Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'фомула-упражнение'.More search options

 • Търсене по таг

  Отделяйте таговете с запетая.
 • Търсене по автор

Тип съдържание


Блог

 • Hristo's Blog
 • ⰁⰑⰶⱗ триединство
 • Съзнателният живот

Библиотека- Беинса Дуно

 • Библиотека - Петър Дънов
  • Новости и акценти в сайта
  • Беседи в хронологичен ред 1895 -1944
  • Книги с беседи издавани от 1920 г. до 2012 г.
  • Хронология на беседите подредени по класове
  • Текстове и документи от Учителя
  • Писма и документи от Учителя
  • Документални и исторически книги
  • ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ
  • Молитви, формули
  • Писма и документи от Братството
  • Вътрешна школа
 • Книги с тематични извадки от Беседите
  • Книги с тематични извадки от Словото на Учителя
  • Взаимоотношения между хората
  • Основи на здравето
  • Светлина в пътя
 • Паневритмия
 • Астрология,Каталози на беседите
 • Допълнителен
 • Последователи на Учителя
 • Списания и весници
 • Рудолф Щайнер (1861-1925)
 • Други
 • Допълнителен
 • Форуми за споделяне и общуване
 • Клас на Добродетелите

Календари

 • Беседите изнасяни на датата

Категории

 • Словото на Учителя - Беседи
  • Неделни беседи (1914-1944 г.)
  • Общ Окултен клас (1922-1944 г.)
  • Младежки Окултен клас (1922-1944)
  • Утринни Слова (1930-1944)
  • Съборни беседи (1906 -1944)
  • Рилски беседи (Съборни) (1929-1944)
  • Младежки събори (Съборни) (1923-1930)
  • Извънредни беседи
  • Последното Слово 1943-1944
  • Клас на добродетелите (1920- 1926)
  • Беседи пред сестрите (1917-1932)
  • Допълнително- Влад Пашов-1,2,3,4
  • Беседи пред ръководителите
 • Текстове от Учителя
 • Документални и исторически книги
 • Книги с тематични извадки от Словото на Учителя
  • Илиян Стратев
 • Поредица с книжки с тематични извадки от Беседите
 • Последователи на Учителя
  • Пеню Киров (1868 - 1918)
  • Боян Боев (1883 – 1963)
  • Любомир Лулчев (1886 – 1945)
  • Милка Периклиева (1908 – 1976 )
  • Петър Димков Лечителят (1886–1981)
  • Стоян Ватралски (1860 -1935)
  • Михаил Стоицев (1870-1962 г.)
  • Георги Радев (1900–1940)
  • Сава Калименов (1901 - 1990)
  • Влад Пашов (1902- 1974)
  • Методи Константинов (1902-1979)
  • Николай Дойнов (1904 - 1997)
  • Лалка Кръстева (1927-1998)
  • Борис Николов
  • Невена Неделчева
  • Георги Томалевски (1897-1988)
  • Олга Блажева
  • Светозар Няголов
  • Олга Славчева
  • Николай Райнов
  • Михаил Иванов
  • Граблашев
  • Тодор Ковачев
  • Мара Белчева
  • Иван Антонов-Изворски
  • Теофана Савова
  • Емил Стефанов
  • Юлиана Василева
  • Ангел Томов
  • Буча Бехар
  • Елена Андреева
  • Иван Радославов
  • Христо Досев
  • Крум Крумов
 • Вътрешна школа
 • Музика и Паневритмия
  • Дискове с музика на Паневритмията
  • Дискове с музика и братски песни
  • Книги за музика
  • Книги за Паневритмия
  • Филми за Паневритмията
  • Други
 • Други автори
  • Емануил Сведенборг (1688-1772)
  • Джон Бъниън (1628-1688)
  • Лев Толстой (1828-1910)
  • Едуард Булвер-Литон
  • Ледбитър
  • Рабиндранат Тагор
  • Анни Безант
  • Морис Метерлинк
  • Рудолф Щайнер
  • Змей Горянин
  • Блаватска
 • Списания и весници
  • Списание "Нова светлина" 1892 -1896
  • Списание “Здравословие“ 1893 -1896
  • Списание - “Всемирна летопис“ (1919 -1927г.)
  • Вестник Братство –(1928-1944)
  • Списание “Виделина“ 1902 - 1905
  • Списание" Житно зърно" 1924 -1944
  • Списание" Житно зърно" 1999 -2011
  • Весник "Братски живот" 2005-2014г.
 • Преводи
  • Англииски
  • Немски
  • Руски
  • Гръцки
  • Френски
  • Испански
  • Италиански
  • Чешки
  • Шведски
  • Есперанто
  • Полски
 • Огледално копие на сайтове
 • Картинки
 • Аудио записи
 • Молитви и Формули
 • Каталози на беседите
 • Астрология
 • Фейсбук групата от 24.08.2012 до сега
 • Филми
 • Шрифт направен от почерка на Учителя
 • Окултни упражнения
 • Електрони четци
  • Изгревът
  • Сила и живот
 • Снимки на Учителя
 • Диск за Учителя
 • Друго
 • Програма за стар правопис
 • Презентации
 • Приложение за радиото
 • Мисли за всеки ден

