Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'спасен'.

Открити 1 резултат

  1. 31. КАК БЕ СПАСЕН ЖИВОТЪТ МИ / ИЗ МОИТЕ СПОМЕНИ, 17.08.1943 Г./ От 22 юли до 10 октомври 1943 година бях командирован в „Новите земи" - в Сърбия, за кмет на с. Герман - Криволешко. По настояване на околийския управител аз трябваше да отида в общината, а знаеше се, че там обикалят партизани. Наближавайки селото, от нивите излезе човек и дойде при нас да ни предупреди за опасността, че в селото през целия ден се води престрелка, но не се знае между кои. Ако не бе дошъл бай Станое от с. Жерав, ние щяхме да попаднем точно между сражаващите се партизански чети и щяхме да бъдем убити или най-малко отвлечени. 91 псалом ме избави.
×