцете в същото положение. (6 пъти) VIII. 1. Крачка напред с десния крак, ръцете напред, дясната над лявата, дланите една срещу друга. (фиг. 15) 2. Крачка напред с левия крак, пляскане с ръцете, (фиг. 16) 3. Крачка напред с десния крак, ръцете напред, лявата над дясната, длани една срещу друга. 4. Крачка напред с левия крак, пляскане с ръцете. (6 пъти) IX. 1. Десният крак свит в коляното, дясната ръка горе. (фиг. 17) 2. Левият крак свит в коляното, лявата ръка горе. (фиг. 18) (6 пъти) Забележка: Мелодиите и текстът на неизвестните игри не са от авторката. Извинявам се пред непознатите автори. Б. Милка Периклиева. Практиката ми в детската градина. 1941 г. Предговор Позволявам си да споделя своята десетгодишна практика като учителка в детска градина с всички, които работят и се интересуват от малките деца. Дадената книга не е научен труд. Не смятам така също, че съм изчерпила всички засегнати въпроси. Вярвам, че всяка учителка, която работи с малки деца, има да добави още нещо из своята практика. Основната ми идея е да се изнесе опитът из непосредствената работа с нашите деца, при нашите условия. Ето защо, излагам бегло ценните приноси на по-видни педагози по отношение работата в детската градина. Разглеждам накъсо различните видове занимания с малки деца, като: ритми, приказки, ръчна работа и др., и се спирам главно върху непосредствения ми опит и наблюдения, с които съм постигнала ония придобивки, които са истинска радост и творчески живот за децата в детската градина. София, януарий 1941 г. Авторката ------------------------- * Посвещението на заглавната страница вляво е от Милка Периклиева за Мика, т. е. Мария Тодорова. Тук горе представяме на скенер-копие нотите от стр. 248 от книгата, а на следващите две страници - скенер-копия на оригиналните страници 249 и 250 от книгата, с ноти, текст и описание на «Гимнастически упражнения за малките юнаци», (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)
  3. VI. Учителят за Паневритмията ОТ ТЕТРАДКИ НА ПЕНЮ ГАНЕВ 1. Описание на упражненията Паневритмия 1. Пробуждание. - Съсредоточаване цялото внимание върху себе си, като един активен жизнен център, който трябва да извърши известна работа за подобряване физическото си здраве и техническо разположение, като използува силите на природата. 2. Примирение. - Да разбирам и разрешавам противоречията в живота, за да постигнем примирение. 3. Даване. - Правилна обмяна между нас и природата, правилно вземане и даване. 4. Възлизане. - Страданията и радостта са два процеса в живота, които се сменят. И при радостта, и при страданието човек трябва да знае, че това е пътят, по който трябва да се върви, че този е пътят на живота. 5. Вдигане. - Възприемане на новото и изоставяне на старото. Зов към новия живот. 6. Отваряне. - Чрез мислите и чувствата си човек отваря (открива) нови възможности в природата. 7. Освобождаване. - Разрушаване на старото, което ги е спъвало. Освобождаване от старото и възприемане на новото. Влизане в живота на свободата. 8. Пляскане. - Тържество на свободата. Радост, че човек се е освободил от ограничителните условия. 9. Чистене. - Разумното слово, дадено чрез езика, е правилен път за придобиване чисти мисли, чувства и действия в живота. 10. Летене. - Стремеж за повдигане, чрез възприемане на нови знания за живата природа. 11. Евера. - Движение към истината, към Великата Реалност, която лежи в основата на цялото Битие. 12. Скачане. - Благоговение пред величието на природата и поднасяне нашата радост към нея. 13. Тъкане. - Осъзнаване дейността на съграждащия принцип в природата и внасяне неговия ритъм в новия живот. 14. Мисли. - Възприемане разумността от природата и внедряване на възприетото в нашия живот. 15. Аум. - Полет на човешкия дух към по-съвършените форми на живота и намиране правилния път за влизане в хармония с природата. 16. Изгрява Слънцето. - Процес на възприемане на слънчева енергия, за да може човек да расте и да се развива. 17. Квадрат. - Развиване способността за (мярка) правилно разбиране силите на природата, добродетелта, истината и живота. 18. Красота. - Използуване силите на природата за нуждите на живота. 19. Подвижност. - Също за по-висшите естетични и етични нужди на човешката душа. 20. Побеждаване. - Да станем разумни господари на всичко онова, което сме придобили. 21. Люлеене. - Радостта заради плодовете, които сме придобили и единството, което трябва да съществува в нашия живот. 22. Опознаване. - Виждане хубавото в другите хора и справедливо оценяване техните способности, отивайки към центъра на живота - Любовта. 23. Хубав ден. - Способността да правим правилна преценка на постъпките си (което е криво и което е право) и в същото време да ги подобряваме. 24. Колко сме доволни. - Правилно оценяване природните блага и сили и правилно да си служим с тях. 25. Стъпка по стъпка. - Запознаване с природните методи на работа. 26. На ранина. - Хармонизиране физическите и умствени сили в човека. 27. Дишане. - Запознаване с музикалния метод на работа и влизане в хармония с природата. 28. Промисъл. - С пълна свобода преизобилно да приемем от живата природа всички необходими блага за живота ни. С формула за обливане: „Да пребъде Божият мир, да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца." (3пъти) 2. Из писмо от 25 май 1955 година Екскурзия на Витоша на 3.V. 1926 год. Гимнастически упражнения за развиване на чакрите на сърцето, гърлото, слънчевата чакра и пр. Да се правят точно, без погрешка. Седнахме на колело около Учителя с крака, прострени напред. 1. Ръцете хоризонтално напред. След това ръцете се поставят с върховете на пръстите върху пръстите на краката, после ръцете се движат настрани, нагоре до над главата и след това - връщане назад до пръстите на краката. Това се повтаря няколко пъти. 2. Ръцете върху коленете. След това се движат до над главата и обратно. Това упражнение се повтаря няколко пъти. 3. После двете ръце се поставят на слънчевия възел и след това - отзад на кръста. 4. После едната ръка се поставя на слънчевия възел, а другата - на гърлото, след това се разменят ръцете. 5. Двете ръце се поставят на слепите очи от двете страни. 