Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'основи'.

Открити 1 резултат

  1. 67. ИЗКОПАВАНЕ НА ОСНОВИТЕ ЗА КЪЩАТА Така планът за къщата бе утвърден и аз можех вече да строя. Имах на разположение 2000 лева. Веднага ги вложих за купуването на дървен материал. А тогава една заплата беше 100 лева. А трябваше да се изкопаят основите на къщата. А трябваше да слезнем на 1 метър и половина надолу. Спазарих се с един, докара един багер, да изкопае мазето. Беше 30 май 1968 г. За един ден се изкараха 36 пълни със земя камиони «Татра», които побираха от 5 до 8 кубика пръст. Бяхме уговорили по 10 лв. на курс на «татра»-та. Така се оформиха основите на къщата. Но трябваше да копая на ръка с търнокопа основите на къщата. От изкопаната земя изкарахме 10 самосвала камиони. Товарех камионите на ръка с лопатата. Сам съм го правил. Трудно, но бях във форма. За мен няма трудно. След това изкопах «стъпките» на 8 колони, понеже такава е конструкцията, а в средата имаше една «стъпка» 2 на 2 метра, за да се завържат тези колони с арматурата. Всичко премина през ръцете ми. Знаех, че това изкопаване зависи само от мен. А бях здрав за такова копане. И го изкопах. Всички ми се чудеха, че сам се справям. Сам съм, но зад мене друг имаше. А това бяха думите на Учителя, изречени от Него в с. Мърчаево. За мен те бяха жива сила, която присъствуваше в мен. Това е причината за моята сила тогава.
×