Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'защита на Учителя'.

Открити 1 резултат

  1. 5. В ЗАЩИТА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ М.Б.: Баща ми е писал „Вечните истини" през 1933-1934 г. като прокурор при окръжния съд в Кърджали. Знаем, че Учителят е бил подложен на атаки, хули и клевети от Църквата, жълтата преса и редица властници, за които е бил неудобен и дори са го привиквали в „Обществената безопасност" и е интернирван. Ще цитирам от „Вечните Истини" някои пасажи с мнението на баща ми за Учителя и някои пророчески изказвания, които са днеска факт (стр. 198201): „Днес между българския народ живее един великан на Духа, за когото аз ще кажа, че не съм достоен да развържа връзките на обущата му; думата ми е за Учителя Дънов. Той е казал много дълбоки, силни, огнени слова за Любовта, която е една от най-любимите му теми. (М.Б.: Цитатите са от главата за Любовта.) В десетките томове напечатани негови публични беседи и не публични школни лекции на Общия и Специалния окултни класове, той е казал толкова неща за Любовта, така красиво е описал нейните свойства и резултатите, които тя носи за онези, които са й дали прием - да разработи градината на техните сърца: както за отделната личност, тъй и за семействата и обществата; че да разправям за тези работи аз, то би значело да предъвквам една част само от казаното от Него. Нали е по-добре да се чете оригинала? От него да се почерпят сведения за алхимическите свойства на Любовта - да превръща човешкия характер в ангелски; да подобри нашето здраве и красота, които омразата и егоизма са покварили; да ни направи още тука граждани на Небето. И още отсега ангели и светии да почнат да се интересуват за нас и името ни да се носи в техните среди!... Затова ние апелираме към читателя на този ни скромен труд: четете хидядите страници напечатани беседи и лекции на Учителя Дънов. Има стенографирани Негови слова за още хиляди страници, но по липса на пари не са още издадени. Неговите последователи са преимуществено бедни хора. Но ще дойде ден, когато всичко ще бъде напечатано... Днес господин Дънов е ценен (освен от учениците му) повече в странство, отколкото в България. От беседите Му има вече преведени на няколко езика. Доста чужди списания пишат за Него, за идеите Му. Считаме, че е дошло вече време да го кажем, нека се чуе нашироко, та „който има уши да слуша, нека чуе": Господин Дънов не е един обикновен човек. Той е пратен от Небето с мисия на земята. Неговият ум е озарен от един висш Извор на Светлината. Той е следвал университетите на Небето, затова Словото Му е балсам за пробудените души! Някога богомилите в България разнесоха Светлина в цяла Европа и днес просветена Европа признава тази заслуга на България, считайки, че това е най- ценното, което тя е дала на света. Аналогична и даже още по-широка е мисията на „Бялото братство", чийто ръководител е Учителят Дънов. И той, подобно на Христа, е гонен от своите сънародници и българското духовенство; маса хули, лъжи и клевети изсипа върху Него жълтата преса. Навремето някои евреи казваха за Христа: „Защо го слушате, той е луд?!" Синедрионът Го обвини в богохулство и осъди за това. Нека читателят на Учителя Дънов има предвид, че Той е окултист - мистик с високо посвещение, при това и голям ясновидец. Че Той притежава знания, че Той владее тайни и сили, за които корифеите на съвременната наука нямат даже представа. Неговите приближени знаят за Него неща, които съгласно окултната традиция пазят в тайна; но ако биха ги разкрили, доста биха прославили и популяризирали името Му! Но един ден всичко това ще стане достояние на човечеството. Защото, Неговото име, без друго ще остане в историята на духовните движения в света, като име на един от великаните, заслужили на човечеството! Един ден, мнозина ще отидат да търсят де е Изгрева, с боровете зад Борисовата градина, дето господин Дънов е държал най-много беседи; както мнозина досега са отивали да видят Гетсиманската градина... У Учителя Дънов ще четете между другото какви преобразования ще настанат в икономическия, стопанския, семейния и обществения живот на хората, когато те възприемат Любовта като активен принцип в живота си!" (М.Б.: „Вечните Истини" в своите 18 раздела е наситена с много ценни цитати и извадки от Учителя, Стария и Новия завет и от другата окултна и духовна литература. И .,Кратки духовни съчинения" са изключителни по теми и материали, което говори за ерудицията на автора им. Продължавам с автобиографичните спомени на баща ми.)
×