Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'лекуване'.

Открити 4 резултата

  1. 193. ЧУДНОТО ИЗЛЕКУВАНЕ През 1932 година един брат от Изгрева заболя тежко. Боледуването му продължи. Състоянието на болния все се влошавало. Братът очаквал пряката намеса на Учителя, като казвал: „Учителят, ако иска, може да ме излекува." Той по всяка вероятност очаквал външната намеса на Учителя, без да се уповава на вътрешните сили. Един петъчен ден, когато Учителят държи беседа в младежкия клас, внезапно прекъсва беседата, което никога друг път не бе ставало, излиза, отива горе в стаята си, взема едно шишенце, слиза и отива при болния брат. Веднага двама братя го последваха, иначе не бихме знаели къде е ходил Учителят. Учителят дал на бслния да изпие наведнъж шишенцето с някаква тъмна течност и си излиза. Връща се в клас и продължава лекцията. По всяка вероятност болният в момент на тежка криза е призовал Учителя и той веднага се отзовал. Този факт може да се провери, ако болният след 33 години помни случая. Болният веднага изпил лекарството, като имал чувството, че глътнал огън - така силно му запарило. Малко след това почнало изобилно изпотяване, което продължило през целия ден и до късно през нощта, така, че болният сменил десетина ризи. След като привършил процесът на изпотяването, болният веднага заспал, което продължило петнадесет-шестнадесет часа. Като се пробудил, почувствал глад. Почнал да се храни и скоро напълно оздравял. Единият от братята, които са придружили Учителя при болния брат, е Георги Радев, председател на младежкия окултен клас, по чиито разказ е записан горния случай.
  2. 185. КАК СИ ИЗЛЕКУВАХ КОЛЕНЕТЕ През 1962 година много ме боляха коленете. Бях чела от Учителя, че природата лекува и поисках да направя един опит за лекуване на болните ми колене. Отидох при Маричините езера - Олтарят, както го казва преданието. Там някога било храм на Орфеевата школа. Знам, че това място е особено. Една постоянна тишина и покой владеят там. Там рядко слизат туристи, поради стръмнините, които го обграждат. Намерих един голям плосък камък, лежащ на земята, обърнат към юг, хубаво нагрят от юлското слънце. Легнах на него по корем, като допрях коленете си до нагретия камък, лежах и се молех тъй: "Моля ви се. братя, невидими помощници, помогнете ми, излекувайте болните ми колене..." Аз, която много трудно заспивам, неусетно съм заспала. Колко бях спала на камъка, не знам, но когато станах от камъка, вече нямаше ни помен от онова, което бе ме мъчило дълги години. Разказала: Мария Златева. 26 септември 1965 година
  3. VIII. ЛЕКУВАНЕТО С ГРОЗДЕ Д-р Иван Жеков. Лекуването с грозде. Библиотека «Натурализъм». Книжка I. София, 1936. ПРЕДИСЛОВИЕ Хипократ, бащата на натуризма, 460 години преди Христа беше казал: «храненето да бъде твое лечение, а твоето лечение - твоята храна». Но, обаче, ние днес виждаме обратното, а именно, че храненето е тровене и тровенето е лечение!? Има ли днес храна неподправена и лекарство неотровно? Ето защо епохална сентенция даде италиански мъдър държавник Мусолини пред лекарите в конгреса им в месец ноември 1931 г. в Рим: «Даже и по най-скорошната тема на съвременната цивилизация лекарите трябва да кажат своята дума - говоря за натуризма, който във всичките страни на света е вече един сериозен въпрос. И такъв трябва да е в Италия.» Всичко това няма нищо с нудизма. Аз съм дълбоко убеден, че нашият начин на хранене, обличане, трудене и спане - всичко изобщо в нашите всекидневни навици трябва да бъде реформирано. Трябва да се направи така, щото елементите на природата да действуват върху нашето тяло, и преди всичко - въздухът, слънцето и движението. Лекарите трябва да настояват щото животът да се слага и развива в по-рационални форми. Тогава по-малко болести ще бъдат в движение, по-малко туберкулозни, по-малко рак, едно по-малко число разслабени, които са резултат на един живот, който, като е станал в цикъла на днешната съвременна цивилизация крайно подвижен и динамичен, има нужда от удовлетворения от друго естество, иначе не върви и не издържа. Както