6. Едната ръка - върху коляното, а другата - върху гърдите на срещната страна на тялото. След това ръцете се поставят обратно. Чакрите трябва да се хранят, за да се развиват. Понякога върху тях са натрупани отрицателни енергии. Усеща се при слепите очи една тежест. Паметта не е добра. Да се направят тези упражнения, да слезе тази отрицателна енергия до стомаха и оттам, през пръстите - навън. Тези упражнение са за молитва, за облагородяване на енергиите. В това състояние, в което се намират, без тези упражнения не може да се развият. Най-хубавото е следното: отначало може да си турн[еш] ръцете върху земята и след това - върху коленете. И после ще слушаш. Но няма да се влияете от похвалите, които могат да ти нашепнат от невидимия свят. Друго упражнение: Можете да легнете на земята на гръб, с двете ръце под главата. Хубаво е да легнете на земята с главата на север и при това дясната ръка отдолу, а лявата - над нея. И двете ръце обърнати с гръб надолу, към земята. Значи, гърбът на дясната ръка се допира до тревата. Това да става в такъв слънчев ден като днешния. При такова упражнение човек се обновява. Най-напред това упражнение се прави до една минута, догдето прочетете до 72. И след това ще станете. 72-то е мярката. Така човек може да приеме запас от много магнетизъм, толкова много, че може да помага на другите. Това упражнение да го правите на места, дето не са минавали много хора, защото там, дето са минавали много хора, има много електричество и не е чисто влиянието. Тези упражнения ще ги пазите за вас. Те съставляват една наука. Ако ги погрешите, ще затворите ключа. Най-първо вие ще опитате тези неща, тъй че, като забогатеете, тогава дайте на всички. Но преди да сте потекли като една чешма, чакайте. Ще ви дам едно упражнение с цветовете. Отначало ще получите цветовете чрез призмата. Ще вземете червения, за да си го припомните. След това ще махнете призмата и мислено ще си представите, че се обливате с този цвят. Като че ли един душ от червена светлина ви облива отгоре. Това ще правите в понеделник три пъти: сутрин, обед и вечер. След това същото - във вторник, с портокаления цвят, в сряда - с жълтия и т. н. до виолетовия. Когато правите тези упражнения, да сте в приятно разположение, настроение. Представете си, че животът ви е уреден. Ще дам няколко допълнителни обянения за упражнението с лягане на гръб върху земята, с глава към север. През време на това упражнение дишайте дълбоко. Всеки път ще броите до 72. След всяко броене до 72 човек ще се изправи, ще седне на тревата и ще допре ръцете си до пръстите на краката. След това изпяхме „Аум" и със следните движения при първото изпяване на „Аум": Ръцете се вдигат нагоре над главата и се срещат отстрани надолу, прави се едно обливане. Същото се прави при второто и третото изпяване на „Аум". След това, при изпяване на думата „Ом, Ом, Аумен", пак се прави обливане веднъж. Трябва да се молите така: „Научи ме, Господи, как да приложа Божественото учение!" Човек трябва да има съзнание, че служи на Бога. Ще разрешите основния въпрос: Любов към Бога и тогава всичко друго може да се приложи. 3. Вътрешен смисъл на Паневритмията За Паневритмията Учителят казва: Паневритмията е обширна наука и велико изкуство, което за в бъдаще ще се изучава и прилага в своята пълнота. Това, което ние сега извършваме от 22 март на открито, при изгрев слънце, са паневритмични упражнения, които са подготовка за Паневритмията. Паневритмията е основана на три главни принципа: 1. Взаимодействието между природата и човека. 2. Зависимостта между физиологическите и психологическите процеси в човека. 3. Съответствието между идея, мисъл, музика и движения. Всяко упражнение си има свой вътрешен смисъл. Всичките 28 упражнения представляват един непрекъснат процес на съзнанието към съвършенство. Основната идея, която трябва да занимава съзнанието ни през всичкото време на изпълнението, е идеята за Бога, за Великото, Вечното, Разумното. Негови опорни точки са: Природата, изгряващото слънце и пробуждането на душата. Паневритмията е наука за приемане разумните движения в природата. При Паневритмията човек посреща и възприема божественото, което гради вселената, и отива да работи за вечната идея на живота. Двадесет и осмото упражнение, последното от Паневритмията, е Промисъл. Формула: „Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца." (Обливане.) 3 пъти. Изходно положение: Изпълнителите се нареждат с лице към центъра, краката прибрани, ръцете спуснати край тялото. Съсредоточена мисъл. Ход на движението: Когато се произнася „Да пребъде Божият мир", ръцете бавно се издигат отстрани, докато пръстите, с длани една към друга, се допират над главата и образуват остър ъгъл. Докато се произнася останалата част от фолмулата, ръцете се отделят, спущат се отстрани на лицето (обливане) и дохождат в изходно положение. Прави се три пъти. Обяснение: Вдигане на ръцете и обливане. Туй движение изразява, че трябва да приемаме всички Божии благословения преизобилно и с пълна свобода. Когато ръцете се издигат нагоре и се съединяват над главата, тогава сме в контакт с енергиите на висшите мирове и ги пренасяме надолу, на физическия свят. Като дойдат до физическия свят, ръцете се разделят. Значи, на физическия свят имаме поляризиране - два полюса. Когато сме на физическото поле, ние сме далеч от реалността, която стои в основата на Битието. Туй упражнение може да се нарече още Метод за влизане във връзка с идейния свят. 4. За Паневритмията: Паневритмията е велика сила. Бог изпрати Великия Си Дух на земята, а вие сте назначени при Него на служба, като стрелци и телохранители. Дадено ви е оръжието в ръцете, с което строго да пазите изпълнението на Великия Закон, т. е. да запазите мира и хармонията в човешките души, И не да насочите даденото ви оръжие против Великия, всявайки раздори и разногласия помежду си. Внимавайте, оръжието ви е дадено! Зависи от вас къде ще го насочите - дали против низшите души (прояви) или против оная висша, огромна Божествена Сила, Която само с мисълта Си може да ви заличи от лицето на Земята. Велико оръжие е Паневритмията, която ви дадох (казва Учителят). От вас зависи къде, към кого ще го насочите и от това зависи хармонията и мирът не само между вас, но и в света. Ако правилно изпълнявате движенията на Паневритмията, положителните сили в природата ще текат чрез вас и Божията Любов ще ви свърже един за друг в безкрайния кръг на Всемира. Обаче, правите ли грешки в паневритмичните движения, вие насочвате оръжието си към Великото, към Бога, и спъвате собственото си развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не е крив, а само вие, защото погрешното изпълнение на паневритмичните движения предизвиква отрицателно движение на силите в природата и те именно разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие. Будни