Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'къща'.

Открити 1 резултат

  1. 3. ЗАЩО И КАК БЕ СЪБОРЕНА КЪЩАТА НА Д-Р ИВАН ЖЕКОВ ОТ ПЕТКО ЕПИТРОПОВ НА ИЗГРЕВА ПО ВРЕМЕТО НА УЧИТЕЛЯ 1. Тъжба от д-р Иван Жеков до прокурора при Софийския областен съд от 30.VI. 1939 г. 2, Заявление от д-р Иван Жеков до кмета на Софийска голяма община от 1 .VI1.1939 г. 3. Виж «Изгревът», том VII, стр. 589, №11. 4. Виж «Изгревът», том V, стр. 484-487. 5. Виж «Изгревът», том IX, стр. 194-196, №82. 6. Виж «Изгревът», том I, стр. 131-133. 7. Виж «Изгревът», том III, стр. 121-123. 8. Виж «Изгревът», том I, стр. 605-613.
×