виждате, мисията на лекаря, особено в днешно време, е от една изключителна важност и става все по-деликатна и сложна. По тая точка аз трябва да ви кажа моето мнение: аз не съм толкова благосклонен на крайните специализации. Не бих желал на бързина да гледам дърветата, да се забравя горичката, не бих желал да гледам една дата, един елемент, една частица от човешкото тяло, да забравям сложността на човешкото тяло.» А какво да кажем за специалитетите, които наводниха света, а човек все си е в своята голяма немощ. Да, трябва истинска просвета да се даде на днешния човек, натуристическа, за да знае какво да яде, как да яде и колко да яде, а следователно, да се върне към природосъобразния живот, който ще го направи щастлив. Нашата библиотека «Натуризъм» ще издаде, освен тая първа книжка, и следните: 1) лекувание с лимони, 2) лечебните свойства на разните растителни храни, 3) лечение с портокали, 4) лечение с мед, 5) водолечение по метода на Луи Куне, 6) въздухолечение, 7) слънчолечение. ЛЕКУВАНЕТО С ГРОЗДЕ «Природата се бори своевременно против всичките болест» «В аптеката на Бога се намират най-добрите лекарства.» Тая книжка печатаме във време, когато гроздето е вече на узряване и затова намираме за полезно да се пръсне из цяла България по случай седмицата на гроздето, защото правилата в нея по гроздовото лечение ще дадат големи незабавни ползи за общото благосъстояние и здравето на всички. Като всякога, ние не си служим с научните термини, нито със сложни, неполезни аргументации за общоприети истини. Веднага казваме как трябва да прилага всеки отделно. Много са методите, посочени от медици и учени, по лекуването с грозде и всички, естествено, са дали и дават, изобщо, отлични резултати. А това логично е да се разбере от факта, че гроздето, като храна «съвършена», както го определиха не малко прочути лекари, между които и отличният химик Bunge, притежава големи терапевтически добродетели. В разните методи има и големи грешки. Например съветва се лекувани- ето с грозде да се придружава с пропорционалната месна диета. Други приписват на гроздето причината за някои разстройства в червата или на стомаха (диария и др.) По тая причина препоръчват се и особени грижи, но те не помислят, че всичко това е вследствие лечебното действие на гроздето, което, като очиства тялото по всичките му части и като отделя от стените на разните органи нечистотиите, покрити дори с кора, разтваря ги и тласка тия нечистотии към отходните органи и така става изхвърлянето им. Организмът след тая благотворна реакция се успокоява и значително се подобрява. Едно лице, обаче, което има неразстроен стомах, червата - достатъчно чисти и навикнало да води трезвен и здравен живот, няма да има никога разстройство от лекуванието с грозде, и дори тогава, когато гълта изобилно грозде даже с шлупките и семенцата му. Лицата, на които е по-мъчно да се прави лечение с гроздето, са големите чревоугодници, лакоми, пушачите, и особено ония, които са навикнали да ядат много месо. Зачислените в тая категория, които би могло да се нарекат хронически отровени, като поядат малко повече плодове и крехки салати или сварени зарзавати, изпитват коремни болки и извикват: «Аз не ще да ям повече плодове, нито салата, защото тия храни ми правят лошо.» Представете си дали тия хора биха се поддали да приложат едно рационално лечение с грозде! Не е ли лесно да се разбере, че не е възможно да се извади един развален зъб, без да се изпитва болка! Не е възможно да се лекува една рана или да се извади една тресчица, без да се изпита болка! Е, добре, едно подобно действие извършва гроздето и други плодове, добре зрели, или крехките зарзавати, защото, именно, изкореняват от организма, особено от стомаха, червата и черния дроб, много нечистотии, а също освобождават от тия нечистотии, а най-вече - от гноен катар белите дробове. За тая дейност на гроздето трябва, следователно, да се понесат лечебните кризи - които не настъпват само в организъм, на който стомахът и червата са държани съвършено чисти посредством едно трезво и разумно хранение. Онзи, който