бъдете, защото злото ви дебне да ви изненада и нанесе неочаквания удар, с който ще ви докаже, че като ученици на Бялото Братство вие не сте си научили урока. Добрият ученик не трябва да прави погрешки, нито да допуска да бъдат правени от други. Злото е голям професор, пред когото всеки ученик на Бялото Братство се изправя и казва своя урок. Професорът е неумолим, ако ученикът не си знае урока. Той ще бъде жигосан от неговата пръчица. Правилното изпълнение на движенията на Паневритмията е правилното държане на огнестрелното оръжие. Дали ще го насочи срещу низшето, за да възтържествува висшето и доброто, от вас зависи. Паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света. Великите души, които направляват света, ще ви чуят, като пеете и свирите. Паневритмията е, с която вие им поднасяте ключа на Моето учение, което носи мир на човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас, а вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще проблесне светлина втяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи - Великите души ще присадят дивия свят с калема на Любовта. Присаденият свят отвърте ще придобие нова светлина и нов подем, със съвършено други стремежи: от инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към Божествена Любов, от егоизъм към самопожертвуване. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била при слизането надолу, такава ще бъде и при изкачването и възлизането нагоре според въртението на Земята. Пейте, свирете и играйте Паневритмията. Внимавайте да не се карате помежду си кое да пеете и кое - не. Защото ще си ида и вие ще останете без благословение. Който бърза, да си отиде по работата, а другите да продължават да пеят и играят. 5. Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори) От 22 март до 22 септември, всяка сутрин преди изгрев слънце голямата поляна на Изгрева се изпълваше с мъже и жени. Всеки стоеше тихо и съсредоточено и с молитва и благодарност посрещаше първите лъчи на слънцето. След това се нареждахме и правехме първите 6-тях ежедневни упражнения. Веднага след тях, музикантите със своите инструменти - цигулки, флейти и китари - заставаха в средата на полянката и ние образувахме кръг около тях. Учителят заставаше в центъра на кръга и под звуците на музиката, която Той самият бе композирал, заедно с Него провеждахме Паневритмията -упражнения, създадени пак от Него. Така, всяка ранна утрин, в кръг около Учителя, всички ние: млади и стари, учени и прости, бедни и богати, мъже и жени, започваме деня с плавни и хармонични движения под звуците на прекрасната музика. Понякога хората от града идваха да гледат и често след свършването на Паневритмията те идваха при Учителя и задаваха въпроси. Една сутрин на полянката Учителят пак бе заобиколен с хора. Двама граждани, явно идваха за пръв път на Изгрева и любопитни да разберат какво става тук, задаваха въпроси на Учителя. Единият запита: - Каква е целта и ползата от тия упражнения и защо ги правите толкова рано сутрин, в такова неудобно време? - Тия упражнения - започна Учителят - могат да дадат големи резултати. Ако всички българи биха играли всяка сутрин Паневритмията съзнателно, никакво зло не би могло да постигне държавата ни и никога не биха боледували. Време е вече цялото човечество да промени своя начин на живот - продължи Учителят. -Хиляди и хиляди години народите воюват помежду си и погледнете до какво са достигнали. Ние сме пред прага на една нова култура на Любовта, която ще побратими народите и хората. Границите ще отпаднат и народите ще заживеят като братя. Сега говоря за онова, което ще стане. - И кога ще стане това - попита един от гражданите - и как ще стане? - В природата има само развитие, а време и пространство, това са човешки величини. Новото ще дойде, когато старото бъде надживяно. Първо ще дойде една метла, ще измете всичко старо. Богатите ще изпразнят касите си. Ще се обедини трудът на работниците, ще се промени идеалът на хората. И тогава ще дойде новата култура на Любовта и братството между всички народи по лицето на Земята. Въпрос: - Кажете ни задачата на упражненията. - Ние играем Паневритмията, за да се свържем с невидимите помагачи от всички светове и по този начин да улесним пътя на българския народ. Всяко правителство трябва да върви ръка за ръка с народа. Новото ще дойде, но не е ли по-добре да дойде с по-малко жертви и страдания? Всяко упражнение е привличане на сили. Ако движенията се извършват правилно и с ритъм, те ще развият много добродетели във всички. Движенията ще привлекат известни същества на светлината, на любовта, на милосърдието, на вярата. Движенията и ритъмът, това е хармония и сила. Ритмичните движения при музика могат да извършат чудеса. Ако хората достигнат този източник, ще пият чиста вода. Природата има неизчерпаем склад от сили, които са на разположение на всяко разумно същество. Сутрин природата дава най-щедро. Следобед някои други лъчи се примесват с тези на Слънцето и даже при някои случаи действуват вредно. Рекох, не се стремете да вършите велики работи. По-добре започнете с малките неща. Започнете със служенето на доброто. Както Слънцето пробужда новия работен ден, така и Учителят пробужда душите със светлината на новата култура за Любовта и братството. Тези мисли, изказани от Учителя, носят дата 15 юни 1938 год. *** Когато природата се подновява, птичките пеят. В началото на всяка Божествена култура човеците пеят. Когато светът се пресъздава, ангелите пеят. Формула: Господи, научи ме да бъда търпелив, да бъда милостив и чист.