Търси съвпадения в...

Търси резултати които...


Дата на създаване

 • Start

  End


Последна актуализация

 • Start

  End


Филтриране по брой...

Регистриран

 • Start

  End


Група


Website URL


ICQ


Yahoo


Skype


Населено място


Interests


Отговорете на въпроса

Открити 1 резултат

 1. Формули „Аз в тях u Ти в мене" Ев. Йо. 17:23 формула 356 Господи, както работят разумните същества на небето, така искам и аз да работя на земята. формула 357 Да се прослави Бог във всички Свои дела и в моята душа. И да се възцарят всичките Негови добродетели по лицето на всичката земя и в моя ум, и в моето сърце. И да бъде всичко живо и разумно в един ум и едно сърце. И аз, живият и разумният, да съм едно с тях. Така през всичките векове. Така да бъда и аз през всичките векове. Амин. формула 358 Прави се дълбоко дишане. Вдишване: Господи, благодаря Ти, че си влязъл в мен. Задържане: Господи, благодаря Ти, че си в мен. Издишване: Господи, благодаря Ти, че остави Твоето благоволение в мен. формула 359 Моят живот е израз на Великото начало в света, но и аз мога да бъда израз на това Велико начало. формула 360 Господи, понеже в началото Ти вдъхна живо дихание през носа ми, благослови пътя, през който животът влезе. При изговарянето на тези думи, леко се прекарва десният показалец по носа, като се почне от междувеждието и се стигне до неговия връх. После показалецът се прекарва леко по дясната вежда, като се почне от носа навън и се изговаря: Господи, дай ми светлина да разбирам границата между физическия и духовния свят и да мога да минавам правилно от единия в другия. Същата формула се повтаря и с погалване на лявата вежда. А когато се произнася следващата формула, десният показалец се прекарва по ръба на дясното ухо; същото се прави и с лявото ухо: Господи дай ми възможност да чувам ясно Твоите думи, да Те разбирам правилно, пък и аз да бъда разбран. формула 361 Велики Господи, Ти, който си създал човека, Ти, който си създал вселената, обгради тази вселена, що си създал, а заедно с нея обгради и нас с Твоята велика любов! Божията любов ще ни освежи, ще даде мир на всички човешки души. (три пъти) формула 362 Аз съм ангел — вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на земята. формула 363 Вечер преди лягане поставете лявата си ръка в средата на гърба с длан, обърната навън, а дясната ръка - с длан на слънчевия възел и мислено кажете: Бог е светлина! Помислете върху това около две минути и после пак мислено кажете: Ангелите са топлина! След като помислите, следва: Всички човеци са добрина! След това произнесете: Бог в мен е светлина! Духът в мен е топлина! Моята душа е добрина! формула 364 Братство, единство, свобода да всади Господ в нашите сърца. формула 365 Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божествената любов, дишам светлината на Божествената мъдрост, движа се във великата Божия истина, която носи свобода и простор за душите, като раздвижвам всичко, което Бог ми дава. формула 366 Вяра жива, любов непрестанна, доброта постоянна, и Господ ще прати Своето благословение. формула 367 При влизане в дома на приятел, той ще те посрещне с думите: Няма любов като Божията любов. Ти ще му отвърнеш: Моята любов за теб ще бъде като Божията любов. Тогава той ще ти каже: Само Божията любов е любов. А ти ще му отвърнеш като на брат: Само в