Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'пророчески'.

Открити 1 резултат

  1. 32. ПРОРОЧЕСКИ СЛОВА Божието благословение ще ви следва в живота. Законът на Опуленса гласи: „Пусни петачето и вместо него ще получиш златен наполеон." (В пророк Исайа, 58:9 четем: „Тогава ще призовеш Господа и Господ ще ти отговори. Ще извикаш към Него и Той ще каже: Чувам вика ти.") Брат Боян Боев в сказката си на 11 август 1945 година, която е държал на събора на Братството ни на Изгрева, между другото е казал: „В 1932 г., когато бяхме при Седемте Рилски езера, през месеците юли и август, една група чешки студенти посетиха езерата и Учителя. Той ги прие с голямо внимание и любов. Тогава Учителят каза следното: „След няколко десетки години ще почне търсенето на Бога в Русия. Русия има важна мисия в света." Защо Бог е допуснал да мине Русия през материализма? Материализмът дойде да измете старите предразсъдъци и по този начин се създава почва за идването на Новото учение на любовта, братството и свободата. Учението на Бялото Братство се стреми да разбере нещата, не да ги критикува. В Мърчаево Учителят каза: „Славянството е олтарят на новата култура. Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на земята." През 1943 г., през пролетта, в един частен разговор между нас двамата, Учителят каза следното: „Тези идеи, които ви говоря тука, ще бъдат приети в Русия. И там ще се играе Паневритмия." В Мърчаево Учителят каза това. което се каза и в Търново на един събор, а именно: че славянството ще напредва и ще има велико бъдеще. Седем хиляди напреднали същества, адепти, ще бъдат родени в славянските страни до края на 20 век и те ще образуват една голяма вълна на подем. Освен това, в славянството ще се роди елитът на човечеството. Занапред ще се прераждат в славянството по-напредналите души от Англия, Франция и др. - най-умните и наи-добрите ще се преродят в славянството... Веднъж на Витоша, през 1927 г. Учителят каза в частен разговор между няколко души, че Бялото Братство, което ръководи съдбините на човечеството ще предприеме една важна акция за идването на Новата култура след 1975 г. Тогава ще има нужда от много работници на Божията нива. Затова тогава нашите заминали братя и сестри ще дойдат в плът на земята. Чака ги много важна работа във връзка с акцията на Бялото Братство.
×