  4. 51. ПЕНТАГРАМЪТ В ПАНЕВРИТМИЯТА От цялата Паневритмия, най-трудно се усвоиха фигурите на Пентаграма. Вечерно време на полянката на Изгрева, осветена от 1000-ватовата електрическа лампа, почвахме да разучаваме фигурите на Пентаграма, но завършвахме все с неуспех. Минаха много дни и Учителят вечер пак излизаше и караше братята Симеон Симеонов, Галилей Величков, Данко Симеонов (с кларинета) да свирят мелодията на Пентаграма, а другите братя и сестри -да образуват фигурите на Пентаграма в движение. Докато се изсвири пет пъти, какви фигури заемаха главата, ръцете и краката. След много упражнения спазването на фигурите се усвои и сутрин започнахме да играем и Пентаграма. Отначало го свирехме и играехме три пъти, защото играчите се уморявали, но Учителят отбеляза, че всяка двойка трябва да стане глава, ръце и крака, а това става, когато упражнението се изсвири пет пъти. Паневритмията започваше да се играе напролет, от 22 март. През цялото лято се играеше всяка сутрин, а на 22 септември се прекратяваше. През зимата се правеха първите шест упражнения, които бяха дадени от Учителя на 19 август 1922 г. на събора във Велико Търново. В неделя сутрин, след като завършваше Утринното слово, вън на полянката се играеха първите шест оригинални упражнения. Това се правеше и след лекцията на Общия окултен клас в сряда сутрин и след лекцията на Специалния клас в петък сутрин. Останалото време през седмицата всеки си ги играеше у дома. Понякога Учителят притуряше към 6-тях основни упражнения и допълнителни упражнения. Целта на допълнителните упражнения бе да се засегнат различните органи на човешкото тяло, да се раздвижат, защото, неупражнявани, органите се атрофират, отслабват. Учителят обясняваше, че всички упражнения трябва да се правят съсредоточено и съпроводени от дълбоко дишане. Когато се правят упражненията, ако не се правят концентрирано и с дълбоко дишане, те вредят на здравето на човека. „Правете упражненията съсредоточено и с дълбоко дишане, за да се ползвате от тях" - бяха наставленията от Учителя. Дълбокото дишане лекува 100 % всички болести. Когато се създаваше Паневритмията, Учителят даде да наредят текст. А Учителят е дал мелодията. Стоянка Илиева и някои други се опитаха да наредят текст, обаче текстът на Олга Славчева беше най-подходящ, всички го харесаха и той се прие от всички и от Учителя. Всичкото е на Олга. ВК: Имаше ли някой, който да изпълнява най-хубаво Паневритмията? Имаше ли някой, който да я изпълнява соло? Вие пеехте ли или само свиреха? А вие, музикантите, играехте ли? Пееха ли Паневритмията, когато играехте? Някой да е изпълнявал соло добре? ПГ: Много хора идваха от града за Паневритмия и същевременно пееха и затуй Учителят нареди да напечатат текста ниско, защото цигулките свирят много високо. Те свирят октава високо. ВК: А мелодията да бъде написана по-ниско, две октави по ниско ли? ПГ: Не, една. Казвам, Учителят създаде Паневритмията и за пеене. ВК: А и за пеене. ПГ: Имаме издадена цялата Паневритмия една октава по-ниско - за пеене. Понеже тя, Паневритмията, се свири много високо. И да може някъде, където няма музиканти, да си я пеят и да си я играят. ВК: А някой да е пял соло Паневритмията? От тези певци кои бяха най-добри по това време? Певици бяха Кисьова, Веса Несторова, Катя Грива. Кои бяха най-добрите? ПГ: Как да кажа, Олга Славчева създаде думите на Паневритмията, а също и пееше. Кисьова, тя пък сядаше на пианото и ги свиреше. ВК: Заминаха си тия хора. ПГ: Заминаха си всички. Ще ти изсвиря „Първият ден на пролетта", после ще ти я изпея. Имаш ли време да слушаш? ВК: За теб винаги имам време. Нали затова съм дошъл при теб - да разпитвам, да разказваш, да слушам и да записвам. Това ми е работата днес и утре. ПГ: В тетрадката съм записал следното: I. Първият ден на пролетта - 22.III.1933 год. V. Тъкане - 5.V.1933 год. VIII. Побеждаване - 5.V.1933 год. Това са датите, когато сме изучавали Паневритмията.
  5. Упражнение за транформиране на отрицателните състояние и за свързване с живата природа и нейните сили Дадено от Учителя в сряда, 22.11.1939 г. Ръцете се поставят хоризонтално от двете страни на тялото и бавно се приближават пред гърдите, като се поставят една върху друга с длани навътре - дясната върху лявата. След това бавно се отдалечават ръцете до първоначалното им положение. Това трае 25 секунди. След това пак се приближават ръцете пред гърдите, само че лявата ръка върху дясната с длани една срещу друга. После двете ръце бавно отново се отдалечават настрани до първоначалното им положение. Всичко това стае също 25 секунди. Горните 2 упражнения се повтарят по 6 пъти последователно като се сменят - всичко 12 упражнения за 5 минути. Брои се само за 1-то упражнение, колкото да се схване бавността на движението. С тая бавност се работи до края без да се брои, за да може съзнанието да се съсредоточи и върху свързването чрез ръцете с енергиите на живата природа и да мисли човек за приемането на тия енергии в себе си. Тия упражнения могат да се правят когато човек е прав, на едно място, а може и при всяко от 12-тях упражнения да се правят 2 крачки напред - една крачка за прибиране ръцете пред гърдите, а друга за отдалечаването им. Тези 12упражнения се правят сутрин, обяд и вечер, всичко 15 минути. Това упражнение ще се прави за известно време. С това упражнение няма да станат чудеса, но човек ще направи с разумната природа оная малка връзка, която е много ценна и необходима, за да има човек придобивки. Всеки да прави и това упражнение сам, без да бъда забелязан и обезпокояван от другите, за да бъде напълно концентриран. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ОТ 17.12.1939 г. СУТРИНТА БОЖЕСТВЕНИЯТ КРЪГ НА ЖИВОТА Когато се свири добре на една цигулка, тя се облагородява. Човек е едно същество, чрез което Бог се проявява. И ако Бог постоянно се проявява чрез човека, последният придобива нещо. Кой е най-разумният начин на спане, какво положение трябва да има тялото? Краката и ръцете не трябва да са сгънати, а прави; и от друга страна през време на спане човек не трябва да се обръща. Тялото да бъде напълно спокойно. Днес някои народи воюват. Във войната хората се учат. Понеже тия хора доброволно не са поискали да се пожертват, сега Божият закон ги кара насила да се пожертват. Ние употребяваме думите: Аз, Ти, Той. Аз, който върша волята Божия. Ти, Господи, който въвеждаше Царството Божие. Той, Духът, който освещава Името Божие. Аз е човекът със своя ум, със своята воля. Ти - това е нашата душа. Той - това е нашият дух. Ако вършим волята Божия знанието Божие ще се предаде на нас. Учение без вършене волята Божия не може да има. Или ще се изправите, или ще ви изправя. Някой иска да замине горе. Защо ще отидете в невидимия свят сега, когато от там слизат долу да помагат. Тинеси работил за Господа още. През хилядите минали векове Бог ни е дал своите благословения. Сега трябва да му се отблагодарим, др имаме признателност. Като обичаме Бога с всичкия си ум, сърце, душа и сила, тогава ставаме възприемчиви към благата, които Бог ни дава. Като не обичаме Бога, тия блага не могат да минат през нас. И после трябва да обичаме ближния си. за да им предадем благото, което сме приели от Бога. И ближният ви трябва да ви обича, за да могат тия блага да се върнат към вас. Трябва да се образува един кръг. От Бога към вас, после от вас към ближния и от ближния към вас и да се повърнат