Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'иззета'.

Открити 1 резултат

  1. 80. ОПИТИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИЗЗЕТАТА ЛИТЕРАТУРА НА 6.XII.1957 г. ПОМИЛВАНЕ И ОПРОЩАВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 1. Молба от Жечо Панайотов до МВР от 24 май 1963 г. - останала без отговор. 2. Приложение Решение 851 на 7.IX.1959 г. по Н.О.Х.Д. N 711/1959 г., че в частта се обезсилва от Върховния съд, решението да се конфискува и унищожи литературата иззета при обиска на 7 декември 1957 г.. 3. Заличаване на общата възбрана при нотариуса срещу Жеко Панайотов Жеков от гр. София, ул. „Методи Попов" N 43, бивша „Земен синур" 43. а. Закон за опрощаване на задълженията към държавата, публикуван с указ N 535 в Държавен вестник, брой 71 от 8.IX. 1964. б. Помилван е с остатъка на наказанието, съгласно указ N 221 на 23.III.1963 г.. като се има предвид, че не е съден и осъждан за деянията по чл. 2, точка 1, 2 и 6. в. Съгласно закона за опрощаване задълженията към държавата и закона за амнистията, задължението по н.с.х.д. - 4/1959 г. е напълно опростено и следва да се заличи при нотариуса. г. Възбраната е заличена на 9.XI.1971 г. Но литературата не е върната понеже е унищожена. До МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /ОТДЕЛ „ЖАЛБИ"/ ТУК МОЛБА от Жечо Панайотов Жеков, жител на гр. София, ул. „Зелен синур" N 43 Другари, Съден съм от Соф. окр. съд по н.с.х.д. N 4/59. След изтърпяване на по-голямата част от присъденото ми лишаване от свобода, на 31 .XII.1962 г. бях помилван и освободен. При задържането ми от Следствения отдел на Държавна сигурност на 3.IX.1958 г., следователят Йото Йотов иззе от дома ми около 90 тома лично мои книги, беседи и лекции от Петър К. Дънов. Съгласно решение N 851 от 7.IX.1959 г. на Върховния съд, препис от което прилагам към настоящата молба, обезсилва конфискуването на въпросните мои книги. Моля разпореждането Ви да се провери где са запазени книгите ми и отгде следва да ги получа. Протокола за изземването не съм запазил, но навярно оригинала от същия е запазен към следственото дело от Държавна сигурност. С почитание: ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 препис. гр. София, 24 май 1963 г. ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ N 851 от 7.IX.1959 г. по н.с.х.д. N 711/59 на Върховния съд, I нак. отдел Председател: Иван Стоянов, Членове: Иван Мънков и Хр. Ганков Докладва: Иван Мънков С присъда по н.с.х.д. N 4/1959 на Соф. Окр. Съд подсъдимите са признати за виновни, както следва: 1. БОРИС НИКОЛОВ ДОЙНОВ от София Неправилно, също, така съдът е конфискувал и постановил да се унищожи иззетата литература, защото не била никому нужна, а забранена и вредна. Съдът може да постанови конфискация или по силата на чл. 33 от Н.К. или когато тя не е предвидена като наказание за извършено престъпление. В случая конфискацията не е постановена нито на едното, нито на другото основание. Съдът е постановил нещо. което не е овластен от закона да направи. Това може да стане само с правителствен акт. 2. ЖЕЧО ПАНАЙОТОВ ЖЕКОВ от същия град Присъдата следва да се измени по отношение на подсъдимия Дойнов само досежно деянието по чл.117 от Н.К. и обезсилване конфискацията на литературата, както е посочено по-горе. Водим от изложените съображения, Върховния съд РЕШИ: Обезсилва присъда N 31 - VII от 19.V.1959 г. по н.с.х.д. 4/59 на Соф. гр. съд в частта й, с която е постановено да се конфискува иззетата литература и унищожи. Верно с преписа.
×