иска лесно и охолно да се излекува от своите стари и нови болести, без да изпитва болки и безпокойства, може да носи до гроба всичкия тоя товар от нечистотии, който обитава в него! Хранителните свойства и добродетели са почти еднакви в двата главни вида грозде: бялото и черното. Няма защо да се загрижваме и да си измъчваме мозъка, за да се намери едничкото подходящо качество. Важното е гроздето да е добре зряло и преди да се яде, да се измие добре от всяка следа от онзи син камък, който се поръсва по лозата. По-ценни са белите грозда с тънки шлюпки, но за лица с добър стомах и черните са полезни. Гроздето съдържа средно: Захар................................................ от 20 до 25% Белтъчни вещества....................... от 0,45 до 0,75% Железен окис.................................. от 2 до 2,11% Магнезия......................................... от 5 до 6,02% Поташ [калий]................................ от 40 до 44% Калций............................................. от 10 до 12% Сярна киселина.............................. от 20 до 26% Силициева киселина...................... от 3 до 3,46% Хлорна киселина............................. от 0,45 до 0,51 % Сода................................................. от 2 до 2,10% Всички тия вещества остават в естествено състояние, като минават направо в кръвта. При това захарта на гроздето, бидейки между всичките захари най-сходната на оная в кръвта и в тъканите, влиза почти неизменена в кръвообращението и се поглъща без хабение на смилателната сила. Затова нейното свойство е оценено като засилващо на организма, а следователно и като най- добра храна във време на болестите, а особено ония с фебрични процеси, във време на които всички ферментативни процеси на смиланието в пищепровод- ния апарат се намаляват в тяхната дейност. Лечението с грозде, препоръчано и от много лекари като най-полезно в болестите на стомаха и в тия на обмяната, е прочуто, защото още от далечни времена много философи и лекари ги изучаваха и прилагаха: Целзий, Плиний, Питагор, Ипократ и др. И Св. франческо от Асизи го препоръчваше на трескави болни. Как става лекуването с грозде Няма да си служим с научни термини, за да запознаем четеца с начините за прилагане в случая, защото всичко зависи от добрите резултати, които се получават, като се строго придържа на следните правила. Отначало почвате да ядете на ден една малка чепка сутринта, след един час от изгрева на Слънцето[1], като увеличавате постепенно всеки ден до достигането дажбата на 2-3 кг грозде на ден в три пъти: сутринта, по 11 часа и вечерта, един час преди залязването на Слънцето. Малко по малко, като се увеличава всеки ден количеството на гроздето, трябва пропорционално да се понамали и обичайната храна. Лекуването може да продължи от 30 до 45 дни, та дори 3 месеца, до 5 кг на ден. И добре е да се завърши с намаление малко по малко, до една чепка, както се е започнало. Или пък с един ден почивка след всеки три дни, в който ден на почивката да се яде обичайната вегетарианска храна, но, обаче, умерено, а не с преяждане, т. е. само съответната в деня намалена храна. Има противоречиви мнения между многото-привърженици на това лечение, някои от които не одобряват предъвкването на семената и шлуп- ките, но науката и опитът безпогрешно учат, че ако се желае постигането на поразителни резултати, трябва да се яде поне шлупката, като се предъвква добре, защото тя стимулира контракциите на червата, така наречените перис- талтически движения, много необходими, когато[2] само сокът по-мъчно се смила. Обратното е, и най-препоръчително е за децата, и то на крехката им възраст, действието на сока. Говори се, че нашият стомах не смила целулозата. Тя в непрекалено количество е от капитална важност за улесняването, именно, смилането на стомаха и червата. Шлупката е богата с фосфор, соли, азот и ферменти, които заедно с другите свойства на гроздето могат да се парагонират с кваса на хляба и бирата, а следователно улесняват функциите на черния дроб, клетките, тънката ципа на червата и възбуждат функцията на