към Бога, за да види Той как сме извършили волята Божия. Знаете ли колко е мъчно да се замине за онзи свят? Когато пътувате през океана за Америка, сега е опасно, защото пътят е миниран. И като тръгнете от този свят за онзи, пътят е миниран. Да заминете за онзи свят трябва да дойдат три ангели: единият ще ви носи на ръце, а другите двама ще ви бъдат екскорт, когато ви нападат, те ще ви защитават. Ще има много неприятели, които ще мислят за атака, и благодарение на тия ангели ще минете през тая опасна зона, за да влезете в другия свят. Някой път сте неразположени, защото ви атакуват лошите духове и като няма кой да ви помага, хванат ви и ви затворят и стоите там с години. Тая година е година, в която да свържете ума си както трябва с любовта, да свържете сърцето си с любовта, да свържете душата си с любовта, да свържете силата си с любовта. Трябва да пожертваш всичко, за да придобиеш нещо. Малкото трябва да пожертвате, за да придобиете голямото. Как ще станете наследници на небето и на земята. Само тия, които са свързали ума си, сърцето си, душата си и силата си с любовта, само тия ще станат наследници на земята. После ще им се даде и друго наследство, по-голямо. За да стане човек кротък, трябва да стане господар на ума си и сърцето си и да служи на душата си и силата си. На ума си и на сърцето си ще станеш господар, а на душата си и на силата си трябва да станеш слуга. Аз бих желал някой от вас, който има пълна любов на ума си, на сърцето си, душата си и силата си да дойде при мен. Защото аз искам да срещна един човек. Все го търся, но не съм го намерил. Ще ми бъде твърде приятно ако го намеря. Въоръжи ума си, сърцето си. душата си, и силата си и ела при мене. Тогава аз ще капитулирам пред тебе. Но ако идваш без любов, ще бъдеш бит на общо основание. СЛюбов като идва човек, там е Бог. Който идва без Любов, той е лъжец. Трябва да се изпълни Волята Божия, да се въдвори Царството Божие и да се освети Името Божие. Това е възкресението. Като стане това, вие ще възкръснете и няма да има смърт. Ако изпълниш волята Божия и Бог ще изпълни твоята воля. Ако осветиш Божието Име и Бог ще освети твоето име. Ние ще изпълним Волята Божия, душата ни ще въвежда Царството Божие в нас, а духът ни ще освещава Името Божие. И тогава ние ще бъдем добри работници. Пролетта ще дойде. Трябват работници да сеят семената. Ако работите за себе си, ще получите еднократно, ако работите за Бога, ще получите стократно. ЗА ПЕНТОГРАМАТА Помещението, в което се намира пентаграмът, има динамична сила, защото той съдържа небесни знаци. Ясновидците чувствуват тази сила. Тя действува разрушително на човека, но когато той живее добре, дава благословение. Понеже тази динамична сила може да увреди на човека, то човек даже и когато живее добре, трябва да прекара мислено още два кръга около пентаграма, за да се смекчи силата. Първият кръг (най-външният) се състои от следните думи: „Подирете първом Царството Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи." Кръгът почва от точката долу и върви отляво към дясно. След това ще прекараме по-навътре втори кръг: „Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своя Единороднаго, за да не погине всякой, който вярва в Него, но да има живот вечен." След това ще се каже третия кръг (написания на пентаграма). Той е най-вътрешният. През петтях добродетели, които са написани на пентаграма, трябва да минем (а именно: добродетел, истина, правда, любов, мъдрост), за да отидем на небето. В пътя на своята еволюция човек се намира най-първо вън от пентаграма и обикаля външния кръг, който съдържа тези неща: сабля (сила), чаша (карма), книга (знание), свещ (истина), жезъл или скиптър (законност). Когато влезем в световния живот, дохождаме на тази точка, дето е саблята, която означава, че правото е наше, додето сме силни, а ако сме слаби, то други ще имат право върху нас. Но човек след това преминава в друго положение: дохожда кармичният закон на отплатата (чашата). Това е втората стъпка от урока. Тогаз човек ще пие горчивините на живота. Той ще пие, додето поумнее. И тогаз дохожда мястото на книгата. Той вече разбира кое е право, кое е криво (от гледна точка на света, а не от Божествена). Той се счита вече човек със знание. Когато почне да различава по-добре Правдата от Истината, когато почне да гледа по-идеално на живота, той дохожда до просветата (свещта). Тая просвета е от света, тя е знание на света, световна мъдрост. Тогаз човек вече почва да мъдрува със световната мъдрост и почва да нарежда живота си: да си постели добре, да си направи къща, да има. Значи дава тон на вървежа на живота. Поставя всяко нещо в живота на мястото му. Това е жезълът. Но след като обиколи първия кръг във вълните на живота, в тласканиците на света, човек един ден си казва: „ Трябва да има нещо по-велико в света." Тогаз той почва да разбира, че да дава човек е по-велико нещо, отколкото да взема; ще получи наследство, което няма с какво да се замени. И не ще съмнение, че Провидението ще даде случай на човека да върви по-нататък. Притиснат от неволите на живота, човек почва да си казва: „ Това ли е цел та на света?" И когато почне да дири целта на света, тогаз ще почне да дири духовния живот. Тогаз вече почва вторият кръг: вторият кръг почва с минаване през първите врата. Това са тесните врата. Това е първата стъпка за отиване към Царството Божие. След това се минава през Истината. После човек минава Правдата; той слиза в ада, като го води Христос. По-нататък минава втората порта и отива по-горе. Вторите врата са много по-тесни от първите. Там има крепост; там вардят. При първите врата има стълба; там е по-лесно. След като минете вторите врата, вие вече приемате любовта, а по-после мъдростта (символ: око) и ядете от дървото на живота. Тогаз вече слизате долу на земята, за да работите: това е Добродетелта. След това иде по-нататъшен път, за който няма нужда сега да се говори. Този път се символизира със знаците, които има в центъра на пентаграма: змиите, кръста, кръгчетата. Това е подвигът, през който човек ще мине в бъдеще. Най-външните три букви значат следното: В = Велики, У = Учител, Н = на Небето. Тези три букви заедно трябва да се четат: „Великият Учител на Небето." Имат значение и петтях знаци, които са във вътрешните ъгли на петтях върха на пентаграма. Ако човек иска да добие Любовта, трябва да насочи мисълта си към Правдата и Мъдростта. Ако искаш да се обградиш от някого, то трябва да си мислиш, че около стаята или къщата са прекарани тези три кръга (трите формули). Помниш и как може да се действува с върховете на пентаграма в дадена посока. НАСТАВЛЕНИЕ I. Когато през годината се молите било за обикновени нужди, било за особени случаи, представлявайте си заседателния салон с всички приятели в него, а главно мислено заставайте в горницата пред направените в нея мистически съчетания. Старайте се при моленето да изпъкне в ума ви всичко в салона и горницата тъй, както е наредено. II. Всякой ден, час вие ще си изберете, но предпочително сутринта - четене „Лозинката", било само първата й част. било втората, било само третата, па било и трите заедно. Ако четете цялата лозинка, то първата й част ще четете сутринта, втората - на обяд, а третата - вечер. А когато четете по една част на ден, първият ден ще вземете първата част, втория ден - втората част, третия - третата част и т.