моята любов ти ще ме познаеш. На излизане приятелят ще те изпроводи с думите: Няма любов като Божията любов. Отговаряш: Само в проявената Божия любов ти ще ме познаеш. формула 368 Пази и закрепвай ни, Господи, и въздигни всичко в славата Си! (три пъти) формула 369 Аз съм лист от Божественото дърво и никой не може да ме откъсне от Него! Докато съм на Това дърво и изпълнявам известна функция, аз ще живея с радост и прехраната ми е осигурена, (три пъти) формула 370 У всички хора по света да се усили любовта им към Бога и желанието им да Му служат. Казва се три пъти навън, на открито. формула - упражнение 371 Дадено при изкачване на връх Мусала на 28 юли 1928 г. и записано в лекцията „Единство и общност". Сега оттук ще изпратим поздрав на всички приятели, които се намират на изток и на запад, на север и на юг. Ще изпратим поздрав на всички братства, които съставят ордена на Великото Бяло братство. Ще изпратим поздрав на всички пробудени души, които вършат волята Божия. Всички се нареждат в кръг и се хващат за ръце, като през един човек дясната ръка се издига нагоре с лявата на десния съсед, а лявата се спуща надолу с дясната на левия съсед. Произнася се: Уповавай на Господа с всичкото си сърце и с всичкия си ум. Във всичките си пътища познавай само Бога! Той ще оправи стъпките ти. При същото положение се произнасят и думите: Ще служа Господу с ума си, със сърцето си и със силата си. Ще ходя в пътя Господен с любовта си, с вярата си, със силата си и ще познавам Господа в живота си с душата си, със сърцето си и с ума си. И това е живот вечен - да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, и Господа Исуса Христа, когото си изпратил. Прави се смяна на ръцете — онези, които са долу, се издигат, а вдигнатите се свалят. При новото положение на ръцете се произнася: Да се съединят любовта, вярата и надеждата в сърцата ни и да се прослави Господ в душите ни. Коленичи се на лявото коляно, а десният крак е сгънат под прав ъгъл. В това положение се произнася: Да се съединят любовта, вярата и надеждата в сърцата ни и да се прослави Господ в душите ни. формула - упражнение 372 Да вземем участие в Божията работа означава да мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. В природата трябва да работим по новия начин, а именно — както Бог работи. Той работи по всесъвършен начин. Бог е дълготърпелив. Ние ще бъдем търпеливи. Бог е всемъдър. Ние ще бъдем мъдри. Бог е вселюбящ. Ние ще бъдем любещи. Бог е всесилен. Ние ще бъдем силни. Бог е това, което ни подтиква да мислим и да работим. Паднал си духом, Той те повдига нагоре. Искаш да умреш, Той ти дава подтик да живееш. Не искаш да работиш, Бог отвътре ти казва: Иди да работиш! Размишление Вашата любов към Бога се проявява в три направления: първо, в стремление, което значи правда; второ, в единство, което значи добродетел; и трето, в образ, което значи живот. А Божията любов спрямо вас се показва в падение, което значи истина; в страдание, което значи благост; и в смърт, което значи осиновление. формула 373 Като се ръкуваш с някого, мислено кажи: Всичко хубаво, което е в мен, в моята душа, да бъде и твое. Благославям те и ти предавам от мен най-хубавото. Ще предадете хубостта на Божественото. Хубостта ще я приемете от водата, светлината, хляба, плодовете и ще я придадете на ближните.
×
×
 • Създай нов...