панкреаса. Да се яде бавно, със спокойствие, като се избягва гълтането на шлупките и семките. Във време на лечението храненето трябва да е колкото се може вегетарианско, и то като леки супи с предпочитане на ориза със зеленчук или сварен в бульон от зарзават наедно с някой лук и моркови. Мляко, млечни продукти, орехи, кафе, вино - никак, а малко хляб. Абсолютно да се избягват солени храни, сирена, възбудителни салци, салами и тлъсти или тежки храни. Всяко ядене трябва да е отдалечено от гроздето повече от един час, за избягване нетърпимостта му със зеленчука. Да се пази най-голяма трезвеност и въздържаност и в другите храни, и за да се постигнат чудни резултати, трябва да се стигне до единственото употребление само на гроздето. Във време на лекуването да се ходи или движи много. Гроздето, както казахме, не само е лековито, но е и хранително. То увеличава кръвните телца. За преценяване на вътрешната му стойност, направете веднага едно разумно лекуване, и вашето здраве постепенно ще се подобри, ще изчезнат много болезнени разстройства, кръвообращението ще се съживи, целият организъм ще се освободи от отровни вещества, ще се увеличи апетитът, смилател- ните функции ще се нормализират. Ще придобиете, изобщо, здраве, сила, като ще избегнете така известните болезнености, които обикновено се явяват през зимата. Колко болни сигурно биха оздравели и излезли в скоро време от болниците, ако в замяна на толкова отровни лекарства се приложеше на тях полезното лечение с гроздето! Който е изтощен за физическа и умствена работа или болник на оздравяване, който иска да опресни кръвта си или да я подобри, ще намери в сока на този ценен плод едно хранително средство, подкрепително и животворно, което съживява всичките функции и дава приятно питие. През зимата, когато няма прясно грозде, може да се употреби така също сушено грозде, понеже то е много богато със захарни вещества, но много бедно от вода. За тая цел, обаче, може да се туря и в слънчева[3] вода за 24 часа. Който страда от катар, може да се спаси, като яде сухо грозде и смокини. За избягване опасностите от многото отделяния във време на лекуванието, да се пие лимоната с малко мед, като се увеличи само сокът на лимона, защото обикновената лимоната не постига целта. Всички видове и качества грозде са пикочогонни. Професор Devoto при Миланския университет разглежда гроздето като истинска икономическа храна и способно да даде един голям принос на един слаб организъм, като екви- либрира и отправя органическите обмени в истинска сила веществата, които в него се съдържат: захар, ферменти, соли, желязо и пр. Гроздето, особено черното, е окисляващо, животворящо и улеснява отделянето на пикочта. В случаи на възпалителни болести, смилателни разстройства на червата и черния дроб и в случаи на рак, сокът на черното грозде или, с други думи, едно лечение с грозде има голяма сила против тия болести. Каквото и да е разстройството в черния дроб, то бързо изчезва пред една диета само със сока на черното грозде. В белодробните болести, в болките на тия органи, в ревматизмите, подаграта и др., диетата с грозде има едно мощно полезно действие. Майчиното мляко може своевременно да е заменено в храненето на детето със сока на хубаво грозде, зряло и сладко. Лекуването с черно грозде окислява соковете на кръвта и обезвредява болезнените материи в организма. Чудотворно е в болестите на бъбреците. За слабите лица, изтощени, лекуването с грозде има една чудна сила. Във форма на пластир, намазване, сушеното грозде, добре смачкано и стоплено, като се наложи върху циреи, абсцеси, кожни изривания, е специално оздравяващо. Като се счукат или смелят семената на гроздето и като се вземат с малко сок от същото грозде, се спират повръщанията на кръв, дезинтерията и диарията. Като се вземе лекуването с грозде и като едно средство за хранене, изобщо, винаги полезно, никога вредно, особено ако е упътвано с правилни норми, може да се каже, че то е в степен да отговаря благоприятно за поддържането и преуспяването на здравето. Понеже климатът и почвата имат голяма важност за химическия състав на гроздето, то и слънцето не само помага на пълното му узрявание, но спомага и за смилането дотолкова, че гроздето в топлите климати, като е изложено на слънцето, не само е богато с гликоза и кристализирана захар, но е и много бедно от дървесинна част, която понякога прави гроздето мъчно смилаемо. Затова, според проф. Konig, гроздовият сок, добре узрял, взет от чукан през месец октомврий, съдържа: Вода.............................................. 70,12 г Захар............................................. 