н. Задължително е обаче да се чете лозинката всякой ден и всякой може да усвои един от изброените начини. III.В един от дните през седмицата: нелеля, вторник и петък, след обикновената молитва ще правим споменник на всички членове от веригата, включая и онези от отсъствующите от нея, за които се каже от Учителя, а така също и за други съмишленици, приятели и роднини, за които се позволи от него, като при споменаване на имената им, представлявам си лицата им и искам от Господа за тях изпълнение на лозинката. Но можеш и в трите тези дни да правиш този поменник - има свобода, обаче поне в един от казаните дни е задължително да се прави под страх на страдание. Който избере един ден, този ден ще бъде неделя и то задължително. IV. Числото 13 през тази година ще смекчаваш така: 1) Винаги на 13-то число всеки месец сутринта след молитвата прочитай 133 псалом, който желателно е да изучите наизуст. 2) Същият псалом обезателно ще четем и в онзи ден, който ти посочи смятането: 13 минус числото на групата от 9 души, в която впадаш (при бдението в Търново на 13 август 1914 година след 4 часа сутринта). 3) Всякой ден и час след събора, когато се срещнеш с числото 13, чети псалом 133. Например имаш да вземаш; дават ти такова число, че крайният сбор е 13. (Краен сбор ще каже последното най-малко число, което се получава при последователно събиране цифрите на дадено число: например 724; 7+2+4=13. Друг пример: 7324876543; 7+3+2+4+8 + 7+6+5+4+3=49; 4+9= 13.) Чети тогаз 133 псалом. Имаш да даваш; едва занасяш число, чийто краен сбор е 13. Чети псалом 133. Вземаш кола дръва. На колата са 13 суровици. Чети същия псалом. Дойдоха ти гости. Числото им е 13. Скоро прочети 133 псалом. Отидеш на гости; завариш 13 души, чети по-скоро 133 псалом. Назначават те на служба; заповедта е с въпросния номер; чети същия псалом. Изобщо навсякъде и всякога в живота, срещнеш ли се някъде с числото 13 - чети 133 псалом, който научи наизуст, та да ти е лесно и за да не разгъваш винаги книгата да го четеш. Изгрев, 3.02.1941 година Любезни брат Тошев, Получих писмото ви. Предадох и на Учителя вашето писмо до него. Получих и сумата и направих с нея тъй, както ми писахте. Щях да отида за няколко деня в Търново и тогава щях да използувам случая да ви посетя и в Севлиево. Но отложих за по-нататък - може би през пролетта. Ще видим. Отдавна не сте идвали в София. Това лято Учителят даде чудни нови упражнения - Слънчеви лъчи. Те имат голямо действие върху човека - можем да кажем магично действие! Сега са преустановени, но идната пролет ще ги подкачим отново. Елате тая зима на гости - може през празниците. А ако ви е по- удобно, елате през Великден или през лятото. Както ми пишете в писмото си, вие постепенно мислите да оставите адвокатството. Тогава ще бъдете по-свободен. Хубаво е да пращате материал за списание „Житно зърно". Вие знаете духа на списанието, знаете и задачите му, целите му. Тъй че хубаво ще бъде да получаваме от вас статии за списанието. Скоро ще излезат от печат „Слънчевите лъчи" - новите ритмични упражнения, които даде Учителят това лято и които са продължение на паневритмията. Излязоха от печат съборните беседи и скоро ще ги получите. Тук ще ви изложа някои мисли от днешната лекция на Учителя: „Аз наричам истинска любов тая, която никога не остарява. Щом един човек ти стане обикновен, ти не го обичаш. Всякога човек трябва да бъде за тебе необикновен, непознат за тебе. Любовта към едного е опасна. Досега сте обичали все по един. И кой от вас е щастлив, като е обичал един!? Сега ви трябва любов към Бога! Първото нещо, което трябва да научите е: като станете сутринта, да се научиш да любиш и да обичаш. Да любиш Бога, значи да Му дадеш нещо, да Му дадеш микроскопичен подарък. Когато всички се научим да любим Бога, светът ще се оправи в един ден. А пък ако не Го възлюбим, и за хиляди години светът няма да се оправи. Да виждаш Бога и в най-малките работи! И тогава и най-малките неща ще ти станат мили и любими: цветята, звездите, светлината, вятърът, хората и пр. Любовта и обичта ще оправят света. Любовта е това, което ще оправи света, а пък обичта е това, което постига всичко! Светът е оправен, но ти не си оправен. Ние се заблуждаваме, че светът не е оправен. Ние не сме оправени. Ако намериш противоречие в живота, дръж се за любовта и обичта. В любовта и обичта има една голяма чистота, която тепърва трябва да развиете. Това, което ви причинява радост, е от Бога, а това, което ви причинява скръб, е от вас. И тъй да остане тая идея във вас: Да обичаш и да любиш." Поздрав до вашите домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Учителят каза още днес: „Любовта към Едногото е допустима само по отношение към Бога, пък по отношение към хората трябва да имаме любов към мнозина." Изгрев, 29.05.1942 година Любезни брат Стефане, Учителят каза на брат Сава Калименов и на мен, че ще да се напечата в отделна брошура това, което писах за дишането миналата година, заглавието на книжката трябва да бъде: „Учителят за дишането". Брат Сава ми пише сега, че ще бъде добре да дойда там ида коригирам лично, защото ако ми се пращат коректурите в София за първа и втора коректура, ще отиде много дълго. Аз имам още да преработя статиите, печатани в „Житно зърно" и след това ще дойда в Севлиево. Говорих с Учителя, той одобри да отида в Севлиево за тая цел. Аз бих предпочел да бъда у вас на квартира, защото ще бъде по-тихо, а пък там ще работя усилено не само коректурите, но и други мои текущи писмени работи. А в свободното време ще си говорим, ще обменяме мисли по разни въпроси. Вие може би излизате вече на вила вън от града, но това не пречи. Аз мога да остана в града. Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. Аз ще остана още най-малко една седмица тук. Ще чакам вашия отговор. С братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Адрес: Б. Боев, Изгрев, София, 13. Изгрев, 15.09.1942 година Любезни брат Стефане, Приготовлявам една нова книга. За да я довърша, трябват ми няколко седмици -15-20 деня - да работя съсредоточено. Говорих с Учителя. Мисля да дойда у вас, за да я довърша. Пишете ми да дойда ли. Чакам отговора ви. Ако е възможно, ще дойда веднага след 22 септември. Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. С братски поздрав: твой Б. Боев. Пожелавам ви всичко хубаво и светло! Изгрев, 26.05.1943 година Любезни брат Стефан Тошев, Изпращам ви документа, подписан от брат Никола Нанков. В днешната лекция Учителят говори за скръбта и радостта: „Когато изпълняваме законите на Любовта, на Божествената Мъдрост и на Божествената Истина, иде радост. Когато се отклоним от тия закони, иде скръбта. Щастието е в служенето на Любовта, Мъдростта и Истината." Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. Сърдечен братски поздрав: Ваш Б. Боев. Ония стъкла ще ги потърся. Кога ще дойдете насам? Елате през юлий или август. Ще ви чакаме. Хубаво е поне веднъж на годината да идвате насам. Това действува много обновително и освежително. Много ви благодаря за ланското гостоприемство. То много помогна за написването на книгата. Как са с. Мария и децата? Немските пословици отдавна са готови; при свободно време ще ги препиша и изпратя. Учителят каза наскоро: „Иде голям огън на земята; през големи страдания има да минава още човечеството, додето дойде Царството Божие на земята." Иде духовен глад след войната. България има важна духовна мисия. Приготовлявайте се за работа! Ще има нужда от много работници. Ти имаш знания и дар слово и ще бъдеш много полезен. Пожелавам ви всичко хубаво и светло! с. Мърчаево, 2.05.1944 г. Любезни брат Тошев, Получих писмото ви. Вие питате за моя адрес, по който получавам пощата. Той е следният: Б. Боев, квартал „Изгрев", София, 13. С. Мърчаево е близо до София и почти всеки ден ни препращат пощата по хора. Тук всички сме добре. Учителят в свободно време чисти извори в околността. Учителят не държи беседи обикновено. На първия ден на Великден говори. Пращам ви резюме от Великденската беседа на Учителя. Ето някои мисли из разговори с Учителя: „Всичко, каквото става, е за добро. Всички хора трябва да дойдат в Божествената любов и ще се разрешат всички въпроси. Само силните и търпеливите ще издържат тия изпитания. Божественото навсякъде си пробива път. Всеки човек трябва да уважава Божественото, което е вложено в хората, в животните, в растенията и пр. Божествената любов те прави безсмъртен; тогава можеш да правиш и другите безсмъртни. Иде любовта, иде пробуждането на душите. Хората ще стават по-добри, по-меки, с повече любов. Само когато човек действува по любов, той е свободен. Човек добива свобода, само когато служи на Бога от любов. Не можеш да се лекуваш без любов. Старият живот е плач, а новият живот е веселие. Старият живот - това са корени; новият живот - това са клонища. Бог създава ново небе и нова земя. Сега иде милостта Божия! Иде една светла епоха. След войната идат велики блага. Благодарение, че българите са в златния си век и затова ще минат по-леко." Пожелавам ви всичко хубаво и светло. Поздрав нарочен до домашните ви, до сем. Калименови, Ат. Николови, Дим. Черневи, Гюзелеви и всички други братя и сестри. Ако с. Зора Гонгалова е там, поздравете я също. С братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Учителят каза още: „Сега иде една епоха на установяване Царството на любовта. Сега иде светлият век на християнството." с. Мърчаево, 21.07.1944 г. Любезни брат Стефан Тошев, По бр. Сава Калименов пращам за Севлиево Петровденската беседа на Учителя. Ще я прочетете. Петровден се отпразнува тук много тържествено. Имаше гости около 50-60 души. След беседата Учителят раздаде лично на всички, като подарък новата песнопойка. И вие ще я получите. След беседата направихме с Учителя разходка до близкия минерален извор, дето в една горичка направихме поотделно всеки тайна молитва. Често имаме гости. Сега ни са гости бр. Минчо Сотиров, бр. Кирил Икономов (музикант) и пр. Учителят казва, че мирът е близък. България ще излезе от събитията запазена, защото е закриляна и подкрепяна от Провидението. Тя сега е подкрепяна отгоре, понеже сега е в златния си век и затова е кредитирана отгоре. Обръщам внимание на мистичните думи на 3-та страница на резюмето на Петровденската беседа. Тия мистични думи Учителят прочете от едно свое тефтерче, което носи винаги в джоба си. Хубаво е всеки да си ги препише, да си ги има за настолни думи и да размишлява често върху тях. Ето някои мисли, из разговори с Учителя: „Слугуване и служене се различават едно от друго. Първото е по-низше. Слугуването е по неволя, а служенето е от любов. Хората след умирането си горе се учат да си създават други дихателни органи, а именно за дишане на етера. По отношение на етерното дишане ние като дишаме въздух сме като рибите във водата. Когато съчетаете музиката с движенията, по-лесно се трансформира състоянието на човека. Цялото растително царство се гради чрез музика. Когато ангелите пеят и свирят, дърветата цъфтят и зреят. Когато някой те обича, той е едно езеро, в което ти се окъпваш и ще се очистиш от всичко в живота." Поздрав до вашите домашни и до всички други братя и сестри. Пожелавам ви всичко хубаво и светло! Сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Адрес: Б. Боев, Изгрев, София, 13. Изгрев, 15.06.1948 г. Любезни брат Тошев, Получих писмото ви. Вашето желание винаги с все по-големи сили да посветите живота си на Божественото ме радва. Това влива радост, обнова в душата, това носи всички благословения. Когато човек работи за Бога няма да е сам, но ще чувствува подкрепата на Цялото Небе, ще опита Божията благодат! Жетвата е голяма. Има нужда от много работници. Иде в човечеството глад за Словото Божие. Иде пробуждане на човечеството за Божественото. Иде една духовна епоха. Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. Със сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Изгрев, 8.01.1954 г. Любезни брат Стефан Тошев, Получих писмото ви от 26декември и второто от 28декември. Поръчката, която направихте, изпълних. Трябва да сте получили вече исканите книги. „НоватаЕва" не пратих, понеже е изчерпана. Но аз знам, че вие я имате. В дървото си писмо вие споменавате за нова етика, за която говори Учителят в тома: „Законът на Любовта". Той и на други места е обяснявал в що се състои повата етика. И в село Мърчаево в разговор обясни това. Ето думите на Учителя: „Досегазлото е господарувало, а доброто слугувало, а в бъдеще доброто ще господарува, а злото ще слугува." Този въпрос може да се развие още повече. Радвам се много, че в тебе се развиват известни духовни способности, а именно събуждане на вътрешните сетива. Вашите тетрадки, в които са писани тези работи, ще ми ги прочетете. И когато се видим, ще ми кажете подробностите. Това трябва да ви радва, защото това е пътят на развитието. В бъдеще чакрите постепенно ще се събу?кдату по-готовите души. Вие споменахте в писмото си, че Учителят като говори за змията, разбира половата енергия, която трябва да се превърне във висша духовна енергия. Тук вие сте прав. Понеже Тената не е толкова близък сБлажко, а брат Ганчо Генчев е много близък с него, аз помолих последния да поговори с Блажко и да ти изложи подробно положението на Блажко напоследък. Нарочен поздрав до сестра Мария и до всички други братя и сестри там. Със сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. София, 14.07.1957 г. ИЗЯВЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В БЪЛГАРИЯ Хората на науката успяха да освободят ядрените сили от атома във време, когато човечеството още не е готово да си служи безопасно с тях. Преди да се възцари любовта в света и преди хората от всички континенти и страни да заживеят братски живот в името на тая любов, термоядрените сили могат да превърнат земята в печална пустиня. Това обстоятелство налага народите от целия свят без разлика на вяра, цвят, националност и социален произход, да се борят за запазване на мира. В една нова война, в която ще бъде употребена освободената сила на атома, няма да има победители и победени. Победител ще бъде безкрайният ужас, легнал върху развалините на съвременната цивилизация. Водачите на народите да помислят върху това! По случай светлите празници и именния ви ден пожелавам на вас и на целия ви дом здраве, дългоденствие, духовен напредък и да бъдете добри служители на Бога. Благовест и неговата другарка ме посетиха. Благовест ми каза, че имате нов членна семейството. Нека пожелаем този нов член да бъде една напреднала душа, с духовен капитал и да бъде примерен, образцов ученик на Учителя и на Бялото братство. Вие знаете значението на Соломоновия ключ. В него са изразени двата полюса, закона на полярността: триъгълникът с върха нагоре означава духовния свят и доброто, положителното в света, а триъгълникът с върха надолу - отрицателното в света, материалният свят. Онзи знак, който сте нарисували над Соломоновия ключ, е равнозначещ на Соломоновия ключ. Както и вие изтъквате, това е аналогично на изречението на Хермеса: „Каквото е горе, тъй е и долу"; само че другият полюс. Поздрав на с. Мария, на Светозар, на снахата и на всички други братя и сестри. Със сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Забележка към кореспонденцията от Стефан Тошев: Аз имам обширна архива, която между другото съдържа и стотици приятелски писма. За съжаление, при изземване на литературата ми, част от кореспонденцията ми бе иззета - записано в т. 118 на протокола за обиск и изземване от 6.12.1957 г. И все пак много се запазиха. Моята идейна кореспонденция започва още от 1907 г., когато бях учител. Притежавам отговори на мои писма от видни български теософи: от Софрони Ников и главните редактори на списание „Теософски преглед". Малко по-късно започна моята кореспонденция с нашия Учител. Имам запазени много писма от Него. Прилагам част от запазените от Учителя, бр. Боев и др. ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният д-р Благовест Стефанов Тошев, живущ на ул. „Ж. Кюри" N 75, бл. 313, л.п. с. В, N 0130959/6.05.1982 г„ София, ЕГН 3111066380, давам съгласието си д-р Вергилий Кръстев да публикува в „Изгревът" подготвените от мен по негова инициатива, за печат спомени, снимки и писма от личната кореспонденция на баща ми Стефан Тошев. Подпис: /Благовест Тошев/ 6.11.1998 г. Търново, 21/ VI 1911 г. Люб. Ст. Л. Тошев. Получих вашето писмо. От книгата, "Науката и възпитанието" засега нямам у себе си екземпляри. Поръчал съм за няколко и кога ми ги изпратят, ще ви пратя. За тревите ще поговорим кога се срещнем. Той е въпрос обширен и иска се време. Имам предвид да посетя Севлиево, но кога ще може да сторя това не мога да кажа. Аз ще се побавя в Търново, ако ви се удаде случай, може да дойдете към края на този месец или пък в началото на август. Тогава можем да поговорим по-надълго върху някои въпроси, които засягат бъдещето на человешката душа. Тази мисъл ще я туря в следующата форма: Сърце без чувства, ум без мисли, дух без вяра, са като воденица без вода, кандило без масло и птица без крила. Подвизавайте се в добрия път. Бъдещето е на добрите хора. Да укрепне вашата вяра и религията за вас да стане един вътрешен опит и Казанлък, 21.06.1911 г. Драгий г-н Тошев, Получих последното Ви писмо и предадох на редакцията поръчката Ви. Кочан ще Ви пратят. Четох в "Събуждане"писаното за тебе. Не е нещо особено. Аз забравих онзи въпрос, който ми задавате и не можах да намеря писмото, с което ме питате. Кога Ви се случи да ми пишете, повторете въпроса. Тук ний вървим добре. Днес получих още едно писмо от Вас. Предадох 3-те нови абонати в редакцията. Благодарим. Питате ме кога ще дойде тук Д. за да дойдете и Вий. Ето какво мога да Ви кажа по това. Нашата мистическа школа има всяка година събор, който тая година ще бъде пак в Търново. Там се явяват само канените, разбира се по разпоредба от Горе. (Това е секрет, който трябва да запазиш за себе си.) От нашия кръжок още никой не се е удостоил да бъде канен. Предполагаме, че там стават големи работи (явления) и никой нищо не разправя какво става там. На събора председателствува Д. Това остави. Един ден и ти може да бъдеш канен. Мисля, че съборът ще е към 5-6 август, след което предполагаме че Д. от там ще дойде в Казанлък да постои, понеже е обещал. И моята отпуска ще започне към 5-10 август; така че обстоятелствата ще се нагласят. В Търново има един телеграфист, Иван Дойнов. Пиши му едно писмо на 1 август и го помоли веднага да ти телеграфира щом потегли Д. за Казанлък, Изгрев, 10.01.1962 г. Любезни брат Стефан Тошев, Ч. Н. Г.! Ч. Р. Хр.! Честит имен ден!
×