Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'граждански'.

Открити 1 резултат

  1. 38. ГРАМОТА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЗАСЛУГИ Предоставяме Ви следната грамота на Стефан Тошев: N1773 НИЙ БОРИС III С БОЖИЯ МИЛОСТ И НАРОДНАТА ВОЛЯ ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ В знак на НАШЕТО особенно благоволение, наградяваме съдия - следователя при Севлиевския окръжен съд Стефан Л. Тошев с офицерския кръст ОТ НАШИЯ НАРОДЕН ОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА Заповядваме да му се даде настоящата ГРАМОТА скрепена с печата. София, 1 февруарий 1932 г. Канцлер на Ордените: /подпис/ Секретар: /подпис/ 3]
×