14,36 г Азотисти вещества........................1,01 г Киселина свободна....................... 0,77 г Пептини вещества......................... 1,90 г Пепел............................................... 0,48 г Дървесинни вещества..................... 2,18 г Главната съставна част на гроздето е захарта, която с ферментиране се обръща в спирт и затова винари могат да имат една градация на спирт от 6 до 15% според степента на зрелостта на гроздето. Зрялото грозде е храна, богата с витамините В и С, и ако разумно се вземе с другите сурови храни, може да замени полезно храненето с млечна основа, било на болни, било на децата. Зрялото грозде има главно пикочогонно действие, лаксативно и силот- ворно. Киселото грозде е възбудително за пищепровода, задържа смилането и поглъщането на другите храни и може да причини повдигане, болки, бълвания. Консервираните грозда са по-малко пикочогонни и лаксативни, но имат по-голямо действие и служат за образуване на топлина в зимните месеци. Във всеки случай в употреблението на гроздето като храна на болни тряб- ва'да се има предвид общото състояние на болния и комбинацията с другите храни. Да не се гълтат никога шлупките и семенцата на гроздето, а добре да се предъвкват - като каша. Как може да се приготви гроздов сок вкъщи Взема се добре зряло грозде на зърна, и като се измие добре в изобилна прясна вода, сипе се в един съд и се подклажда отдолу огън, да ври до кипване. Тогава се смъква и оставя да изстине. Когато изстине добре, смачква се и сокът се цеди през телено сито и наново се подклажда огън, обаче ври не до кипване. Тогава се излива в друг съд, но този съд хрябва да е от стъкло или калайдисан, или гледжосан, и се оставя да се утаи 24 часа. Така приготвен, сокът е вече за наливане в бутилки. Правила за наливане в бутилки Вземат се празни, но добре измити бутилки, на големина по желание, и се потапят в гореща вода, но обаче на дъното на съда се поставя дъска. Като се извърши горното, напълват се бутилките до шията с гроздов сок и се потапят наново в гореща вода за варене, без да се забравя поставянето на дъската в дъното на съда. Извършва се същото варене без кипване. В този момент бутилките се запушват с чисти тапи, дъбови, и добре се запечатват с восък за целта, за да не влиза въздух и да не ферментира сокът. Гъбите, преди да се поставят на бутилките, трябва да бъдат потопени във врялата вода. Гроздовият сок притежава чудотворни и различни добродетели: 1. е лековит; 2. помага на смилането; 3. намалява ферментацията в червата; 4. увеличава теглото на тялото. За конвалисентните[4]: да вземат две супени лъжици от този гроздов сок с желтъка или белтъка на едно яйце, според случая, но добре разбит. Получава се едно отлично и много хранително питие. Яжте повече грозде, но разумно! ---------------------------------------- [1]Според законите на природата, когато Земята се обръща и приближава към Слънцето, то тя се намира в най-благоприятни условия на развитието си. Затова и ние се намираме най-близо до Слънцето сутринта. И лечебната сила на слънчевата енергия преди изгрева е за подобрение на мозъчната нервна система, при изгрева е за дихателната система, а от 9 до 12 ч - за стомаха, т. е. целебното действие върху болния стомах на слънчевите лъчи е през това време. (бел. а.) [2] когато - остар. докато (бел. М. И.) [3] Бутилка с вместимост 1 кг, пълна с обикновена чиста вода, се поставя зад стъклото на прозореца на слънце, (бел. а.) [4] конвалисентни (отлат.) - оздравяващи, възстановиващи се от болест (бел. М. И.)
