Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Утринни Слова ('.

Открити 1 резултат

  1. Трите родословия "Трите родословия". Утринни Слова (1935–1936). Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 592 с. ISBN 954-9589-41-2. Книгата за теглене - PDF Трите родословия. Моето верую. Новото верую 22 септември 1935 г. [опис] Буря голяма. Горделивият и тщеславният 29 септември 1935 г. [опис] Двата порядъка 6 октомври 1935 г. [опис] Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение). 13 октомври 1935 г. [опис] Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране 20 октомври 1935 г. [опис] Приложението като източник на знанието 27 октомври 1935 г. [опис] Герои 3 ноември 1935 г. [опис] Свещеният огън 10 ноември 1935 г. [опис] Вътрешният закон 17 ноември 1935 г. [опис] Бъди доволен 24 ноември 1935 г. [опис] Огънят на пречистването. Едно добро 1 декември 1935 г. [опис] Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги 8 декември 1935 г. [опис] По новия начин. Коприненият конец 15 декември 1935 г. [опис] Котелът и торбата. „Което имам“ 22 декември 1935 г. [опис] Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта 29 декември 1935 г. [опис] Знайният Бог 5 януари 1936 г. [опис] Топлината на Любовта 12 януари 1936 г. [опис] Непроменливи величини 19 януари 1936 г. [опис] Слуги на Доброто 26 януари 1936 г. [опис] Силният огън 16 февруари 1936 г. [опис] Ще се похваля. Божественото начало 23 февруари 1936 г. [опис] Познат от Бога 1 март 1936 г. [опис] Абсолютна справедливост 8 март 1936 г. [опис] Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод 15 март 1936 г. [опис] Което Бог е съчетал 22 март 1936 г. [опис] Да се възприеме Словото 29 март 1936 г. [опис] Двете фази в пътя на ученика 5 април 1936 г. [опис] Божествената връзка. Новият живот. Трите врати 12 април 1936 г. [опис] Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва 19 април 1936 г. [опис] Правата мисъл, чувство и говор 26 април 1936 г. [опис] Четирите качества 3 май 1936 г. [опис] Слепороденият човек 6 септември 1936 г. [опис] Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка 13 септември 1936 г. [опис] За Слава Божия 20 септември 1936 г. [опис] В книгата са представени 34 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода септември 1935 - септември 1936г. Беседите представляват пета година от поредицата Утринни слова. Оригиналните текстове на тази годишнина се публикуват за първи път. Бележки от книгата: Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд. Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев. Автентичността на стенографските записи е запазена. Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип. Бележки от книгата: Компютърен набор: Димитър Баждаров, Иван Стойчев, Марина Иванова. Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.
×