  4. 13. ДРУГ НАЧИН НА ЛЕКУВАНЕ Тази ми опитност е толкова малка, колкото и голяма, защото представя един скромен разговор с Бога и с Учителя. Пиша, че ако я сложа на хартия, мога при случай да я унищожа, но сега вече я изнасям смело, без намерение да я унищожавам. Опитността е следната: На 21 ноември 1967 година заваля първият сняг. Вън беше студено, но аз се осмелих да изляза този ден до една моя приятелка, да се порадвам на снега, толкова повече, че миналата зима, поради сериозното ми заболяване, не видях сняг и не можах да му се порадвам. Излязох вън и въодушевена от пресния сняг през всичкото време говорех и нагълтах много студ и влага. Още като се прибрах, усетих простудата, не толкова външна, колкото вътрешна в дробовете си, което състояние ми напомни нещо от предишното ми боледуване. Яви се малка температура и т.н. Чувствувах, че предстои да извикам лекар, но се уплаших, да не се повтори лекуването ми през зимата на 1967 година. Значи ще дойде губерката на лекаря и безбройните лекарства. Ами тогава? Замислих се сериозно и реших: Обръщам се към Господа и към Учителя и започнах да се моля усилено, не толкова с молитви, колкото с разговор с тях. Разговорът не беше кратък, но проникнат от дълбока вяра и упование на Господа и Учителя, чиято помощ съм опитала нееднократно. Молих се и се разговарях: Господи, Учителю, ти не си ли по-силен от инжекциите на лекарите? Ти не си ли по-силен от всичките лекарства - сулфамиди, антибиотици и т.н. Ти не си ли по- силен от всички сиропи и режими? Отговорих си: По-силен си, Господи, по-силен си, Учителю, от всички инжекции на лекарите, по-силен от всички лекарства, от всички сиропи и режими, по-силен си от всичката съвременна медицина. Отговорила си положително на всички въпроси, зададени от мен самата, но с вяра, убеждение и опитност, аз се предадох на Господа и Учителя, но реших да се пазя, да не се излагам на простуда и продължавах разговора си често пак с Господа и приложих голямо внимание и бдителност към себе си. Не исках, не настоявах за бърз резултат, бях доволна от микроскопически резултати. Ден след ден резултатите се получаваха и аз укрепвах и външно, и вътрешно, без никаква лекарска помощ. Нали през предишното ми заболяване положението ми беше крайно критично, затова се прибегна към лекарска помощ, но дойде помощта и отгоре, която аз видях главно и опитах на себе си. Често се спирам върху разговора си с Бога и продължавам да се разговарям и да благодаря, че този род молитва се чу и ми се отговори. Боях се да не ме сполети нещо лошо, защото не изпълних обещанието си, което бях дала при първото ми боледуване, че ще пазя да заслужа вниманието и подкрепата, която ми се даде отгоре. Ето защо и сега от една страна се моля и разговарям, а от друга страна се вслушвам в това, как и по какъв начин ще ми се отговори. С подобряване на състоянието ми, се видя и отговорът, който получих. 27 януари 1968 година.
×